Визначення результатів виконання завдань (для служб управління персоналом)*

В обраному У обране
Друк
Держслужбовець Жовтень, 2019/№ 10
Шановні колеги! Саме від вас залежить ефективність організації та проведення визначення результатів виконання завдань у вашому державному органі. Ви відповідаєте не лише за підготовку розпорядчих документів з цього питання, а й за надання консультативної допомоги усім державним службовцям. Давайте розберемо, з чого нам потрібно розпочинати, на що доцільно зважити та як успішно визначити результати виконання завдань та затвердити висновок.

* За матеріалами Генерального департаменту з питань управління персоналом на державній службі НАДС.

Рекомендація 1. Перше, з чого вам потрібно розпочати, — це підготувати проект наказу (розпорядження) про визначення результатів виконання завдань державними службовцями, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» в державному органі. Приділіть цьому максимум зусиль.

Якщо у вашому державному органі штатна чисельність перевищує 50 осіб — рекомендуємо розпочати підготовку та узгодження такого наказу ще до 1 жовтня.

У наказі (розпорядженні) ви обов’язково маєте зазначити такі елементи, як:

— список державних службовців, результати діяльності яких підлягають оцінюванню у поточному звітному році;

— строк визначення результатів виконання завдань;

— доручення, необхідні для організаційного забезпечення проведення цього етапу оцінювання (у разі потреби).

Не забудьте підготовлений проект наказу (розпорядження) узгодити з керівниками самостійних структурних підрозділів.

Щоб правильно скласти список державних службовців, результати діяльності яких підлягають оцінюванню у поточному звітному році, вам потрібно враховувати вимоги пунктів 8 та 14 Типового порядку.

Зверніть увагу на зміни, що були внесені до Типового порядку. Тепер до списку увійдуть ті державні службовці, які на момент прийняття наказу (розпорядження) про визначення результатів виконання завдань працюють на займаній посаді у звітному році з визначеними їм завданнями не менш як три місяці.

Щоб чітко, зрозуміло та однозначно передбачити строк визначення результатів виконання завдань, ви можете підготувати графік, у якому зазначатимуться:

1) кінцевий строк подання державним службовцем безпосередньому керівнику письмового звіту (у випадку прийняття державним службовцем рішення про складання такого письмового звіту);

2) кінцевий строк подання державним службовцем безпосередньому керівнику форми, заповненої в частині відомостей щодо себе та займаної посади, опису досягнутих результатів у розрізі кожного визначеного завдання та строку його фактичного виконання;

3) кінцевий строк початку та завершення проведення оціночних співбесід у державному органі;

4) кінцевий строк подання безпосереднім керівником службі управління персоналом заповненої форми з підписом керівника структурного підрозділу (за наявності) та відміткою про ознайомлення відповідного державного службовця;

5) кінцевий строк підготовки службою управління персоналом проекту наказу про затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».

Пам’ятайте, що строк визначення результатів виконання завдань державними службовцями, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», встановлюється з урахуванням того, що результати виконання завдань безпосередніх керівників визначаються після результатів виконання завдань підпорядкованих їм державних службовців.

Також рекомендуємо передбачити перерву не менше двох робочих днів між подачею державним службовцем заповненої форми та проведенням оціночної співбесіди.

Якщо ви бачите, що для організаційного забезпечення проведення оцінювання в державному органі вам потрібні ще додаткові доручення — ви можете їх передбачити в наказі (розпорядженні).

І не забувайте, що ви маєте ознайомити державних службовців із затвердженим наказом (розпорядженням).

Рекомендація 2. Чим краще ви проведете в державному органі роз’яснювальну роботу перед початком оцінювання, тим менше часу ви приділятимете наданню консультацій під час визначення результатів виконання завдань.

Отож рекомендуємо вам провести серію навчань для державних службовців щодо процедури оцінювання. Залежно до кількості державних службовців та їх віддаленості — вам необхідно обрати доступний для них вид навчання та спосіб інформування. Також ви можете зробити одне навчання для всіх державних службовців або ж декілька — окремо для державних службовців, результати діяльності яких оцінюють, та тих, хто оцінює.

На навчанні обов’язково донесіть інформацію про таке:

етапи проведення оцінювання,

строки проведення оцінювання;

необхідність подання державним службовцем заяви про проведення оціночної співбесіди та визначення результатів виконання завдань раніше визначеного строку, встановленого в наказі, якщо він припадає на період відрядження або відпустки цього державного службовця;

порядок підготовки усних пояснень, письмового звіту та заповнення форми в частині відомостей щодо себе та займаної посади, опису досягнутих результатів у розрізі кожного визначеного завдання та строку його фактичного виконання;

необхідність ознайомлення з результатами оцінювання державного службовця;

порядок оскарження результатів оцінювання.

Запропонуйте державним службовцям інформаційні роз’яснення, що допоможуть їм якісно підготуватися до оцінювання. Або ж запропонуйте ознайомитися із відеороз’ясненнями, що підготовлені НАДС.

І не забувайте про надання консультативної допомоги. Ви можете запропонувати державним службовцям підтримку через онлайн-чати, форуми, телефонну гарячу лінію, годину відкритих дверей служби управління персоналом тощо. Обирайте ті варіанти, які допоможуть вам раціонально використати свій робочий час та надати консультаційну підтримку всім, хто її потребує.

Рекомендація 3. Не забувайте слідкувати за визначеними в наказі (розпорядженні) кінцевими строками. Якщо бачите, що є проблеми, — включайтеся в процес.

Вам необхідно вчасно зібрати заповнені форми щодо результатів виконання завдань у державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В», адже після цього етапу розпочинається підготовка звітів, заповнення форм державними службовцями, які займають посади категорії «Б».

Також попереду на вас чекає підготовка ще одного проекту наказу (розпорядження), і тут дотримання строків теж є дуже важливим.

Рекомендація 4. Збираючи форми, обов’язково перевірте, чи всі вони з підписом керівника структурного підрозділу та відміткою про ознайомлення відповідного державного службовця.

Пам’ятайте, що тепер у разі неможливості ознайомлення державного службовця з результатами виконання завдань у зв’язку з його відсутністю, безпосередній керівник передає службі управління персоналом заповнену форму без відмітки про ознайомлення державного службовця.

Державний службовець зобов’язаний прийти до вас і ознайомитися з результатами виконання завдань протягом п’яти робочих днів після виходу на роботу.

Отож визначення результатів виконання завдань не є останнім етапом процедури оцінювання і, власне, не є результатом такої процедури. З огляду на наведене, ознайомлення державного службовця з виставленою оцінкою на цьому етапі оцінювання не є обов’язком служби управління персоналом.

Рекомендація 5. Відповідно до Типового порядку висновок щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців затверджується наказом (розпорядженням) суб’єкта призначення у грудні звітного року.

Для того, щоб забезпечити належну підготовку до преміювання державних службовців, які отримали відмінні оцінки за результатами щорічного оцінювання, рекомендуємо проект наказу (розпорядження) про затвердження висновку підготувати до 15 грудня цього року.

Зверніть увагу на змінену форму висновку, яка є уніфікованою для усіх категорій посад державної служби (додаток 5 до Типового порядку).

Наразі висновок — це список державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» у державному органі, із зазначенням їх імен, прізвищ та по батькові, найменувань займаних посад та виставлених оцінок.

Не забувайте, що не всі результати виконання завдань державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» або «В», мають бути затверджені наказом суб’єкта призначення. У разі, коли жодне із завдань державного службовця не підлягає оцінюванню, такі результати оцінювання у згаданий висновок не включаються. Відповідні відомості зазначаються в особовій картці державного службовця.

Рекомендація 6. Пам’ятайте, що результатом оцінювання є затверджений суб’єктом призначення висновок щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

Отож вам потрібно ознайомити державного службовця із затвердженим висновком у порядку, визначеному Законом України «Про державну службу», — тобто протягом трьох календарних днів після проведення оцінювання.

Рекомендація 7. Звісно, трапляються випадки, коли державний службовець не погоджується із своєю оцінкою. Тоді він має право висловити зауваження щодо оцінювання результатів його службової діяльності. Такі зауваження вам потрібно долучити до його особової справи.

Якщо ж у вас виникли ще запитання щодо визначення результатів виконання завдань та затвердження висновку, ви можете поставити їх на ресурсі «Ключові показники ефективності» за посиланням https://udl.despro.org.ua/.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити