Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Алгоритм дій служби управління персоналом при проведенні конкурсного відбору та призначенні особи на посаду державної служби*

Держслужбовець Січень, 2018/№ 1
В обраному У обране
Друк

* За матеріалами напрацювань служби персоналу Сумської обласної державної адміністрації.

з/п

Зміст дії (заходу)

Строк виконання заходу

Дата

1

Підготовка проекту наказу (розпорядження) керівника державної служби (суб’єкта призначення) про оголошення конкурсу, в т. ч. узгодження дати та часу початку проведення конкурсу з головою конкурсної комісії

За дорученням керівника державної служби (суб’єкта призначення)

2

Надсилання в електронній формі НАДС (територіальному органу НАДС) наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та умов його проведення:

— xls-файл (за формою НАДС);

— сканована копія розпорядження у форматі .pdf;

— умови проведення конкурсу у форматі .doc або .docx

Не пізніше наступного робочого дня з дня підписання (наказу) розпорядження

3

Оприлюднення наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу на веб-сайті державного органу, інших веб-сайтах та в засобах масової інформації

Після оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС

4

Надсилання наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу членам конкурсної комісії

Після оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС

5

Прийом, ведення обліку та реєстрація документів для участі в конкурсі, подані особами, які бажають взяти в ньому участь

15 — 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС

6

Контроль наявності декларації кандидата в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік

Під час прийому документів

7

Перевірка відсутності особи в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»

Під час прийому документів

8

Перевірка документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам

Не пізніше трьох робочих днів з дня надходження документів

9

Повідомлення одним із доступних способів, обраних кандидатами, про результати перевірки поданих документів на відповідність установленим кваліфікаційним вимогам, наявність усіх документів, передбачених порядку 19 Порядку, та правильність заповнення документів, передбачених підпунктами 2, 3 та 6 пункту 19 Порядку

Не пізніше трьох робочих днів з дня надходження документів

10

Повідомлення членів конкурсної комісії про дату та час засідання конкурсної комісії

Не пізніше 16-ї години четверга, що передує тижню засідання комісії (невідкладно у разі визначення інших термінів її проведення)

11

Надсилання на адресу адміністратора Нацдержслужби (test@nads.gov.ua) інформації про кандидатів (П. І. Б., дата складання тесту і час, категорія посади та порядковий номер вакансії) для створення відповідного облікового запису в системі тестування

Не пізніше ніж за два робочих дні до дня проведення тестування

12

Отримання логінів і паролів для проходження тестування кандидатами

Не пізніше ніж за день до початку тестування

13

Підготовка проектів ситуаційних завдань (для категорії «Б»)

Не пізніше ніж за день до проведення тестування

14

Надання списків учасників конкурсного відбору на пост охорони

Не пізніше ніж за годину до початку тестування або іншого етапу конкурсу

15

Перевірка наявності:

— паспорта громадянина України або іншого документу, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України:

— оригіналу посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів поштою або через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС)

Перед проходженням тестування

16

Затвердження ситуаційних завдань, у тому числі визначення:

— їх кількості;

— вимог до професійної компетенції,які будуть оцінюватися;

— часу на розв’язання ситуаційних завдань

17

Визначення дати та часу проведення розв’язання ситуаційних завдань та/або співбесіди кандидатів

На засіданні конкурсної комісії

18

Інформування кандидатів про дату і час розв’язання ситуаційних завдань та/або співбесіди

Не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення

19

Перевірка робіт, обговорення та індивідуальне оцінювання членами конкурсної комісії професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою під час розв’язання ситуаційних завдань

На засіданні конкурсної комісії не пізніше трьох робочих днів після їх розв’язання

20

Надання відомостей про результати розв’язання ситуаційних завдань адміністратору для підрахунку середнього арифметичного значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії та оголошення результатів

Після оцінювання на засіданні конкурсної комісії

21

Відкриття адміністратором конвертів з персональними даними конкурсантів та заповнення зведеної відомості балів

Після підрахунку середнього арифметичного значення індивідуальних балів

22

Повідомлення про результати розв’язання ситуаційних завдань та допущення/недопущення до наступного етапу конкурсу в один із доступних способів, обраних ними, зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку

Після заповнення адміністратором зведеної відомості середніх балів

23

Підготовка переліку питань до співбесіди

Не пізніше ніж за день до проведення співбесіди

24

Складання протоколу засідання конкурсної комісії та підпис його членами конкурсної комісії, присутніми на цьому засіданні

Не пізніше трьох календарних днів після проведення засідання конкурсної комісії

25

Повідомлення про результати проведення співбесіди в один із доступних способів, обраних конкурсантами, зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку

Після складання та підписання протоколу

26

Етапи проведення конкурсу та необхідні засоби для цього:

— тестування та визначення його результатів у присутності не менше трьох членів конкурсної комісії

(пам’ятка про умови тестування, відомості про умови, логіни/паролі, результати тестування);

— розв’язання ситуаційних завдань для категорії «Б» у присутності не менше третини членів конкурсної комісії;

— оцінювання ситуаційних завдань на засіданні конкурсної комісії у присутності не менше двох третин її членів

(тексти ситуаційних завдань для кандидатів та членів комісії, конверти для персональних даних та відповідей, відомість для оцінювання, листки для кандидатів, зведена відомість середніх оцінок);

— співбесіда та визначення її результатів на засіданні конкурсної комісії у присутності не менше двох третин членів конкурсної комісії

(перелік питань для оцінювання компетентностей, відомість про результати співбесіди для оцінювання членами комісії, куточки з П. І. П. членів комісії);

— підрахунок результатів конкурсу та визначення переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата (зведена відомість середніх балів, підсумковий рейтинг кандидатів)

У день проведення відповідного етапу конкурсу

27

Надсилання інформації про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу в електронній формі на адресу НАДС (results@nads.gov.ua)

УВАГА! Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше ніж протягом 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про його проведення

Не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати підписання протоколу засідання комісії

28

Оприлюднення інформації про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу на офіційному веб-сайті державного органу

Не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати підписання протоколу засідання комісії

29

Підготовка витягів із протоколу засідання конкурсної комісії

Протягом п’яти календарних днів з дня оприлюднення результатів

30

Надсилання кожному кандидату письмового повідомлення (поштою або засобами електронного зв’язку) про результати конкурсу

Протягом п’яти календарних днів з дня оприлюднення результатів

31

Внесення інформації в реєстр других за результатами конкурсу кандидатів на зайняття вакантних посад

Протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення результатів

32

Робота з переможцем конкурсу

(написання заяви на призначення на посаду, консультування з питань проходження спеціальної перевірки, люстраційної перевірки та інших питань)

33

Проведення спеціальної перевірки

(особи, які претендують на зайняття посад категорії «Б»):

написання претендентом на посаду письмової згоди на проведення спеціальної перевірки

надсилання запитів про перевірку відомостей щодо претендента на посаду за формою (постанова КМУ від 25.03.2015 № 171)

підготовка довідки про результати спеціальної перевірки

25 календарних днів з дати надання відповідної згоди

Протягом трьох днів з дати одержання кандидатом повідомлення про результати конкурсу

Не пізніше наступного дня після одержання письмової згоди претендента на посаду

У день отримання всіх відповідей на запити до відповідних органів

34

Підготовка рішення про призначення на посаду

(при призначенні на посаду державної служби вперше випробування є обов’язковим)

Після:

— закінчення строку оскарження результатів конкурсу (10 календарних днів з дня отримання письмового повідомлення

кандидатами про результати конкурсу);

— проведення спеціальної перевірки для посад категорії «Б» (25 календарних днів)

35

Повідомлення про прийняття працівника на роботу Державній фіскальній службі України за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за встановленою формою

До початку роботи працівника

36

Надання копії акта про призначення на посаду державному службовцю

У день призначення

37

Організація публічного складення Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на посаду державної служби

У день призначення

38

Ознайомлення державного службовця під підпис з:

— Колективним договором;

— Правилами внутрішнього службового та трудового розпорядку працівників;

— Положенням про систему відеоспостереження;

— Правилами пропускного режиму в установі;

— зобов’язанням про нерозголошення інформації з обмеженим доступом (персональні дані та конфіденційна інформація)

У день призначення

39

Проведення перевірки достовірності відомостей, що подаються особами, які претендують на зайняття відповідних посад, щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» в Порядку, визначеному постановою КМУ від 16 жовтня 2014 року № 563 (зі змінами)

Не пізніше ніж на третій день після призначення особи на посаду надсилаються запити до органів перевірки

40

Проведення вступних інструктажів з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони та правил з охорони праці

У день призначення

(Сектор господарського забезпечення)

41

Проведення випробування (у разі його встановлення)

Згідно з наказом (розпорядженням) про призначення (до 6 місяців)

Служба з управління персоналом разом з іншими структурними підрозділами забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності і сумлінного виконання своїх посадових обов’язків.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно