КРІ повинні відображати кінцевий результат

В обраному У обране
Друк
Лозюк Юлія, Державний експерт експертної групи з питань інституційного розвитку служб управління персоналом Генерального департаменту з питань управління персоналом на державній службі Національного агентства України з питань державної служби
Держслужбовець Січень, 2018/№ 1
В прикладах заповнення форми завдань та ключових показників, наведених у додатках до Методичних рекомендацій Нацдержслужби, ключові показники результативності сформульовані у минулому часі (як звіт про виконання завдань). Чи буде правильним застосування діє слів у минулому часі в даній формі?

КРІ — це в певній мірі індикатори, що відображають кінцевий (очікуваний) результат завдання. І формулювати їх дійсно можна в доконаному виді (результативність дії), що дозволить при оцінюванні встановити факт виконання, або ж невиконання завдання.

Відповідно до п. 29 Типового порядку завдання та ключові показники повинні відображати кінцевий результат, на досягнення якого спрямовано службову діяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», вимірюватися в кількісному та/або якісному вираженні.

Під час визначення завдання можливі дві форми його фіксації. За допомогою:

– іменника, у тому числі віддієслівні (назви результату);

– інфінітива (назви дії до виконання, зазначеної узагальнено, безвідносно до особи, способу, числа).

Саме тому при визначенні КРІ ми і вживаємо дієслова в доконаному виді та в минулому часі, що дозволить при проведенні оцінювання перевірити факт виконання поставленого завдання.

Тобто, ми говоримо про індикатори — строк, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість, тощо.

Отже, ми вживаємо дієслова у тому виді та часі, що дозволяє відобразити кінцевий результат поставленого до виконання завдання.

Розглянемо приклад.

Номер завдання

Завдання (визначається безпосереднім керівником разом з державним службовцем)

Ключові показники результативності, ефективності та якості*

Строк виконання

Завдання

змінено

(так/ні)

1.

Аналіз нормативно-правових актів у сфері державної політики (управління людськими ресурсами, інклюзивної освіти, розвитку туризму, соціального захисту тощо)

1) підготовлено 3 аналітичні записки;

2) аналітичні записки подані не пізніше 10 числа, що настає за звітним кварталом;

3) в аналітичних записках сформовано пропозиції щодо вирішення виявлених проблем

30.11.2018

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити