«Усе плине, усе змінюється», або Про новели до Закону «Про державну службу»

В обраному У обране
Друк
Мацокін Андрій, головний редактор
Держслужбовець Листопад, 2017/№ 11
Кінець жовтня і початок листопада цього року стали насиченими на зміни, які регулюють питання проходження державної служби. Урядовцями було змінено умови проведення конкурсів, отримання атестаційних посвідчень щодо вільного володіння державною мовою, а тепер законодавець взявся і за сам Закон України «Про державну службу». Тож про те, що зміниться у Законі, і піде розмова.*

* На момент підготовки цього випуску «Держслужбовця» — проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби» від 20.09.2017 р. № 7126. — Прим. ред.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Конституція — Конституція України.

Закон № 889 — Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889.

Проект № 7126 — проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби» від 20.09.2017 р. № 7126.

Закон № 586 — Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 р. № 586-XIV.

Закон № 3166 — Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 р. № 3166-VI.

Закон № 794 — Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 р. № 794-VII.

ПОЗИЦІЯ РОЗРОБНИКІВ

Розроблення проекту № 7126, на переконання розробників, було зумовлено необхідністю приведення окремих положень законів України № 586, № 3166, № 794 та № 889 у відповідність до ст. 106, 116, 118 Конституції.

Щодо голів МДА. Законом № 889 посади голів місцевих державних адміністрацій віднесено до посад державної служби категорії «А». Згідно з нормами цього Закону голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України, при цьому пропозиції щодо кандидатів на посади голів місцевих державних адміністрацій Кабінету Міністрів України вносить Комісія з питань вищого корпусу державної служби (далі — Комісія) за результатами конкурсного відбору в порядку, визначеному зазначеним Законом. Окрім цього, Комісія погоджує звільнення відповідних посадовців, а також здійснює дисциплінарні провадження щодо відповідної категорії державних службовців.

Водночас, відповідно до ст. 118 Конституції, голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Оскільки, вважають розробники, порядок призначення та звільнення голів місцевих державних адміністрацій визначений нормами Конституції, які є нормами прямої дії та не можуть коригуватись нормами звичайних законів, то слід внести зміни до Закону № 889 стосовно непоширення його дії на голів місцевих державних адміністрацій.

Щодо заступників голів МДА. З урахуванням положень ч. 2-3 ст. 10 Закону № 586, за якими перший заступник та заступники голови обласної, районної державної адміністрації призначаються на посади головою відповідно обласної, районної державної адміністрації за погодженням з Кабінетом Міністрів України та заявляють про припинення своїх повноважень новопризначеним головам місцевих державних адміністрацій у день їх призначення, законопроектом пропонується не поширювати дію Закону № 889 також на заступників голів місцевих державних адміністрацій.

Відповідно до п. 92 ст. 116 Конституції Кабінет Міністрів України призначає на посади та звільняє з посад за поданням прем’єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України. Тож розробники також запропонували врахувати цю особливість призначення та звільнення зазначених посадових осіб і відобразити це в нормах Закону № 889 (ср. 025069200).

Як бачимо, змін начебто і небагато, але вони досить суттєві і коригують конкретні вимоги багатьох законів. Тож для того, щоб зрозуміти, що буде змінено, давайте порівняємо чинні норми і норми, запропоновані проектом № 7126.

ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ

Чинна редакція

Пропонована редакція

Закон № 586

Стаття 9. Припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються Президентом України у разі:

<…>

7) за власною ініціативою Президента України з підстав, передбачених цим Законом та законодавством про державну службу;

<…>

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій можуть бути припинені Президентом України у разі:

<…>

2) подання Кабінету Міністрів України з підстав, передбачених законодавством про державну службу

<…>

Стаття 9. Припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються Президентом України у разі:

<…>

7) за власною ініціативою Президента України з підстав, передбачених цим Законом;

<…>

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій можуть бути припинені Президентом України у разі:

<…>

2) подання Кабінету Міністрів України;

<…>

Стаття 11. Керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій

<…>

Керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду та звільняються з посади головами відповідних державних адміністрацій за погодженням з органами виконавчої влади вищого рівня в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України

Стаття 11. Керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій

<…>

Керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду та звільняються з посади головами відповідних державних адміністрацій за погодженням з органами виконавчої влади вищого рівня в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій зі статусом юридичних осіб публічного права здійснюють визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у цих структурних підрозділах

Стаття 39. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій

Голови місцевих державних адміністрацій:

<…>

3) призначають на посади та звільняють з посад своїх заступників, керівників структурних підрозділів відповідно до статей 10 та 11 цього Закону;

4) призначають на посади та звільняють з посад керівників апаратів місцевих державних адміністрацій та керівників структурних підрозділів апаратів місцевих державних адміністрацій;

<…>

Стаття 39. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій

Голови місцевих державних адміністрацій:

<…>

3) призначають на посади та звільняють з посад своїх заступників, керівників структурних підрозділів відповідно до статей 10 та 11 цього Закону;

4) призначають на посади та звільняють з посад керівників апаратів місцевих державних адміністрацій;

<…>

Стаття 44. Апарат місцевих державних адміністрацій

<…>

Апарат місцевих державних адміністрацій очолює керівник, який призначається на посаду головою місцевої державної адміністрації.

Керівник апарату місцевої державної адміністрації організовує його роботу, забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови місцевої державної адміністрації, організовує доведення розпоряджень голови місцевої державної адміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, виконує інші обов’язки, покладені на нього головою місцевої державної адміністрації. З цих питань керівник апарату місцевої державної адміністрації видає накази.

Голова місцевої державної адміністрації затверджує положення та визначає структуру апарату, призначає на посади і звільняє з посад керівників та інших працівників структурних підрозділів апарату

Стаття 44. Апарат місцевих державних адміністрацій

<…>

Апарат місцевих державних адміністрацій очолює керівник, який призначається на посаду головою місцевої державної адміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

Керівник апарату місцевої державної адміністрації організовує його роботу, забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови місцевої державної адміністрації, організовує доведення розпоряджень голови місцевої державної адміністрації до виконавців, здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в апараті місцевої державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права), відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, виконує інші обов’язки, покладені на нього головою місцевої державної адміністрації. З цих питань керівник апарату місцевої державної адміністрації видає накази.

Голова місцевої державної адміністрації затверджує положення та визначає структуру апарату

Закон № 3166

Стаття 18. Повноваження міністра у відносинах з центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується через міністра

<…>

2. Міністр:

<…>

4) пункт 4 частини другої статті 18 виключено

<…>

Стаття 18. Повноваження міністра у відносинах з центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується через міністра

<…>

2. Міністр:

<…>

4) вносить пропозиції Прем’єр-міністрові України стосовно кандидатури на посаду керівника центрального органу виконавчої влади і за пропозицією його керівника — стосовно кандидатур на посади його заступників, якщо інше не передбачено законом;

<…>

Стаття 19. Керівник та заступники керівника центрального органу виконавчої влади

1. Керівник центрального органу виконавчої влади призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Комісія з питань вищого корпусу державної служби вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо кандидатури для призначення на посаду керівника центрального органу виконавчої влади за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

2. Керівник центрального органу виконавчої влади може мати не більше двох заступників, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

Заступники керівника центрального органу виконавчої влади звільняються з посади Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу.

Кількість заступників керівника центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України, визначається Кабінетом Міністрів України на основі обґрунтованого подання відповідного керівника.

3. Керівник центрального органу виконавчої влади та його заступники є державними службовцями.

<…>

Стаття 19. Керівник та заступники керівника центрального органу виконавчої влади

1. Керівник центрального органу виконавчої влади призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.

Пропозиції Прем’єр-міністрові України стосовно кандидатури для призначення на посаду та звільнення з посади керівника центрального органу виконавчої влади вносить міністр, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади.

2. Керівник центрального органу виконавчої влади може мати не більше двох заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.

Пропозиції Прем’єр-міністрові України стосовно кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад заступників керівника центрального органу виконавчої влади вносить міністр, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади (якщо інше не передбачено законом).

Керівник центрального органу виконавчої влади вносить на розгляд міністра пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад своїх заступників.

Кількість заступників керівника центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України, визначається Кабінетом Міністрів України на основі обґрунтованого подання відповідного керівника.

3. Керівник центрального органу виконавчої влади та його заступники є державними службовцями.

<…>

Стаття 21. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади

<…>

5. Керівники та заступники керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади призначаються на посади та звільняються з посад керівником центрального органу виконавчої влади відповідно до законодавства про державну службу.

<…>

Стаття 21. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади

<…>

5. Керівники та заступники керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади призначаються на посади та звільняються з посад керівником центрального органу виконавчої влади відповідно до законодавства про державну службу.

Призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади осіб, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу», здійснюється за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади.

<…>

Закон № 794

Стаття 21. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади

<…>

7. Кабінет Міністрів України призначає на посаду:

1) державних секретарів міністерств, керівників та заступників керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу;

2) перших заступників і заступників міністрів — за поданням Прем’єр-міністра України.

Звільнення зазначених осіб здійснюється Кабінетом Міністрів України з підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, законами України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про державну службу»

Стаття 21. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади

<…>

7. Кабінет Міністрів України призначає на посаду:

1) державних секретарів міністерств — за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу;

2) перших заступників і заступників міністрів — за поданням Прем’єр-міністра України;

3) керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступників — за поданням Прем’єр-міністра України.

Пропозиції Прем’єр-міністрові України стосовно кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступників вносить міністр, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади.

Звільнення зазначених осіб здійснюється Кабінетом Міністрів України з підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, законами України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про державну службу»

Стаття 42. Прем’єр-міністр України

1. Прем’єр-міністр України:

<…>

4) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України:

пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду і звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій відповідно до законодавства про державну службу та щодо внесення Президенту України подань про призначення на посаду або звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій;

<…>

подання відповідно до закону щодо кандидатур для призначення на посаду за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства про державну службу і звільнення з посади членів колегіальних центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету Міністрів України;

<…>

Стаття 42. Прем’єр-міністр України

1. Прем’єр-міністр України:

<…>

4) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України:

пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду і звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій та щодо внесення Президенту України подань про призначення на посаду або звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій;

<…>

подання щодо кандидатур для призначення на посаду і звільнення з посади керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступників;

<…>

Стаття 44. Міністр України — член Кабінету Міністрів України

1. Міністр України:

<…>

4) вносить Прем’єр-міністру України подання щодо призначення на посаду першого заступника і заступників міністра та звільнення зазначених осіб з посади;

<…>

Стаття 44. Міністр України — член Кабінету Міністрів України

1. Міністр України:

<…>

4) вносить Прем’єр-міністрові України подання щодо призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника та заступників міністра, пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників та заступників керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується міністром;

<…>

Закон № 889

Стаття 3. Сфера дії цього Закону

<…>

3. Дія цього Закону не поширюється на:

<…>

9) службовців Національного банку України;

10) депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим та його заступників, міністрів Автономної Республіки Крим;

<…>

Стаття 3. Сфера дії цього Закону

<…>

3. Дія цього Закону не поширюється на:

<…>

9) службовців Національного банку України;

91) голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;

10) депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим та його заступників, міністрів Автономної Республіки Крим;

<…>

Стаття 6. Категорії посад державної служби

<…>

2. Встановлюються такі категорії посад державної служби:

1) категорія «А» (вищий корпус державної служби) — посади:

<…>

голів місцевих державних адміністрацій;

<…>

2) категорія «Б» — посади:

<…>

заступників голів місцевих державних адміністрацій;

<…>

Стаття 6. Категорії посад державної служби

<…>

2. Встановлюються такі категорії посад державної служби:

1) категорія «А» (вищий корпус державної служби) — посади:

<…>

2) категорія «Б» — посади:

<…>

керівників та заступників керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрації, апаратів місцевих державних адміністрацій, їх структурних підрозділів;

<…>

Стаття 17. Керівник державної служби в державному органі

1. Повноваження керівника державної служби здійснюють:

<…>

3) в іншому центральному органі виконавчої влади — керівник відповідного органу;

4) у державних органах, посади керівників яких належать до посад державної служби, — керівник відповідного органу;

5) в інших державних органах або в разі прямого підпорядкування окремій особі, яка займає політичну посаду, — керівник апарату (секретаріату).

<…>

Стаття 17. Керівник державної служби в державному органі

1. Повноваження керівника державної служби здійснюють:

<…>

3) в іншому центральному органі виконавчої влади — керівник відповідного органу;

4) в місцевих державних адміністраціях:

керівник апарату — в апараті місцевої державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

керівник структурного підрозділу зі статусом юридичної особи публічного права — у такому підрозділі;

5) у державних органах, посади керівників яких належать до посад державної служби, — керівник відповідного органу;

6) в інших державних органах або в разі прямого підпорядкування окремій особі, яка займає політичну посаду, — керівник апарату (секретаріату).

<…>

Стаття 31. Порядок призначення на посаду державної служби

<…>

6. З метою безперебійного функціонування державного органу одночасно з прийняттям рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби суб’єкт призначення може прийняти рішення про тимчасовий розподіл обов’язків за цією посадою між державними службовцями, які працюють у відповідному структурному підрозділі державного органу.

Стаття 31. Порядок призначення на посаду державної служби

<…>

6. З метою безперебійного функціонування державного органу одночасно з прийняттям рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби до призначення особи на таку посаду суб’єкт призначення може прийняти рішення:

1) про тимчасове покладення виконання обов’язків за вакантною посадою категорії «А» на одного із заступників або керівників самостійних структурних підрозділів цього державного органу;

2) про тимчасове покладення виконання обов’язків за вакантною посадою керівника самостійного структурного підрозділу на одного із державних службовців, які працюють у відповідному структурному підрозділі державного органу;

3) про тимчасовий розподіл обов’язків за іншими вакантними посадами державної служби між державними службовцями, які працюють у відповідному структурному підрозділі державного органу.

Тимчасове виконання обов’язків за вакантною посадою категорії «А», передбачене пунктом 1 цієї частини, не може перевищувати трьох місяців.

Рішення, передбачене у пункті 2 цієї частини, може бути прийнято за умови відсутності посади заступника керівника самостійного структурного підрозділу у державному органі або у тому разі, якщо така посада є вакантною.

У разі прийняття рішення, передбаченого пунктами 1-3 абзацу першого цієї частини, відповідним працівникам встановлюється виплата, передбачена частиною четвертою статті 52 цього Закону

Стаття 91. Особливості проходження державної служби в окремих державних органах

1. Дія цієї статті поширюється на голів місцевих державних адміністрацій, керівників апаратів (секретаріатів) Верховної Ради України, допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, а також державних колегіальних органів, посади голів та членів яких не належать до посад державної служби.

<…>

3. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Пропозиції щодо кандидатів на посади голів місцевих державних адміністрацій вносить Кабінету Міністрів України Комісія за результатами конкурсного відбору в порядку, визначеному цим Законом

Стаття 91. Особливості проходження державної служби в окремих державних органах

1. Дія цієї статті поширюється на керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників, керівників апаратів (секретаріатів) Верховної Ради України, допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, а також державних колегіальних органів, посади голів та членів яких не належать до посад державної служби.

<…>

3. Керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України в порядку, передбаченому Конституцією України та законами України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади».

Як бачимо, у законопроекті пропонується внести зміни до ряду законів України у частині призначення та звільнення голів МДА, їх заступників, керівників центральних органів виконавчої влади (їх заступників), що не входять до складу Кабінету Міністрів України. Але крім того, у проекті передбачено низку інших новел, що є похідними від зміни порядку призначення згаданих посадових осіб.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАУВАЖЕННЯ

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку погоджується з необхідністю усунення недоліків та розбіжностей в чинній редакції Закону № 889. Разом з тим, запропоноване законопроектом виведення голів МДА зі сфери дії Закону № 889 призведе до невизначеності правового статусу цих посадових осіб, а покладання їх повноважень керівника державної служби на керівника апарату обмежує передбачені ст. 118 Конституції повноваження голів місцевих державних адміністрацій щодо формування складу МДА.

Тож за результатами аналізу можна висловити такі зауваження.

1. Чинним Законом № 889 посади голів МДА віднесено до посад державної служби категорії «А», а пропозиції щодо кандидатів на посади голів місцевих державних адміністрацій Кабінету Міністрів України вносить Комісія з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсного відбору в порядку, визначеному зазначеним Законом. Комісія також погоджує їх звільнення та здійснює дисциплінарні провадження. У проекті пропонується виключити голів МДА, їх перших заступників та заступників з категорії державних службовців. Крім того, пропонується встановити, що обов’язки керівника державної служби в місцевих державних адміністраціях здійснює керівник їх апарату.

Відповідно до ст. 118 Конституції голови МДА призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Голови при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Тому відмова від конкурсного відбору кандидатів на згадані посади, напевне, є обґрунтованою.

Разом із тим неоднозначною є відмова від надання головам МДА статусу державних службовців, адже місцева державна адміністрація є органом виконавчої влади і відповідна посада за своїм функціональним призначенням належить до державної служби. Натомість, у разі виведення голів з-під дії Закону № 889 будуть незрозумілими правовий статус голів та питання їх діяльності.

Крім того, отримання керівником апарату МДА повноважень керівника державної служби фактично наділяє його повноваженнями по формуванню складу адміністрацій, що не узгоджується з нормою ст. 118 Конституції, відповідно до якої «склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій».

2. Відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону № 889 керівник державної служби «…організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б». Порівняльний аналіз норм ч. 1 ст. 17 (де визначено перелік керівників державної служби в органі) та ч. 1 ст. 6 цього Закону (де перераховані посади категорії «А») дозволяє дійти висновку, що посада керівника державної служби органу належить до посад державної служби категорії «А». Отже, проведення конкурсів на зайняття вакантних посад категорії «Б» відповідно до приписів Закону № 889 організовує керівник державної служби, що обіймає посаду категорії «А».

Посада керівників апаратів МДА згідно з нормами проекту віднесена ж до категорії «Б», але при цьому голова МДА відповідно до новел вже не належить до державної служби та не обіймає посаду категорії «А».

Відповідно виникає запитання: яка ж посадова особа буде уповноважена призначати конкурс на зайняття посади керівника апарату МДА?

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити