Нові завдання для місцевих рад: законодавчі норми та практика

В обраному У обране
Друк
Гапєєв Леонід, юрист
Держслужбовець Січень, 2018/№ 1
Нормами Закону від 06.12.2016 р. № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» та постанови КМУ від 26.04.2017 р. № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» запроваджено нові повноваження для місцевих рад. Йдеться про здійснення інспекторами праці контролю за дотриманням законодавства про працю роботодавцями, які знаходяться на територіях відповідних місцевих рад. Оскільки для працівників органів місцевого самоврядування ці функції є доволі новими, детальніше проаналізуємо їх.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

КЗпП — Кодекс законів про працю України.

Закон № 1774 — Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 р. № 1774-VIII.

Закон № 280 — Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР.

Постанова № 295 — постанова КМУ «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 26.04.2017 р. № 295.

Наказ № 886 — наказ Мінсоцполітики «Про затвердження форми та опису службового посвідчення інспектора праці» від 24.05.2017 р. № 886.

Порядок — Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. № 295.

Роз’яснення Держпраці — Роз’яснення щодо повноважень з питань контролю за додержанням законодавства про працю, додаток до листа Держпраці від 22.06.2017 р. № 6827/1/4-ДП-17.

Отже, місцеві ради міст обласного значення та об’єднані територіальні громади тепер більш активно можуть виконувати контрольні функції щодо додержання роботодавцями законодавства про працю. Втім, не все відбувається так легко і швидко, як би того хотілося. На що слід звернути увагу органам місцевого самоврядування, щоб процедурно та організаційно підготуватися?

Звернімо увагу на Роз’яснення Держпраці. Статтею 34 Закону № 280 до відання виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад належать здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством, та накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

Оскільки не виключено ситуацій можливого оскарження роботодавцями будь-яких дій інспекторів праці органів місцевого самоврядування, Держпраці звертає увагу на те, як слід грамотно прийняти рішення місцевим радам, щоб вони були легітимні.

З метою забезпечення реалізації зазначених повноважень відповідні ради можуть прийняти відповідно до статті 26 Закону № 280 такі рішення:

1) про створення структурного підрозділу, на який покладатиметься обов’язок здійснення контролю за додержанням законодавства про працю, визначити його чисельність та структуру;

2) про введення посади (посад) з повноваженнями інспектора праці;

3) про покладання обов’язків інспектора праці на одну (кілька) із існуючих посад (за умови можливості виконання інших повноважень без шкоди для виконання контрольних функцій).

Рішення про створення структурного підрозділу чи введення окремої (додаткової) посади приймається на сесії відповідної ради з дотриманням вимог статті 26 Закону № 280.

Після прийняття відповідного рішення про створення структурного підрозділу необхідно розробити положення про підрозділ, визначити його структуру, чисельність, розподіл обов’язків, посадові інструкції працівників. Вже після цього вживаються заходи щодо призначення працівників на відповідні посади.

У разі введення окремої (додаткової) посади розробляється посадова інструкція.

Рішення про покладання обов’язків на існуючий структурний підрозділ або посаду приймається головою органу місцевого самоврядування чи об’єднаної територіальної громади з дотриманням вимог Закону № 280.

ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ПРАКТИЧНЕ ВТІЛЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ?

Нові повноваження потягнуть за собою зміну істотних умов праці. Тому слід звернути увагу на норми ст. 32 КЗпП України. Так, у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інше — працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за 2 місяці.

Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 цього Кодексу. Мається на увазі відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці. Це є підставою припинення трудового договору. В такому разі працівник може подати заяву роботодавцю із посиланням на підставу звільнення (п. 6 ст. 36 КЗпП України). До речі, у разі звільнення особи при припиненні трудового договору на підставі, зазначеній у пункті 6 статті 36 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку. Одразу варто зазначити, що на цих виплатах краще не економити. Бо в разі перевірок з боку Держпраці роботодавцю доведеться сплатити великі штрафи та займатися зайвою роботою із контролюючим органом… Отже, як переконує Держпраці у своїх рекомендаціях, у разі покладання обов’язків інспектора праці на існуючий структурний підрозділ чи особу — вносяться зміни до існуючого положення чи посадової інструкції працівника з урахуванням вимог ст. 32 КЗпП. Тому й наголошується на необхідності попередження посадової особи ОМС про внесення змін до посадової інструкції за два місяці відповідно до статті 32 КЗпП.

ПРО ВИДАЧУ ПОСВІДЧЕНЬ ІНСПЕКТОРАМ ПРАЦІ

Відповідно до п. 3 Порядку, підставою для видачі посвідчення інспектора праці посадовій особі виконавчого органу ради є лист сільського, селищного, міського голови, до якого додається заповнена картка обліку даних інспектора праці відповідно до форми, затвердженої Мінсоцполітики.

Заповнена картка обліку даних інспектора праці з фотокарткою інспектора праці розміром 3 х 4 см (для посвідчення) направляється до Держпраці (01025, м. Київ, вул. Десятинна, 14).

А як далі орган місцевого самоврядування зможе отримати готове посвідчення? Інформація про видане посвідчення вноситься до реєстру посвідчень інспекторів праці, який ведеться Держпраці. При цьому Держпраці України забезпечує передачу посвідчення до ОМС через територіальні органи Держпраці в областях.

З інформацією щодо виданих посвідчень інспекторам праці можна ознайомитися на сайті Держпраці у розділі «Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю. Інформація щодо виданих посвідчень інспекторам праці» або за телефоном (044) 288-10-00. В інформації зазначаються номер посвідчення, місце роботи інспектора праці, посада та його фото.

Оформлене посвідчення видається інспектору праці, після чого він може здійснювати інспекційні відвідування (невиїзні інспектування) відповідно до Порядку. Методологічне забезпечення та координація дій інспекторів праці покладається на територіальний орган Держпраці відповідної області.

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ІНСПЕКЦІЙНЕ ВІДВІДУВАННЯ

Підстави для здійснення інспекційних відвідувань визначені пунктом 5 Порядку. Здійснення контрольних заходів з інших підстав не допускається. Пригадаємо основні випадки, коли проводяться інспекційні відвідування.

За зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю (практично це може бути будь-яке порушення прав працюючих, тому законодавчо визначеного вичерпного переліку випадків не існує). Ще за зверненням фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин (у даному випадку треба виявляти й аналізувати порушення під час укладання трудового договору; наприклад, згідно зі ст. 29 КЗпП роботодавець до початку роботи за укладеним трудовим договором зобов’язаний роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під підпис про умови праці, а тому вчасно не оформлена посадова інструкція може стати підставою для інспекційного відвідування).

Також інспекційні відвідування здійснюються за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4 – 7 цього пункту. (Тут спектр порушень буде різноманітним для перевіряючих, починаючи від нелегальної праці й відсутності запису у трудовій книжці, й продовжуючи іншими випадками. Інспектор праці відвідає роботодавців, у яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу; роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше відсотків; працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року; роботодавців, у яких 30 і більше відсотків працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів. Цілком очевидно, що інспекційні відвідування відбуватимуться і за інформацією профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлені в ході здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю.)

Інспекційне відвідування або рішення інспектора праці про відвідування роботодавця, передбачене пунктом 33 цього Порядку, підлягає повідомній реєстрації Держпраці чи її територіальним органом до початку його проведення.

Рішення про доцільність проведення відповідних заходів з підстав, визначених підпунктами 5 – 7 пункту 5 та пунктом 31 Порядку, приймає керівник органу контролю, або його заступник. Також керівник органу контролю може прийняти рішення на підставі підпункту 3 пункту 5 Порядку про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4 – 7 пункту 5 Порядку.

Рішення керівника органу контролю оформлюється відповідно до підрозділу «Накази (розпорядження)» розділу «Складення деяких видів документів «Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1242, шляхом видання наказу.

ВНОСИМО ВІДОМОСТІ ПРО ПОВІДОМНУ РЕЄСТРАЦІЮ

Після прийняття рішення про інспекційне відвідування інспектор праці здійснює повідомну реєстрацію. Така повідомна реєстрація проводиться шляхом внесення відповідним територіальним органом Держпраці відомостей про інспектора праці, що здійснює відвідування, та об’єкт відвідування до Реєстру інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця.

Подання інформації про відвідування подається шляхом службового листування. В листі на повідомну реєстрацію повинна міститися інформація, передбачена Порядком повідомної реєстрації, що затверджений наказом Держпраці № 76 від 22.06.2017 р., викладена у формі таблиці, встановленій зазначеним наказом. З порядком повідомної реєстрації та формою таблиці для подання інформації можна ознайомитися на офіційному сайті Держпраці за посиланням: http://dsp.gov.ua/nakazy-derzhpratsi/.

Перед присвоєнням інспекційному відвідуванню номера інспектору праці, що реєструє відвідування, повідомляється про наявні у Реєстрі записи щодо відвідувань, проведених упродовж попередніх 12 календарних місяців.

Якщо до Реєстру вноситься запис про інспекційне відвідування роботодавця, щодо якого упродовж попередніх 6 календарних місяців здійснювались інспекційні відвідування, керівник територіального органу (інша уповноважена ним посадова особа) вивчає питання про доцільність його проведення та приймає відповідне рішення.

Підтвердження повідомної реєстрації відвідування здійснюється шляхом надання відповідним територіальним органом Держпраці листа про здійснення повідомної реєстрації з номером відвідування. Інспекційне відвідування може бути розпочате лише після отримання інспектором праці вказаного листа.

ЗДІЙСНЮЄМО ІНСПЕКЦІЙНІ ВІДВІДУВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ

Під час підготовки до проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування інспектор праці, якщо тільки він не вважатиме, що це завдасть шкоди інспекційному відвідуванню або невиїзному інспектуванню, може одержати (шляхом письмового запиту) інформацію та/або документи, що стосуються предмета інспекційного відвідування чи невиїзного інспектування, від об’єкта відвідування, державних органів, а також шляхом проведення аналізу наявної (загальнодоступної) інформації про стан додержання законодавства про працю.

Документи, отримані під час підготовки до проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, що містять інформацію про порушення об’єктом відвідування вимог законодавства про працю, долучаються до матеріалів інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.

Інспектори праці можуть проводити інспекційні відвідування або невиїзні інспектування. Інспекційні відвідування проводяться за місцем знаходження роботодавця. Невиїзні інспектування можуть проводитися у приміщенні органу контролю на підставі рішення керівника органу контролю, погодженого з об’єктом відвідування, якщо підставою для контрольного заходу стали звернення працівника, рішення суду, повідомлення правоохоронного органу, інформація державних органів, профспілкових організацій тощо (підпункти 1, 4 — 7пункту 5 Порядку).

КОРИСНЕ ДЛЯ КАДРОВИКІВ ТА ЮРИСТІВ

Ретельна підготовка та збирання документів зусиллями кадровиків під уважним консультуванням юрисконсультів ОМС дають свої очікувані позитивні результати. Але ж отримання посвідчення інспектора праці для працівників ОМС — це лише перший крок. Тепер варто подумати про «коріння» самої проблеми. Як легалізувати тіньову зайнятість? Поки одні багато про це говорять, інші активно працюють над зміною ситуації на краще.

Отож, пропоную звернути увагу на необхідну роботу з легалізації тіньової зайнятості. Які нині є перешкоди для ОМС в реалізації нових повноважень?

Оскільки органи місцевого самоврядування не тільки наділені новими повноваженнями, але й поповнилися певним «вантажем обов’язків», звернімо увагу на ініціативні дії з боку деяких з них. Для більш детального практичного вивчення ситуації автор направив інформаційні запити про надання публічної інформації з питань, які становлять суспільний інтерес. Незабаром від різних ОМС та ОТГ отримав цікаві відповіді. Наведу в якості практичних прикладів деякі з них. Не карати, а стимулювати. Саме такий алгоритм активних дій запровадили на Хмельниччині.

Запитання 1. Як міська рада готується до виконання нових повноважень стосовно проведення інспекційних відвідувань або невиїзних інспектувань? З яких організаційних змін у структурі виконавчих органів міськради варто починати? Яким є алгоритм дій? Які практичні кроки вже зроблено?

Начальник управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради С. Воронецький на запит від 20.11.17 р. повідомляє, що у складі управління з 2001 року функціонує відділ праці. Тому новий відокремлений підрозділ не створювався. Враховуючи зміни в законодавстві, з метою реалізації постанови КМУ від 26 квітня 2017 р., 10.08.2017 р. виконавчим комітетом Хмельницької міськради прийнято рішення за № 561 «Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про затвердження в новій редакції Положення про управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради». 20.09.2017 р. депутатами міськради прийнято рішення про затвердження в новій редакції положення про управління праці та соціального захисту населення, враховуючи зміни в ст. 17, 18 та 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Положення про управління затверджено рішенням 17-ї сесії Хмельницької міськради № 7 від 20.09.2017 р. (з текстом можна ознайомитись: http://khm.gov.ua/uk/content/pro-zatverdzhennya- v-noviy-redakciyi-polozhennya-pro-upravlinnya-praci-ta-socialnogo-zahystu).

Отже, алгоритм дій є наступним. По-перше, кадровики спільно з юристами ОМС ретельно вивчають питання, щоб підготувати свої пропозиції керівництву апарату міськради. Після запровадження змін у структурі виконавчих органів ради (депутати рішенням сесії затвердили Положення про управління в новій редакції) 26 вересня 2017 року направлено звернення до Голови Державної служби України з питань праці Р. Чернеги, з проханням видати посвідчення інспекторів праці вісьмом посадовим особам Хмельницької міської ради: п’ятьом посадовим особам відділу праці, двом посадовим особам з числа керівництва управління праці та соціального захисту населення. Саме вони прийматимуть рішення про проведення інспекційних відвідувань або невиїзних інспектувань (начальник управління праці та соціального захисту населення та заступник начальника управління). А заступник міського голови накладатиме штрафи відповідно до п. 2 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2013 р. № 509.

Запитання 2. З якими ситуаціями, не унормованими законодавством, довелося стикатися? Чи вдалося знайти певні шляхи вирішення проблеми?

У жовтні 2017 року посвідчення інспекторів праці отримано. Хоча є питання, у зв’язку з чим станом на 22.11.2017 р. неможлива реалізація змін у законодавстві. Зокрема, станом на 22.11.2017 р. не внесено зміни до Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 03.11.2016 р., яким встановлено до 31 грудня 2017 року мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (у ст. 6 даного Закону зазначено, що його дія не поширюється на Державну службу України з питань праці та її територіальні органи).

Про дану ситуацію у вересні 2017 року здійснювалось інформування Державної регуляторної служби України листом за підписом заступника міського голови А. Бондаренка.

Враховуючи зазначене вище, спеціалістами відділу праці протягом 2017 року проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота в рамках виконання рішень виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 25.02.2016 р. №124 «Про внесення змін до рішення від 09.07.2009 року № 687 «Про затвердження складу комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат» та №125 «Про створення міської робочої групи зі сприяння легалізації «тіньової» зайнятості населення та «тіньової» заробітної плати, затвердження Положення про неї та заходів щодо сприяння легалізації «тіньової» зайнятості населення та «тіньової» заробітної плати в місті Хмельницькому на 2016-2017 роки».

ІНСПЕКЦІЇ ТЕПЕР Є НЕ ЛИШЕ В СТРУКТУРІ ДЕРЖПРАЦІ

Яким чином кадровики та юристи міськради міста обласного значення можуть ініціювати створення структури, яка зможе виконувати нові повноваження контролю за дотриманням законодавства про працю? Чи створено в міськраді окремий структурний підрозділ для здійснення контрольних функцій щодо дотримання роботодавцями законодавства про працю?

Як цікавий приклад — нещодавно створена Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради (далі — Інспекція), яка є виконавчим органом Дніпровської міськради відповідно до рішення міськради від 16.03.2016 р. № 7/3, із змінами та доповненнями від 05.02.2017 р. № 42/18 та від 20.09.2017 р. № 4/24. Згідно з п.19 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (постанова КМУ від 26.04.2017 р. № 295), за результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складається акт, а в разі виявлення порушень законодавства про працю— припис про їх усунення. Отже, за наданою інформацією Інспекції від 27.11.2017 р. на цей час за підписом міського голови направлено листи до Державної служби України з питань праці та Міністерства соціальної політики України з проханням надати роз’яснення щодо діючого Порядку складення та форми акта, довідки, припису, вимоги для інспекторів праці органу місцевого самоврядування, а також порядку складення та форми журналів, інструкції з оформлення документів, що складаються під час підготовки, в ході та за результатами інспекційного відвідування, невиїзного інспектування інспекторами праці органу місцевого самоврядування органу місцевого самоврядування. На даний час, у зв’язку із приведенням відповідних нормативно-правових актів України до вимог постанови КМУ № 295, Інспекція очікує відповіді щодо права на проведення інспекційних відвідувань та організацію невиїзних інспектувань.

Алгоритм дій для служби персоналу та юридичної служби ОМС може бути такий. Уважно вивчаємо та аналізуємо питання про можливість створення нового виконавчого органу міськради. У разі виявлених неврегульованостей в межах діючого законодавства готуємо відповідні тексти звернень про надання необхідних роз’яснень до Держпраці та Мінсоцполітики України.

Запитання 1. Чи проводилися у Дніпровській міськраді перевірки роботодавців з травня 2017 року по теперішній час? Чи отримали працівники Інспекції посвідчення інспекторів праці?

Інспекцією не проводилися інспекційні відвідування за зверненням фізичної особи. Відповідно до Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого постановою КМУ від 17.97.2013 р. № 509, встановлено, що штрафи накладаються (серед інших суб’єктів) керівниками виконавчих органів міських рад міст обласного значення. Штрафи можуть бути накладені на підставі акта про виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою виконавчого органу міської ради міста обласного значення. Інспекцією перевірки не проводились, штрафи не накладались. Також варто згадати, що нововведеннями законодавства передбачено, що в міських радах міст обласного значення, сільських, селищних, міських радах об’єднаних територіальних громад можуть створюватися окремі відділи (структурні підрозділи) для здійснення контрольних функцій щодо дотримання роботодавцями законодавства про працю. Таким чином, Інспекція є виконавчим органом Дніпровської міськради. Станом на 20.11.2017 р. сім працівників Інспекції отримали необхідні посвідчення інспекторів праці.

Запитання 2. Як новостворена Інспекція Дніпровської міськради здійснює профілактику порушень законодавства про працю? На чому варто зосередити увагу?

Для кадровиків та юристів може бути актуальною інформація про загальну кількість проведених консультацій роботодавців з травня 2017 року по теперішній час, проведених фахівцями міськради з метою профілактики порушень законодавства про працю. А ще практичні способи втілення засад відкритості й публічності у діяльності нового виконавчого органу ОМС.

З цього приводу начальник Інспекції неодноразово брав участь у телепрограмах, де висвітлювались питання діяльності новоствореного виконавчого органу міськради, порядку здійснення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань, а також наслідки порушення законодавства про працю. Згідно з розпорядженням міського голови від 22.05.2017 р. № 435-р створено комісію з питань надходжень від податку на доходи фізичних осіб і легалізації трудових відносин. Проведено 6 засідань комісії з питань надходжень від податку на доходи фізичних осіб і легалізації трудових відносин. На засіданнях комісії проводяться роз’яснення вимог постанови КМУ № 295 в частині функціональних повноважень працівників Інспекції та питання про штрафи, які можуть накладатися ними (згідно зі ст. 265 КЗпП України) за несвоєчасну та не в повному обсязі виплату заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці, неоформлення трудових відносин. Комісією рекомендовано керівникам ринків провести роз’яснювальну роботу з суб’єктами підприємництва щодо дотримання вимог законодавства з питань оплати праці найманих працівників.

Інспекцією ведеться роз’яснювальна робота з питань додержання законодавства про працю та зайнятість населення, а також з роботодавцями щодо належного оформлення працівників та виплати заробітної плати. Так, на засідання комісії були запрошені представники ринків, перевізники міста Дніпра. На цих засіданнях начальник Інспекції доповідала про штрафні санкції, які можуть накладатися за несвоєчасну та не у повному обсязі виплату заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці, неоплату трудових відносин. За результатами засідань комісії рекомендовано керівникам ринків провести роз’яснювальну роботу із суб’єктами підприємництва щодо дотримання вимог законодавства з питань оплати праці найманих працівників. Також планується засідання комісії, на яке запрошуються керівники ОСББ міста Дніпра.

ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАКТИЧНІ ДІЇ: ПРИКЛАДИ НА МІСЦЯХ

Який наразі стан справ із готовністю інспекторів праці до здійснення нових повноважень у містах обласного значення та об’єднаних територіальних громадах?

За інформацією Управління праці та соціального захисту населення виконкому Рівненської міськради від 23.11.2017 р. п’ять посадових осіб Управління 23 листопада отримали посвідчення інспектора праці. Після затвердження Міністерством соціальної політики України форм документів, складання яких передбачено п. 4 Порядку, буде організовано роботу із здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю відповідно до вимог нормативно-правових актів. З метою недопущення порушень законодавства про працю спеціалістами Управління проведено 280 зустрічей з роботодавцями щодо необхідності укладення трудових договорів з найманими працівниками, дотримання мінімального розміру заробітної плати, легального використання праці найманих працівників, недопущення заборгованості із заробітної плати та відповідальності за порушення трудового законодавства. У ЗМІ розміщено 138 повідомлень для роботодавців м. Рівного щодо змін у трудовому законодавстві.

Чи є посада інспектора праці у сільраді? Чи доцільно її вводити до штатного розпису?

Виконавчий комітет Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області 23.11.17 р. повідомляє таке. На цей час у штатному розписі немає штатної одиниці «інспектор праці». Розгляд питання щодо внесення змін до штатного розпису виконавчого комітету сільради з метою реалізації повноважень, передбачених ч. 3 ст. 34 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» заплановано до розгляду на черговій сесії ради. Також протягом діяльності новоствореної Іллінівської сільради Костянтинівського району Донецької області (з 01.10.17 р. по 29.11.17 р.) усних чи письмових звернень від фізичних осіб стосовно порушення правила оформлення трудових відносин не надходило. Окремого відділу уповноважених осіб — інспекторів праці для здійснення контрольних функцій щодо дотримання роботодавцями законодавства про працю у структурі сільради станом на 29.11.17 р. немає.

Як діяти, коли в місцевій раді немає доступу до необхідних баз даних? Чи проводилися перевірки роботодавців з травня 2017-го по теперішній час? Хто виконуватиме функції інспектора праці?

За повідомленням Тячівської міської ради Закарпатської області станом на 04.12.2017 р. міськрадою не проводилися виїзні інспекційні відвідування роботодавців через відсутність звернень громадян про порушення їхніх прав роботодавцями. А також у зв’язку із відсутністю доступу до електронної програми реєстрації інспекційних відвідувань «Візит», який буде надано міськраді після 01.01.2018 р. Нині виконання обов’язків інспектора праці покладено на спеціаліста фінансового відділу, який отримав посвідчення інспектора праці.

Які ще законодавчі норми стосуються нових повноважень ОМС? Який діє механізм накладення на суб’єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення? Про це та інше з прикладами із практики поговоримо у наступних випусках.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити