Типові вимоги до професійної компетентності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А» в системі правосуддя

В обраному У обране
Друк
Держслужбовець Грудень, 2017/№ 12
Затверджено Рішенням Вищої ради правосуддя від 05.12.2017 р. № 3918/0/15-17

Загальні вимоги

1. Освіта – вища; ступінь вищої освіти* — магістр.

2. Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії):

1) загальний стаж роботи — не менше семи років;

2) досвід роботи на посадах державної служби категорій «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері — не менше трьох років.

3. Володіння мовами:

1) вільне володіння державною мовою;

2) володіння іноземною мовою — однією з офіційних мов Ради Європи.**

Кваліфікаційні вимоги

1. Знання законодавства:

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про судоустрій і статус суддів»;

5) Закон України «Про Вищу раду правосуддя»;

6) Закон України «Про звернення громадян»;

7) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

8) Закон України «Про інформацію»;

9) Закон України «Про Кабінет Міністрів України»;

10) Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;

11) законодавство, що регулює діяльність відповідного державного органу та/або його апарату.

2. Професійні знання — відповідно до посади.

3. Наявність лідерських навичок:

1) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

2) стратегічне планування;

3) вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно декілька завдань;

4) ведення ділових переговорів;

5) досягнення кінцевих результатів.

4. Вміння приймати ефективні рішення:

1) аналіз судової політики;

2) наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).

5. Комунікації та взаємодія:

1) вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

3) відкритість.

6. Управління змінами:

1) формування плану змін та покращень;

2) управління змінами та реакцією на них;

3) оцінка ефективності змін;

4) вміння впроваджувати зміни.

7. Управління організацією та персоналом:

1) організація роботи і контроль;

2) управління проектами;

3) управління якісним обслуговуванням;

4) мотивування;

5) управління людськими ресурсами.

8. Особистісні компетенції:

1) принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;

2) спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;

3) системність;

4) інноваційність та неупередженість;

5) самоорганізація та саморозвиток;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях;

7) політична нейтральність.

9. Управління публічними фінансами:

1) знання основ бюджетного законодавства;

2) знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів;

3) знання законодавства у сфері публічних закупівель.

10. Робота з інформацією:

1) знання основ законодавства про інформацію;

2) вміння працювати в умовах функціонування Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи***;

3) знання основ публічної інформації та «трискладового тесту».

* У разі якщо особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «А», здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

** Відповідно до частини першої пункту 1 розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» застосовується з 1 травня 2018 року.

*** З дня початку роботи Верховного Суду, визначеного рішенням його Пленуму, слова «Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи» заміняються словами «Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи».

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити