Додаткова оплачувана навчальна відпустка: практикум

В обраному У обране
Друк
Усенко Олена, головний спеціаліст сектору режимів праці, відпочинку та норм праці Департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України
Держслужбовець Листопад, 2017/№ 11
З настанням навчального періоду у кадровиків з’являється безліч запитань з приводу надання додаткових оплачуваних відпусток у зв’язку з навчанням. У цій статті розберемо найбільш поширені ситуації, з якими стикаються наші читачі при оформленні таких відпусток.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон № 504/96 — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон № 1105 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

ДНІ НАВЧАЛЬНОЇ ВІДПУСТКИ ВИДІЛЕНО НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Працівник навчається заочно в університеті. Як студент 3 курсу він скористався додатковою оплачуваною навчальною відпусткою для здачі сесії тривалістю 26 календарних днів у квітні 2017 року.

Зараз цей працівник навчається на 4 курсі і бажає скористатися додатковою оплачуваною відпусткою для здачі сесії тривалістю 20 календарних днів з 30.10.2017 р. згідно з наданою довідкою-викликом.

Чи допустимо надати працівнику додаткову оплачувану навчальну відпустку з 30.10.2017 р. саме тривалістю 20 календарних днів, адже у такому випадку загальна тривалість цієї відпустки за 2017 рік перевищує 40 календарних днів?

Працівник, який навчається заочно в університеті на 3 курсі, має право на додаткову оплачувану навчальну відпустку для здачі сесії тривалістю 40 календарних днів. Така ж тривалість додаткової оплачуваної навчальної відпустки (тобто 40 календарних днів) для здачі сесії надається працівнику при заочному навчанні на 4 курсі в університеті (п. 2 ч. 1 ст. 15 Закону № 504/96).

У ч. 6 ст. 15 Закону № 504/96 вказано: відпустки, передбачені пп. 1 та 2 ч. 1 і ч. 4 цієї статті, надаються впродовж навчального року. У більшості випадків навчальний рік у вишах розпочинається 1 вересня. Тому саме із цієї дати й треба розпочинати відлік кількості днів додаткової оплачуваної навчальної відпустки, якими може скористатися працівник.

При цьому розподіл днів додаткової оплачуваної навчальної відпустки протягом навчального року здійснює вищий навчальний заклад, про що ним і зазначається у довідці-виклику.

Виходить, що у наведеному випадку працівник у квітні 2017 року скористався 26 календарними днями додаткової оплачуваної навчальної відпустки в рахунок цієї відпустки за 2016/2017 навчальний рік. Тож із початком 2017/2018 навчального року працівнику як студенту-заочнику 4 курсу університету знову виділяється 40 календарних днів оплачуваної навчальної відпустки.

Таким чином, працівнику згідно із його заявою і довідкою-викликом має бути надана додаткова оплачувана навчальна відпустка тривалістю 20 календарних днів з 30.10.2017 р., оскільки ці дні відпустки уже відносяться до 2017/2018 року і не перевищують максимальну допустиму тривалість оплачуваної навчальної відпустки у 40 календарних днів.

Більш того, до кінця 2017/2018 навчального року працівнику може бути виділено ще 20 календарних днів додаткової оплачуваної навчальної відпустки на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів. Знову ж таки право працівника на додаткову оплачувану навчальну відпустку, період і тривалість наступного «траншу» цієї відпустки визначає виш у довідці-виклику.

ПРАЦІВНИК ВИЗНАЧАЄ ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ВІДПУСТКИ У ЗАЯВІ

Працівник надав заяву про надання йому додаткової оплачуваної навчальної відпустки та прикріпив до неї довідку-виклик з університету. При цьому у довідці-виклику вказано період додаткової оплачуваної навчальної відпустки для здачі сесії — з 30.10.2017 р. по 18.11.2017 р. (20 календарних днів). А працівник у заяві висловив бажання скористатися оплачуваною навчальною відпусткою тривалістю 13 календарних днів з 06.11.2017 р. по 18.11.2017 р. Чи допустимо працівнику за його заявою надати оплачувану навчальну відпустку тривалістю меншою, ніж вказана у довідці-виклику?

Як уже визначалося, саме вищий навчальний заклад вказує у довідці-виклику період і тривалість додаткової оплачуваної навчальної відпустки.

При цьому трудовим законодавством працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, гарантовано право на додаткову оплачувану навчальну відпустку, а не обов’язок скористатися нею. Тож працівник за бажанням може скористатися додатковою оплачуваною навчальною відпусткою у повному обсязі згідно з довідкою-викликом, взагалі не скористатися нею або використати її частково, але у межах періоду, вказаного у довідці-виклику з вишу.

Пам’ятайте: роботодавець не має права вимагати від працівника скоротити тривалість додаткової оплачуваної навчальної відпустки або не використовувати її взагалі. Рішення про невикористання або часткове використання такої відпустки приймає працівник самостійно.

Увага! Роботодавець надає додаткову оплачувану навчальну відпустку тривалістю і у період, вказаний у заяві працівника, але у межах її періоду і тривалості, визначених довідкою-викликом.

У наведеному випадку працівник у заяві вказав бажаний для нього період додаткової оплачуваної навчальної відпустки. Період цієї відпустки, зазначений у заяві (з 06.11.2017 р. по 18.11.2017 р.), «вписується» у період оплачуваної навчальної відпустки, зазначений у довідці-виклику (з 30.10.2017 р. по 18.11.2017 р.). Тому роботодавець має надати працівнику додаткову оплачувану навчальну відпустку тривалістю і у період, що вказані у заяві такого працівника (у нашому випадку — з 06.11.2017 р. по 18.11.2017 р., 13 календарних днів).

Окремо зауважимо, що за робочі дні, коли працівник виконує свої посадові обов’язки (навіть ті, які припадають на період навчальної відпустки відповідно до довідки-виклику), йому виплачується зарплата. Тоді як за період перебування у додатковій оплачуваній навчальній відпустці (для наведеного випадку — з 06.11.2017 р. по 18.11.2017 р., 13 календарних днів) працівнику слід виплатити відпускні не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ВІДПУСТКИ — З УРАХУВАННЯМ СВЯТКОВИХ ДНІВ

Працівнику, який є студентом-заочником 3 курсу університету, для складання сесії надано додаткову оплачувану навчальну відпустку тривалістю 20 календарних днів з 09.10.2017 р. Який останній день цієї відпустки?

Святкові та неробочі дні, вказані у ст. 73 КЗпП, не враховуються виключно при визначенні тривалості щорічних відпусток та соціальних додаткових відпусток працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А I групи (ч. 2 ст. 5 Закону № 504/96).

Отже, при визначенні тривалості додаткової оплачуваної навчальної відпустки святкові і неробочі дні враховуються. Так, тривалість додаткової оплачуваної навчальної відпустки не збільшується на святкові і неробочі дні, які припадають на тривалість цієї відпустки.

У випадку, наведеному у запитанні, додаткову оплачувану навчальну відпустку слід надати з 09.10.2017 р. по 28.10.2017 р. (рівно 20 календарних днів). Виходить, що 28.10.2017 р. — останній день цієї відпустки. При цьому 14.10.2017 р. — святковий день (День захисника України), що припав на період додаткової оплачуваної навчальної відпустки, є для працівника днем цієї відпустки.

ПРАЦІВНИК ЗАХВОРІВ У ПЕРІОД НАВЧАЛЬНОЇ ВІДПУСТКИ

Працівник працює за п’ятиденкою з вихідними днями в суботу та неділю. Йому надано додаткову оплачувану навчальну відпустку з 02.10.2017 р. по 21.10.2017 р. Згідно з наданим за місцем роботи листком непрацездатності працівник хворів з 19.10.2017 р. по 24.10.2017 р. Як бути у такій ситуації?

Лише щорічна відпустка або соціальна додаткова відпустка на дітей продовжується або переноситься на інший період через тимчасову непрацездатність, якщо дні хвороби, засвідчені в установленому порядку, припали саме на вказані відпустки (п. 1 ч. 2 ст. 11 і ч. 7 ст. 20 Закону № 504/96).

Але додаткова оплачувана навчальна відпустка не належить до виду щорічної або соціальної відпустки (ст. 4 Закону № 504/96). Тому, якщо тимчасова непрацездатність припала на період додаткової оплачуваної навчальної відпустки, то ця відпустка на відповідну кількість днів хвороби не продовжується і не переноситься на інший період. Таким чином, у наведеній ситуації додаткова оплачувана навчальна відпустка не подовжується і не переноситься на інший період на 3 календарні дні тимчасової непрацездатності працівника (19.10.2017 р., 20.10.2017 р. і 21.10.2017 р.), які припали на період цієї відпустки. Тож дні тимчасової непрацездатності працівника, що припали на період додаткової оплачуваної навчальної відпустки (з 19.10.2017 р. по 21.10.2017 р.) так і вважатимуться днями цієї навчальної відпустки.

У табелі обліку використання робочого часу дні з 19.10.2017 р. по 21.10.2017 р. так і залишаться поміченими як дні додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням (буквений код — «Н», цифровий код — «12»).

Також відзначимо, що за календарні дні хвороби працівника, які припали на період додаткової оплачуваної навчальної відпустки, не виплачуються лікарняні (п. 6 ч. 1 ст. 23 Закону № 1105). Тобто за обставин, наведених у запитанні, лікарняні не виплачуються за дні хвороби 19.10.2017 р., 20.10.2017 р. і 21.10.2017 р., оскільки згідно з лікарняним листом саме ці дні припали на період додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням. А от за інші дні хвороби лікарняні за 22.10.2017 р. та 23.10.2017 р. мають бути виплачені за рахунок роботодавця, і за 24.10.2017 р. має бути виплачена допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду соцстраху.

НАВЧАЛЬНА ВІДПУСТКА ЗБІГЛАСЯ ІЗ ЩОРІЧНОЮ ВІДПУСТКОЮ

Працівнику надано щорічну основну відпустку тривалістю 14 календарних днів з 23.10.2017 р. по 05.11.2017 р. Цей працівник звернувся із заявою, підкріпленою довідкою-викликом з університету, про надання йому додаткової оплачуваної навчальної відпустки тривалістю 20 календарних днів з 30.10.2017 р. по 18.11.2017 р. Як бути у такому випадку із щорічною основною відпусткою?

Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку із навчанням (п. 4 ч. 2 ст. 11 Закону № 504/96).

Отже, щорічна відпустка підлягає продовженню або перенесенню на інший період на кількість календарних днів додаткової оплачуваної навчальної відпустки, що припали на цю щорічну відпустку. Рішення про продовження або перенесення на інший строк щорічної основної відпустки приймає працівник, про що вказує у заяві, а роботодавець видає відповідний наказ.

Також слід враховувати: якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали (тобто продовжується), або за згодою сторін переноситься на інший період (ч. 4 ст. 11 Закону № 504/96). При цьому невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка (ч. 2 ст. 12 Закону № 504/96).

У ситуації, наведеній у запитанні, на період щорічної основної відпустки, визначений у наказі про надання такої відпустки, припали 7 календарних днів додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням (період щорічної основної відпустки і навчальної відпустки збіглися у період з 30.10.2017 р. по 05.11.2017 р.).

Тож за заявою працівника щорічна основна відпустка на 7 календарних днів має бути продовжена (після дії причин, що її перервали, — з 19.11.2017 р. по 25.11.2017 р.) або перенесена на інший період (тобто 7 календарних днів цієї відпустки має бути надано в інший узгоджений між працівником і роботодавцем період). Якщо працівника віднесено до категорії працівників, яким щорічні відпустки надають у зручний для них час (ч. 13 ст. 10 Закону № 504/96 — інваліди, жінки, які мають двох і більше дітей віком до 15 років, тощо), то він має право визначати новий період цієї відпустки.

НАВЧАННЯ У ДВОХ ВИШАХ = ДВІ НАВЧАЛЬНІ ВІДПУСТКИ

Працівник заочно навчається одразу у двох вишах: в університеті на 3 курсі і в академії на 4 курсі. Цьому працівнику уже надавалася додаткова оплачувана навчальна відпустка для здачі сесії в університеті тривалістю 20 календарних днів з 02.10.2017 р. по 21.10.2017 р. Тепер працівник бажає скористатися (заява і довідка-виклик надані) додатковою оплачуваною відпусткою у зв’язку з навчанням в академії (для здачі сесії) тривалістю 12 календарних днів з 06.11.2017 р.

Чи має установа надати додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням в академії?

Нормативно-правові акти (КЗпП, Закон № 504/96) не містять обмежень щодо надання додаткових оплачуваних навчальних відпусток працівникам, які навчаються одразу у двох і більше навчальних закладах. Також на нормативному рівні не встановлено заборони на надання додаткових оплачуваних навчальних відпусток при навчанні працівника (за заочною або вечірньою формою навчання) одразу на двох факультетах навчального закладу.

Отже, на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, державних іспитів, підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) роботодавець має надати та оплатити в повному обсязі навчальні відпустки як в одному, так і в іншому навчальному закладі (як на одному, так і на другому факультеті).

Головне при цьому: дотримано умови для надання додаткових оплачуваних навчальних відпусток та період такої відпустки в одному навчальному закладі (факультеті) не збігається з періодом навчальної відпустки в іншому навчальному закладі (на іншому факультеті).

Таким чином, у ситуації, наведеній у запитанні, працівник має право на додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням як в університеті, так і в академії. Оскільки період додаткової оплачуваної навчальної відпустки в університеті (з 02.10.2017 р. по 21.10.2017 р.) не збігається з періодом такої ж відпустки в академії (з 06.11.2017 р. по 17.11.2017 р.) і правомірність їх надання документально підтверджена, то роботодавець зобов’язаний надати працівнику додаткову оплачувану навчальну відпустку для здачі сесії і в академії.

Окремо відзначимо, що на 2017/2018 рік працівнику як студенту-заочнику 3 курсу університету може бути виділено додаткову оплачувану навчальну відпустку максимальною тривалістю 40 календарних днів, так і окремо як студенту-заочнику 4 курсу академії — максимальною тривалістю 40 календарних днів.

ЯКЩО ПРАЦІВНИЦЯ У ВІДПУСТЦІ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО 3 РОКІВ

Працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років. Ця працівниця навчається заочно на 4 курсі університету. Вона звернулася із заявою (довідка-виклик додається) про надання їй додаткової оплачуваної навчальної відпустки для здачі сесії тривалістю 20 календарних днів з 30.10.2017 р. Чи має роботодавець задовольнити таку вимогу працівниці?

Працівниця, перебуваючи у соцвідпустці для догляду за дитиною, не має права на додаткову оплачувану навчальну відпустку. Чому? По-перше, додаткову оплачувану навчальну відпустку надають працівнику, який успішно навчається без відриву від виробництва у виші на вечірній або заочній формі навчання. По-друге, за одним і тим самим місцем роботи працівник не може перебувати у двох видах відпусток одночасно.

Однак вихід є! Працівниця може перервати соцвідпустку для догляду за дитиною до 3 років (для цього мають бути заява від працівниці і наказ роботодавця), на підставі заяви і довідки-виклику (роботодавець видає наказ) скористатися додатковою оплачуваною навчальною відпусткою та знову оформити соцвідпустку для догляду за дитиною до 3 років (для цього мають бути заява від працівниці і наказ роботодавця).

На час перебування у навчальній відпустці матері дитини відпустку для догляду за дитиною може використати працююча особа, яка фактично здійснюватиме догляд за дитиною, — батько, бабуся, дідусь та ін. (ч. 7 ст. 179 КЗпП).

Якщо працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років і працює на умовах неповного робочого часу, то додаткова оплачувана навчальна відпустка їй надається на загальних підставах, тобто переривати соцвідпустку для догляду за дитиною до 3 років не потрібно.

ЯКЩО ЗАКІНЧУЄТЬСЯ ДІЯ СТРОКОВОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Із працівником укладено строковий трудовий договір, який добігає кінця 08.11.2017 р. Цей працівник надав заяву (довідка-виклик додається) про надання йому додаткової оплачуваної навчальної відпустки для здачі сесії у виші тривалістю 20 календарних днів з 30.10.2017 р. по 18.11.2017 р. Чи має роботодавець надати додаткову оплачувану навчальну відпустку в повному обсязі, адже частина цієї відпустки виходить за межі дії строкового трудового договору?

У ч. 2 ст. 3 Закону № 504/96 зазначено: «У разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки».

Підкреслимо, що вид відпустки не конкретизований.

Як бачимо, у цій нормі передбачена можливість надання за бажанням працівника невикористаної відпустки при його звільненні у зв’язку із закінченням строку трудового договору, а не обов’язок роботодавця.

Отже, якщо працівник звертається до роботодавця із заявою про реалізацію права на відпустку з подальшим припиненням строкового трудового договору і тривалість цієї відпустки (повністю або частково) перевищує строк дії трудового договору, то керівник установи може погодитися задовольнити прохання працівника або відмовити у задоволенні такого прохання.

Таким чином, у наведеній ситуації у роботодавця є два варіанти:

— надати працівнику додаткову оплачувану навчальну відпустку в повному обсязі — з 30.10.2017 р. по 18.11.2017 р. (20 календарних днів). У такому разі останнім днем дії строкового трудового договору (а також і датою звільнення працівника на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП) є 18.11.2017 р.;

— надати працівнику додаткову оплачувану навчальну відпустку по дату закінчення строкового трудового договору, тобто ця відпустка буде надана з 30.10.2017 р. по 08.11.2017 р. (10 календарних днів). У такому разі днем звільнення через закінчення дії строкового трудового договору (п. 2 ст. 36 КЗпП) є 08.11.2017 р.

ПРАЦІВНИК ЗВІЛЬНИВСЯ ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ У НАВЧАЛЬНІЙ ВІДПУСТЦІ

Працівник працює в установі за безстроковим трудовим договором і навчається заочно у виші. На підставі довідки-виклику з вишу і заяви такого працівника йому надали додаткову оплачувану навчальну відпустку для здачі заліків та іспитів з 23.10.2017 р. по 11.11.2017 р. (20 календарних днів) і виплатили відпускні за 20 календарних днів цієї відпустки.

Перебуваючи у цій оплачуваній навчальній відпустці, працівник надав заяву про звільнення за власним бажанням 31.10.2017 р., і роботодавець із цим погодився.

Чи необхідно при проведенні остаточного розрахунку із цим працівником утримати з нього оплату за 11 днів навчальної відпустки, які припадають на період після звільнення (з 01.11.2017 р. по 11.11.2017 р.)?

Про утримання відпускних із зарплати працівника у разі його звільнення вказано у ст. 22 Закону № 504/96: «У разі звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він уже одержав відпустку повної тривалості, для покриття його заборгованості власник або уповноважений ним орган провадить відрахування із заробітної плати за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року».

У наведеній нормі не йдеться про вид відпустки. Однак зазначено про відрахування відпускних за наперед надані дні відпусток, надання яких прив’язано до робочого року. У прив’язці до робочого року надають лише щорічну відпустку (крім щорічної додаткової відпустки за стаж держслужбовцям, посадовим особам місцевого самоврядування тощо). Тоді як додаткову оплачувану навчальну відпустку для здачі заліків та іспитів у виші надають упродовж навчального року.

У зв’язку із цим норма ст. 22 Закону № 504/96 про відрахування відпускних із зарплати працівника у разі його звільнення не поширюється на додаткову оплачувану навчальну відпустку. Це означає: якщо працівник звільняється під час додаткової оплачуваної навчальної відпустки, то здійснювати відрахування оплати за невикористані дні цієї відпустки немає правових підстав.

У наведеній ситуації працівник розриває безстроковий трудовий договір за власним бажанням (ст. 38 КЗпП) 31.10.2017 р., тобто посеред наданої йому додаткової оплачуваної навчальної відпустки (у наказі визначено період цієї відпустки з 23.10.2017 р. по 11.11.2017 р.). Оскільки йдеться про звільнення посеред додаткової оплачуваної навчальної відпустки, то при остаточному розрахунку з працівником не утримують оплату за 11 днів навчальної відпустки, які припадають на період після звільнення (з 01.11.2017 р. по 11.11.2017 р.).

Висновки:

— Дні додаткової оплачуваної навчальної відпустки, вказані у нормативно-правових документах, виділено на навчальний рік.

— Працівник за бажанням може скористатися додатковою оплачуваною навчальною відпусткою тривалістю меншою, ніж вказана у довідці-виклику.

— Додаткова оплачувана навчальна відпустка не збільшується на святкові і неробочі дні, що припадають на її період.

— Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням не подовжується / не переноситься на інший строк на кількість днів тимчасової непрацездатності працівника, які припадають на період цієї відпустки.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити