Звільнення чи переведення: перехід з виборної на невиборну посаду

В обраному У обране
Друк
Кравченко Тетяна, аналітик "Видавничого будинку "Фактор", адвокат
Держслужбовець Вересень, 2018/№ 9
В ОМС склалась така ситуація: за результатами конкурсу на посаду керівника відділу ОМС перемогла особа, яка працює заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради цієї ж ради. Яким чином оформити переведення такого працівника, чи потрібно для цього звільняти його з посади заступника міського голови для переведення на посаду керівника відділу, чи достатньо тільки розпорядження голови про переведення?

Почнемо з того, що в законодавстві України немає чіткого визначення переведення на іншу роботу.

В ст. 32 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) лише передбачено, що переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у ст. 33 цього Кодексу та в інших випадках, передбачених законодавством.

Як роз’яснив Пленум Верховного Суду України в п. 31 постанови № 9 від 06.11.1992 р. «Про практику розгляду судами трудових спорів», переведенням на іншу роботу вважається доручення працівникові роботи, що не відповідає спеціальності, кваліфікації чи посаді, визначеній трудовим договором.

Не вважається переведенням, що потребує згоди працівника, переміщення його на тому ж підприємстві (в установі, організації) на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ на території підприємства в межах тієї ж місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою і з тими ж істотними умовами праці. Однак і переміщення не може бути безмотивним, не обумовленим інтересами виробництва.

За загальним правилом, переведення працівника на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації не є підставою для припинення трудового договору, оскільки в даному випадку трудові відносини між працівником та підприємством не припиняються, а тільки змінюються умови трудового договору або однієї з трудових функцій працівника (професії, спеціальності, кваліфікації, посади).

Тож в разі переведення працівника на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації звільнення працівника та прийом на нову посаду не відбуваються.

По підприємству, установі, організації видається наказ (розпорядження) про переведення, і відповідний запис про переведення вноситься в трудову книгу працівника.

Складність нашої ситуації полягає в тому, що особа працює на посаді заступника міського голови, яка є виборною, а бажає перейти на посаду керівника відділу, яка не є виборною.

Відповідно переведення такого працівника має свою специфіку.

Посадові особи ОМС — це категорія службовців, на яких дія трудового законодавства розповсюджується з особливостями, передбаченими законами України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі — Закон № 280), від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі — Закон № 2493)

Стаття 3 Закону № 2493 містить наступний перелік посад в ОМС:

— виборні, на які особи обираються громадою;

— виборні, на які особи обираються та затверджуються радою;

— посади, на які особи призначаються відповідним головою за визначеною процедурою (конкурсом).

Відповідно до абз. 3, 4 ч. 1 ст. 10 Закону № 2493 прийняття на службу в ОМС здійснюється:

на посади:

заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради

шляхом затвердження відповідною радою

на посади:

керівника секретаріату (керуючого правами) районної, обласної ради,

керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад,

керівників відділів, управлінь та інших працівників ОМС

шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України

Спеціальне законодавство не містить заборони щодо здійснення переведення з виборної на невиборну посаду в одному й тому ж ОМС.

Крім того, жодна норма трудового законодавства не вимагає обов’язкового звільнення працівника в разі «переходу» з виборної на невиборну посаду.

Пункт 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП, який передбачає звільнення працівника при переведенні на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду, в даному випадку застосований бути не може, оскільки переведення заступника голови здійснюється в межах однієї ради і не на виборну посаду.

В той же час, виходячи з наведених положень законодавства, враховуючи різні способи прийняття на службу в органах ОМС та оформлення трудових відносин із працівниками на виборних та невиборних посадах, переведення між такими посадами навіть в межах одного органу можливе шляхом прийняття відповідною радою одночасно рішення про припиненням повноважень заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в зв’язку із переведенням на іншу посаду і затвердження розпорядження міського голови про переведення на посаду начальника відповідного відділу.

Переведення працівника на іншу посаду в обов’язковому порядку повинно бути оформлено спеціальним документом — розпорядженням. Форми, встановленої законом, такого документа не існує, тому він складається в довільній формі. У даному випадку переведення на іншу посаду оформлюється рішенням відповідної ради.

Відповідно до п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок, затвердженої наказом Мінпраці України, Мін’юсту України, Мінсоцзахисту України від 29.07.1993 № 58 (далі — Інструкція № 58) переведення працівника на іншу постійну роботу на тому ж підприємстві оформлюється в такому ж порядку, як і прийняття на роботу.

Відповідно до п. 2.3 Інструкції № 58 записи в трудовій книжці при звільненні або переведенні на іншу роботу повинні провадитись у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону.

Відповідно до п. 2.4. Інструкції № 58 усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення — у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження).

З огляду на положення Інструкції № 58 в трудову книжку працівника на підставі рішення відповідної ради вноситься запис про переведення на іншу посаду.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити