Юридична відповідальність за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень

В обраному У обране
Друк
Держслужбовець Квітень, 2019/№ 4
За матеріалами навч. посібн. «Відповідальність за корупційні правопорушення» Є. О. Алісов, В. В. Мартиновський, В. Я. Настюк, О. М. Шевчук. — Х.: Юрайт, 2017. — 168 с.

За матеріалами навч. посібн. «Відповідальність за корупційні правопорушення» Є. О. Алісов, В. В. Мартиновський, В. Я. Настюк, О. М. Шевчук. — Х.: Юрайт, 2017. — 168 с.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон України «Про запобігання корупції» — Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII.

Закон № 889 — Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889.

Кримінальний кодекс — Кримінальний кодекс України.

КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення.

ЦК — Цивільний кодекс України.

КЗпП — Кодекс законів про працю України.

Принципи державної служби

Відповідно до Закону № 889 державна служба здійснюється з дотриманням таких принципів:

1) верховенства права — забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина відповідно до Конституції України, що визначають зміст та спрямованість діяльності державного службовця під час виконання завдань і функцій держави;

2) законності — обов’язок державного службовця діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

3) професіоналізму — компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання посадових обов’язків, постійне підвищення державним службовцем рівня своєї професійної компетентності, вільне володіння державною мовою і, за потреби, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону;

4) патріотизму — відданість та вірне служіння Українському народові;

5) доброчесності — спрямованість дій державного службовця на захист публічних інтересів та відмова державного службовця від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому повноважень;

6) ефективності — раціональне і результативне використання ресурсів для досягнення цілей державної політики;

7) забезпечення рівного доступу до державної служби — заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під час вступу на державну службу та її проходження;

8) політичної неупередженості — недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення державного службовця, а також утримання від демонстрації свого ставлення до політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів під час виконання посадових обов’язків;

9) прозорості — відкритість інформації про діяльність державного службовця, крім випадків, визначених Конституцією та законами України;

10) стабільності — призначення державних службовців безстроково, крім випадків, визначених законом, незалежність персонального складу державної служби від змін політичного керівництва держави та державних органів.

Корупція

Корупція — це комплексне поняття, яке охоплює сукупність взаємопов’язаних правопорушень: кримінальних, адміністративних, дисциплінарних. Таке твердження є правильним, корупцію справді необхідно розглядати на основі комплексного підходу, для цього простіше було б, на нашу думку, констатувати, що вона є явищем публічної сфери (така констатація допоможе об’єднати всі сфери прояву корупції).

Навіть стосовно походження самого терміна серед науковців відсутня єдність. Одні вчені вважають, що термін «корупція» походить від латинського corruptіo і означає «підкуп, продажність громадських та політичних діячів, посадових осіб». Інші — що цей термін є результатом поєднання латинських слів «соrrеі» — обов’язкова причетність декількох представників однієї із сторін до однієї справи, та «rumреrе» — порушувати, ламати, пошкоджувати, скасовувати. Разом вони утворили самостійний термін — соrrumреrе, що означає участь у діяльності кількох (не менше двох) осіб, мета яких полягає у «псуванні», «руйнуванні», «пошкодженні» нормального розвитку судового процесу чи процесу керування справами суспільства.

Отже, корупція — це використання особами, зазначеними у частині першій ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їм службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою:

Щоб подивитися повну версію, підпишіться на журнал Ви вже підписалися? Увійти

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити