Переведення працівників на нові посади після реорганізації

В обраному У обране
Друк
Мацокін Андрій, головний редактор
Держслужбовець Грудень, 2017/№ 12
Після реорганізації міської ради внаслідок утворення об’єднаної територіальної громади постало питання щодо збереження кадрового складу і працевлаштування осіб на нові робочі місця. Новий штатний розпис вводиться у дію з 01.01.2018 р. Яким чином здійснити переведення працівників — посадових і не посадових осіб до нової структури? Чи потрібно проводити конкурс у разі переведення службовців (діловод, касир, бухгалтер, інспектор військового обліку) на посади спеціалістів? Чи зберігається стаж роботи службовця (діловод) в ОМС після переведення (на конкурсній основі) на посаду посадовця місцевого самоврядування (спеціаліст) для нарахування надбавки за вислугу років?

У відповіді стосовно переведення працівників та посадових осіб на нові робочі місця закцентуємо увагу на декількох моментах.

Переведення, зміна істотних умов праці.

Ураховуючи вимоги ст. 32 КЗпП, роботодавець при переведенні працівника на іншу посаду має дотриматися певної послідовності дій:

— видати розпорядчий документ про зміну структури (чи скорочення штату) на підставі рішення органу, уповноваженого його приймати, унаслідок якого змінюються істотні умови праці працівників установи (чи відбувається вивільнення);

— розробити новий штатний розпис у межах установленої штатної чисельності та на підставі розпорядчого документа про зміну структури;

— письмово повідомити працівників, які підлягають переведенню на інші посади, не пізніше ніж за два місяці про зміну найменування посади та істотних умов праці (ч. 3 ст. 32 КЗпП);

— перевести працівників на підставі відповідного розпорядчого документа на інші посади відповідно до нового затвердженого штатного розпису – не раніше закінчення двомісячного строку попередження про зміну найменування посади та істотних умов праці;

— ознайомити працівника перед тим, як він приступить до виконання обов’язків і функцій за новою посадою, з новими посадовими обов’язками (посадовою інструкцією), якщо вони змінилися (п. 1 ч. 1 ст. 29 КЗпП);

— унести до трудової книжки працівника запис про переведення на іншу посаду, що має відповідати тексту розпорядчого документа.

Якщо колишні істотні умови праці не можуть бути збережені (за відсутності інших рівноцінних вакансій), а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП (ч. 4 ст. 32 КЗпП).

Наведений у статті 32 КЗпП перелік істотних умов праці, які можуть змінюватися у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, не є вичерпним, оскільки в ній зазначено, що може йтися також і про інші умови. Позаяк законодавство про працю не розкриває змісту інших умов, роботодавець на свій розсуд може визначати і відповідно оформлювати певні зміни як зміни істотних умов праці, передбачені статтею 32 КЗпП.

Новий штатний розпис.

Позиція Мінсоцполітики щодо введення в дію нового штатного розпису полягає у тому, що штатний розпис може вводитися в дію не раніше ніж закінчиться двомісячний строк попередження. Тому прийняття працівників на нові посади, визначені новим штатним розписом, можливе лише після введення його в дію, але не раніше закінчення двомісячного строку попередження. Переведення працівників на нові посади має відбуватися згідно із затвердженим штатним розписом і з посадовим окладом, визначеним цим штатним розписом (див. лист Мінсоцполітики від 13.03.12 р. № 40/06-187-12). Тож, на думку Міністерства, в одній бюджетній установі на одну дату не може діяти одночасно два різних штатних розписи.

Таким чином, штатний розпис має затверджуватися на конкретну дату, з якої здійснюватиметься прийняття працівників на нові посади при проведенні реорганізації. До моменту введення нового штатного розпису та закінчення двомісячного строку попередження працівники продовжують працювати на попередніх посадах і умови їх оплати не змінюються.

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III (ср. 025069200). Цією статтею передбачено, що проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу. Зверніть увагу! Маються на увазі нормативні акти, що були прийняті на виконання уже нечинного Закону України «Про державну службу».

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування. Конкурс у системі служби в органах місцевого самоврядування — процедура підбору кадрів на вакантні посади відповідно до рішення конкурсної комісії. Рішення про проведення конкурсу та його умови (вимоги до рівня освіти, досвіду роботи, знання державної мови тощо) приймається сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради за наявності вакантної посади в органі місцевого самоврядування. Конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців».

Стажування в органах місцевого самоврядування. Проходження стажування в органах місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Положення про порядок стажування у державних органах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1994 року № 804 (далі — Положення № 804).

Стажування проводиться у відповідному органі місцевого самоврядування з метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей працівників, які претендують на посаду в органі місцевого самоврядування, терміном до двох місяців.

Стажування працівника проводиться з відривом від основної роботи. За працівником, направленим на стажування, зберігаються його посада та заробітна плата за основним місцем роботи з подальшим урахуванням змін розміру мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства.

На період стажування за стажистом закріплюється посадова особа місцевого самоврядування, відповідальна за стажування. Зміст стажування визначається індивідуальним планом, що затверджується керівником структурного підрозділу органу, де проводиться стажування. Стажист за час проходження стажування повинен виконати індивідуальний план стажування. Після закінчення стажування стажист подає керівництву органу доповідну записку про стажування з висновками керівника структурного підрозділу щодо можливості використання стажиста на службі в органах місцевого самоврядування, а за основним місцем роботи — стислий письмовий звіт.

Увага! Особа (не посадова особа місцевого самоврядування), яка після успішного закінчення стажування виявила бажання працювати у даному органі місцевого самоврядування, проходить конкурс відповідно до Положення № 804. При цьому їй надається перевага над особами, які беруть участь у даному конкурсі, але не проходили стажування.

Посадова особа місцевого самоврядування після успішного закінчення стажування може бути переведена на посаду за рішенням керівника відповідного органу без конкурсного відбору або зарахована до кадрового резерву.

Встановлення випробування під час прийняття на службу в органи місцевого самоврядування. Під час прийняття на службу в органи місцевого самоврядування може встановлюватися випробування терміном до 3 місяців (за нормами КЗпП). На посадову особу місцевого самоврядування в період випробування повністю поширюється дія чинного законодавства про службу в органах місцевого самоврядування. Умова про встановлення випробування повинна бути обумовлена в розпорядженні сільського, селищного, міського голови про прийняття особи на відповідну посаду.

Тож після реорганізації вашої міської ради процедура переміщення осіб на нові посади має/може здійснюватися таким чином:

1. Службовці (діловод, касир, бухгалтер, інспектор військового обліку) — на посаду спеціаліста — після стажування, але тільки за конкурсом.

2. Посадова особа ОМС, наприклад, спеціаліст на посадову особу ОМС, також на посаду спеціаліста — або через стажування, або через переведення за нормами КЗпП.

3. Посадова особа ОМС (спеціаліст) — на посадову особу ОМС (керівна посада) — через стажування, якщо відповідає кваліфікаційним вимогам.

4. Якщо посадова особа ОМС взяла участь у конкурсі, але його не пройшла (навіть після стажування), то вона може продовжувати працювати на тій посаді, яку займала до конкурсу, у разі якщо посада не підлягає скороченню чи іншим функціональним реорганізаційним діям.

5. Після переведення (на конкурсній основі) на посаду посадовця місцевого самоврядування (спеціаліст) стаж роботи службовця (наприклад, діловода) в ОМС може бути зараховано до стажу служби з метою нарахування надбавки за вислугу років відповідно до постанови КМУ від 20.12.93 р. № 1049 «Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів». Вона втратила чинність стосовно працівників, розміри посадових окладів яких були затверджені постановою КМУ від 06.04.16 р. № 268, яка упорядковувала умови оплати праці працівників державних органів (які виконують функції з обслуговування) у 2016 році.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити