Конкурс: актуальні документи та допоміжні матеріали*

В обраному У обране
Друк
Держслужбовець Січень, 2018/№ 1

* За матеріалами напрацювань служби персоналу Сумської обласної державної адміністрації.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби Сумської обласної державної адміністрації

протокол від 21.09.2017 р. № 12/3

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ

для кандидатів, які претендують на зайняття вакантної посади начальника відділу туризму Сумської обласної державної адміністрації (категорія «Б»)

Запропонуйте схему регіонального інвестиційного проекту розвитку туристичної галузі Сумської області у рамках Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, що схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 168-р:

1. Визначте назву, мету, завдання і цілі проекту, термін його реалізації.

2. Зазначте проблемні питання, на вирішення яких буде спрямована реалізація проекту.

3. Визначте конкретних учасників втілення проекту, з’ясуйте їх функції.

4. Спрогнозуйте можливі результати.

ПЕРЕЛІК ВИМОГ,

що підлягають оцінюванню за результатами розв’язання ситуаційного завдання до конкурсу на зайняття вакантної посади начальника відділу туризму Сумської обласної державної адміністрації (категорія «Б»)

Вимоги до компетентності

Компоненти вимоги

Ситуаційне завдання

Професійні знання

1) державна політика у сфері туризму;

2) підготовка проектів регіональних програм розвитку туризму, вжиття заходів щодо виконання цих програм;

3) сучасні методи управління персоналом

Запропонуйте схему регіонального інвестиційного проекту розвитку туристичної галузі Сумської області у рамках Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, що схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 168-р:

1. Визначте назву, мету, завдання і цілі проекту, термін його реалізації.

2. Зазначте проблемні питання, на вирішення яких буде спрямована реалізація проекту.

3. Визначте конкретних учасників втілення проекту, з’ясуйте їх функції.

4. Спрогнозуйте можливі результати

Прийняття ефективних рішень

1) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;

2) вміння вирішувати комплексні завдання;

3) визначення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

4) досягнення кінцевих результатів

Особистісні якості і компетенції

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність у роботі;

3) самоорганізація та орієнтація на розвиток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби Сумської обласної державної адміністрації

протокол від 16.11.2017 р. № 16/1

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ

для кандидатів, які претендують на зайняття вакантної посади завідувача сектору з питань взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування апарату Сумської обласної державної адміністрації (категорія «Б»)

Голова Сумської обласної державної адміністрації на апаратній нараді дав доручення щодо розроблення обласної програми з реінтеграції осіб, які мають інвалідність, у загальні процеси суспільного життя Сумщини.

Складіть алгоритм виконання зазначеного доручення до моменту включення у план засідання сесії обласної ради, обов’язково зазначивши:

1. Організатора виконання і здійснення контролю за станом реалізації завдань.

2. Можливих виконавців щодо підготовки розділів програми та головного розробника.

3. Перелік документів, необхідних для розгляду проекту програми на всіх етапах погодження.

4. Терміни реалізації відповідних організаційних заходів з підготовки проекту програми

ПЕРЕЛІК ВИМОГ,

що підлягають оцінюванню за результатами розв’язання ситуаційного завдання до конкурсу на зайняття вакантної посади завідувача сектору з питань взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування апарату Сумської обласної державної адміністрації (категорія «Б»)

Вимоги до компетентності

Компоненти вимоги

Ситуаційне завдання

Професійні знання

1) державна політика з відповідного напрямку діяльності;

2) підготовка проектів обласних програм розвитку, вжиття заходів щодо виконання цих програм;

3) акти, що регламентують діяльність Сумської обласної державної адміністрації і сектору з питань взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування апарату

Голова Сумської обласної державної адміністрації на апаратній нараді дав доручення щодо розроблення обласної програми з реінтеграції осіб, які мають інвалідність, у загальні процеси суспільного життя Сумщини.

Складіть алгоритм виконання зазначеного доручення до моменту включення у план засідання сесії обласної ради, обов’язково зазначивши:

1. Організатора виконання і здійснення контролю за станом реалізації завдань.

2. Можливих виконавців щодо підготовки розділів програми та головного розробника.

3. Перелік документів, необхідних для розгляду проекту програми на всіх етапах погодження.

4. Терміни реалізації відповідних організаційних заходів з підготовки проекту програми

Прийняття ефективних рішень

1) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;

2) вміння вирішувати комплексні завдання;

3) визначення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

4) досягнення кінцевих результатів

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби Сумської обласної державної адміністрації

протокол від 11.11.2017 р. № 14/2

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ

для кандидатів, які претендують на зайняття вакантної посади директора Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (категорія «Б»)

Одним з основних положень Концепції нової української школи є децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію. Сучасна мережа закладів освіти має виражену вертикальну систему управління і фінансування, при цьому учні різних закладів мають неоднаковий доступ до якісних освітніх послуг. У зв’язку з цим запропонуйте:

1. Які конкретні управлінські заходи (рішення) необхідно провести органам управління освітою в області для підготовки та впровадження реформи галузі освіти на місцях?

2. Зазначте нормативно-правове підґрунтя для реалізації таких заходів.

ПЕРЕЛІК ВИМОГ,

що підлягають оцінюванню за результатами розв’язання ситуаційного завдання до конкурсу на зайняття вакантної посади директора Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (категорія «Б»)

Вимоги до компетентності

Компоненти вимоги

Ситуаційне завдання

Професійні знання

1) державна політика з відповідної галузі;

2) акти, що регламентують діяльність Сумської обласної державної адміністрації та Департаменту освіти і науки

Одним з основних положень Концепції нової української школи є децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію. Сучасна мережа закладів освіти має виражену вертикальну систему управління і фінансування, при цьому учні різних закладів мають неоднаковий доступ до якісних освітніх послуг. У зв’язку з цим запропонуйте:

1. Які конкретні управлінські заходи (рішення) необхідно провести органам управління освітою в області для підготовки та впровадження реформи галузі освіти на місцях?

2. Зазначте нормативно-правове підґрунтя для реалізації таких заходів

Прийняття ефективних рішень

1) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;

2) вміння вирішувати комплексні завдання;

3) визначення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

4) досягнення кінцевих результатів

Впровадження змін

1) застосування інновацій у роботі;

2) здатність впроваджувати зміни та оцінювати їх ефективність

Особистісні якості і компетенції

1) аналітичні здібності;

2) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

3) вміння працювати в ситуаціях з підвищеною психоемоційною та інтелектуальною напругою

ЗАПИТАННЯ

до проведення співбесіди конкурсу на зайняття вакантної посади директора Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (категорія «Б»)

Вимоги до компетентності

Компоненти вимоги

Запитання до виявлення компетентності

Лідерство

1) організація колективу для досягнення визначеної мети,

2) методи стимуляції та мотивації підпорядкованих працівників;

3) вміння переконувати, обґрунтовувати власну позицію

На Вашу думку, якими основними характеристиками відрізняються керівник в державному органі і лідер у цьому ж трудовому колективі, зокрема, у які способи вони реалізують визначені завдання?

Чи можете ствердити, що Ви маєте ознаки лідера? (1)*

Які методи мотивації підпорядкованих працівників Ви застосовували у своїй професійній діяльності та яким чином плануєте стимулювати працівників державних органів до підвищення ефективності здійснення службових функцій? (2)*

Обґрунтовано поясніть, чому надаєте перевагу тому чи іншому методу (3)*

Комунікації та взаємодія

1) вміння налагоджувати ефективну комунікацію з учасниками процесу професійної діяльності;

2) співпраця та партнерська взаємодія з іншими державними органами, фізичними та юридичними особами

Як Ви розумієте ефективну комунікацію в державному органі, у чому вона полягає і з ким відбувається комунікація керівника? (1)*

У разі виникнення в галузі освіти проблемної ситуації, яка виходить за межі Ваших повноважень та потребує комплексного вирішення із залученням інших державних органів, у тому числі вищого рівня, якими засобами та методами комунікації Ви будете впливати на прийняття необхідних рішень такими органами для вирішення проблеми? (2)*

Управління організацією роботи та персоналом

1) форми та методи організації роботи і контроль за її виконанням;

2) вміння формувати командний тип управління і результативно керувати командою;

3) методи оцінки працівників, створення умов для розвитку підлеглих, у тому числі кар’єрного росту

Визначте основні форми та методи організації роботи в державному органі, способи здійснення контролю за виконанням доручень. (1)*

Як Ви розумієте командну роботу? У чому переваги і недоліки командної діяльності? (2)*

Назвіть відомі Вам методи оцінки працівників.

На Вашу думку, у чому полягає зацікавленість керівника щодо забезпечення кар’єрного зростання підпорядкованих працівників? (3)*

Знання сучасних інформаційних технологій

Знання загальних принципів функціонування інформаційних технологій для обробки, систематизації, обміну та аналізу інформації

Запропонуйте, які сучасні інформаційні сервіси, технології, засоби було б доцільно запровадити до практики діяльності органів управління галузі освіти?

* Запитання для оцінювання відповідної компетентності.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби Сумської обласної державної адміністрації

протокол від 12.12.2017 р. № 12/2

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ

для кандидатів, які претендують на зайняття вакантної посади начальника відділу житлово-комунального господарства Сумської обласної державної адміністрації (категорія «Б»)

До Сумської обласної державної адміністрації як органу ліцензування звернулася міська рада одного з міст обласного значення — засновник комунального підприємства «Міськводоканал» про анулювання виданої останньому ліцензії на право провадження господарської діяльності із централізованого водопостачання та водовідведення у зв’язку із закінченням терміну дії такої ліцензії.

1. Вкажіть вичерпний перелік підстав для прийняття рішення про анулювання ліцензії.

2. Яке рішення має прийняти орган ліцензування за результатами розгляду заяви про анулювання ліцензії комунального підприємства міської ради «Міськводоканал» і чому?

ПЕРЕЛІК ВИМОГ,

що підлягають оцінюванню за результатами розв’язання ситуаційного завдання до конкурсу на зайняття вакантної посади начальника відділу житлово-комунального господарства Сумської обласної державної адміністрації (категорія «Б»)

Вимоги до компетентності

Компоненти вимоги

Ситуаційне завдання

Професійні знання

1) державна політика з відповідної галузі;

2) акти, що регламентують діяльність Сумської обласної державної адміністрації та відділу житлово-комунального господарства

До Сумської обласної державної адміністрації як органу ліцензування звернулася міська рада одного з міст обласного значення — засновник комунального підприємства «Міськводоканал» про анулювання виданої останньому ліцензії на право провадження господарської діяльності із централізованого водопостачання та водовідведення у зв’язку із закінченням терміну дії такої ліцензії.

1. Вкажіть вичерпний перелік підстав для прийняття рішення про анулювання ліцензії.

2. Яке рішення має прийняти орган ліцензування за результатами розгляду заяви про анулювання ліцензії комунального підприємства міської ради «Міськводоканал» і чому?

Прийняття ефективних рішень

1) вміння приймати рішення шляхом визначення оптимальної послідовності дій за результатами аналізу, прогнозування та оцінки ситуації;

2) вміння вирішувати комплексні завдання, працювати при багатозадачності

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби Сумської обласної державної адміністрації

протокол від 07.12.2017 р. № 15/2

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ

для кандидатів, які претендують на зайняття вакантної посади завідувача сектору з питань мобілізаційної роботи апарату Сумської обласної державної адміністрації

(категорія «Б»)

Враховуючи актуальність виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які розташовані на території області, завдань та вимог законодавства з мобілізаційної підготовки:

1. Підготуйте План дій обласної державної адміністрації щодо виконання військово-транспортного обов’язку на території Сумської області.

2. Зазначте нормативні акти, які регулюють здійснення такого виду мобілізаційної роботи.

3. У контексті вищезазначеного Плану дій вкажіть, які розпорядчі документи голови обласної державної адміністрації необхідно видати, зазначте їх короткий зміст.

ПЕРЕЛІК ВИМОГ,

що підлягають оцінюванню за результатами розв’язання ситуаційного завдання до конкурсу на зайняття вакантної посади начальника відділу житлово-комунального господарства Сумської обласної державної адміністрації (категорія «Б»)

Вимоги до компетентності

Компоненти вимоги

Ситуаційне завдання

Професійні знання

1) принципи та зміст мобілізаційної підготовки та мобілізації;

2) система управління мобілізаційною підготовкою;

3) порядок підготовки розпоряджень голови обласної державної адміністрації

Враховуючи актуальність виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які розташовані на території області, завдань та вимог законодавства з мобілізаційної підготовки:

1. Підготуйте План дій обласної державної адміністрації щодо виконання військово-транспортного обов’язку на території Сумської області.

2. Зазначте нормативні акти, які регулюють здійснення такого виду мобілізаційної роботи.

3. У контексті вищезазначеного Плану дій вкажіть, які розпорядчі документи голови обласної державної адміністрації необхідно видати, зазначте їх короткий зміст

Прийняття ефективних рішень

1) чіткість, точність, повнота та виваженість прийнятих рішень;

2) визначення пріоритетів при роботі з великими обсягами інформації та багатозадачності;

3) вміння вирішувати комплексні завдання

ЗАПИТАННЯ

до проведення конкурсу на зайняття вакантної посади завідувача сектору з питань мобілізаційної роботи апарату Сумської обласної державної адміністрації (категорія «Б»)

Вимоги до компетентності

Компоненти вимоги

Запитання до виявлення компетентності*

Лідерство

Уміння переконувати, обґрунтовувати та обстоювати власну позицію

Аргументуйте, чому саме Ви маєте очолити сектор з питань мобілізаційної роботи

Комунікації та взаємодія

1) вміння налагоджувати ефективну комунікацію з учасниками процесу професійної діяльності;

2) вміння запобігати та розв’язувати конфліктні ситуації

1. Наведіть приклади ефективної взаємодії з учасниками Вашої професійної діяльності, що мало наслідком вирішення актуальних питань, реалізації проектів тощо.

2. Чи маєте досвід розв’язання професійних та міжособистісних конфліктів?

(Наскільки успішно це Вам вдавалося?)

Впровадження змін

1) реалізація власних ініціатив;

2) критична оцінка своєї роботи

1-2. Чи доводилося Вам реалізовувати в своїй професійній діяльності окремі власні ініціативи? Наскільки було ефективним їх впровадження?

Управління організацією роботи та персоналом

1) системне планування роботи підрозділу;

2) сучасні методи управління персоналом на державній службі

1. Що Ви визначите пріоритетним у плануванні роботи сектору?

2. При умовному розділенні методів кадрового менеджменту на:

- адміністративні,

- економічні

- соціально-психологічні,

яким з них Ви надаєте перевагу при здійсненні управління персоналом та чи доцільно їх комбінувати?

Знання сучасних інформаційних технологій

Знання загальних принципів функціонування інформаційних технологій та володіння на рівні впевненого користувача програмними продуктами Microsoft Office

У яких комп’ютерних програмах Ви можете працювати?

(Чи працюєте в Інтернеті, з електронною поштою?)

Особистісні якості і компетенції

1) навички самовдосконалення, самоосвіти і саморозвитку;

2) уважність і відповідальність;

3) вміння працювати в ситуаціях з підвищеною психоемоційною та інтелектуальною напругою

1-2. Назвіть конкретні форми самопідготовки і самовдосконалення, якими Ви наразі підвищуєте свою професійну компетентність.

3. Які обставини можуть вплинути на Вашу працездатність чи емоційну рівновагу?

* Перед запитаннями у третій колонці зазначені номери компетентностей, які можуть бути оцінені.

ЗАПИТАННЯ

до проведення співбесіди конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста організаційного відділу апарату Сумської обласної державної адміністрації (категорія «В»)

Вимоги до компетентності

Компоненти вимоги

Запитання до виявлення компетентності

Професійні знання

1) акти, що регламентують діяльність Сумської обласної державної адміністрації, її апарату та організаційного відділу;

2) оперативно знаходити ефективні методи та засоби вирішення професійних питань

Назвіть основні завдання, які покладені на організаційний відділ апарату Сумської обласної державної адміністрації. (1)*

Назвіть першочергові засоби і ресурси (інформаційні, технічні, фінансові, матеріальні тощо), які, на Вашу думку, необхідні для виконання обов’язків за посадою, на яку претендуєте (2)*

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати одночасно в декількох проектах і напрямках діяльності;

3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

Які набуті Вами раніше навички роботи з інформацією можуть знадобитися при виконанні обов’язків за відповідною посадою? (1)*

Чи доводилося вам брати участь у двох або більше паралельних проектах (напрямках діяльності), різних за формою та часовими рамками? Опишіть такий досвід. (2)*

Які з основних форм організаційно-управлінської роботи вважаєте за найбільш ефективні? Поясніть (3)*

Командна робота та взаємодія

1) розуміння основних принципів і підходів командної роботи, вміння працювати в команді;

2) вміння налагоджувати зворотний зв’язок з учасниками процесу професійної діяльності, комунікації

Як Ви бачите співпрацю з колегами по роботі при вирішенні складного завдання, якщо воно поставлено керівником тільки перед вами? (1)*

Вкажіть, якими знаннями, уміннями і навичками Ви готові поділитися з іншими співробітниками? (2)*

Сприйняття змін

Орієнтація на інноваційність в роботі, здатність приймати зміни

Як Ви вважаєте, які новітні знання в інформаційній сфері чи інших напрямках і галузях діяльності можна застосувати для підвищення ефективності роботи державних органів?

Технічні вміння

Вміння користуватися комп’ютерним обладнанням, офісною технікою та використовувати відповідне програмне забезпечення

Як Ви оцінюєте свій рівень володіння комп’ютерною та іншою організаційною технікою, сучасними інформаційними технологіями? Які навики у Вас сильніші, а які слабші?

Знання сучасних інформаційних технологій

Знання інформаційних технологій для обробки, систематизації, обміну та аналізу інформації

Які інформаційні продукти та технології Ви можете використовувати в своїй діяльності з метою обробки, систематизації, обміну та аналізу інформації?

Особистісні якості

і компетенції

1) уважність до деталей, вміння визначати пріоритети;

2) ініціативність;

3) спрямованість на самовдосконалення і самоосвіту

Визначте основну функціональну роль організаційного відділу в системі органів виконавчої влади Сумської області. (1)*

Які власні ініціативи вдалося втілити в життя у своїй професійній чи громадській діяльності? (2)*

Назвіть форми підвищення професійної компетентності, які Ви наразі використовуєте (3)*

* Запитання для оцінювання відповідної компетентності.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити