Вік живи — вік учись: надаємо навчальну відпустку працівникам-студентам

В обраному У обране
Друк
Бєлєвцова Людмила, експерт з питань оплати праці
Держслужбовець Грудень, 2017/№ 12
Вік живи — вік учись… «Топ-прислів’я» для нашого сучасного ритму життя. Інноваційні гаджети, технологічні новинки і безліч програм для розкриття свого внутрішнього потенціалу. Подекуди ми навчаємося навіть не помічаючи цього… «Бонус» для працівників-студентів за місцем роботи — оплачувана навчальна відпустка. Як кадровику оформити відпустку у зв’язку з навчанням? У цій статті ми зібрали все необхідне!

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон № 504/96Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Порядок № 634Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, затверджений постановою КМУ від 28.06.97 р. № 634.

Наказ № 794наказ МОН «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах» від 06.06.2017 р. № 794.

Наказ № 489наказ Держкомстату «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 р. № 489.

У цій статті ми зосередимося на наданні додаткових оплачуваних навчальних відпусток працівникам, які навчаються вишах.

Почнемо з нормативного супроводження. Про право працівників на додаткову оплачувану навчальну відпустку при поєднанні роботи з навчанням у вишах йдеться у ст. 216 КЗпП і ст. 15 Закону № 504/96.

Говорячи про типи навчальних закладів, отримання освіти в яких дає право на додаткову оплачувану навчальну відпустку, відзначимо такий факт.

Важливо! У працівника виникає право на додаткову оплачувану навчальну відпустку при здобутті освіти в навчальному закладі, що відповідає критеріям законодавства.

У цьому розумінні навчальними є заклади, які:

(1) включені до Державного реєстру навчальних закладів;

(2) мають ліцензію, отриману відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою КМУ від 30.12.2015 р. № 1187;

(3) мають право видачі документа про освіту встановленого зразка;

(4) діють згідно з національним законодавством про освіту;

(5) пройшли акредитацію (для вищих навчальних закладів).

Працівникам, які навчаються у навчальних закладах за кордоном, додаткова оплачувана відпустка у зв’язку з навчанням також може бути надана. Головні умови: навчання в іноземній державі здійснюється в порядку, установленому законодавством відповідної держави, і закінчується видачею диплома, еквівалентного диплому українського вищого навчального закладу, тобто такого, що визнається в Україні (лист Мінсоцполітики від 28.12.2013 р. № 563/13/116-13).

ТРИВАЛІСТЬ ДОДАТКОВОЇ ОПЛАЧУВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ВІДПУСТКИ: КОМУ І СКІЛЬКИ

Насамперед тривалість додаткової оплачуваної навчальної відпустки залежить від типу навчального закладу, в якому працівник здобуває знання паралельно з роботою. Працівник навчається у вищому навчальному закладі (аспірантурі, закладі післядипломної освіти). У такому разі тривалість оплачуваної навчальної відпустки залежить одразу від багатьох критеріїв.

Таблиця 1

Підстава надання оплачуваної

навчальної відпустки

Курс

навчання

Форма навчання

Рівень

акредитації

навчального

закладу

Тривалість

оплачуваної

навчальної

відпустки

1. Настановні заняття, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів

I і II

Вечірня

I і II

10 календарних днів

III і IV

20 календарних днів

Заочна

Незалежно

30 календарних днів

III і наступні

Вечірня

I і II

20 календарних днів

III і IV

30 календарних днів

Заочна

Незалежно

40 календарних днів

2. Складання державних іспитів

Незалежно

Вечірня та заочна

Незалежно

30 календарних днів

3. Підготовка і захист дипломного проекту (роботи)

Незалежно

Вечірня та заочна

I і II

2 місяці

III і IV

4 місяці

Зверніть увагу! Якщо працівники здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання в навчальних закладах післядипломної освіти і вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, то тривалість оплачуваної навчальної відпустки для них визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вишу відповідного рівня акредитації.

4. Підготовка та складання вступних іспитів до аспірантури (з відривом або без відриву від виробництва)

10 календарних днів на кожен іспит (один раз на рік)

5. Успішне виконання індивідуального плану підготовки при навчанні в аспірантурі без відриву від виробництва

30 календарних днів

Працівник навчається у вищому навчальному закладі, де навчальний процес має особливості. Напрямки підготовки у вищих навчальних закладах, де навчальний процес має свої особливості, визначено у Порядку № 634. Так ось, працівникам, які навчаються за такими напрямками у виші, пощастило — їм на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, державних іспитів, підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) виділяють «бонусні» дні оплачуваної навчальної відпустки, тобто понад дні, вказані у пп. 1 — 3 табл. 1.

Кількість «бонусних» днів оплачуваної навчальної відпустки для працівників, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації за вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, див. у табл. 2.

Таблиця 2

Напрям підготовки

Тривалість

оплачуваної навчальної відпустки

Культура (народна художня творчість), музичне мистецтво (фортепіано, орган, оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові та ударні інструменти, народні інструменти, спів, диригування, композиція, музичне мистецтво естради, звукорежисура, музичне виховання)

10 календарних днів

щороку*

Театральне мистецтво (акторське мистецтво, режисура, хореографія, сценографія), кіно-, телемистецтво (кінорежисура, телережисура, кіно-, телеоператорство)

20 календарних днів

щороку*

* Крім того, працівникам, які навчаються у вишах за вказаними напрямами та за напрямом підготовки «Філологія (мова та література)», може надаватися відпустка без збереження зарплати тривалістю 10 календарних днів щороку.

Пам’ятайте: дні додаткової оплачуваної навчальної відпустки для підготовки та складання заліків і іспитів у вишах (у тому числі при навчанні у вишах за напрямками, де навчальний процес має особливості), для навчання в аспірантурі без відриву від виробництва виділено на навчальний рік. Дні додаткової оплачуваної навчальної відпустки для складання сесії виділено на навчальний (а не робочий, календарних) рік.

ОФОРМЛЮЄМО ДОДАТКОВУ ОПЛАЧУВАНУ НАВЧАЛЬНУ ВІДПУСТКУ

За місцем роботи додаткову оплачувану навчальну відпустку оформлюють у два етапи:

— працівник надає заяву про надання йому додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням і додає до неї довідку-виклик з навчального закладу, де навчається цей працівник;

— на підставі заяви від працівника і довідки-виклику з навчального закладу роботодавець видає наказ про надання працівнику додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням.

Тепер розглянемо вказані документи (заяву, довідку-виклик і наказ) детальніше, а також зупинимося на заповненні табеля обліку використання робочого часу при наданні додаткової оплачуваної навчальної відпустки.

Довідка-виклик. Починаючи з 2017/2018 навчального року навчальні заклади мають видавати довідку-виклик за формою № Н-5.01, затвердженою наказом № 794 (набрав чинності 29.08.2017 р.). Підкреслимо: ця форма довідки-виклику використовується як підтвердний документ для надання додаткової оплачуваної навчальної відпустки на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання сесії, складання державних іспитів (атестації), підготовки та захисту дипломного проекту (роботи).

Увага! Для роботодавця підтвердженням того, що працівник навчається успішно, є надана за місцем роботи довідка-виклик від навчального закладу.

Тож роботодавця не повинно хвилювати, як саме навчається його працівник у навчальному закладі. Головне, щоб працівник надав цю саму довідку-виклик від навчального закладу — це і є сигналом для роботодавця, що працівник успішно продовжує навчання і має право на додаткову оплачувану навчальну відпустку.

Роботодавець не має права вимагати від працівника надати довідку про відсутність у нього академзаборгованості (лист Мінсоцполітики від 02.01.2013 р. № 2/13/116-13).

Також відзначимо, що навчальний заклад у довідці-виклику самостійно визначає період і тривалість додаткової оплачуваної навчальної відпустки. Тож саме навчальний заклад розподіляє кількість днів такої відпустки, передбаченої трудовим законодавством, протягом навчального року.

Заява. Працівник у заяві про надання йому додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням обов’язково вказує дату початку цієї навчальної відпустки і її тривалість. При цьому строк цієї відпустки має «вписуватися» у період, вказаний у довідці-виклику.

Якщо працівник бачить, що для складання сесії йому знадобиться менша кількість оплачуваної навчальної відпустки, ніж зазначена у довідці-виклику, він може скористатися лише частиною відділених йому днів цієї навчальної відпустки. Про такий намір він повинен вказати у заяві.

У самій же заяві працівник вказує: «Прошу надати додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» тривалістю 20 календарних днів з 23 жовтня 2017 року для здавання заліково-екзаменаційної сесії. До заяви додаю довідку-виклик на сесію № 5648 від 25.09.2017».

Наказ. На підставі заяви і довідки-виклику від працівника роботодавець видає наказ про надання додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням. Для цього можна скористатися типовою формою № П-3, затвердженою наказом № 489, або застосувати розроблену в установі форму наказу про надання відпустки.

Роботодавець у такому наказі вказує період і тривалість додаткової оплачуваної навчальної відпустки, наведеної працівником у його заяві. Однак роботодавець має пересвідчитися, що заявлений працівником період навчальної відпустки відповідає періоду для цієї відпустки, вказаному навчальним закладом у довідці-виклику.

Табель. У табелі обліку використання робочого часу за формою № П-5 період додаткової оплачуваної навчальної відпустки (незалежно від типу навчального закладу і підстави для надання такої відпустки) відмічають буквеним кодом «Н» або цифровим кодом «12» (див. наказ № 489).

НЮАНСИ НАДАННЯ ДОДАТКОВОЇ ОПЛАЧУВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ВІДПУСТКИ

Норми про надання додаткових оплачуваних навчальних відпусток приховують безліч підводних каменів. Як їх розгледіти? У цьому допоможе табл. 3.

Таблиця 3

Додаткову оплачувану навчальну відпустку надають

Пояснення

в обов’язковому

порядку

Працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, роботодавець повинен створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням (ст. 202 КЗпП). Тож якщо працівник звернеться із заявою про надання йому оплачуваної навчальної відпустки і на руках у нього буде довідка-виклик (при цьому періоди цієї відпустки у заяві і у довідці-виклику співпадають), роботодавець не має права відмовити працівнику у наданні такої відпустки.

Більш того, роботодавець не може відмовити у наданні працівнику оплачуваної навчальної відпустки у зв’язку з виробничою необхідністю (лист Мінпраці від 06.09.2005 р. № 09-402).

Ненадання додаткової оплачуваної навчальної відпустки розглядається як порушення інших вимог трудового законодавства, за що роботодавцю погрожує штраф у розмірі однієї мінімальної зарплати, встановленої на момент виявлення правопорушення (абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП). У загальному випадку таке порушення загрожує посадовим особам установи штрафом у розмірі від 510 до 1700 грн. (ч. 1 ст. 41 КпАП)

працівникам, які навчаються без відриву від виробництва

Додаткова оплачувана навчальна відпустка гарантована за місцем роботи працівникам, які поєднують роботу за трудовим договором з навчанням у професійно-технічному навчальному закладі, вищому навчальному закладі (закладі післядипломної освіти, аспірантурі)

працівникам, які навчаються заочно та/або на вечірній формі навчання (без відриву від виробництва)

Право на додаткову оплачувану навчальну відпустку є у працівників, які навчаються на вечірніх відділеннях у професійно-технічних навчальних закладах або за вечірньою/заочною формою навчання у вищих навчальних закладах, оскільки саме про ці форми навчання йдеться у КЗпП і Законі № 504/96. Саме тому працюючим студентам денної форми навчання оплачувана навчальна відпустка не надається і не оплачується.

Також фахівці Мінсоцполітики у своїх неофіційних консультаціях зазначають: оплачувана навчальна відпустка не належить працівникам, які навчаються за дистанційною формою навчання. Така форма навчання зазначена у довідці-виклику, але КЗпП та Законом № 504/96 не передбачено надання оплачуваної навчальної відпустки працівникам, які навчаються за дистанційною формою. Цей нормативний факт і став вирішальним у позиції «трудового» Міністерства

незалежно від джерела фінансування навчання

Працівник має право на додаткову оплачувану навчальну відпустку незалежно від джерела фінансування його навчання — за рахунок бюджетних коштів або коштів фізичних/юридичних осіб (навчається він «на бюджеті» або «за контрактом»)

незалежно від того, чи збігається профіль навчання з профілем діяльності установи

Законодавчі норми про надання оплачуваної навчальної відпустки не містять вимог щодо відповідності профілю навчання з профілем діяльності установи. Тож, наприклад, якщо учитель школи навчається у виші для опанування професії менеджера з туризму, то у школі йому має бути надана додаткова оплачувана навчальна відпустка

тільки за основним місцем роботи

У ст. 217 КЗпП вказано: на час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата. Отже, надання додаткових оплачуваних навчальних відпусток за місцем роботи за сумісництвом (зовнішнім або внутрішнім) чинним законодавством не передбачено (листи Мінсоцполітики від 12.09.2016 р. № 1294/13/84-16, від 05.06.2008 р. № 5305/0/14-08/06, від 16.05.2006 р. № 172/13/116-01).

На час додаткової оплачуваної навчальної відпустки, що надається працівнику за основним місцем роботи, він за бажанням може взяти на роботі за сумісництвом відпустку без збереження заробітної плати за підставою, передбаченою п. 14 ст. 25 Закону № 504/96 («сумісникам — на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи»)

Пам’ятайте: додаткова оплачувана навчальна відпустка виділена в окремий вид відпусток і не належить до виду щорічних (ст. 4 Закону № 504/96). Це означає, що на порядок надання таких відпусток не поширюються правила надання щорічних відпусток.

Висновки:

  • Для реалізації права на додаткову оплачувану навчальну відпустку працівник подає заяву і довідку-виклик за основним місцем роботи, на підставі яких роботодавець видає наказ про надання такої відпустки.
  • Роботодавець не має права відмовити у наданні працівнику додаткової оплачуваної навчальної відпустки, якщо працівник надав усі належні документи для її оформлення.
  • Додаткова оплачувана навчальна відпустка надається тільки за основним місцем роботи, а за сумісництвом працівник не має права на таку оплачувану відпустку.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити