Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Оклади в бюджетній сфері з 1 січня 2020 року

Руда Тетяна, шеф-редактор журналу «Оплата праці»
Держслужбовець Січень, 2020/№ 1
Друк
Що може бути краще, ніж новорічний подарунок від роботодавця у вигляді підвищення зарплати. Під кінець минулого року наші законодавці підготували як ніколи багато «новорічних подаруночків» для деяких категорій працівників бюджетної сфери. Давайте проведемо експрес-аналіз нововведень щодо посадових окладів.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон про Держбюджет на 2020 рік — Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 р. № 294-IX.

Закон про перезавантаження влади — Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» від 19.09.2019 р. № 117-IX.

Закон про держслужбу — Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

Постанова № 1298 — постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

Постанова № 1112 — постанова КМУ «Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу» від 24.12.2019 р. № 1112.

Постанова № 525 — постанова КМУ «Про внесення змін у додатки до постанови КМУ від 9 березня 2006 р. № 268» від 19.06.2019 р. № 525.

Постанова № 268 — постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268.

Наказ № 77 — наказ Мінпраці «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.96 р. № 77.

МІНІМАЛЬНИЙ ОКЛАД

Розпочнемо із законодавчого визначення мінімального посадового окладу (тарифної ставки) працівника.

Згідно зі ст. 96 КЗпП схема посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів і організацій, які фінансуються з бюджету, формується на основі:

— мінімального посадового окладу (тарифної ставки), встановленого Кабінетом Міністрів України;

— міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень розмірів посадових окладів (тарифних ставок) і тарифних коефіцієнтів.

Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється в розмірі не менше ПМПО, встановленого на 1 січня календарного року.

На 1 січня 2020 року такий мінімум становить 2102 грн. Це означає, що мінімальний розмір посадового окладу на місяць у 2020 році має бути не нижчий 2102 грн.

У зв’язку з цим виникає запитання: які розміри окладів складаються у працівників бюджетної сфери у 2020 році, у кого відбудеться підвищення окладів? Проаналізуємо все по порядку.

ПРАЦІВНИКИ З ОПЛАТОЮ ЗА ЄТС

Як визначають розміри місячних посадових окладів ЄТС-працівників з 1-го по 25-й тарифні розряди? Принцип розрахунку такий: оклад (ставку) працівника 1-го тарифного розряду множать на відповідний тарифний коефіцієнт.

При цьому посадові оклади (тарифні ставки), визначені в гривнях з копійками, округлюють: цифри до 0,5 відкидають, від 0,5 і вище — округлюють до однієї гривні.

Тарифні коефіцієнти наведені в додатку 1 до постанови № 1298. А посадовий оклад (тарифна ставка) працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС (так званий базовий посадовий оклад), на базі якого розраховують посадові оклади (тарифні ставки) працівників 2 — 25-го тарифних розрядів за ЄТС, з 1 січня 2017 року встановлений у розмірі ПМПО на 1 січня календарного року. Такий принцип розрахунку діє й у 2020 році.

Згідно зі ст. 7 Закону про Держбюджет на 2020 рік з 01.01.2020 р. розмір ПМПО дорівнює 2102 грн.

Увага! З 01.01.2020 р. розмір «базового» посадового окладу становить 2102 грн.

Наприклад, для працівника 7-го тарифного розряду з 01.01.2020 р. посадовий оклад (тарифна ставка) дорівнює 3237 грн.

(2102 х 1,54 = 3237,08 ≈ 3237).

Нижче в таблиці наведемо розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників усіх тарифних розрядів за єдиною тарифною сіткою, які мають бути встановлені в штатних розписах бюджетних установ, організацій з 1 січня 2020 року.

Тарифний розряд

Тарифний коефіцієнт

Посадовий оклад (тарифна ставка) з 1 січня 2020 року, грн.

1

1

2102

2

1,09

2291

3

1,18

2480

4

1,27

2670

5

1,36

2859

6

1,45

3048

7

1,54

3237

8

1,64

3447

9

1,73

3636

10

1,82

3826

11

1,97

4141

12

2,12

4456

13

2,27

4772

14

2,42

5087

15

2,58

5423

16

2,79

5865

17

3

6306

18

3,21

6747

19

3,42

7189

20

3,64

7651

21

3,85

8093

22

4,06

8534

23

4,27

8976

24

4,36

9165

25

4,51

9480

РОБІТНИКИ, ЯКІ ОБСЛУГОВУЮТЬ ОРГАНИ ДЕРЖВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Умови оплати праці робітників, які зайняті обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів, регулює наказ № 77. Розміри окладів «обслуговуючих» робітників наведені в додатках 1 — 3 до цього наказу. Водночас їх розміри встановлені з 01.05.2016 р. А як же визначити їх на 2020 рік?

Щодо цього в п. 1 наказу № 77 передбачено таке положення:

Важливо!

Розміри місячних окладів (тарифних ставок), зазначених в додатках 1 — 3 до наказу № 77, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, розмір якого визначений у примітці 1 додатка 1 до постанови № 1298.

«Базовий» посадовий оклад на 1 січня 2020 року збільшився. Отже, й оклади «обслуговуючих» робітників з 01.01.2020 р. теж повинні збільшитися. Проте їх розміри треба визначити самостійно розрахунковим шляхом. Для цього треба «схемний» оклад помножити на відповідний коефіцієнт пропорційного підвищення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду.

За період з 01.05.2016 р. по 01.01.2020 р. «базовий» посадовий оклад за ЄТС змінювався (підвищувався) кілька разів.

На 1 травня 2016 року його розмір становить — 1185 грн., а на 01.01.2020 р. — 2102 грн.

Таким чином, коефіцієнт, на який треба підвищити «схемні» посадові оклади (тарифні ставки) «обслуговуючих» робітників, з 1 січня 2020 року становить 1,77384 (2102 : 1185). Отже, посадові оклади (тарифні ставки) «обслуговуючих» робітників станом на 1 січня 2020 року (ПО2020) визначаємо так:

ПО2020 = ПО2016 x 1,77384,

де ПО2016 — розмір схемного посадового окладу (тарифної ставки), установлений з 01.05.2016 р. (зазначений у додатку до наказу № 77).

Не забувайте про правила округлення розрахованого посадового окладу (тарифної ставки): цифри до 0,5 відкидаємо, цифри 0,5 і вище — округлюємо до однієї гривні.

Давайте розрахуємо розмір окладу з 1 січня 2020 року на прикладі прибиральника службових приміщень, «схемний» оклад якого, встановлений у додатку 2 до наказу № 77 станом на 01.05.2016 р., становить 1450 грн.

1450 грн. х 1,77384 = 2572,07 грн. ≈ 2572 грн.

ДЕРЖСЛУЖБОВЦІ

З 1 січня 2020 року мали б змінитися умови оплати праці держслужбовців. Ці зміни були закладені в Законі про перезавантаження влади, який набрав чинності 25.09.2019 р. Але окремі зміни повинні були розпочати діяти з 01.01.2020 р.

Давайте подивимося, які зміни розпочали діяти з 01.01.2020 р., які вже встигли зазнати змін, а які й зовсім канули в Лету.

Отже, розпочнемо з посадових окладів. Спочатку планувалося, що мінімальний посадовий оклад у держорганах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або декількох районів, районів у містах, містах обласного значення, не може бути менше двох розмірів ПМПО. Причому в ч. 3 ст. 51 Закону про держслужбу, яка повинна була розпочати діяти з 1 січня 2020 року, не було прив’язки до ПМПО на 1 січня поточного календарного року.

З цього можна було зробити висновок, що посадові оклади держслужбовців протягом року повинні змінюватися разом зі зміною ПМПО протягом року. Але щось нам підказувало, що до цієї норми будуть-таки внесені корективи і посадові оклади держслужбовців встановлюватимуться один раз на весь рік.

Так і є, у проєкті Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» від 11.10.2019 р. № 2260 (вже прийнятий і направлений на підпис Президенту) передбачено внесення змін до ч. 3 ст. 51 Закону про держслужбу. Суть цих змін — мінімальний розмір посадового окладу держслужбовця прив’язали до розміру ПМПО на 1 січня календарного року. Тобто мінімальний розмір посадового окладу держслужбовця не може бути менше двох розмірів ПМПО на 1 січня календарного року.

Із цього випливає:

Мінімальний розмір посадового окладу держслужбовця на 01.01.2020 р. дорівнює 4204 грн. (2102 x 2).

Саме такий розмір мінімального посадового окладу держслужбовця закладений у проєкті постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15» (ср. ). Цим проєктом постанови планується затвердити Схему посадових окладів на посадах держслужби в розрізі категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2020 році.

Тепер про надбавки. Як і планувалося, спочатку на два роки (2020 — 2021) продовжений строк виплати додаткових стимулюючих виплат держслужбовцям.

Керівники держслужби мають право встановлювати держслужбовцям додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавок за інтенсивність праці і за виконання особливо важливої роботи. Такі виплати встановлюють у відсотках до посадового окладу в межах економії фонду оплати праці. Конкретний розмір цих виплат визначає керівник держоргану.

З 1 січня 2020 року набули чинності норми щодо держслужби за контрактом. Схеми посадових окладів на посадах держслужби та умови оплати праці держслужбовців, з якими укладається контракт на проходження держслужби, мають бути визначені КМУ за поданням Національного агентства з питань державної служби. Тож очікуємо.

Не виправдалися надії щодо впровадження додаткової місячної і квартальної премій за належне виконання умов контракту держслужбовцями-контрактниками. З 1 січня 2020 року мали розпочати діяти положення Закону про перезавантаження влади про такі премії. Але цьому не судилося збутися. Проєктом Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» від 11.10.2019 р. № 2260 планується виключити п. 3 ч. 3 ст. 50 Закону про держслужбу, який установлював держслужбовцям-контрактникам премію за належне виконання умов контракту.

ПРАЦІВНИКИ З ФУНКЦІЯМИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖОРГАНІВ

З 01.01.2020 р. згідно з постановою № 1112 підвищено посадові оклади й у працівників, які виконують функції з обслуговування держорганів. Зверніть увагу, що у 2020 році розміри окладів працівників з функціями з обслуговування держорганів прив’язали до розміру ПМПО на 1 січня 2020 року. Нагадаємо, що у 2019 році розміри посадових окладів таких працівників були прив’язані до ПМПО на 1 січня 2018 року.

Як же ми повинні розрахувати посадові оклади працівників з функціями з обслуговування держорганів на 2020 рік?

Ми повинні два розміри ПМПО, встановлені законом на 1 січня 2020 року

(4204 грн. = 2102 x 2),

помножити на відповідний коефіцієнт. Такі коефіцієнти визначені постановою № 1112.

Як і у 2019 році, у 2020-му в разі, якщо посадовий оклад визначено в гривнях із копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — округляються до однієї гривні. Детальніше до цього питання ми ще повернемося в наступному номері нашого журналу.

ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА СЛУЖБОВЦІ ОМС

Останнє підвищення окладів у посадових осіб і службовців ОМС було з 25.06.2019 р. (згідно з постановою № 525). При цьому найменший розмір окладу для посадової особи ОМС становить 3100 грн., а для службовця ОМС — 3000 грн. Чи чекати на підвищення посадових окладів працівників ОМС у поточному році?

У 2020 році мінімальний розмір окладу посадової особи (3100 грн.) і службовця (3000 грн.) перевищує мінімальний розмір посадового окладу, встановлений ст. 9 Закону про оплату праці і ст. 96 КЗпП. Ми вже писали вище, що мінімальний розмір посадового окладу на 2020 рік становить 2102 грн. Тобто мінімальні законодавчі вимоги виконано, а інших умов установлення мінімального розміру посадового окладу в ОМС постанова № 268 не містить.

За усними роз’ясненнями фахівців Мінсоцполітики, з 01.01.2020 р. не планується внесення змін до схем посадових окладів, затверджених у додатках 48 — 55 до постанови № 268. Отже, посадові оклади посадових осіб і службовців ОМС з 1 січня 2020 року залишаються на рівні 2019 року.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі