Теми статей
Обрати теми

Про електронну взаємодію державних інформресурсів

Гапєєв Леонід, юрист
Яким чином та у який спосіб сьогодні мають взаємодіяти державні органи під час обміну необхідною інформацією для ефективного здійснення своїх владних повноважень? Відповіді на ці та інші актуальні для державних службовців запитання, що стосуються безпосередньо діяльності державних органів, знайдемо у постанові КМУ від 10 травня 2018 року № 357 «Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів». Цією постановою затверджено Порядок організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. Також постановами № 357 та № 329 від 10 квітня 2019 року внесено зміни до іншої урядової постанови від 8 вересня 2016 року № 606. У цій статті дізнаємося про запроваджені з 20 квітня основні сучасні організаційно-правові аспекти практичної електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон № 2155Закон України від 5 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги».

Порядок № 357Порядок організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затверджений постановою КМУ від 10.05.2018 р. № 357 «Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів».

Положення № 606 — Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затверджене постановою КМУ від 8 вересня 2016 року № 606 «Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів».

Постанова № 326постанова КМУ від 17 березня 2004 року № 326 (зі змінами від 10.05.2018) «Про затвердження Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів».

Порядок № 149Порядок інформаційної взаємодії між електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Державної казначейської служби України, затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України 04 лютого 2019 року № 149/44.

Порядок № 270 — Порядок інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань і Єдиним державним реєстром судових рішень, затверджений наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України 29 січня 2019 року № 270/5/94.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

КАС — Кодекс адміністративного судочинства.

Що визначає Порядок № 357? Яке значення мають основні терміни?

Порядок визначає механізм організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. Тут наведено 7 термінів правового, організаційно-технічного, технологічного змісту, що вживаються у цьому Порядку і мають таке значення:

1) веб-клієнт — програмний комплекс, що інтегрується до програмного забезпечення державного електронного інформаційного ресурсу отримувача та забезпечує формування і передавання запитів та отримання відповідей за допомогою шлюзів безпечного обміну;

2) веб-сервіс — програмний комплекс, що інтегрується до програмного забезпечення державного електронного інформаційного ресурсу постачальника і забезпечує отримання запитів та формування і передавання відповідей за допомогою шлюзів безпечного обміну;

3) відповідь на запит щодо отримання інформації державного електронного інформаційного ресурсу (далі — відповідь) — електронне повідомлення, автоматично сформоване веб-сервісом постачальника та передане отримувачу за допомогою шлюзів безпечного обміну через веб-клієнт, що містить дані відповідного державного електронного інформаційного ресурсу або дані про їх відсутність;

4) запит щодо отримання інформації державного електронного інформаційного ресурсу (далі — запит) — електронне повідомлення, сформоване веб-клієнтом отримувача та передане постачальнику за допомогою шлюзів безпечного обміну через веб-сервіс з метою отримання даних відповідного державного електронного інформаційного ресурсу;

5) отримувач — суб’єкт владних повноважень, що має право на отримання даних державного електронного інформаційного ресурсу, держателем якого є інший суб’єкт владних повноважень, під час надання адміністративних послуг і здійснення інших повноважень відповідно до покладених на нього завдань;

6) постачальник — суб’єкт владних повноважень, що є держателем (розпорядником) державного електронного інформаційного ресурсу;

7) шлюз безпечного обміну — комплекс програмно-апаратних засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, що інтегрується до інформаційної системи державного електронного інформаційного ресурсу постачальника та отримувача і забезпечує здійснення електронної інформаційної взаємодії між ними за допомогою відповідним чином розроблених веб-клієнтів і веб-сервісів, у тому числі автоматичного накладення на запити та відповіді на них електронної печатки постачальника та отримувача або відповідного адміністратора державних електронних інформаційних ресурсів.

Ще одним квітневим цьогорічним нововведенням у законодавстві з питань електронної взаємодії є термін «суб’єкт владних повноважень», він вживається у значенні, наведеному в КАС.

Відповідно до ст. 4 КАС суб’єктом владних повноважень є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, або при наданні адміністративних послуг. Тобто йдеться про місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Також Законом № 2155 запроваджено низку термінів, які стосуються інформаційної взаємодії державних інформаційних ресурсів. Так, електронна печатка — це електронні дані, які додаються створювачем електронної печатки до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються для визначення походження та перевірки цілісності пов’язаних електронних даних. Також під час електронної взаємодії держорганів тепер застосовується електронна позначка часу. Це електронні дані, які пов’язують інші електронні дані з конкретним моментом часу для засвідчення наявності цих електронних даних на цей момент часу. Електронними даними є будь-яка інформація в електронній формі. Під електронною послугою слід розуміти будь-яку послугу, що надається через інформаційно-телекомунікаційну систему. Під час практичної взаємодії різних держорганів застосовується електронний підпис. Це електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис. Також для практичної ефективності в роботі має значення інтероперабельність, тобто технологічна сумісність технічних рішень, що використовуються під час надання електронних послуг, та їх здатність взаємодіяти між собою.

А ще термін «електронне повідомлення» вживається у значенні, наведеному в Положенні № 606: як електронне повідомлення є сукупністю електронних даних у визначеному форматі, що можуть бути відтворені, передані, збережені та оброблені інформаційними або інформаційно-телекомунікаційними системами суб’єктів владних повноважень.

Які важливі нововведення стосуються діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської державних адміністрацій ?

Відповідно до п. 3 постанови КМУ від 17 березня 2004 року № 326 (зі змінами) «Про затвердження Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів» міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям Урядом доручено забезпечувати реєстрацію державних електронних реєстрів, кадастрів, державних та інших обов’язкових класифікаторів, а також інформаційних систем, які забезпечують їх функціонування та використовують інформацію з них, згідно з Положенням, затвердженим цією постановою.

Які можна навести приклади практичної взаємодії держорганів на загальнодержавному рівні у різних сферах економіки України? Якими є особливості електронної взаємодії?

Одним із нових сучасних прикладів такої взаємодії є Порядок № 149. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення обміну інформацією про проведені процедури закупівлі (у разі якщо замовник є розпорядником або одержувачем бюджетних коштів) і здійснення оплати за договорами про закупівлю в електронній формі між електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Державної казначейської служби України.

Інший приклад — це Порядок № 270. Цей Порядок визначає механізм інформаційної взаємодії Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Державні реєстри) і Єдиного державного реєстру судових рішень (далі — інформаційна взаємодія).

Особливістю є те, що ця інформаційна взаємодія здійснюється безоплатно за допомогою прикладних програмних інтерфейсів і автоматизованим способом із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту інформації з дотриманням вимог Закону № 2155.

Інформаційну взаємодію та функціонування прикладних програмних інтерфейсів забезпечують державне підприємство, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України, що визначене технічним адміністратором Державних реєстрів та державне підприємство «Інформаційні судові системи» (ДП «ІСС»), яке належить до сфери управління Державної судової адміністрації України. ДП «ІСС» забезпечує передання до Державних реєстрів всіх електронних примірників судових рішень, які набрали законної сили та відповідають критеріям, визначеним в протоколах, укладених відповідно до пункту 4 цього Порядку, разом з відомостями, які відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про доступ до судових рішень» не підлягають розголошенню в текстах судових рішень. Для захисту персональних даних фізичної особи, які передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, впроваджуються організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист конфіденційної інформації.

Що являє собою Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів? З якою метою він функціонує та яку інформацію потрібно туди надавати державним органам?

Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів (далі — Національний реєстр) — це інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для реєстрації, обліку, накопичення, оброблення і зберігання відомостей про склад, зміст, розміщення, умови доступу до електронних інформаційних ресурсів та задоволення потреб юридичних і фізичних осіб в інформаційних послугах. Національний реєстр ведеться з метою запровадження єдиної системи обліку електронних інформаційних ресурсів держави і формується з використанням новітніх досягнень у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій. До Національного реєстру включається інформація про державні електронні реєстри, кадастри, державні та інші обов’язкові класифікатори, а також інформаційні системи, які забезпечують їх функціонування та використовують інформацію з них (далі — е-ресурси).

Які державні електронні інформаційні ресурси мають бути включено до загальнодержавної системи електронної взаємодії ?

Постановою КМУ від 8 вересня 2016 року № 606 (в редакції від 10.05. 2018 р. № 357 та від 08.12.2018 р.) «Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів» затверджено Перелік пріоритетних державних електронних інформаційних ресурсів для запровадження електронної взаємодії. До цього Переліку включено відповідні реєстри, держателями (розпорядниками) яких є різні державні органи. Це Державний земельний кадастр, Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Державний реєстр виборців, Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування; Державний реєстр обтяжень рухомого майна, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Державний реєстр фізичних осіб — платників податків. Також до Переліку внесено Електронну систему охорони здоров’я, Єдину державну електронну базу з питань освіти, Єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги; Єдиний державний демографічний реєстр; Єдиний державний реєстр транспортних засобів; Єдиний державний реєстр судових рішень; Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань; Єдиний реєстр довіреностей; Єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів; Єдиний реєстр об’єктів державної власності; Реєстр платників податку на додану вартість.

Що являє собою система електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів? Який передбачено алгоритм дій для суб’єктів владних повноважень та Державного агентства з питань електронного урядування?

Для організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів суб’єкти владних повноважень формують заяви про реєстрацію в Національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів (далі — Національний реєстр) із використанням засобів програмного комплексу Національного реєстру.

Державне агентство з питань електронного урядування (далі — Агентство) створює за допомогою засобів програмного комплексу Національного реєстру особисті кабінети суб’єктів владних повноважень із розміщеними в них формами заявок постачальника і отримувача.

Для кого створюються кабінети суб’єктів владних повноважень? Кого це стосується? Які дані мають містити заявки постачальника та отримувача?

Важливе уточнення. Особисті кабінети суб’єктів владних повноважень стосуються органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень. Порядок організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів містить заявки-додатки 1-й та 2-й.

Перша заявка має містити відомості про постачальника (найменування юридичної особи — держателя (розпорядника), скорочене найменування українською та англійською мовами; загальні відомості про державний електронний інформаційний ресурс: найменування цього інформаційного ресурсу (українською та англійською мовами); код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я, по батькові та посада, номер телефону, адреса електронної пошти відповідальної особи. А ще потрібно вказати призначення ресурсу та нормативно-правову підставу його створення; користувачів державного ресурсу; державні органи, юридичні особи, фізичні особи тощо. Також п. 3 заявки передбачає необхідність розмістити види і тип даних, що зберігаються у державному електронному інформаційному ресурсі (скачати бланк заявки можна за посиланням zakon.rada.gov.ua/laws/show/357-2018-%D0%BF).

Друга заявка у першому розділі має містити відомості про отримувача: найменування юридичної особи — отримувача державного електронного інформаційного ресурсу (українською мовою); найменування юридичної особи — власника державного електронного інформаційного ресурсу (англійською мовою); скорочене найменування (англійською мовою); код згідно з ЄДРПОУ; прізвище, ім’я, по батькові та посада, номер телефону та адреса електронної пошти відповідальної особи. У другому розділі зазначаються загальні відомості про інформаційну систему, що є споживачем державних електронних інформаційних ресурсів: найменування інформаційної системи (українською та англійською мовами), призначення інформаційної системи, нормативно-правова підстава створення інформаційної системи. Також мають бути вказані користувачі державного електронного інформаційного ресурсу: державні органи, юридичні особи, фізичні особи та місце розташування серверних компонентів інформаційної системи (скачати бланк заявки можна за посиланням zakon.rada.gov.ua/laws/show/357-2018-%D0%BF).

Який орієнтовний алгоритм дій передбачено для постачальника, тобто держателя (розпорядника) державного електронного інформаційного ресурсу?

Алгоритм подальших дій має бути таким. Постачальник (тобто суб’єкт владних повноважень, що є держателем (розпорядником) державного електронного інформаційного ресурсу) заповнює заявку згідно з додатком 1 з використанням засобів програмного комплексу Національного реєстру. Потім Агентство (тобто Державне агентство з питань електронного урядування) перевіряє та підтверджує відповідність заповнених постачальниками заявок вимогам законодавства про відповідні державні електронні інформаційні ресурси. На остаточну редакцію заявки постачальника накладаються електронні цифрові підписи керівників постачальника та Агентства, після чого автоматично відбуваються такі дії: 1) заявка постачальника вважається прийнятою Агентством; 2) Агентство здійснює державну реєстрацію відповідного державного електронного інформаційного ресурсу в Національному реєстрі із присвоєнням йому реєстраційного номера та публічним відображенням у Національному реєстрі видів даних, які формує відповідний державний електронний інформаційний ресурс; 3) заявка отримувача відповідного державного електронного інформаційного ресурсу активується у програмному комплексі Національного реєстру.

Який орієнтовний алгоритм дій передбачено для отримувача даних державного електронного інформаційного ресурсу? Які функції здійснюватиме Агентство?

Отримувач (тобто суб’єкт владних повноважень, що має право на отримання даних державного електронного інформаційного ресурсу, держателем якого є інший суб’єкт владних повноважень, під час надання адміністративних послуг і здійснення інших повноважень відповідно до покладених на нього завдань) заповнює заявку за формою згідно з додатком 2 з використанням засобів програмного комплексу Національного реєстру шляхом вибору з Національного реєстру тих видів даних, на отримання яких він має право згідно із законодавством, і накладає на неї електронний цифровий підпис керівника або уповноваженої особи, на яку покладено функції з організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. Після цього отримувач надсилає заявку з використанням засобів програмного комплексу Національного реєстру до Агентства. Далі Агентство протягом 10 робочих днів опрацьовує подану отримувачем заявку, реєструє державний інформаційний ресурс отримувача в Національному реєстрі або надає обґрунтовану відмову в реєстрації.

Які організаційно-технічні дії необхідно зробити постачальнику і отримувачу для здійснення електронної інформаційної взаємодії?

Постачальник і отримувач для здійснення електронної інформаційної взаємодії забезпечують встановлення шлюзу безпечного обміну, розроблення веб-сервісу та веб-клієнта відповідно до регламенту роботи системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (далі — система). Йдеться про комплекс програмно-апаратних засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, що інтегрується до інформаційної системи державного електронного інформаційного ресурсу постачальника та отримувача і забезпечує здійснення електронної інформаційної взаємодії між ними за допомогою відповідним чином розроблених веб-клієнтів і веб-сервісів, у тому числі автоматичного накладення на запити та відповіді на них електронної печатки постачальника та отримувача або відповідного адміністратора державних електронних інформаційних ресурсів.

Яким чином та в який спосіб здійснюється електронна інформаційна взаємодія державних електронних інформаційних ресурсів?

Електронна інформаційна взаємодія державних електронних інформаційних ресурсів здійснюється шляхом обміну між постачальником та отримувачем електронними повідомленнями з автоматичним накладенням на них системою електронної печатки постачальника та отримувача або відповідного адміністратора державного електронного інформаційного ресурсу, протоколюванням та зберіганням системою інформації про факти, дату і час надсилання та отримання електронних повідомлень.

Відомості про сертифікати електронних печаток, що використовуються для підписання електронних повідомлень за допомогою шлюзів безпечного обміну постачальника та отримувача, зберігаються у програмному комплексі Національного реєстру.

Яке значення мають терміни «електронна печатка», «електронні дані» в контексті інформаційної взаємодії?

Відповідно до змісту нещодавно прийнятого Закону № 2155 електронна печатка — це електронні дані, які додаються створювачем електронної печатки до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються для визначення походження та перевірки цілісності пов’язаних електронних даних. У цьому Законі електронними даними вважається будь-яка інформація в електронній формі.

У разі коли законодавство вимагає ідентифікації уповноваженої особи отримувача, така ідентифікація здійснюється з використанням засобів державного електронного інформаційного ресурсу отримувача.

Що мають зробити державні органи як постачальники та отримувачі відповідних електронних ресурсів під час здійснення електронної інформаційної взаємодії?

На підставі п. 15 Порядку № 357 під час здійснення електронної інформаційної взаємодії постачальники та отримувачі забезпечують безперервне функціонування належних їм державних електронних інформаційних ресурсів разом із відповідними шлюзами безпечного обміну, веб-сервісами та веб-клієнтами, відповідність сформованих ними електронних повідомлень визначеним Агентством форматам електронних повідомлень та обміну даними, а також змісту відповідних договорів про інформаційну взаємодію. Важливо те, що дані, які містяться в електронних повідомленнях, мають бути повними і достовірними та використовуватися отримувачем виключно для провадження дозвільної діяльності, надання адміністративних послуг, реалізації інших установлених законом владних повноважень.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі