Чи можна отримати доступ до інформації про дисциплінарне стягнення?

В обраному У обране
Друк
Сербіна Анастасія, юрист, адвокат
Держслужбовець Грудень, 2017/№ 12
На адресу органів влади часто надходять різного роду запити про отримання тієї чи іншої інформації. Одним із суб’єктів звернення до вас є адвокати, які хочуть отримати копії документів з метою подальшого представництва інтересів клієнта в суді. Законодавство про охорону персональних даних з кожним роком стає все більш суворішим, вимагаючи максимального захисту інформації з обмеженим доступом. Основою цієї статті є реальна судова справа, яка тривала майже п’ять років.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон № 2939 — Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.11 р. № 2939-VI.

З метою надання правової допомоги своєму клієнту адвокат направив запит, в якому вимагав у строк не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання цього запиту направити на його адресу належним чином посвідчену копію наказу від 14.09.12 р. № 547 «Про застосування дисциплінарного стягнення».

01.10.12 р. розпорядник такої інформації надавав відповідь за № 8405/10/11007 про розгляд запиту на інформацію, в якій відмовив у задоволенні вимог запиту з метою нерозповсюдження інформації, яка може бути оскаржена у відповідності до ст. 232 та ст. 233 Кодексу законів про працю України. У відповіді також зазначено, що із запитуваною інформацією адвокат може візуально ознайомитись протягом робочого дня з 9 год до 18 год (перерва на обід з 13 год до 13 год 45 хв.) у будь-який зручний для нього час.

Не погоджуючись із такою відповіддю, адвокат подав позов до суду щодо розпорядника інформації про визнання його дій протиправними.

Відповідач у своєму запереченні проти позову посилався на те, що у задоволенні вимог позивача було відмовлено з метою нерозповсюдження персональної інформації про осіб. Запитувана інформація відноситься до службової інформації та міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, та стосується прав та інтересів конкретної особи. Відповідач зазначав, що відповідно до Державного класифікатора управлінської документації ДК 010-98, затвердженого наказом Держстандарту України від 31.12.1998 р. №1024, наказ про накладення дисциплінарного стягнення відноситься до класу «Організаційно-розпорядча документація» підкласу «документація з оцінки трудової діяльності». Особи, щодо яких видано наказ № 547 від 14.09.2012 р. «Про застосування дисциплінарного стягнення», не дали згоди на розголошення інформації про них з метою захисту своєї репутації.

Одразу зазначу, що вказаний позов судом першої інстанції було задоволено з огляду на таке:

Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, та інформації, що становить суспільний інтерес, врегульовано Законом № 2939.

Відповідно до ст. 1 зазначеного Закону публічна інформація це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Згідно зі ст. 20, 21 Закону № 2939 запит на інформацію це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У відповідності до ч. 1 ст. 22 Закону № 2939 розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом

особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком

не дотримано вимог до запиту на інформацію

Суд погодився із твердженням позивача, що зазначеною статтею не передбачено права відповідача відмовити в задоволенні запиту в зв’язку з можливістю оскарження документа.

Суд першої інстанції також зазначив, що у листі від 01.10.12 р. № 8405/10/11-007 про відмову у задоволенні запиту на інформацію відповідач не обґрунтовував відмову нормами Закону України від 02.10.92 р. № 2657-XII «Про інформацію» та Закону України від 01.06.10 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних».

Питання щодо надання згоди суб’єктами персональних даних на поширення таких даних не було предметом судового розгляду та не досліджувалося судом, оскільки відповідач не обґрунтовував відмову у задоволенні запиту на інформацію цими обставинами.

З огляду на те, що відповідь на запит на інформацію повинна бути обґрунтованою та законною, суд визнав відмову у задоволенні запиту незаконною.

Апеляційний суд погодився із висновками суду першої інстанції та залишив рішення без змін. А от Вищий адміністративний суд України дійшов зовсім протилежних висновків та постановив нове рішення у справі.

Суд касаційної інстанції дійшов висновку, що обов’язковими умовами, за яких інформація набуває ознаки публічної, є:

отримання (створення) в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством

фактична наявність такої у розпорядженні суб’єкта владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації

інформація становить публічний інтерес

У даному випадку наказ, про який йшлося у запиті, не отриманий і не створений в процесі виконання розпорядником інформації своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, яким визначені повноваження відповідача, а тому запитувана інформація не є публічною у розумінні Закону № 2939.

Також судами під час розгляду справи не встановлено, а сторонами не доведено, що інформація, яку просив надати позивач, становить суспільний інтерес.

Наказ, який є предметом запиту, створений відповідачем не в процесі здійснення ним владних управлінських функцій на основі законодавства, а виданий ним у правовідносинах, пов’язаних із реалізацією громадянином України права на державну службу.

З огляду на зазначене, Вищий адміністративний суд України скасував рішення судів попередніх інстанцій та постановив нове, яким у задоволенні позову було відмовлено.

Окремо слід зазначити, що суддею — членом колегії висловлено у справі окрему думку, відповідно до якої суддя вказує, що у визначенні публічної інформації, наведеному у ст. 1 Закону № 2939, зазначено, що публічною інформацією є інформація, яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Запитувана інформація стосувалася проходження особою публічної служби і знаходилася у володінні суб’єкта владних повноважень, тому є публічною. Суддя вказав, що відповідачі фактично визнали це, оскільки дозволили з нею візуально ознайомитися.

Частиною 2 ст. 1 Закону № 2939 передбачено, що публічна інформація є відкритою, окрім випадків, встановлених законом. За приписами ст. 3 Закону № 2939 право на доступ до публічної інформації гарантується, зокрема, обов’язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом.

Тому, на думку судді Вищого адміністративного суду України, підстав для скасування судових рішень не було.

Вказана судова справа є одним із прикладів, коли розпорядник інформації в судовому порядку відстояв своє право не розголошувати інформацію. Разом із тим, наявність окремої думки вказує на те, що суд в іншому складі міг би прийняти й інше рішення.

Наостанок

Під час розгляду запитів слід дотримуватись законодавства, яке регулює питання доступу та охорони інформації, надавати відповіді у суворій відповідності до наявних приписів із посиланням на конкретну норму закону, щоб виключити можливість подальшої судової тяганини, яка може бути ініційована як суб’єктом, який звертався і отримав відмову у наданні інформації, так і суб’єктом, інформація про якого була відкрита під час надання відповіді.

Окремо зазначаємо, що згідно з ч. 7 ст. 6 Закону № 2939 обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої не обмежений.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити