Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304 і від 18 січня 2017 р. № 15

В обраному У обране
Друк
Держслужбовець Жовтень, 2019/№ 10
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 року № 851

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304:

1) пункт 4 доповнити абзацами такого змісту:

«Пропозиції щодо погодження встановлення надбавки за інтенсивність праці та виплати премії, що потребують розгляду Прем’єр-міністром України, віце-прем’єр-міністром України, подаються до Секретаріату Кабінету Міністрів України:

щодо встановлення надбавки за інтенсивність праці — до 5 числа місяця, що передує місяцю, з якого пропонується встановити надбавку, із зазначенням періоду, на який її пропонується встановити;

щодо виплати премії — до 5 числа місяця, що настає за місяцем, за який здійснюється преміювання.

У разі порушення строків, зазначених в абзацах п’ятнадцятому і шістнадцятому цього пункту, подані пропозиції залишаються без розгляду.

Структурні підрозділи Секретаріату Кабінету Міністрів України відповідно до компетенції здійснюють опрацювання поданих пропозицій, передають їх не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня реєстрації до визначеного Державним секретарем Кабінету Міністрів України структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України для узагальнення та подання не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання зазначеним підрозділом Прем’єр-міністру України, віце-прем’єр-міністру України за формою згідно з додатками 4 і 5.

Типове положення про преміювання керівних працівників затверджується Міністерством соціальної політики.»;

2) доповнити постанову додатками 4 і 5 такого змісту:

«Додаток 4

до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо погодження встановлення надбавки за інтенсивність праці

Найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові

Розмір надбавки

Строк, на який пропонується встановити надбавку

запропонований

погоджений

запропонований

погодженийДодаток 5

до постанови Кабінету Міністрів України

від 20 квітня 2016 р. № 304

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо визначення розміру премії

Найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові

Розмір премії

Заробітна плата з урахуванням запропонованого розміру премії, гривень

Погоджений розмір

премії

за попередні три місяці, відсотків/гривень

запропо-нований, відсотків/ гривень

________

(місяць)

________

(місяць)

________

(місяць)2. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15:

1) у Порядку преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 4 слова «Першим віце-прем’єр-міністром України» замінити словами «віце-прем’єр-міністром України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень»;

доповнити Порядок пунктом 10 такого змісту:

«10. Пропозиції щодо погодження виплати премії, що потребують розгляду Прем’єр-міністром України, віце-прем’єр-міністром України, Міністром Кабінету Міністрів України, подаються до Секретаріату Кабінету Міністрів України до 5 числа місяця, що настає за місяцем, за який здійснюється преміювання.

У разі порушення строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту, подані пропозиції залишаються без розгляду.

Структурні підрозділи Секретаріату Кабінету Міністрів України відповідно до компетенції здійснюють опрацювання поданих пропозицій, передають їх не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня реєстрації до визначеного Державним секретарем Кабінету Міністрів України структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України для узагальнення та подання не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання зазначеним підрозділом Прем’єр-міністру України, віце-прем’єр-міністру України, Міністру Кабінету Міністрів України за формою згідно з додатком.

Типове положення про преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», затверджується Мінсоцполітики за погодженням із НАДС.»;

доповнити Порядок додатком такого змісту:

Додаток

до Порядку

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо визначення розміру премії

Найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові

Розмір премії

Заробітна плата з урахуванням запропонова-ного розміру премії, гривень

Погоджений розмір премії

за попередні три місяці, відсотків/гривень

запропо-нований, відсотків/ гривень

________

(місяць)

________

(місяць)

________

(місяць)2) у Положенні про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженому зазначеною постановою:

в абзацах першому і п’ятому пункту 7 слово «додаток» в усіх відмінках замінити словом і цифрою «додаток 1» у відповідному відмінку;

в абзаці третьому пункту 8 слова «Першим віце-прем’єр-міністром України» замінити словами «віце-прем’єр-міністром України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень»;

доповнити Положення пунктом 10 такого змісту:

«10. Пропозиції щодо встановлення стимулюючих виплат, що потребують розгляду Прем’єр-міністром України, віце-прем’єр-міністром України, Міністром Кабінету Міністрів України, подаються до Секретаріату Кабінету Міністрів України до 5 числа місяця, що передує місяцю, з якого пропонується встановити стимулюючі виплати, із зазначенням періоду, на який їх пропонується встановити.

У разі порушення строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту, подані пропозиції залишаються без розгляду.

Структурні підрозділи Секретаріату Кабінету Міністрів України відповідно до компетенції здійснюють опрацювання поданих пропозицій, передають їх не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня реєстрації до визначеного Державним секретарем Кабінету Міністрів України структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України для узагальнення та подання не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання зазначеним підрозділом Прем’єр-міністру України, віце-прем’єр-міністру України, Міністру Кабінету Міністрів України за формою згідно з додатком 2.»;

у додатку до Положення слово «Додаток» замінити словом і цифрою «Додаток 1»;

доповнити Положення додатком 2 такого змісту:

Додаток 2

до Положення

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо погодження встановлення стимулюючих виплат

Найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові

Надбавка за інтенсивність праці

Надбавка за виконання

особливо важливої роботи

розмір надбавки

строк, на який пропонується встановити

надбавку

розмір надбавки

строк, на який пропонується встановити

надбавку

запро-

поно-

ваний

пого-

дже-

ний

запро-

поно-

ваний

пого-

дже-

ний

запро-

поно-

ваний

пого-

дже-

ний

запро-

поно-

ваний

пого-

дже-

нийОформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити