Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Організація та проведення компетентнісно орієнтованого інтерв’ю та оцінки персоналу (досвід країн Європейського Союзу)

Держслужбовець Січень, 2017/№ 1
В обраному У обране
Друк
У грудні 2016 року Національним агентством України з питань державної служби, Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС у рамках Робочої групи (панелі) «Реформа державного управління», тематичної платформи «Демократія, належне врядування та стабільність», ініціативи ЄС «Східне партнерство» було проведено тренінг щодо організації та проведення компетентнісно орієнтованого інтерв’ю (структуроване інтерв’ю, STAR, PARLA) і оцінки персоналу за методиками «Assessment Center» та «360 градусів». У цьому та інших випусках «Держслужбовця» ми ознайомимо наших читачів з успішним досвідом застосування цих та інших методик роботи з персоналом деяких країн Європейського Союзу.

СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО

Реформування державної служби відповідно до європейських принципів державного управління програми SIGMA є пріоритетним завданням, визначеним в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та Стратегії реформування державного управління України на 2016–2020 роки.

Реформування системи державної служби повинно проходити шляхом впровадження цілісної та ефективної системи управління персоналом, зокрема організаційних підходів до управління державною службою, створення та забезпечення функціонування служб управління персоналом у державних органах з урахуванням найкращого європейського досвіду і практик.

Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII визначає служби управління персоналом як стратегічних партнерів, основне завдання яких полягає у реалізації державної політики з питань управління персоналом у державному органі, доборі персоналу, просуванні по службі, оцінці результатів діяльності та плануванні й організації заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців на основі об’єктивних, прозорих критеріїв оцінювання їх особистих досягнень і здобутків, виявленої здатності застосовувати знання, уміння та навички, моральні й ділові якості для належного виконання посадових обов’язків тощо.

Аналогічні процеси реформування державної служби відбуваються у країнах ініціативи ЄС «Східне партнерство», впроваджуються подібні інструменти управління персоналом на державній службі.

Звичайно, реалізація вищезазначених функцій потребує певних знань, умінь і навичок спеціалістів служб управління персоналом державних органів країн ініціативи ЄС «Східне партнерство», тому вкрай важливим і актуальним було проведення для них європейськими тренерами тренінгу, який дозволив оволодіти навичками організації та проведення компетентнісно орієнтованого інтерв’ю (структуроване інтерв’ю, STAR, PARLA) і оцінки персоналу за методиками «Assessment Center» та «360 градусів».

Успішний досвід країн Європейського Союзу засвідчує, що застосування цих інструментів сприятиме підвищенню ефективності діяльності державних органів України та інших країн ініціативи ЄС «Східне партнерство» за рахунок добору висококомпетентних державних службовців, підбору актуальних заходів їх професійного розвитку, розробки дієвих програм мотивації та оцінки персоналу.

Тож головною метою тренінгу був обмін досвідом та підготовка тренерів щодо застосування компетентнісно орієнтованого інтерв’ю, «Assessment Center» і «360 градусів» під час добору та оцінки персоналу, а також інших процедур.

Тренінг призначений для працівників служб персоналу, керівників структурних підрозділів, які проводять інтерв’ю зі співробітниками та кандидатами на вакантні посади державної служби при прийомі на роботу, оцінку результатів діяльності державних службовців.

До участі в тренінгу були запрошені представники державних органів країн ініціативи ЄС «Східне партнерство», представники центральних органів державної влади України, вітчизняні тренери та тренери з країн Європейського Союзу.

У перший день тренінгу учасники мали можливість ознайомитися з теорією та обговорити питання щодо механізмів та процедур:

- складання питань для інтерв’ю та оцінки на основі функціональних обов’язків, вимог до посади;

- системного дослідження поведінкових прикладів, збору необхідних даних під час інтерв’ю та оцінки, їх аналізу та класифікації, інтерпретації результатів;

- прийняття і аргументації рішень, прийнятих на основі проведеного інтерв’ю та оцінки, створення звіту за їх результатами та надання зворотного зв’язку оцінюваному кандидату (працівнику);

- надання рекомендацій та розробки індивідуальних планів розвитку та навчання працівників;

- подолання організаційного та особистісного супротиву оцінці за методикою «360 градусів».

Під час наступних двох днів тренінгу відбулися практичні відпрацювання та закріплення отриманих знань, умінь і навичок учасниками у форматі світового кафе, що дало змогу мобілізувати їх активне залучення й обмін думками щодо інструментів добору та оцінки державних службовців, планування їх професійного розвитку та навчання.

Зокрема, у рамках світового кафе були визначені 4 тематичні столики — «компетенції», за якими будуть розподілені учасники тренінгу.

Чотири групи учасників, переміщаючись від одного тематичного столика до іншого, спільно з тренерами — модераторами столиків сформували визначення цих компетенцій, позитивні поведінкові індикатори володіння державним службовцем цими компетенціями, запитання для оцінки рівня володіння компетенцією та відпрацювали і практично закріпили знання, уміння і навички щодо проведення інтерв’ю, оцінки «360 градусів» тощо, а також виробили рекомендації щодо їх застосування завдяки принципу присутності та включеності в процес, який відбувається «тут і тепер».

Далі ми ознайомимо наших читачів з основними тезами учасників тренінгу.

ПРОЕКТ «ASSOCIATION4U»: КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНЕ ІНТЕРВ’Ю З КАНДИДАТАМИ

Хто такі головні експерти A4U?

• Громадяни України, які наймаються проектом для участі в нашій діяльності

• Різні рівні: молодший, асоційований та головний експерт

• Різні сфери діяльності: секторальна політика, адаптація правових норм, переклад, комунікації, навчання

• Деякі працюють в офісі Проекту, інші — в Урядовому офісі та галузевих міністерствах

• Наразі прийнято приблизно 90 експертів, ймовірно, їх кількість зросте до приблизно 150-160 осіб

Відбір експертів.

Для відбору кандидатів до кожної групи експертів ми розробили і впровадили різні методи:

• Застосування тестів і структурованого інтерв’ю

• Відкритий і прозорий процес, заснований на міжнародних стандартах

• Кожен метод відбору призначений для оцінки професійних якостей, необхідних кандидату в різних робочих групах для виконання роботи

Процес відбору (1).

• Оголошення розміщуються на веб-сайті A4U та інших веб-сайтах

• Кандидати подають заяви онлайн, надсилаючи своє резюме в форматі ЄС

• Резюме розглядаються відповідно до критеріїв прийнятності: кандидати, які відповідають критеріям, допускаються до тестування

• Тести проводяться з метою оцінки конкретних компетенцій, пов’язаних з роботою

Процес відбору (2).

• Кандидати, що пройшли тестування, допускаються до інтерв’ю

• Інтерв’ю: 3 члени з правом голосу + спостерігачі

• Опитування проводиться англійською мовою

• Структуроване інтерв’ю із заздалегідь визначеними питаннями для оцінки конкретних компетенцій

• Учасники голосування або спостерігачі задають додаткові «досліджувальні» (уточнюючі) питання відповідно до відповідей

Процес відбору (3).

• Голосуючи члени комісії оцінюють кожен виступ із використанням спеціально розробленої методології підрахунку очок

• Відібраним кандидатам пропонуються посади експертів в рамках проекту A4U

• Для кожного успішного кандидата розробляються технічне завдання та план роботи і підписується контракт

Тестування компетенцій – експерти з перекладу.

• Юридичний переклад: англійсько-український, українсько-англійський, перевірка перекладу

• Тест проводився онлайн

• Кандидати, які проходять випробування, допускаються до окремого інтерв’ю

• Інтерв’ю: коротке (15-20 хвилин). Основна мета — оцінити усну англійську мову, мотивацію та особистість

• Тест складає 60 % від загального бала

Тестування компетенцій – експерти з адаптації законодавства та секторальної політики.

• Прийнятні кандидати складають тести для перевірки їх технічних знань

• Адаптація законодавства: тест містить 20 питань з декількома варіантами відповідей

• Три сфери: знання українського законодавства, знання законодавства ЄС, знання структур і інститутів ЄС

Інтерв’ю з експертами з питань адаптації законодавства (1).

Три сфери запитань:

• СЗ 1: «Чому ви хочете стати членом команди експертів?»(Для перевірки мотивації/інтересу)

• СЗ 2: «Що у вашому професійному досвіді і навчанні робить вас підходящим для призначення в якості експерта з адаптації законодавства?»(Для перевірки актуальності досвіду і кваліфікації для роботи)

• СЗ 3: «Які, на Вашу думку, є основні проблеми в імплементації Угоди про асоціацію?» (Для перевірки знання і розуміння Угоди про асоціацію / ПВЗВТ)

Додаткові запитання в кожній сфері для уточнення інформації

Інтерв’ю з експертами з питань адаптації законодавства (2)

Підрахунок загального балу за тестом/інтерв’ю (100 балів):

• Тест: 40 балів

• СЗ 1 (мотивація): 15 балів

• СЗ 2 (досвід та кваліфікація): 30 балів

• СЗ 3 (знання Угоди про асоціацію / ПВЗВТ): 15 балів

Інтерв’ю з експертами з питань комунікації (1)

У цьому випадку жодного попереднього тестування, але два випробування не включені в інтерв’ю:

• Випробування 1: на початку інтерв’ю кандидату дається 10 хвилин для розгляду погано написаного прес-релізу і надання своєї думки: для перевірки навичок спілкування

• Випробування 2: під час інтерв’ю кандидату дається 10 хвилин, щоб знайти в Інтернеті свіжу інформацію, що має відношення до Угоди про асоціацію / ПВЗВТ: для перевірки навичок дослідження / розуміння Угоди про асоціацію / ПВЗВТ

Інтерв’ю з експертами з питань комунікації (2)

Три сфери запитань з метою перевірки: професійних навичок, відповідного досвіду, мотивації.

Приклади деяких запитань:

• Будь ласка, дайте оцінку того, як уряд інформує населення про реформи — дає хороший і поганий приклади

• Як ви розумієте роботу контент-менеджера сайту? Що б ви поліпшили на веб-сайті A4U?

• Будь ласка, поясніть ваше найбільше досягнення у вашому досвіді у сфері комунікації і вашу роль у ньому.

Інтерв’ю з експертами з питань комунікації (3)

Ще декілька прикладів:

• Будь ласка, розкажіть нам про будь-яку серйозну проблему, з якою ви стикнулися при організації масових заходів та/або прес-конференції

• Які технічні навички, на вашу думку, потрібні для експертів з питань комунікації, що працюють з Урядовим офісом?

• Ви отримуєте дзвінок від ЗМІ з проханням прокоментувати заяву політика в вашому міністерстві. Що б ви зробили?

• Що ви робили протягом останнього року для удосконалення своїх професійних навичок?

Інтерв’ю з експертами з питань комунікації (4)

Підрахунок загального балу за випробуваннями/інтерв’ю (100 балів):

• Випробування з прес-релізом: 20 балів

• Випробування з пошуком в Інтернеті: 20 балів

• СЗ 1 (професійні навички): 30 балів

• СЗ 2 (загальний досвід): 20 балів

• СЗ 3 (мотивація): 10 балів

Результати інтерв’ю

• Значну кількість експертів набрано під час «першого раунду»: більшість із них зараз працює успішно

• «Другий раунд» на цей час на стадії реалізації: на основі досвіду, отриманого в ході першого раунду, внесено деякі зміни до структурованого тестування/інтерв’ю

• Призначені експерти пройшли інтенсивний вступний курс навчання на початку своєї роботи з A4U.

Продовження теми — у наступних випусках «Держслужбовця».

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно