№4

Держслужбовець, квітень, 2019/№ 4 Інші номери журналу ›
 • Сторінка антикорупціонера: погляд із середини на деякі актуальні питання. Конфлікт інтересів У квітневій «Сторінці антикорупціонера…» вкотре поговоримо про конфлікт інтересів, адже ця тема, як свідчать результати обговорення виконання Україною наданих Антикорупційною мережею ОЕСР рекомендацій, а також внесені прописи та складені протоколи НАЗК, залишається для українських посадовців актуальною.
 • Як передати корпоративні права: господарське товариство У попередній статті «Як правильно передати в управління корпоративні права» окреслено загальні вимоги статті 36 Закону України «Про запобігання корупції» щодо передачі в управління корпоративних прав і розглянуто аспекти передачі в управління цінних паперів та унітарних підприємств. У цій статті зосередимося на особливостях передачі в управління частки у статутному капіталі товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.
 • Цькування на державній службі У березні 2019 року Генеральний департамент з питань управління персоналом на державній службі НАДС звернувся до спільноти державних службовців з проханням взяти участь в опитуванні, що мало на меті підтвердити або ж спростувати наявність цькування (булінгу, мобінгу) на державній службі. Саме результатами цього опитування ми хочемо поділитися із вами. Опитування проведено методом анкетування, при обробці результатів опитування використано метод кореляційного аналізу (коефіцієнт кореляції Пірсона). Визначення кореляційних зв’язків здійснено за допомогою програмного забезпечення IBM SPSS Statistic 21.
 • Щорічне оцінювання — 2018: погляд зсередини Наприкінці 2018 року відповідно до Закону України «Про державну службу» вперше за новою методикою було проведене щорічне оцінювання службової діяльності державних службовців всіх органів влади. На базі його результатів для державних службовців теж вперше були сформовані індивідуальні програми професійного розвитку. Про що ж свідчать результати щорічного оцінювання 2018 року і яке ставлення до цієї процедури самих державних службовців?
 • Класифікатор професій: аналізуємо Зміни № 8 Життя не стоїть на місці, тому застарілі професії втрачають популярність. Деякі з них можна пристосувати до нових умов, а деякі відходять у небуття. Нещодавно Мінекономрозвитку наказом від 15.02.2019 р. № 259 затвердило Зміни № 8 до національного класифікатора ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — Зміни № 8). Пропонуємо до вашої уваги детальний аналіз цих змін.
 • Юридична відповідальність за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень За матеріалами навч. посібн. «Відповідальність за корупційні правопорушення» Є. О. Алісов, В. В. Мартиновський, В. Я. Настюк, О. М. Шевчук. — Х.: Юрайт, 2017. — 168 с.
 • На захисті трудових прав службовців ПФУ під час реорганізації Станом на сьогодні в Україні триває реорганізація органів ПФУ, у зв’язку із чим ще наприкінці 2018 року працівники були повідомлені про наступне вивільнення. З огляду на те, що реорганізація добігає завершення, частина службовців отримала повідомлення про вивільнення без можливості переведення із пропозицією пройти конкурсний відбір на посади згідно із штатним розписом до відповідного територіального органу ПФУ.
 • Апгрейд Класифікатора професій: що робити та куди бігти? Записи у трудовій книжці про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, повинні відповідати найменуванням професій і посад, зазначеним у Класифікаторі професій. Нещодавно до нього були внесені чергові зміни. Ми цінуємо ваш час, тому з радістю підкажемо, як врахувати ці новації у кадровій документації.
 • Чи надавати додаткову відпустку у рік звільнення — позиція ВСУ Постанова Верховного Суду України від 04.03.2014 р. № 21-426а13
 • Строковий трудовий договір і хвороба під час відпустки: продовжити чи звільнити? Епопея зі строковими трудовими договорами триває. Звичайно, з одного боку, їх укладення — безперечний вихід для роботодавця, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк. З іншого ж боку, строковий трудовий договір — це головний біль роботодавця, особливо щодо його закінчення, про що свідчать численні судові рішення. Одне з них — постанова Верховного Суду від 26.12.2018 р. у справі № 640/498/17-ц.
 • Держслужбовець — керівник гуртка у будинку культури На посаді «керівника танцювального гуртка будинку культури» за сумісництвом оформлений держслужбовець. 1. Чи правильно виписано назву цієї посади? 2. За яких умов така діяльність держслужбовця не суперечить вимогам законодавства? 3. Чи можна віднести діяльність такого керівника до категорії педагогічної або творчої, якщо посадовою інструкцією передбачається, що він: організовує творчу та навчально-виховну роботу; складає план навчально-виховної та творчої роботи; проводить загальні, групові, індивідуальні репетиції; забезпечує удосконалення майстерності, вірне розуміння культури танцю тощо? Як розуміти поняття «творча діяльність держслужбовця» з урахуванням вимог законодавства про корупцію?
 • Одноразове грубе порушення трудових обов’язків: нюанси застосування норми ст. 41 КЗпП В яких випадках і до кого застосовується норма п. 1 ст. 41 КЗпП, за якою трудовий договір може бути розірваний у разі одноразового грубого порушення трудових обов’язків керівником організації?
 • Гуманний менеджмент запізнень Поки КЗпП продовжує розглядати запізнення виключно як порушення трудової дисципліни і вручає начальнику цілих два інструменти — догану і звільнення, світ нестримно змінюється. Особливо світ управлінських технологій! Давайте розглянемо не дисциплінарні, а м’які способи вплинути на працівників, що запізнюються.
 • Переведення держслужбовця і нюанси компенсації за невикористану відпустку Держслужбовця, який має невикористану відпустку тривалістю 30 к. днів, переводять до іншої установи. Він написав заяву про перерахування суми компенсації за невикористану відпустку на рахунок установи, до якої його переводять. Держслужбовець на новому місці роботи хоче в повному обсязі отримати грошову компенсацію і при цьому не ходити у відпустку. Чи має він на це право: отримати компенсацію і не піти у відпустку?
 • Працівник достроково вийшов із навчальної відпустки: як оплачувати? На підставі довідки-виклику на сесію працівникові надано навчальну відпустку з 02.01.2019 р. по 31.01.2019 р. Відпускні виплачено в грудні 2018 року. У довідці про участь у сесії зазначено, що працівник вибув із навчального закладу 29.01.2019 р. На роботу він вийшов 30.01.2019 р. Як правильно в цій ситуації оплатити дні 30 і 31 січня 2019 року?
 • Переведення працівника на інше підприємство під час відпустки для догляду за дитиною до трьох років Працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Зараз в установі проводиться реорганізація. У зв’язку з цим чи маємо ми право звільнити цю працівницю відповідно до п. 5 ст. 36 КЗпП за підставою «переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду»?
 • Реорганізація установи і звільнення працівників: коли індексація зберігається У районному управлінні Пенсійного фонду проводиться реорганізація. Деякі працівники були звільнені з посад на підставі п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП, а потім прийняті на роботу. Інших же звільнено за переведенням (п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП). Чи збережеться за прийнятими працівниками фіксована сума індексації, якщо підвищення заробітної плати не відбувається?
 • Порядок прийняття на службу в ОМС тимчасових працівників Відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом). Який порядок прийняття на службу тимчасових працівників? Які особливості правового регулювання таких відносин?
 • Оцінювання & атестація: нюанси проведення в ОМС Законом про службу в ОМС та Типовим положенням про атестацію визначено періодичність проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування (один раз на 4 роки) та наведено вичерпний перелік осіб, що не підлягають атестації. Також Типовим положенням про атестацію передбачено проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами покладених на них завдань у період між атестаціями. Чи підлягають щорічному оцінюванню посадові особи у році, в якому проводиться чергова атестація? Чи підлягають щорічній оцінці посадові особи органів місцевого самоврядування, які відповідно до Типового положення про атестацію не проходять атестацію?
 • Чи вважається особа, яка тимчасово працює за контрактом, службовцем ОМС? Відповідно до вимог чинного законодавства голова відповідної ради може тимчасово, на період відсутності особи, яка є посадовою особою ОМС (окрім виборних посад), укласти строковий трудовий договір (контракт) з іншою особою, яка тимчасово буде виконувати посадові обов’язки певного спеціаліста. Чи стане така особа посадовою особою ОМС, чи носить її служба в ОМС публічний характер та чи розповсюджуються на неї гарантії службовця ОМС?
 • Преміювання службовців ОМС: чи може бути ця інформація таємною? Чи є інформація про преміювання службовців ОМС відкритою та чи може кожний працівник ознайомитись не тільки із розміром своєї премії, а й з розміром премій інших працівників?
 • Про законність розголошення персональних даних у структурі виконавчих органів однієї ради На адресу нашої редакції надійшло таке запитання: «Чи підпадає інформація про кількість зареєстрованих осіб у житловому приміщенні під дію Закону України від 01.06.10 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних» та наскільки законні підстави відмови департаменту реєстраційних послуг N-ської міської ради щодо надання такої інформації районним адміністраціям N-ської міської ради як органу приватизації?». Давайте знайдемо відповідь.
 • Відкриті дані — шлях України до міжнародної спільноти Сучасні можливості використання інформаційних технологій є позитивною ознакою розвитку інформаційного суспільства в Україні. Не лише механізм електронних звернень громадян спрощує у часі взаємодію влади і громади. Тепер відкритість і прозорість у діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування особливо втілюватиметься у життя завдяки «Плану дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних», затвердженому розпорядженням КМУ від 21 листопада 2018 року № 900-р. Яким чином цей План дій стосується роботи державних органів і які зміни найближчим часом торкнуться в цілому суспільства і держави на шляху інтеграції України до світової інформаційної спільноти? Про це та інше дізнаємося докладніше.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі