Теми статей
Обрати теми

Антикорупційний калейдоскоп: деякі питання адміністративної відповідальності

Яременко Олена, незалежний експерт, Яременко Сергій, магістр державного управління
Промайнув стрімко перший місяць нового 2020 року. Публічні службовці у вирі деклараційних процесів — збирають із різних джерел відомості для внесення їх до декларації, намагаються швиденько ввести відомості через періодично непрацюючий Реєстр декларацій Національного агентства з питань запобігання корупції (далі — НАЗК)… Ми ж у лютневому «Калейдоскопі» хочемо читачам нагадати про відповідальність за порушення вимог антикорупційного законодавства.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон про запобігання корупції, Закон № 1700 Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII.

КУАП Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Частиною першою статті 65 Закону № 1700 установлено, що за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку. У цій статті ми зупинимося на деяких питаннях адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією.

Як зазначається у статті 1 Закону, правопорушення, пов’язане з корупцією, — діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону (цій статті ми будемо вести мову виключно про держслужбовців), за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

Довідково. Статтею 1 Закону України «Про державну службу» визначено, що державна служба — це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави, а державний службовець — це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.

У зв’язку із прийняттям у 2014 році Закону назву глави 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУАП) змінено на таку редакцію: «Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією».

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

Статтею 1726 КУАП, зокрема, встановлено, що несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, — тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані — тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, — тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідальність за цією статтею за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (для 2020 року це становить від 210200 до 525500 грн.).

Довідково. Стаття 45 Закону 1700 зобов’язує держслужбовців щорічно до 1 квітня подавати декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Стаття 52 Закону 1700 зобов’язує держслужбовців у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування повідомляти у десятиденний строк письмово про це НАЗК у встановленому ним порядку.

Також держслужбовці категорії «А» та «Б» у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування: отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (для 2020 року — 105100 грн.), зобов’язані про це повідомляти у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку НАЗК. Така інформація вноситься до Реєстру декларацій та оприлюднюється на офіційному вебсайті НАЗК.

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

Як зазначається у статті 1727 КУАП , за неповідомлення держслужбовцем у встановлених законом випадках та порядку про наявність у нього реального конфлікту інтересів — тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів — тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Довідково. У Статті 1 Закону 1700 під реальним конфліктом інтересів розуміється суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання вказаних повноважень.

Стаття 28 вимагає від держслужбовця повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування ним на посаді, яка не передбачає наявності у нього безпосереднього керівника, або в колегіальному органі — НАЗК чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, та не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

ПОДАРУНКИ

Стаття 1725 КУАП. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків — тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого подарунка.

Та сама дія, вчинена держслужбовцем, якого протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, — тягне за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого дарунка (пожертви) та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Довідково. Статтею 23 Закону 1700 установлено заборону держслужбовцям безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такого держслужбовця.

Водночас держслужбовці можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощення їжею та напоями, запрошення на розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, передбачених вище, якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово (для 2020 року — 2102 грн.), а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки (для 2020 року — 4204 грн.).

Дозволеними для держслужбовців є подарунки, які даруються близькими особами (коло близьких осіб визначається статтею 1 Закону 1700) або одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

ІНША ОПЛАЧУВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статтею 1724 КУАП, зокрема, встановлено, що за порушення держслужбовцем встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України) або підприємницькою діяльністю — тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом.

Порушення держслужбовцем встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли він здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, та представляє інтереси держави в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), — тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від такої діяльності.

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені держслужбовцем, якого протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Довідково. Відповідно до статті 25 Закону 1700 держслужбовцям, зокрема, забороняється:

— займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України. Доречно відзначити, що згідно із статтею 120 Конституції України, зокрема, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. А статтею 12 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» також установлено, що голови місцевих державних адміністрацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій не можуть суміщати свою службову діяльність з іншою, в тому числі на громадських засадах, крім викладацької, наукової та творчої діяльності у позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства чи іншої організації, що має на меті одержання прибутку;

— входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, та представляють інтереси держави в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

НЕЗАКОННЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Статтею 1728 КУАП, у тому числі і для держслужбовців, передбачена відповідальність за незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень. За такі дії передбачається накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А за незаконне розголошення або використання в інший спосіб, зокрема, держслужбовцем у своїх інтересах чи в інтересах іншої фізичної або юридичної особи інформації про викривача, його близьких осіб чи інформації, що може ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, яка стала їй (їм) відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень, — тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Довідково. Статтею 26 Закону 1700 встановлено заборону особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у тому числі і держслужбовцям, розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, встановлених законом.

З 1 січня 2020 року набрала чинності норма статті 535, якою, зокрема, заборонено розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом.

НЕВЖИТТЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

Наостанок доцільно звернути увагу наших читачів-держслужбовців на відповідальність, встановлену статтею 1729 КУАП, за невжиття передбачених законом заходів посадовою чи службовою особою органу державної влади, посадовою особою місцевого самоврядування, юридичної особи, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення. Так, за такі дії може бути накладення штрафу від ста двадцяти п’яти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ту саму дію, вчинену повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, — тягне за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Довідково. Як визначається у статті 1 Закону 1700, корупційне правопорушення — діяння, що містить ознаки корупції, вчинене суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

Крім того, слід звернути увагу на редакцію частини шостої статті 53 Закону 1700. Посадові і службові особи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадові особи органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів, юридичних осіб, зазначених у частині другій статті 62 цього Закону, зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно, протягом 24 годин, письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.

Наприкінці слід звернути увагу на нову редакцію статті 84 Закону України «Про державну службу», у якій, зокрема, зазначається, що підставами для припинення державної служби у зв’язку із втратою права на державну службу або його обмеженням є набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за пов’язане з корупцією правопорушення, яким на особу накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Ми сподіваємося, що викладена у цій статті інформація, дасть змогу уникнути держслужбовцям можливих порушень вимог антикорупційного законодавства.

Будемо законослухняними.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі