Теми статей
Обрати теми

Відсутній на роботі... з повагою

Мирний Іван, експерт з питань трудового права
Держслужбовець Січень, 2019/№ 1
Друк
Без вагомих підстав не прийти на роботу не можна. Це знає кожен працівник. Невихід на роботу без поважних причин загрожує: як мінімум поясненням з начальством, як максимум — звільненням «за статтею» за прогул. Давайте ж розберемося, що таке прогул і які причини відсутності на роботі можна вважати поважними.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

КЗпП — Кодекс законів про працю України.

Трудові конфлікти виникають переважно в результаті порушення або недотримання працівниками покладених на них трудових обов’язків. Одним із найнесподіваніших сюрпризів для роботодавця є відсутність працівника на роботі без поважних причин. За такий проступок працівник може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани або звільнення за прогул на підставі п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП.

При цьому прогулом визнається відсутність працівника на роботі як протягом усього робочого дня, так і більше трьох годин безперервно або сумарно протягом робочого дня без поважних причин (п. 24 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.92 р. № 9).

Увага! Не може вважатися прогулом відсутність працівника на робочому місці за умови, що він є присутнім на підприємстві. Якщо працівник не залишив місця розташування підприємства, його не можна звільнити за прогул. До такого працівника можуть застосовуватися інші види дисциплінарного або громадського стягнення або впливу.

ПОВАЖНІ ПРИЧИНИ

Трудове законодавство не містить вичерпного переліку причин, що вважаються поважними. Оцінку поважності причини відсутності працівника на роботі в кожному конкретному випадку надає роботодавець, а при виникненні трудового спору — суд.

Причину невиходу на роботу можна вважати поважною, якщо явці на роботу перешкоджали істотні обставини, які не можуть бути усунені самим працівником. Далі, виходячи із судової практики, ми наведемо перелік причин, які здебільшого визнаються поважними.

з/п

Причина відсутності на роботі

Коментар

1

Невихід на роботу працівника у зв’язку з незаконним переведенням його на іншу роботу

Переведення допускається тільки за згодою працівника (ст. 32 КЗпП). Виняток — випадки, передбачені ст. 33 КЗпП і чинним законодавством*

* Зокрема, згідно зі ст. 33 КЗпП працівник може бути переведений строком до одного місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана йому за станом здоров’я, тільки для попередження або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя або нормальні життєві умови людей. При цьому в зазначених випадках заборонено тимчасово переводити на іншу роботу без їх згоди вагітних жінок, жінок, які мають дитину з інвалідністю або дитину віком до 6 років, а також осіб віком до 18 років.

2

У ситуації, коли працівник не виходить на роботу у зв’язку з відмовою від переведення на роботу до іншої місцевості, це розглядається як поважна причина відсутності на роботі і не є прогулом

У цьому випадку звільнення працівника можливе на підставі п. 6 ч. 1 ст. 36 КЗпП (постанова ВСУ від 20.06.2018 р. у справі № 752/12360/16-ц, ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 21.06.2017 р. у справі № 752/9930/16-ц)

3

Невихід на роботу у зв’язку з переміщенням працівника з району проведення антитерористичної операції, а також працівника, який, залишаючись у такому районі, не мав можливості виходити на роботу у зв’язку з небезпекою для життя і здоров’я

Див. лист Мінсоцполітики від 08.07.2014 р. № 7302/3/14-14/13

4

Необхідність бути присутнім на судовому засіданні, виклик працівника до правоохоронних органів

Див. постанови ВСУ від 26.09.2018 р. у справі № 373/980/16-ц і від 04.06.2018 р. у справі № 601/148/17

5

Стихійне лихо (повінь, снігопад, пожежа тощо), участь працівника в порятунку людей або майна, аварії на транспорті, нерегулярна робота транспорту

Див. постанову ВСУ від 16.01.2018 р. у справі № 591/2921/16

6

Відмова працівника виконати наказ роботодавця про вихід на роботу до закінчення відпустки

Роботодавець має право достроково відкликати працівника з відпустки тільки з його згоди (ч. 3 ст. 12 Закону про відпустки)

7

Хвороба працівника або членів його сім’ї, яка може підтверджуватися не лише листками непрацездатності, але й іншими документами, наприклад, довідкою і випискою з медичної карти амбулаторного хворого, а також свідченнями свідків та іншими доказами

Див. постанови ВСУ від 27.06.2018 р. у справі № 799/3487/16-ц, від 31.05.2018 р. у справі № 324/1102/16-ц, ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.11.2017 р. у справі № 182/2686/14-ц

8

Невихід на роботу після закінчення строку попередження (два тижні) при розірванні трудового договору за ініціативою працівника

Див. ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 27.04.2017 р. у справі № 487/4063/16-ц

9

Відсторонення працівника від роботи відповідно до ст. 46 КЗпП, зокрема у зв’язку з появою на роботі в нетверезому стані, стані наркотичного або токсичного сп’яніння

Такі обставини не можуть вважатися відсутністю на роботі без поважних причин, тобто прогулом (постанова ВСУ від 18.04.2018 р. у справі № 501/318/16-ц)

10

Перебування під вартою та/або домашнім арештом

Див. ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з питань розгляду цивільних і кримінальних справ від 19.07.2017 р. у справі № 169/1715/15-ц

НЕПОВАЖНІ ПРИЧИНИ

Для повної картини наведемо перелік причин неявки працівника на роботу, які роботодавець може розглядати як неповажні. Відповідно в нього є право розглядати відсутність працівника на роботі як прогул та застосувати до порушника дисциплінарні заходи впливу.

з/п

Причина відсутності на роботі

Коментар

1

Самовільне використання без погодження з власником або уповноваженим ним органом днів щорічної відпустки, відпустки без збереження

заробітної плати та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Вирішуючи трудові спори, суди звертають увагу на те, що чергова щорічна відпустка надається за погодженням з роботодавцем. Подання заяви*

про надання відпустки не звільняє працівника від обов’язку виходити на роботу до видання

відповідного наказу (ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14.06.2017 р. у справі № 175/5248/15-ц). Те ж саме стосується відпустки без збереження заробітної плати (постанова ВСУ від 05.09.2018 р. у справі № 760/9284/16-ц) і відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (постанова ВСУ від 13.09.2017 р. у справі № 761/30967/15-ц)

* Увага! Відповідно до норм трудового законодавства електронні листи, які містять прохання працівника про надання відпустки (у тому числі з подальшим звільненням), не вважаються належним підтвердженням такого волевиявлення. Тому такі заяви необхідно подавати в паперовій формі з оригінальним підписом автора документа (див. постанову ВСУ від 03.12.2018 р. у справі № 686/21222/16-ц).

2

Самовільне використання без погодження з власником або уповноваженим ним органом днів відгулів

Див. ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 27.03.2017 р. у справі № 704/1233/15-ц

3

Невихід на роботу до закінчення строку попередження (два тижні) при розірванні трудового договору за ініціативою працівника

Див. ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.11.2017 р. у справі № 711/8735/16-ц і від 12.07.2017 р. у справі № 182/2552/14-ц

4

Самовільне продовження відпустки у разі настання тимчасової непрацездатності в період відпустки. Питання визначення строків і періодів перенесення або продовження відпустки у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю працівника в період відпустки вирішується за заявою працівника наказом роботодавця

Як зазначає суд, положення чинного законодавства не передбачають можливості працівникові самостійно без погодження з роботодавцем продовжувати відпустку, навіть у разі тимчасової непрацездатності в період відпустки (постанова ВСУ від 26.09.2018 р. у справі № 289/51/16-ц)

5

Невиплата роботодавцем заробітної плати не є поважною причиною для того, щоб працівник не виходив на роботу

Див. ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 11.10.2017 р. у справі № 521/15158/15-ц

6

У випадку якщо графік роботи за основним місцем роботи змінився так, що став збігатися з графіком роботи за сумісництвом, працівник повинен негайно звернутися до роботодавця за місцем роботи за сумісництвом з проханням про зміну графіку роботи. Інакше відсутність працівника на роботі за сумісництвом може бути розцінена як прогул без поважної причини

Див. ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 31.05.2017 р. у справі № 755/6/16-ц

7

Установлений ненормований робочий день не надає підстав для висновку про можливість відсутності на роботі без поважних причин

Див. ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 10.05.2017 р. у справі № 752/19570/14-ц

8

Самовільне залишення молодим спеціалістом роботи, на яку його направили після закінчення відповідного навчального закладу, до закінчення строку обов’язкового відпрацювання

Ці обставини не є поважними причинами неявки на роботу. Тому роботодавець має право звільнити працівника, що провинився, «за прогул». Проте роботодавець не зобов’язаний це робити і може обмежитися більш м’якими засобами впливу

9

Залишення роботи до закінчення строку трудового договору (якщо був укладений строковий трудовий договір)

10

Вихід на пенсію без попереднього попередження власника або уповноваженого ним органу

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі