Конкурс: актуальні документи та допоміжні матеріали*

В обраному У обране
Друк
Держслужбовець Грудень, 2017/№ 12

* За матеріалами методичних напрацювань Державного закладу післядипломної освіти «Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій». Укладачі: Макуха О. С. — начальник відділу з управління персоналом апарату Сумської обласної державної адміністрації, магістр державного управління, Бєляєв А. О. — заступник начальника відділу з управління персоналом апарату Сумської обласної державної адміністрації.

Алгоритм дій
служби з управління персоналом при проведенні конкурсного відбору та призначенні особи на посаду державної служби

з/п

Зміст дії (заходу)

Строк виконання заходу

Дата

До проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

1

Підготовка проекту розпорядження голови ОДА про оголошення конкурсу, в т. ч.:

- узгодження дати та часу проведення тестування з головою конкурсної комісії;

- узгодження дати та часу проведення тестування із Сумським центром післядипломної освіти

До видання розпорядження

голови ОДА

2

Передача інформації про оголошення конкурсу до

Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Харківській та Сумській областях

(vacancy8@nads.gov.ua):

- xls-файл (за формою Нацдержслужби);

- сканована копія розпорядження у форматі .pdf;

- умови проведення конкурсу у форматі .doc або .docx

Не пізніше наступного

робочого дня з дня

підписання розпорядження

3

Оприлюднення розпорядження голови ОДА про

оголошення конкурсу на офіційному веб-порталі

місцевих органів виконавчої влади Сумської області

Не пізніше наступного

робочого дня з дня

підписання розпорядження

4

Надсилання розпорядження голови ОДА про

оголошення конкурсу членам конкурсної комісії

через електронний документообіг FossDoc, іншим

зв’язком

Не пізніше наступного

робочого дня з дня

підписання розпорядження

5

Прийом ведення обліку та реєстрація документів для участі в конкурсі, що надіслані особами, які бажають взяти в ньому участь

15-30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу (на сайті НАДС)

6

Контроль наявності декларації кандидата в Єдиному

державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Під час прийому

документів

7

Перевірка відсутності особи в Єдиному державному

реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення

Закону України «Про очищення влади»

Під час прийому

документів

8

Перевірка документів, поданих кандидатами, на

відповідність встановленим законом вимогам

Триденний строк з дня їх

надходження

9

Письмове повідомлення кандидатів про результати

перевірки поданих ними документів на предмет

відповідності їх встановленим законом вимогам (у

разі виявлення невідповідності)

Триденний строк з дня їх

надходження

10

Узгодження дати та часу проведення ситуаційного

завдання та співбесіди з головою конкурсної комісії

До початку проходження

тестування

11

Повідомлення організаційного відділу апарату ОДА

про дату, час засідання конкурсної комісії та склад

комісії для включення до плану основних заходів за участю керівництва на наступний тиждень

Не пізніше 16-ї години четверга, що передує плановому тижню (невідкладно у разі стислих

термінів її проведення)

12

Надсилання на адресу адміністратора

Нацдержслужби (test@nads.gov.ua) інформації про

кандидатів (П. І. Б., дата складання тесту та бажаний

час) для створення відповідного облікового запису в системі тестування

Не пізніше ніж за два дні до

дня проведення тестування

13

Затвердження ситуаційних завдань для категорії «Б»

Не пізніше ніж за два дні до

дня проведення тестування

14

Підготовка запитань до співбесіди

Не пізніше ніж за два дні до

дня проведення тестування

15

Нагадування членам конкурсної комісії, Сумському

центру післядипломної освіти та кандидатам про дату, час та місце засідання конкурсної комісії

Не пізніше як за день до

дня проведення засідання

конкурсної комісії

16

Отримання логінів і паролів для проходження

тестування кандидатами

Не пізніше ніж за день до

початку тестування

17

Надання списків учасників конкурсного відбору на

пост охорони

Не пізніше ніж за годину до

початку тестування / іншого

етапу конкурсу

18

Проведення організаційних заходів, передбачених

постановою КМУ від 25 березня 2016 р. № 246:

- тестування та визначення його результатів

(пам’ятка про умови тестування, відомості про

умови, логіни/паролі, результати тестування);

- розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх

результатів для категорії «Б» (тексти ситуаційних

завдань для кандидатів та членів комісії, конверти

для персональних даних та відповідей, відомість для

оцінювання, листки для кандидатів, зведена відомість середніх оцінок);

- співбесіда та визначення її результатів (перелік

питань для оцінювання компетентностей, відомість

про результати співбесіди для оцінювання членами

комісії, з П. І. Б. членів комісії);

- підрахунок результатів конкурсу та визначення

переможця конкурсу та другого за результатами

конкурсу кандидата (зведена відомість середніх

балів, підсумковий рейтинг кандидатів)

У день проведення

відповідного етапу

конкурсу

19

Надсилання кандидатам, які не пройшли етап

конкурсу, відповідного письмового повідомлення

Не пізніше трьох

календарних днів

Після проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

20

Оформлення протоколів засідання конкурсної комісії та підпис його членами конкурсної комісії

Не пізніше трьох

календарних днів після

проведення засідання

21

Передача інформації про переможця конкурсу та

другого за результатами конкурсу в електронній формі на адресу Нацдержслужби (results@nads.gov.ua)

Не пізніше наступного

робочого дня після

підписання протоколу

22

Оприлюднення інформації про переможця конкурсу

та другого за результатами конкурсу на офіційному

веб-порталі місцевих органів виконавчої влади

Сумської області

Не пізніше наступного

робочого дня після

підписання протоколу

23

Підготовка витягів із протоколу засідання конкурсної

комісії

Протягом п’яти

календарних днів з дня

оприлюднення результатів

24

Надсилання кожному кандидату письмового

повідомлення про результати конкурсу

Протягом п’яти

календарних днів з дня

оприлюднення результатів

25

Внесення інформації в реєстр других за результатами

конкурсу кандидатів на зайняття вакантних посад

Протягом п’яти робочих

днів з дня оприлюднення

результатів

26

Проведення спеціальної перевірки

(особи, які претендують на зайняття посад категорії «Б»):

написання претендентом на посаду письмової згоди

на проведення спеціальної перевірки

надсилання запитів про перевірку відомостей щодо

претендента на посаду за формою (постанова КМУ від 25.03.2015 р. № 171);

підготовка довідки про результати спеціальної

перевірки

25 календарних днів з дати надання відповідної згоди.

Протягом трьох днів з дати одержання кандидатом повідомлення про результати конкурсу.

Не пізніше наступного дня

після одержання письмової

згоди претендента на посаду.

У день отримання всіх

відповідей на запити до

відповідних органів

27

Підготовка рішення про призначення на посаду

(При призначенні на посаду державної служби

вперше випробування є обов’язковим)

Після:

- закінчення строку

оскарження результатів

конкурсу (10 календарних

днів з дня отримання

письмового повідомлення

про результати конкурсу);

- проведення спецперевірки

для посад категорії «Б»

(25 календарних днів)

Після підпису акта про призначення на посаду державної служби

28

Повідомлення про прийняття працівника на роботу

Державній фіскальній службі України за місцем

обліку його як платника єдиного внеску на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування

(за встановленою формою)

До початку роботи

працівника

29

Видати копію акта про призначення на посаду

державному службовцю

У день призначення

30

Організація публічного складення Присяги

державного службовця особою, яка вперше

призначена на посади державної служби

У день призначення

31

Ознайомлення державного службовця під підпис із:

- Колективним договором;

- Правилами внутрішнього службового та трудового

розпорядку працівників;

- Положенням про систему відеоспостереження в апараті Сумської ОДА,

- зобов’язанням про нерозголошення інформації з обмеженим доступом (персональні дані та

конфіденційна інформація)

У день призначення

32

Проведення перевірки достовірності відомостей, що

подаються особами, які претендують на зайняття

відповідних посад, щодо застосування заборон,

передбачених частинами третьою і четвертою статті 1

Закону України «Про очищення влади» в порядку,

визначеному постановою КМУ від 16 жовтня 2014 р.

№ 563 (зі змінами)

Не пізніше ніж на третій

день після призначення

особи на посаду

надсилаються запити до

органів перевірки

33

Проведення вступних інструктажів з техніки безпеки,

виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної

охорони та правил з охорони праці

У день призначення

(Сектор господарського

забезпечення)

34

Проведення випробування (у разі його встановлення)

Згідно з розпорядженням про призначення (до 6 місяців)

Служба з управління персоналом разом з іншими структурними підрозділами забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності і сумлінного виконання своїх посадових обов’язків.

СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ
до осіб, які претендують на зайняття посади начальника відділу з управління персоналом апарату Сумської обласної державної адміністрації
(категорія «Б»)

1

Освіта

1) вища;

2) магістр;

3) фахова спрямованість — без вимог;

4) спеціалізація — без вимог

2

Знання

законодавства

1) Конституція України;

2) закони України:

«Про державну службу»;

«Про запобігання корупції»;

«Про Кабінет Міністрів України»;

«Про центральні органи виконавчої влади»;

«Про адміністративні послуги»;

«Про місцеві державні адміністрації»;

«Про звернення громадян»;

«Про доступ до публічної інформації»,

«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»;

«Про місцеве самоврядування в Україні»;

«Про пенсійне забезпечення»;

«Про державні нагороди»;

3) Кодекс законів про працю України;

4) Бюджетний кодекс України;

5) Податковий кодекс України;

6) нормативно-правові та інші розпорядчі акти, що

регламентують діяльність Сумської обласної державної

адміністрації, її апарату та відділу з управління персоналом

3

Професійні знання (відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів)

1) державна політика з питань державної служби,

реформування органів державного управління та публічного

права;

2) кадровий менеджмент, основи організації праці,

соціального захисту, психології та права, трудового

законодавства;

3) сучасні методи управління персоналом;

4) форми організаційної, адміністративно-управлінської

діяльності;

5) кадрове діловодство;

6) правила ділового етикету;

7) правила і норми охорони праці, техніки безпеки

4

Спеціальний досвід роботи

(уміння та навички, необхідні для виконання посадових обов’язків):

Лідерство

1) організація колективу для досягнення визначеної мети,

методи стимуляції та мотивації підпорядкованих працівників;

2) вміння переконувати, обґрунтовувати та обстоювати

власну позицію;

3) вміння подати власний приклад

Прийняття

ефективних рішень

1) чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань;

2) комплексний підхід до вирішення службових завдань і

доручень з урахуванням суспільно-політичної, соціальної,

морально-етичної та професійної складової;

3) визначення пріоритетів при роботі з великими обсягами

інформації та багатозадачності

Комунікації та

взаємодія

1) вміння налагоджувати ефективну комунікацію з учасниками процесу професійної діяльності;

2) співпраця та партнерська взаємодія з іншими державними

органами, фізичними та юридичними особами;

3) вміння розв’язувати конфлікти

Впровадження змін

1) інноваційність у роботі;

2) здатність приймати зміни та змінюватись;

3) критична оцінка своєї роботи, прийняття зовнішніх

ініціатив та пропозицій

Управління

організацією роботи

та персоналом

1) системне планування роботи підрозділу;

2) раціональний розподіл обов’язків між підлеглими;

3) форми та методи організації роботи і контроль за її

виконанням;

4) вміння формувати командний тип управління та

результативно керувати командою;

5) методи оцінки працівників, створення умов для розвитку

підлеглих, у тому числі кар’єрного росту

5

Знання сучасних

інформаційних

технологій

1) знання загальних принципів функціонування

інформаційних технологій для обробки, систематизації,

обміну та аналізу інформації;

2) володіння на рівні впевненого користувача програмними

продуктами Microsoft Office

6

Особистісні якості і

компетенції

1) організованість;

2) навички самовдосконалення, саморозвитку і самоосвіти;

3) аналітичні здібності;

4) уважність і послідовність;

5) вміння працювати в ситуаціях з підвищеною

психоемоційною та інтелектуальною напругою

СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ
до осіб, які претендують на зайняття посади головного спеціаліста відділу з управління персоналом апарату Сумської обласної державної адміністрації
(категорія «В»)

1

Освіта

1) вища;

2) бакалавр, молодший бакалавр;

3) фахова спрямованість (без вимог);

4) спеціалізація (без вимог)

2

Знання

законодавства

1) Конституція України;

2) закони України:

«Про державну службу»;

«Про запобігання корупції»;

«Про Кабінет Міністрів України»;

«Про центральні органи виконавчої влади»;

«Про адміністративні послуги»;

«Про місцеві державні адміністрації»;

«Про звернення громадян»;

«Про доступ до публічної інформації»;

«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»,

«Про місцеве самоврядування в Україні»;

«Про пенсійне забезпечення»;

«Про державні нагороди»;

3) Кодекс законів про працю України;

4) Бюджетний кодекс України;

5) Податковий кодекс України;

6) нормативно-правові та інші розпорядчі акти, що

регламентують діяльність Сумської обласної державної

адміністрації, її апарату та відділу з управління

персоналом

3

Професійні знання (відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів)

1) основи державної політики з питань державної служби,

реформування органів державного управління та

публічного права;

2) основи кадрового менеджменту, організації праці,

соціального захисту, психології та права;

3) кадрове діловодство;

4) правила ділового етикету;

5) правила і норми охорони праці, техніки безпеки

4

Спеціальний досвід роботи

(уміння та навички, необхідні для виконання посадових обов’язків):

Якісне виконання

поставлених завдань

1) навики роботи з інформацією;

2) здатність вести паралельно декілька напрямків діяльності, уміння швидко переводити увагу і концентруватися на нових задачах;

3) розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів,

самостійне визначення можливих шляхів досягнення;

4) вміння виконувати різнорівневі завдання, диференційовані за інтелектуальною та психофізичною напругою;

5) чітке формулювання власної позиції, уміння наводити

аргументи, оперувати фактами

Командна робота та

взаємодія

1) розуміння основних принципів і підходів командної роботи;

2) вміння ефективної координації своїх дій з іншими

членами колективу (підрозділу, органу);

3) вміння налагоджувати зворотний зв’язок з учасниками

процесу професійної діяльності, комунікації тощо

Сприйняття змін

1) орієнтація на інноваційність в роботі;

2) здатність приймати зміни та змінюватись;

3) критична оцінка своєї роботи, сприйняття

конструктивної критики

Технічні вміння

1) вміння користуватися комп’ютерним обладнанням,

офісною технікою;

2) вміння використовувати відповідне програмне забезпечення

Управління

організацією роботи

та персоналом

1) системне планування роботи підрозділу;

2) раціональний розподіл обов’язків між підлеглими;

3) форми та методи організації роботи і контроль за її виконанням;

4) вміння формувати командний тип управління та

результативно керувати командою;

5) методи оцінки працівників, створення умов для розвитку

підлеглих, у тому числі кар’єрного росту

5

Знання сучасних

інформаційних

технологій

1) знання загальних принципів функціонування

інформаційних технологій для обробки, систематизації,

обміну та аналізу інформації;

2) володіння на рівні впевненого користувача

програмними продуктами Microsoft Office

6

Особистісні якості і компетенції

1) організованість;

2) навички самовдосконалення, саморозвитку і самоосвіти;

3) відповідальність;

4) системний підхід до організації виконання завдань,

вміння визначати пріоритети;

5) уважність і послідовність;

6) орієнтація на якісне і своєчасне виконання завдань;

7) вміння працювати в ситуаціях з підвищеною

психоемоційною та інтелектуальною напругою

АКТ
про порушення умов проведення тестування кандидатом на зайняття вакантної посади державної служби

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ
для кандидатів, які претендують на зайняття посади начальника відділу житлово-комунального господарства Сумської обласної державної адміністрації

До відділу житлово-комунального господарства Сумської обласної державної адміністрації звернулося ТОВ «Сумитеплоенерго» щодо погодження тарифів на житлово-комунальні послуги.

1. Визначте повноваження Сумської обласної державної адміністрації у вказаній ситуації та подальші управлінські рішення.

2. Зазначте їх нормативно-правове підґрунтя.

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ*
для кандидатів, які претендують на зайняття вакантної посади першого заступника голови районної державної адміністрації

Державна політика у галузі освіти спрямована на підвищення якості надання освітніх послуг, у першу чергу в сільській місцевості. З цією метою проводиться оптимізація мережі закладів освіти, створення опорних шкіл. Натомість виникає ряд проблемних питань внаслідок закриття малокомплектних шкіл:

- працевлаштування працівників таких закладів (педагогічного і обслуговуючого персоналу),

- забезпечення доступності для учнів віддалених населених пунктів до опорних шкіл, зокрема учнів початкових класів, які не є самостійними для щоденних тривалих і далеких поїздок,

- оптимальна організація навчального процесу в новоукомплектованих закладах освіти тощо.

Означте, наскільки ця проблема є актуальною для району, та запропонуйте поетапні управлінські шляхи її вирішення, зазначивши нормативно-правове підґрунтя та конкретизувавши форми і зміст запропонованих Вами рішень.

* Оцінювалися вимоги: професійні знання, прийняття ефективних рішень, впровадження змін.

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ*
для кандидатів, які претендують на зайняття посади начальника управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації

До управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації звернувся громадянин із заявою про надання висновку до проекту землевідведення земельної

ділянки, яка розташована за межами населених пунктів та знаходиться в адміністративному підпорядкуванні міста Суми.

1. Назвіть види містобудівної документації, яку необхідно врахувати для надання висновку.

2. Який висновок має надати управління містобудування та архітектури у разі відсутності містобудівної документації?

3. Перерахуйте комплекс заходів щодо організації розробки містобудівної документації на відповідній території у разі її відсутності.

* Оцінювалися вимоги: професійні знання, прийняття ефективних рішень.

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ
для кандидатів, які претендують на зайняття посади заступника начальника відділу фінансового забезпечення апарату Сумської обласної державної адміністрації

У рамках реалізації Стратегії управління державними фінансами на 2017-2020 роки (розпорядження КМУ від 08.02.2017 №142-р) та реформування системи бухгалтерського обліку і фінансової звітності в державному секторі:

1. Запропонуйте заходи щодо підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами в Сумській обласній державній адміністрації та підпорядкованих установах (організаціях).

2. Вкажіть актуальну для апарату Сумської обласної державної адміністрації

фінансово-бюджетну звітність, терміни її подачі згідно з нормативними документами.

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ
для кандидатів, які претендують на зайняття вакантної посади начальника управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської обласної державної адміністрації

Назвіть вичерпний перелік заходів, які повинні вживати місцеві державні

адміністрації та органи місцевого самоврядування в частині організації роботи з призову

громадян України на строкову військову службу.

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ
для кандидатів, які претендують на зайняття вакантної посади начальника загального відділу апарату Сумської обласної державної адміністрації

Назвіть вичерпний комплекс заходів, необхідних для формування номенклатури

справ апарату обласної державної адміністрації, та зазначте нормативні документи,

якими при цьому необхідно керуватися.

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ*
для кандидатів, які претендують на зайняття посади директора Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

Одним з основних положень Концепції нової української школи є децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію. Сучасна мережа закладів освіти має виражену вертикальну систему управління і фінансування, при цьому учні різних закладів мають неоднаковий доступ до якісних освітніх послуг.

Завдання:

Які конкретні управлінські заходи (рішення) необхідно провести органам управління освітою в області для підготовки та впровадження реформи галузі освіти на місцях? Зазначте нормативно-правове підґрунтя для реалізації таких заходів.

* Оцінювалися вимоги: професійні знання, прийняття ефективних рішень.

ЗАПИТАННЯ
до проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу з управління персоналом апарату Сумської обласної державної адміністрації

Спеціальні

вимоги

Компетентності

Запитання*

Професійні

знання

1) основи державної політики з питань державної служби, реформування органів державного управління та публічного права;

2) основи кадрового менеджменту, організації праці,

соціального захисту, психології та права;

3) форми організаційної, адміністративно-управлінської діяльності;

4) кадрове діловодство;

5) правила ділового етикету

1. Назвіть основні нормативно-правові

акти, що визначають стратегічні напрямки

розвитку публічної служби в Україні.

2, 4. Які види кадрового діловодства Вам

знайомі?

3. Назвіть основні форми організаційно-

управлінської діяльності, які можуть бути

використані у сфері кадрового

менеджменту.

5. Чи мали Ви досвід ділового

спілкування? (Який?)

Спеціальний досвід роботи

Якісне

виконання

поставлених

завдань

1) навики роботи з інформацією:

оперативне сприйняття тексту,

аналіз форми і змісту,

акцентування уваги на важливих

деталях;

2) здатність вести паралельно декілька напрямків діяльності,

уміння швидко переводити увагу і концентруватися на нових задачах;

3) розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення;

4) вміння виконувати

різнорівневі завдання,

диференційовані за

інтелектуальною та

психофізичною напругою

1. Які види діяльності, що пов’язані з опрацюванням інформації, Вам знайомі?

2, 4. Чи вдається Вам тримати в полі зору

різні за змістом і формою питання з метою

реалізації комплексних завдань? Наведіть

приклади з професійного досвіду, якщо це

мало місце.

3. Наскільки для Вас є важливим

спрямування керівника у вирішенні

поставленого завдання?

Командна

робота та

взаємодія

1) розуміння основних принципів

і підходів командної роботи;

2) вміння ефективної координації

своїх дій з іншими членами

колективу;

3) уміння налагоджувати

зворотний зв’язок з учасниками

процесу професійної діяльності,

комунікації тощо

1, 2. Яка форма роботи більш імпонує Вам:

індивідуальна чи колективна? У чому це

проявляється, які Ваші переваги?

3. Дайте оцінку своїм комунікативним

здібностям і навичкам ділового

спілкування з огляду на необхідність

підтримувати постійну конструктивну

взаємодію з різними категоріями

посадовців та інших відповідальних осіб

Сприйняття

змін

1) орієнтація на інноваційність в роботі;

2) здатність приймати зміни та

змінюватись;

3) критична оцінка своєї роботи,

сприйняття конструктивної

критики

1-3. Наскільки ви консервативні у своїх

поведінкових моделях, чи легко можете

переходити на «нові рейки», якщо цього

вимагають обставини?

Технічні

вміння

уміння користуватися

комп’ютерним обладнанням,

офісною технікою та

використовувати відповідне

програмне забезпечення

1. З якою оргтехнікою Ви можете

працювати (факс, принтер, сканер, ксерокс

тощо)?

2. Як Ви оцінюєте свій рівень володіння

інформаційними технологіями?

Знання

сучасних

інформаційних

технологій

знання інформаційних

технологій для обробки,

систематизації, обміну та аналізу

інформації

1. У яких комп’ютерних програмах Ви

можете працювати (чи володієте

навичками роботи з текстовими

редакторами, чи можете підготувати

презентацію, використовувати графічні

об’єкти в електронних документах)?

2. Чи працюєте в Інтернеті, з електронною

поштою?

Особистісні

якості

і компетенції

1) відповідальність;

2) уміння визначати пріоритети в діяльності;

3) ініціативність;

4) спрямованість на

самовдосконалення і самоосвіту

1, 2. Чи є у Вас внутрішні індикатори

успішності у професійній сфері? Назвіть їх.

3, 4. Яким чином Ви підвищуєте наразі свій

професійний і особистісний рівень?

Назвіть конкретні форми, методики,

способи і засоби

* Перед запитаннями у третій колонці зазначені номери компетентностей, які можуть бути оцінені.

ЗАПИТАННЯ
до проведення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника загального відділу апарату Сумської обласної державної адміністрації

Спеціальні

вимоги

Компетентності

Запитання

Лідерство

уміння переконувати,

обґрунтовувати та обстоювати

власну позицію

Обґрунтуйте, у чому полягають Ваші професійні і особистісні переваги, які дозволять організувати трудовий колектив відділу для виконання покладених функцій

Комунікації та

взаємодія

1) уміння налагоджувати

ефективну комунікацію з

учасниками процесу професійної

діяльності;

2) уміння запобігати та

розв’язувати конфліктні ситуації

1. Наведіть приклади ефективної взаємодії з учасниками Вашої попередньої професійної діяльності, що мало наслідком реалізацію спільних проектів,

вирішення актуальних питань діяльності тощо (конкретизуйте).

2. Визначте найважливіші кроки (заходи), які, на Вашу думку, будуть запобігати виникненню конфліктних ситуацій у відділі та з вищим керівництвом

Впровадження

змін

1) реалізація власних ініціатив;

2) критична оцінка своєї роботи

1-2. Чи доводилося Вам реалізовувати в своїй професійній або громадській діяльності окремі власні ініціативи? Наскільки було ефективним їх впровадження?

Управління

організацією

роботи та

персоналом

1) системне планування роботи

підрозділу;

2) сучасні методи управління

персоналом на державній службі

1. Які пріоритети визначите при плануванні роботи відділу?

2. Який підхід до формування

професійних характеристик працівника

Вам імпонує більше і чому:

1) метод опису виробничої поведінки,

тобто які функції має виконувати

(посадова інструкція),

2) метод моделювання компетенції, тобто

якими якостями має володіти (спеціальні

вимоги)?

Знання

сучасних

інформаційних

технологій

знання загальних принципів

функціонування інформаційних

технологій та володіння на рівні

впевненого користувача програмними продуктами Microsoft Office

На Вашу думку, які сучасні інформаційні

технології чи засоби доцільно

використовувати в діяльності органів

виконавчої влади?

Особистісні

якості і

компетенції

1) навички самовдосконалення,

самоосвіти і саморозвитку;

2) уважність і відповідальність;

3) вміння працювати в ситуаціях з підвищеною психоемоційною та інтелектуальною напругою

1-2. Назвіть конкретні форми

самопідготовки і самовдосконалення,

якими Ви наразі підвищуєте свою

професійну компетентність.

3. Які обставини можуть вплинути на

Вашу працездатність чи емоційну

рівновагу?

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити