Перегляд завдань і КРІ та їх збереження

В обраному У обране
Друк
Лозюк Юлія, Державний експерт експертної групи з питань інституційного розвитку служб управління персоналом Генерального департаменту з питань управління персоналом на державній службі Національного агентства України з питань державної служби
Держслужбовець Січень, 2018/№ 1
У випадку перегляду протягом року завдань і зміни, наприклад, одного з п’яти завдань — як правильно оформити форму завдань: заповнити повністю нову, в якій для зміненого завдання буде окремо позначено поле «переглянуто за результатами», а інші чотири завдання будуть залишені з поміткою «первинне», чи у бланку визначених раніше завдань у таблиці в графі «Завдання змінено» написати «так» і додати ще одну форму з одним зміненим завданням?

Завдання і ключові показники визначаються з урахуванням стратегічних документів державного та/або регіонального рівня, річного плану роботи державного органу, завдань, функцій та обов’язків, визначених у положенні про державний орган, положенні про відповідний структурний підрозділ, посадовій інструкції.

У разі внесення змін до зазначених документів завдання і ключові показники можуть переглядатися щокварталу суб’єктом призначення разом з державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В».

Безпосередній керівник такого державного службовця проводить моніторинг виконання державним службовцем визначених завдань і ключових показників, за результатами моніторингу у разі потреби здійснює разом із державним службовцем перегляд завдань і ключових показників у порядку, передбаченому пунктами 11, 12 і 31 Типового порядку.

Щоб мати можливість відслідковувати зміни, що вносилися в завдання та ключові показники, а також щоб це було зручно всім сторонам оцінювання, пропонуємо такий алгоритм.

При заповненні додатку 5 помічаємо завдання як «первинне».

Якщо за результатами моніторингу виникла потреба переглянути завдання та КРІ, внести корективи:

1) в заповненому додатку проставляємо у стовпчику «Завдання змінено так/ні»: так — якщо зміни внесено, ні — якщо зміни не вносилися;

2) заповнюємо додаток 5 зі змінами та робимо відмітку «переглянуто за результатами» та зазначаємо «квартал», в якому відповідні зміни внесено;

3) після «перегляду» знову збираємо підписи, оригінал передаємо в службу управління персоналом, а копії залишаються в державного службовця та його безпосереднього керівника.

Якщо зміни вносяться повторно, діємо за цим же алгоритмом.

З практики переглянутих завдань. Деякі служби управління персоналом центральних органів виконавчої влади запровадили зберігання заповнених форм у форматі Excel. Це дозволяє їм зберігати заповнену форму в електронному вигляді і робити закладки для уточнених завдань.

Нагадаємо, що:

1. Оригінал завдань і ключових показників зберігається у службі управління персоналом державного органу, в якому працює державний службовець, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», а копії залишаються у такого державного службовця та його безпосереднього керівника.

Щодо категорії «А», то матеріали оцінювання зберігаються у службі управління персоналом державного органу, в якому працює державний службовець, який займає посаду державної служби категорії «А».

2. Визначення завдань і ключових показників для кожного державного службовця проводиться у грудні року, що передує звітному, або протягом п’яти робочих днів після призначення (переведення) на посаду.

У разі відсутності державного службовця у зв’язку з відпусткою, відрядженням чи його тимчасовою непрацездатністю, а також у випадках, визначених пунктом 6 Типового порядку, такі завдання і ключові показники визначаються протягом п’яти робочих днів з дня його виходу на роботу.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити