На роботу до закінчення навчальної відпустки: погляд Мінсоцполітики на неординарну ситуацію

В обраному У обране
Друк
Белєвцова Людмила, експерт з питань оплати праці, l.belevtsova@id.factor.ua
Держслужбовець Травень, 2018/№ 5
Коментар до листа Мінсоцполітики України від 26.03.2018 р. № 479/0/101-18/284

У листі, що коментується, Мінсоцполітики відповіло на наш запит про завчасний вихід працівника на роботу з додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням у закладі вищої освіти (далі — навчальна відпустка).

Нагадаємо, що навчальна відпустка надається працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва в закладах вищої освіти з вечірньою та заочною формами навчання. Тривалість такої навчальної відпустки залежить від типу закладу вищої освіти, форми навчання і курсу (ст. 216 КЗпП, ст. 15 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР, далі — Закон № 504/96).

Підставою для надання навчальної відпустки є заява працівника про надання йому такої відпустки за основним місцем роботи. До заяви обов’язково додається довідка-виклик із закладу вищої освіти як підтвердження того, що працівник має право на навчальну відпустку. Крім того, саме в довідці-виклику заклад вищої освіти прописує період і тривалість такої відпустки. Працівник має право зазначити в заяві період навчальної відпустки виключно в рамках періоду такої відпустки, визначеної в довідці-виклику.

Увага! З 03.04.2018 р. набув чинності наказ МОН від 16.02.2018 р. № 160, яким затверджена нова форма № Н-5.01, тобто нова форма довідки-виклику з вишу. У цьому наказі зазначено, що нова форма № Н-5.01 застосовується починаючи з 2018/2019 навчального року. При цьому з 03.04.2018 р. визнаний таким, що втратив чинність, наказ МОН від 06.06.2017 р. № 794, яким була затверджена попередня «версія» форми № Н-5.01. Нова і стара редакції форми № Н-5.01 майже ідентичні. Єдина відмінність: за текстом нової форми № Н-5.01 згадується заклад вищої освіти, а за текстом старої форми № Н-5.01 — вищий навчальний заклад. Формулювання навчального закладу змінено для приведення у відповідність до нових підходів його визначення в Законі України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII і, відповідно, у Законі України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII.

Зазначимо, що у трудовому законодавстві навчальна відпустка визначена як пільга, що надається працівникам, які поєднують роботу з навчанням у закладі вищої освіти. На пільговий статус такої відпустки вказує саме найменування і норма ст. 215 КЗпП, в якій йдеться про надання навчальної відпустки саме як пільги. Крім того, ст. 215 КЗпП включена до глави XIV цього Кодексу, що має назву «Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням». Про те, що навчальна відпустка є пільгою, говорить і Мінсоцполітики в листі, що коментується.

Пільговий статус такої відпустки дає підстави вважати: трудовим законодавством працівникам, які навчаються в закладах вищої освіти, надано право на навчальну відпустку, а не обов’язок скористатися нею. Тому працівник за бажанням може скористатися навчальною відпусткою в повному обсязі згідно з довідкою-викликом, взагалі не скористатися нею або використати її частково, але в межах періоду, зазначеного в довідці-виклику із закладу вищої освіти. Про це йдеться і в листі, що коментується.

Саме така позиція і породжує загальний підхід до такої ситуації. Трапляється, що працівник зазначає в заяві дату початку навчальної відпустки пізніше дати початку цієї відпустки, вказаної в довідці-виклику. У такому разі йому за основним місцем роботи надають навчальну відпустку на період, зазначений у заяві. При цьому за дні роботи, що припали на період навчальної відпустки виключно згідно з довідкою-викликом, працівникові виплачують зарплату, оскільки він перебуває на роботі і виконує свої посадові обов’язки. А ось за дні, коли працівник згідно з його заявою перебуває в навчальній відпустці (але в межах періоду цієї відпустки, зазначеної в довідці-виклику), йому належать відпускні.

У нашому запиті, відповідь на який надано в листі, що коментується, також йдеться про використання навчальної відпустки не в повному обсязі, зазначеному в довідці-виклику. Але ситуація стосується іншого — спочатку працівник оформив таку відпустку на усі дні, зазначені в довідці-виклику, але потім вирішив вийти до закінчення вже оформленої наказом роботодавця навчальної відпустки: «Працівник як студент-заочник 3 курсу університету за основним місцем роботи надав заяву про надання йому додаткової оплачуваної навчальної відпустки тривалістю 20 календарних днів з 19.03.2018 р. Аналогічна тривалість (20 календарних днів) і період цієї відпустки (з 19.03.2018 р. по 07.04.2018 р.) зазначені і в довідці-виклику, доданій працівником до заяви.

На підставі заяви і довідки-виклику роботодавець видав наказ про надання працівникові додаткової оплачуваної навчальної відпустки з 19.03.2018 р. по 07.04.2018 р. тривалістю 20 календарних днів і виплатив працівникові відпускні за 20 календарних днів цієї відпустки.

Проте цей працівник з власної ініціативи перервав додаткову оплачувану навчальну відпустку і вийшов на роботу 02.04.2018 р., тобто ще до закінчення цієї відпустки згідно з наказом про її надання.

Чи має право працівник з власної ініціативи перервати додаткову оплачувану навчальну відпустку і вийти на роботу до дати закінчення цієї відпустки? Якщо так, то чи повинен працівник повернути роботодавцеві відпускні за дні додаткової оплачуваної навчальної відпустки, які у зв’язку з його рішенням про завчасний вихід на роботу з цієї відпустки припадають на дні його роботи (у наведеному випадку — відпускні за 6 календарних днів)?».

Чи може працівник вийти на роботу до закінчення навчальної відпустки, оформленої наказом роботодавця? На це запитання Мінсоцполітики в листі, що коментується, відповідає так: питання про надання навчальної відпустки за бажанням працівника меншою тривалістю повинне вирішуватися за погодженням між працівником і роботодавцем. Якщо роботодавець погодиться на такі умови надання зазначеної відпустки за заявою працівника, то порушень законодавства про працю не буде.

Тобто, на думку Мінсоцполітики, зменшення тривалості навчальної відпустки (у тому числі і завчасний вихід з такої відпустки) узгоджується між працівником і роботодавцем.

Але в такій позиції Мінсоцполітики є непогодженість. «Трудове» ж Міністерство в листі, що коментується, саме визнає, що така навчальна відпустка є пільгою в розумінні КЗпП. Отже, працівник має право самостійно вирішувати, використати цю пільгу або ні і в яких обсягах. З цієї точки зору трудове законодавство не забороняє працівникові вийти на роботу до закінчення навчальної відпустки.

Чи повинен працівник повернути відпускні за дні невикористаної навчальної відпустки? Із цього приводу Мінсоцполітики в листі, що коментується, відповідає: якщо працівник у зв’язку з досягненням мети, для якої була надана навчальна відпустка, виходить на роботу до закінчення встановленого періоду цієї відпустки, оплата його праці з першого дня виходу на роботу здійснюється на загальних підставах без урахування раніше виплачених сум за невикористані дні відпустки. Для відрахування з працівника виплачених коштів за невикористані дні відпустки не вбачається правових підстав.

Отже, якщо працівник завчасно виходить на роботу з навчальної відпустки, то з першого робочого дня йому виплачують зарплату. У випадку, наведеному в запиті, працівникові поновлюють виплату зарплати з 02.04.2018 р., тобто фактичного повернення працівника до своїх посадових обов’язків.

При цьому у працівника «на руках» залишаються відпускні за дні навчальної відпустки, які не використані працівником і в результаті завчасного виходу на роботу з цієї відпустки припадають на його робочі дні. У наведеному випадку у працівника залишаються відпускні за 6 календарних днів (з 02.04.2018 р. по 07.04.2018 р.) навчальної відпустки.

Чому? Для відрахування уже виплачених відпускних за дні навчальної відпустки, що не використані, немає правових підстав.

Дивіться, єдина норма, в якій зазначено про відрахування відпускних, міститься у ст. 22 Закону № 504/96 (ср. 025069200). Проте в ній йдеться про відпустки, надання яких прив’язано до робочого року, тобто про щорічні відпустки. Тоді як надання навчальної відпустки прив’язано до навчального року (ч. 6 ст. 216 КЗпП, ч. 6 ст. 15 Закону № 504/96).

Отже, норми ст. 22 Закону № 504/96 про відрахування відпускних поширюються виключно на щорічні відпустки і не стосуються навчальної відпустки (також див. лист Мінсоцполітики від 28.12.2016 р. № 1820/0/101-16/284). Виходить, що і підстав для стягнення з працівника відпускних за дні навчальної відпустки, що не використані, немає.

Підіб’ємо підсумки. Працівник може завчасно вийти на роботу з навчальної відпустки (на думку Мінсоцполітики — за погодженням з роботодавцем). Проте в такому разі за робочі дні, які згідно з наказом були б для нього днями такої відпустки, він отримає подвійну оплату — зарплату і відпускні. А бюджетним установам, зважаючи на обмеженість фонду оплати праці, з такими трудоголіками варто бути напоготові.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити