«Я маю право!»: державні заходи і дії органів влади

В обраному У обране
Друк
Гапєєв Леонід, юрист
Держслужбовець Вересень, 2018/№ 9
Розпорядженням КМУ від 13 вересня 2017 року № 638-р було започатковано реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право!» Метою цього загальнодержавного проекту є формування правової культури та правової свідомості у суспільстві, підвищення рівня знань громадян щодо гарантованих їм Конституцією та законами України прав у різних сферах життя. Оскільки конкретні тематичні заходи та серйозна робота стосуються обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, ми у цій статті розглянемо практично важливі питання докладніше.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Розпорядження № 638 — Розпорядження КМУ «Про реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2017-2019 роках» від 13.09.2017 р. № 638-р.

Указ № 361 — Указ Президента України «Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» від 14.11.2017 р. № 361/2017.

Наказ № 3743/7 — наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Плану заходів Міністерства юстиції України з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2017-2019 роках» від 09.10.2017 р. № 3743/7.

Розпорядженням Кабміну під час дії цього проекту (серед іншого) передбачено Міністерству юстиції разом з Координаційним центром з надання правової допомоги здійснювати спільні комунікаційні заходи з іншими міністерствами та центральними органами виконавчої влади, обласними та Київською міською державними адміністраціями. Ці заходи заплановано проводити за участю органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань шляхом підтримки інформаційно-просвітницьких ініціатив, розроблених відповідно до плану заходів, затвердженого Міністерством юстиції.

ПРОСВІТНИЦЬКА МІСІЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

Передісторією цього Проекту став Указ № 361. На його підставі з метою формування у суспільстві правової культури та правової свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості громадян щодо реалізації та захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та законами України у різних сферах життя, оголошено 2018-й роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».

Пунктом 2-м Указу Президентом України доручено Кабінету Міністрів України організувати та звітувати про 2 основні напрямки роботи:

1) затвердити план заходів на 2018 рік з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!», передбачивши інформування громадян про гарантовані їм Конституцією та законами України права у відповідних сферах, зокрема через засоби масової інформації, шляхом запровадження телефонних «гарячих ліній», організації зустрічей з громадянами за місцем проживання, виготовлення та розповсюдження відповідних інформаційних матеріалів; здійснення комунікаційних заходів з метою реалізації зазначеного проекту;

2) обласним, Київській міській державним адміністраціям необхідно забезпечити розроблення та виконання відповідних регіональних планів заходів, спрямованих на реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право!», передбачити проведення відповідної інформаційно-роз’яснювальної роботи, у тому числі у місцевих засобах масової інформації; запровадження на регіональному телебаченні програм, орієнтованих на підвищення рівня правової культури та правової свідомості громадян; проведення із залученням закладів освіти, закладів культури, установ, організацій олімпіад, конкурсів та інших заходів, спрямованих на підвищення рівня знань громадян щодо гарантованих їм Конституцією та законами України прав у різних сферах суспільного життя. Також рекомендовано органам місцевого самоврядування сприяти забезпеченню реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».

Наказом № 3743/7 (серед іншого) передбачено наступне.

Міністерству юстиції разом з Координаційним центром з надання правової допомоги спільно з іншими міністерствами та центральними органами виконавчої влади, обласними та Київською міською державними адміністраціями за участю органів місцевого самоврядування забезпечити виконання заходів, передбачених цим Планом. Обласним та Київській міській державним адміністраціям необхідно подавати Мін’юсту юстиції щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформацію про виконання Плану заходів на паперових носіях та в електронному вигляді.

Отже, яку роботу необхідно виконати обласним державним адміністраціям та місцевим радам найближчим часом?

У Плані заходів є розділ ІІ «Робота в рамках проекту поблоково». Так, п. 4 передбачено протягом 2017-2019 років (згідно з окремим графіком в регіонах) визначення актуальних соціально значимих блоків, спрямованих на захист прав громадян, відповідно до потреб регіону для проведення інформаційно-просвітницьких кампаній на регіональному рівні. Серед відповідальних за виконання державних органів визначено головні територіальні управління юстиції в областях та м. Києві, обласні та Київську міську державні адміністрації за участю органів місцевого самоврядування.

Серед інших соціально важливих заходів обласні та Київська міська держадміністрації потягом 2017-2019 років мають здійснити розміщення зовнішньої соціальної реклами (плакатів, бігбордів, сітілайтів) на вулицях, громадському транспорті, громадських місцях; висвітлювати заходи з реалізації проекту у ЗМІ, соціальних мережах та на веб-сайтах; організовувати виступи у ЗМІ з питань роз’яснення громадянам гарантованих їм Конституцією та законами України прав у різних сферах життя. Це має бути зроблено поблоково згідно з окремим графіком.

ЯКУ ПРАВОЗАХИСНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДОРУЧЕНО ЗДІЙСНЮВАТИ МІСЦЕВИМ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯМ

Обласні та Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування потягом 2017-2019 років повинні внести пропозиції щодо створення та функціонування міжвідомчих правозахисних штабів для реагування на порушення прав громадян у відповідних сферах. Індикатором оцінки результатів виконання цього напрямку роботи стане саме прийняття відповідного рішення про створення та функціонування міжвідомчих правозахисних штабів для реагування на порушення та відновлення порушених прав громадян.

Які додаткові заходи стосуються держслужбовців? Окремо передбачені і превентивні заходи. Для більш зручного сприйняття інформації їх умовно можна розділити на 2 групи.

І. Йдеться про підтримку актуальних соціально значимих законодавчих змін по правам громадян (поблоково), проведення інформаційно-просвітницьких кампаній та роз’яснень для населення. Цим повинні займатися протягом 2018-2019 років не тільки Мін’юст, міністерства та інші органи виконавчої влади, але й обласні та Київська міська державні адміністрації за участю органів місцевого самоврядування.

Що має стати орієнтиром якості у цій роботі для облдержадміністрацій та місцевих рад? Показником ефективності цієї роботи стане внесення відповідних змін до діючого законодавства, проведення інформаційно-просвітницьких кампаній.

ІІ. Інша група превентивних заходів для обласних та Київської міської державних адміністрацій за участю органів місцевого самоврядування має на меті проведення інформаційно-просвітницьких кампаній щодо правового виховання, подолання правового нігілізму та стимулювання правомірної поведінки у відповідних сферах (поблоково).

Розділом ІІІ Плану заходів протягом цих років для обласних та Київської міської державних адміністрацій за участю органів місцевого самоврядування визначено проведення інформаційно-просвітницьких кампаній (постійно). Теж поблоково. Йдеться про розробку та розповсюдження серед населення, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів інформаційних друкованих та електронних матеріалів (буклетів, брошур, бюлетенів) на правову тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії.

Яким чином місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування визначатимуть потреби та інтереси цільової аудиторії, проблеми у реалізації тих чи інших прав людини? Які саме дії необхідно здійснити державним службовцям? Які сфери суспільного життя мають бути охоплені в роботі різних департаментів облдержадміністрації?

Йдеться про проведення книжкових виставок, презентацій видань про права людини та іншої літератури правового змісту, ознайомлення з матеріалами, представленими на них; оформлення в закладах освіти та культурно-освітніх закладах тематичних стендів. Також передбачені популяризація і поширення знань про права людини за участю і сприяння фахівців профільних департаментів освіти і науки, з питань культури, національності та релігій облдержадміністрації. Тому у 2018 році заплановано організувати та провести в закладах освіти і культури тематичні заходи інформаційного, освітнього та виховного характеру: лекції, бесіди, зустрічі за круглим столом, правові конкурси, ігри, змагання тощо. Окремо доручено департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації, Головному територіальному управлінню юстиції області сприяти широкому висвітленню в засобах масової інформації заходів з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».

ПРАВОВІ ЗНАННЯ — СУСПІЛЬНІ ЦІННОСТІ

Поширення правових знань є не просто завданням загальнодержавного значення для обласних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та окремо визначених державних органів. Це також поширення серед широкого загалу громадян міської та сільської місцевості суспільних цінностей, які мають зміцнити довіру людей до держави в цілому, підвищити авторитет державних службовців серед громадянського суспільства.

Цілком логічно виникає запитання: які мають бути спільні підходи в реалізації просвітницького проекту «Я маю право!», що є відмінним для різних адміністративно-територіальних одиниць?

Суттєвим є те, що в умовах сучасної децентралізації та наявних повноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, визначених статтею 19-ю Конституції України, відповідними профільними законами («Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні»), для наших небайдужих фахівців цікавим є досвід різних окремих регіонів.

Незважаючи на загальні для усіх діючі правові норми, задокументовані у вже згадуваних Указі Президента, розпорядженні Кабміну, наказі Мін’юсту, кожна із областей України на рівні обласних державних адміністрацій має свої підходи до втілення у життя цього загальнодержавного проекту.

Чи стосується участь у загальнодержавній правопросвітницькій роботі не тільки обласних, а ще й районних держаних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад?

В даному випадку відповідь варто шукати безпосередньо на місцевому рівні у текстах розпоряджень відповідних облдержадміністрацій.

Наприклад, у «Плані заходів з реалізації у 2018 році в області правопросвітницького проекту «Я маю право!» (затверджено керівником апарату Полтавської облдержадміністрації 25.01.2018 р.) чітко прописані залучені до цієї роботи не тільки різні департаменти Полтавської ОДА, але й головне територіальне управління юстиції, райдержадміністрації, міськвиконкоми, об’єднані територіальні громади.

Важливий нюанс. Безпосередня участь у підготовці та проведенні правопросвітницьких заходів стосується у багатьох випадках не тільки обласних державних адміністрацій, а ще й органів місцевого самоврядування.

Виконання правопросвітницької функції органів державної влади та місцевого самоврядування на Чернігівщині передбачає відповідну командну роботу облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, а також головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Окремо передбачено і здійснення міжвідомчого співробітництва з питань забезпечення прав громадян. Йдеться про внесення пропозицій щодо створення та функціонування міжвідомчих правозахисних штабів для реагування на порушення прав громадян у відповідних сферах (поблоково).

Серед превентивних заходів передбачено підтримку соціально значимих законодавчих змін, що стосуються прав громадян (поблоково), проведення інформаційно-просвітницьких кампаній та роз’яснень для населення. Відповідальним за виконання визначено Чернігівську облдержадміністрацію за участю органів місцевого самоврядування тощо.

Які заходи для підвищення кваліфікації і правових знань державних службовців, службових осіб місцевого самоврядування, працівників юридичних служб заплановано у цьому році в різних регіонах?

Яким чином місцеві програми правової освіти населення в різних містах залучають представників органів місцевого самоврядування до виконання загальнодержавного проекту «Я маю право!» та сприяють популяризації правових знань серед місцевих жителів?

Про це та інше дізнаємося докладніше наступного разу.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити