Про публічний звіт керівника органу влади

В обраному У обране
Друк
Гапєєв Леонід, юрист
Держслужбовець Грудень, 2017/№ 12
Добігає кінця 2017-й. Керівники-держслужбовці мають заздалегідь підготувати свої звіти. Наказом Національного агентства України з питань державної служби від 20.12.2016 р. № 277 затверджено Типовий порядок проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади. Про його практичні нюанси поговоримо більш детально.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон «Про державну службу» — Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

Закон «Про Кабінет Міністрів України» — Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 р. № 794-VII.

Закон «Про центральні органи виконавчої влади» — Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 07.03.2011 р. № 3166-VI.

Типовий порядок — Типовий порядок проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади, затверджений наказом Національного агентства України з питань державної служби від 20.12.2016 р. № 277.

Стаття 45 Закону «Про державну службу» передбачає в обов’язковому порядку публічний звіт керівника органу виконавчої влади.

Нормою профільного Закону визначено, що:

1. Керівники органів виконавчої влади щорічно виступають з публічним звітом про підсумки діяльності відповідного державного органу за участю представників громадських рад, громадських об’єднань, організацій роботодавців, професійних спілок, некомерційних організацій, експертів відповідних галузей та засобів масової інформації.

2. Інформація про проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади розміщується не пізніш як за тиждень до звіту та після нього на офіційному веб-сайті відповідного органу виконавчої влади та в засобах масової інформації.

3. Типовий порядок проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Відповідно до Загальних положень цей Типовий порядок встановлює загальні вимоги до організаційних та технічних заходів щодо підготовки і проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади (далі — публічний звіт). Норми цього Типового порядку стосуються кожного керівника, тобто поширюються на керівників усіх органів виконавчої влади, крім міністрів.

Кого віднесено до органів виконавчої влади? Відповідно до ст. 1 Закону «Про Кабінет Міністрів України» Кабмін здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів.

Відповідно до ст. 1 Закону «Про центральні органи виконавчої влади» систему центральних органів виконавчої влади складають міністерства України (далі — міністерства) та інші центральні органи виконавчої влади.

Відповідно до ст. 113, ст. 118 Конституції України Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Підготовка та оприлюднення публічного звіту. Тепер розглянемо суттєві особливості публічного звіту, які стосуються його підготовки та оприлюднення, строків і не тільки.

Щороку до 25 лютого органи виконавчої влади готують звіт про свою діяльність за попередній рік. За ті дані, які наведені у публічному звіті, відповідає керівник органу виконавчої влади.

Одразу постає запитання: чи відповідає за підготовку й надання відповідної інформації, документів і даних заступник (або перший заступник) керівника органу виконавчої влади? Відповідь слід пошукати в Законі «Про державну службу» та безпосередніх обов’язках (викладених у посадовій інструкції) конкретного заступника.

Можлива і така ситуація, коли державний орган із загальноукраїнською сферою дії готує такий публічний звіт. Але ж є чимало корисної інформації, якою володіють територіальні органи на місцях? Тоді ці територіальні органи за дорученням керівника органу виконавчої влади вищого рівня готують матеріали згідно зі своєю компетенцією для наповнення публічного звіту.

Позитивним сучасним аспектом є те, що держслужбовців не обмежено у методах і формах підготовки й оприлюднення необхідної інформації перед суспільством. Комусь навіть це може нагадати про сучасні методи навчання та підвищення кваліфікації. Цілком можливо й зовсім не випадково. Адже при формуванні публічного звіту можуть використовуватися таблиці, діаграми, презентації, фотографії, слайди тощо.

Відповідно до п. 5 Типового порядку спочатку публічний звіт разом з інформацією про його проведення розміщується не пізніш як за тиждень до його проведення керівниками центральних органів виконавчої влади і головами обласних державних адміністрацій на веб-сайті відповідного органу виконавчої влади та веб-сайті «Громадянське суспільство і влада».

Якщо ж мова йде про публічний звіт органів виконавчої влади місцевого рівня, то процедура буде така сама. Тобто публічний звіт разом з інформацією про його проведення розміщується не пізніш як за тиждень до його проведення головами районних державних адміністрацій на веб-сайті відповідного органу виконавчої влади та веб-сайті відповідної обласної державної адміністрації. Єдиним нюансом є те, що для райдержадміністрацій законодавчо не передбачено необхідності працювати з веб-сайтом «Громадянське суспільство і влада» й розміщувати там звіт. Хоча для них аналогічно слід використовувати 2 джерела для розміщення публічної інформації: веб-сайт власний та обласної держадміністрації, якій підпорядковані усі районні.

Як має бути конкретизована інформація? Відповідно до п. 6 Типового порядку інформація про проведення публічного звіту в обов’язковому порядку містить регламент його проведення, час, дату та місце проведення, відомості про відповідальний структурний підрозділ із зазначенням відповідальної особи та контактну інформацію.

В якій формі має відбуватися звіт? Наскільки він має бути публічним та відкритим? Публічний звіт проводиться у формі офіційного виступу керівника органу виконавчої влади не пізніше ніж через 15 календарних днів з дня його оприлюднення із запрошенням представників громадських рад, громадських об’єднань, організацій роботодавців, професійних спілок, некомерційних організацій, експертів відповідних галузей і засобів масової інформації.

У кого можуть виникнути запитання? Регламент публічного звіту передбачає можливість виникнення запитань від присутніх представників громадських рад, громадських об’єднань, організацій роботодавців, професійних спілок, некомерційних організацій, експертів відповідних галузей і засобів масової інформації.

Структура публічного звіту. Розділом III Типового порядку визначено структуру публічного звіту.

По-перше. Це інформація про результати роботи органу виконавчої влади (завдання та заходи органу виконавчої влади, їх виконання). Тут визначаються заходи, які було здійснено, та завдання, які було виконано органом виконавчої влади для досягнення стратегічних цілей.

По-друге. Має бути здійснений аналіз діяльності органу виконавчої влади (досягнення результатів завдань та заходів). Тут зазначаються результати, яких було досягнуто у сфері виконання поставлених завдань та заходів.

По-третє. Йдеться про використання коштів державного бюджету. Тут наводиться співвідношення бюджету поточного року з фактичними витратами попереднього року, а також здійснюється аналіз ефективності використаних коштів та порівняння з попереднім звітним періодом.

Далі знову згадаємо про відкритість і публічність. Так, п. 4 Типового порядку має назву «Організаційна інформація». У цьому розділі звіту зазначаються структура органу виконавчої влади, зміни у структурі (якщо такі відбувалися за звітний період), кількість та основні характеристики роботи територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органу виконавчої влади. Не менш важливим є п. 5. Це інша інформація в межах компетенції органу виконавчої влади, що може бути винесена на публічне обговорення.

Підсумуємо. Головне — щоб у процесі підготовки звіту було уважно проаналізовано на основі діючого законодавства компетенцію конкретного органу виконавчої влади. І потім слід подумати, яка інформація може бути винесена на публічне обговорення.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити