Теми статей
Обрати теми

Зміни в порядку організації та ведення військового обліку

Васильєв Юрій, начальник відділу кадрів Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна Національної академії наук України, полковник запасу
У лютому 2019 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань військового обліку» від 6 лютого 2019 року № 74. З метою удосконалення військового обліку призовників і військовозобов’язаних цією постановою були внесені зміни до Положення про військові комісаріати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 року № 389, Порядку проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2015 року № 171, та Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 921. У цій статті розглянемо нововведення, які стосуються ведення військового обліку, у порядку їх важливості.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Порядок № 921 — Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. № 921.

УТОЧНЕНО ОБОВ’ЯЗКИ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ, ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКИХ РАД МІСТ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ

Пункт 53 Порядку № 921 викладений у новій редакції. Цим пунктом встановлено, що держадміністрації, виконавчі органи міських рад міст обласного значення зобов’язані видавати щороку до 1 лютого розпорядження голів обласних, районних держадміністрацій, міських голів міст обласного значення про стан військового обліку на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць за минулий рік та завдання на наступний рік .

Розпорядженнями голів облдержадміністрацій визначаються завдання щодо методичного забезпечення військового обліку призовників і військовозобов’язаних та підвищення кваліфікації посадових осіб, забезпечення функціонування системи військового обліку призовників і військовозобов’язаних на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та затверджуються плани проведення перевірок стану військового обліку.

Зазначені розпорядження надсилаються щороку до 10 лютого до оперативних командувань відповідно до військово-адміністративного поділу території України, доводяться до відома райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного значення та обласних військових комісаріатів.

Також цим пунктом встановлено, що розпорядженнями голів райдержадміністрацій, міських голів міст обласного значення визначаються завдання щодо методичного забезпечення військового обліку призовників і військовозобов’язаних та підвищення кваліфікації посадових осіб, затверджуються плани проведення перевірок районними (міськими) військовими комісаріатами стану військового обліку, плани звіряння облікових даних виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, підприємств, установ та організацій на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів. Зазначені розпорядження надсилаються щороку до 20 січня до облдержадміністрацій, районних (міських) військових комісаріатів та виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, міст районного значення, підприємств, установ та організацій відповідно до адміністративно-територіального устрою, а відповідні розпорядження міських голів міст обласного значення — до облдержадміністрацій, районних (міських) військових комісаріатів, підприємств, установ та організацій відповідно до адміністративно-територіального устрою.

Повідомлення про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, зареєстрованих (ліквідованих) на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць, надсилаються щомісяця до 5 числа до районних (міських) військових комісаріатів тільки у разі їх наявності.

ВИЗНАЧЕНО СКЛАД КОМІСІЙ З ПЕРЕВІРКИ СТАНУ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ

Пунктом 82 Порядку № 921 у новій редакції визначено склад комісій з перевірки військового обліку. Головами комісій з перевірки стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних державних органів, підприємств, установ та організацій, що розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, призначаються:

комісії обласного рівня — заступник голови облдержадміністрації;

комісії районного рівня — заступник голови райдержадміністрації;.

комісії міського рівня — заступник міського голови (у мм. Києві, Севастополі — заступник голови Київської, Севастопольської міськдержадміністрації відповідно).

До складу комісій включаються в обов’язковому порядку представники: обласних, районних (міських) військових комісаріатів, мобілізаційних підрозділів обласних, районних держадміністрацій, виконавчих органів з питань мобілізаційної роботи міських рад, органів (підрозділів) поліції, структурних підрозділів обласних, районних держадміністрацій, виконавчих органів міських рад з питань охорони здоров’я, структурних підрозділів обласних, районних держадміністрацій, виконавчих органів міських рад з питань освіти та науки.

Представники підприємств, установ та організацій інших галузей економіки включаються до складу комісій за згодою.

ІНФОРМУВАННЯ ЩОДО ЗМІН КЕРІВНОГО СКЛАДУ ПІДПРИЄМСТВ

Змінами, внесеними до пункту 14 Порядку № 921, встановлено, що тепер державні органи, підприємства, установи та організації в семиденний строк інформують відповідні районні (міські) військові комісаріати про призначення, переміщення і звільнення не тільки осіб, відповідальних за ведення військового обліку, а також і осіб керівного складу державних органів, підприємств, установ та організацій.

У Порядку № 921 не передбачено, які саме посадові особи державних органів, підприємств належать до керівного складу, і не встановлено, якою законодавчою нормою необхідно керуватись під час визначення кола таких осіб. Тобто роботодавець сам повинен визначити коло осіб керівного складу, про призначення, переміщення та звільнення яких необхідно повідомляти військкомати. Зважаючи на те, що частиною 5 статті 34 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.92 р. № 2232-XII визначено, що облік відомостей щодо призовників і військовозобов’язаних за місцем їх роботи або навчання покладається на керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності, можна дійти висновку, що повідомляти військкомати необхідно саме про призначення, переміщення та звільнення керівників державних органів, підприємств, установ та організацій.

НАПРАВЛЕННЯ ДО ВІЙСЬККОМАТУ КОПІЇ НАКАЗУ ПРО ОПОВІЩЕННЯ

Пункт 47 Порядку № 921, який визначає дії керівників державних органів, підприємств, установ, організацій у разі отримання розпоряджень військових комісаріатів щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до військового комісаріату для їх приписки до призовної дільниці, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних, доповнено обов’язком видавати наказ про оповіщення та знайомити з ним призовників і військовозобов’язаних і у випадках виклику їх до військкомату для оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, взяття на військовий облік, призначення на воєнний час. Крім цього, встановлено обов’язок керівників підприємств у триденний строк направити копію виданого наказу про оповіщення до відповідного військкомату.

НАПРАВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ ДЛЯ ВИКЛЮЧЕННЯ З ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ

Пунктом 43 Порядку № 921 у новій редакції встановлено обов’язок посадових осіб, відповідальних за ведення військового обліку, направляти військовозобов’язаних протягом семи днів з дня досягнення ними граничного віку перебування в запасі до відповідного військового комісаріату (облікового органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки) для виключення з військового обліку. На підставі відмітки військового комісаріату (облікового органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки) у військово-обліковому документі про виключення військовозобов’язаного з військового обліку в його особовій картці робиться відмітка «Виключений з військового обліку за віком».

ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК

Змінами, внесеними до пункту 17, встановлено, що взяттю на військовий облік підлягають громадяни від 17 до 27 років (у попередній редакції було від 18 до 27 років).

Пункт 18 доповнено абзацом, яким передбачено, що особи, які прибули з тимчасово окупованої території України, підлягають взяттю на військовий облік державними органами, підприємствами, установами та організаціями після взяття на військовий облік у районному (міському) військовому комісаріаті за місцем взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб.

Новою редакцією пункту 36 Порядку № 921 визначено, що державні органи, підприємства, установи та організації ведуть персональний облік призовників і військовозобов’язаних за місцем їх роботи (навчання), якщо цих осіб прийнято на роботу строком більш як три місяці.

ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗМІНИ У РАЗІ ЇХ НАЯВНОСТІ

Змінами, внесеними до абзаців 8 та 9 пункту 37 Порядку № 921, передбачено, що подавати інформацію про зміну облікових даних (щомісяця до 5 числа) та списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (до 1 грудня), потрібно лише у разі, якщо відбулися такі зміни або є такі громадяни. Тобто сповіщати про відсутність змін або громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, не потрібно.

ЗАЗНАЧЕННЯ НАЙМЕНУВАННЯ ВІЙСЬККОМАТУ

Низка змін стосується порядку заповнення розділу «Відомості про військовий облік» особових карток військовозобов’язаних. Так, змінами, внесеними до абзацу 9 пункту 40 та абзацу 6 пункту 41 Порядку № 921, визначено, що в особових картках рядового, сержантського та старшинського складу та офіцерів запасу у графі «Найменування районного (міського) військового комісаріату за місцем фактичного проживання» заповнюється найменування районного (міського) військового комісаріату, на території відповідальності якого фактично проживає військовозобов’язаний із числа внутрішньо переміщених осіб.

ЗМІНЕНО ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ РОЗДІЛУ «ВІДОМОСТІ ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК» ОСОБОВОЇ КАРТКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

Абзац 3 пункту 41 Порядку № 921, який визначає порядок заповнення підрозділу «Склад» розділу «Відомості про військовий облік» особової картки працівників, які є військовозобов’язаними офіцерами запасу, доповнено профілями підготовки офіцерів запасу — «оперативний», «адміністративний», «оперативно-технічний».

Пункт 41 Порядку № 921 доповнено абзацом 7, який встановлює, що в особових картках офіцерів запасу в графі «Перебування на спеціальному військовому обліку» зазначається номер переліку, пункту та розділу переліку, за якими оформлено бронювання. Для офіцерів запасу, які мають мобілізаційні розпорядження, — номер команди.

ВИЗНАЧЕНО ПОРЯДОК ЗВІРЯННЯ ДАНИХ ОСОБОВИХ КАРТОК ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ

Позитивним є те, що пункт 46 Порядку № 921 доповнено абзацом 4, який нормативно встановлює порядок звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах інших регіонів. Здійснюється таке звіряння шляхом надсилання до військових комісаріатів двох примірників копій або особистих карток працівників (розділи, в яких зазначено їх військово-облікові ознаки), а також копій військово-облікових документів. Після здійснення звіряння з обліковими даними військового комісаріату один примірник копії особової картки П-2 повертається до підприємства з відміткою військового комісаріату про звірку, підписом посадової особи, яка здійснила звіряння, та гербовою печаткою.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК

У новій редакції пункту 10 Порядку № 921 змінено норми розрахунку чисельності осіб, відповідальних за ведення військового обліку. Нововведення стосується лише великих підприємств, на яких працює понад 7 тисяч військовозобов’язаних і призовників. На таких підприємствах на кожні наступні від 1 до 3000 осіб військовозобов’язаних і призовників призначається додатково по одній особі, відповідальній за військовий облік.

УТОЧНЕНО СТРОКИ ПЕРЕВІРКИ ПІДПРИЄМСТВ РАЙОННИМИ ВІЙСЬККОМАТАМИ

Змінами до пункту 78 уточнено, що військкомати щороку перевіряють підприємства, установи та організації, які перебувають на території їх відповідальності та у яких працюють заброньовані військовозобов’язані та військовозобов’язані, які мають мобілізаційні розпорядження. Для решти підприємств, установ та організацій періодичність перевірок районними військкоматами — один раз на три року, як і було раніше.

У новій редакції викладено пункт 85 Порядку № 921, а саме зазначено, що керівники державних органів, підприємств, установ та організацій, на яких проведено перевірку стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних, організовують та забезпечують усунення виявлених недоліків та інформують про вжиті заходи до усунення недоліків у визначені в акті (як було раніше) та у «Журналі обліку результатів перевірки та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів» строки керівника органу, який проводив перевірку.

Крім наведених змін, постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. № 74 вносить низку змін, які стосуються обов’язків щодо військового обліку, що покладаються на територіальні органи Держстату, органи державної реєстрації актів цивільного стану, органи Державної міграційної служби.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі