(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
6/23
Держслужбовець
Держслужбовець
Квітень , 2019/№ 4

Юридична відповідальність за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень

http://tinyurl.com/y5yeja4s
За матеріалами навч. посібн. «Відповідальність за корупційні правопорушення» Є. О. Алісов, В. В. Мартиновський, В. Я. Настюк, О. М. Шевчук. — Х.: Юрайт, 2017. — 168 с.

За матеріалами навч. посібн. «Відповідальність за корупційні правопорушення» Є. О. Алісов, В. В. Мартиновський, В. Я. Настюк, О. М. Шевчук. — Х.: Юрайт, 2017. — 168 с.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон України «Про запобігання корупції» — Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII.

Закон № 889 — Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889.

Кримінальний кодекс — Кримінальний кодекс України.

КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення.

ЦК — Цивільний кодекс України.

КЗпП — Кодекс законів про працю України.

Принципи державної служби

Відповідно до Закону № 889 державна служба здійснюється з дотриманням таких принципів:

1) верховенства права — забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина відповідно до Конституції України, що визначають зміст та спрямованість діяльності державного службовця під час виконання завдань і функцій держави;

2) законності — обов’язок державного службовця діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

3) професіоналізму — компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання посадових обов’язків, постійне підвищення державним службовцем рівня своєї професійної компетентності, вільне володіння державною мовою і, за потреби, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону;

4) патріотизму — відданість та вірне служіння Українському народові;

5) доброчесності — спрямованість дій державного службовця на захист публічних інтересів та відмова державного службовця від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому повноважень;

6) ефективності — раціональне і результативне використання ресурсів для досягнення цілей державної політики;

7) забезпечення рівного доступу до державної служби — заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під час вступу на державну службу та її проходження;

8) політичної неупередженості — недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення державного службовця, а також утримання від демонстрації свого ставлення до політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів під час виконання посадових обов’язків;

9) прозорості — відкритість інформації про діяльність державного службовця, крім випадків, визначених Конституцією та законами України;

10) стабільності — призначення державних службовців безстроково, крім випадків, визначених законом, незалежність персонального складу державної служби від змін політичного керівництва держави та державних органів.

Корупція

Корупція — це комплексне поняття, яке охоплює сукупність взаємопов’язаних правопорушень: кримінальних, адміністративних, дисциплінарних. Таке твердження є правильним, корупцію справді необхідно розглядати на основі комплексного підходу, для цього простіше було б, на нашу думку, констатувати, що вона є явищем публічної сфери (така констатація допоможе об’єднати всі сфери прояву корупції).

Навіть стосовно походження самого терміна серед науковців відсутня єдність. Одні вчені вважають, що термін «корупція» походить від латинського corruptіo і означає «підкуп, продажність громадських та політичних діячів, посадових осіб». Інші — що цей термін є результатом поєднання латинських слів «соrrеі» — обов’язкова причетність декількох представників однієї із сторін до однієї справи, та «rumреrе» — порушувати, ламати, пошкоджувати, скасовувати. Разом вони утворили самостійний термін — соrrumреrе, що означає участь у діяльності кількох (не менше двох) осіб, мета яких полягає у «псуванні», «руйнуванні», «пошкодженні» нормального розвитку судового процесу чи процесу керування справами суспільства.

Отже, корупція — це використання особами, зазначеними у частині першій ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їм службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою:

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
державна служба, корупція, корупційне правопорушення, запобігання корупції, неправомірна вигода, юридична відповідальність, корупційні злочини, адміністративні правопорушення, дисциплінарна відповідальність додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Коментарі до статті