Теми статей
Обрати теми

Щодо змін в питаннях очищення влади*

Держслужбовець Травень, 2020/№ 5
Друк

* За матеріалами Міністерства юстиції України. Назва редакційна.

Щодо змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 99

Абзац 2 пункту 5

«Керівник органу або керівник державної служби, керівник державної служби або голова суду приймає рішення про проведення перевірки щодо особи або судді після закінчення строку проведення перевірки у відповідному органі, визначеного планом проведення перевірок, затвердженим Кабінетом Міністрів України, якщо така особа або такий суддя не проходив перевірку або відсутня/скасована довідка про результати перевірки, передбаченої Законом, за умови, що така перевірка щодо зазначених осіб не проводиться в іншому державному органі.».

Пункт 495

«У разі поновлення особи на посаді, зазначеній у пункті 2 цього Порядку, за рішенням суду та в разі, коли щодо такої особи не була завершена перевірка, така перевірка продовжується з моменту поновлення особи на посаді.».

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 99 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563» (далі — постанова № 99) внесено зміни в Порядок проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» (далі — Порядок), який доповнено, зокрема, новим пунктом 495, що регулює питання проведення перевірки поновлених на посаді осіб за рішенням суду, перевірка стосовно яких була розпочата, але не була завершена.

Постановою № 99 також внесено зміни в пункт 5 Порядку та доповнено його новим абзацом. Так, згідно з абзацом другим пункту 5 Порядку керівник органу або керівник державної служби, керівник державної служби або голова суду приймає рішення про проведення перевірки щодо особи або судді після закінчення строку проведення перевірки у відповідному органі, визначеного планом проведення перевірок, затвердженим Кабінетом Міністрів України, якщо така особа або такий суддя не проходив перевірку або відсутня/скасована довідка про результати перевірки, передбаченої Законом, за умови, що така перевірка щодо зазначених осіб не проводиться в іншому державному органі.

Отже, якщо на момент поновлення особи на посаді в органі державної влади або органі місцевого самоврядування стосовно неї не була розпочата перевірка, керівник органу або керівник державної служби приймає рішення про проведення такої перевірки, за умови, що така перевірка щодо зазначеної особи не проводиться в іншому державному органі (абзац другий пункту 5 Порядку).

А в разі, якщо така перевірка була розпочата і не була завершена, вона продовжується з моменту поновлення особи на посаді (пункт 495 Порядку).

Водночас, у разі поновлення особи на посаді за рішенням суду, яку було звільнено з підстав, передбачених Законом, і скасування наказу про звільнення, та в разі, коли щодо такої особи було складено довідку про результати перевірки, в якій зазначено про застосування до неї заборон, передбачених Законом, перевірка щодо такої особи вважається незавершеною, попередня довідка підлягає скасуванню, при цьому складається нова довідка з урахуванням рішення суду.

Пункт 182

«У разі коли інформація, зазначена в трудовій книжці, послужному списку особи, свідчить про те, що вона не обіймала посади, зазначені у підпунктах 1 — 10 пункту 2 цього Порядку, запити до Національного агентства з питань запобігання корупції не надсилаються, крім випадків втрати/відновлення трудової книжки, послужного списку.».

Пункт 361

«Довідка про результати перевірки щодо осіб, зазначених у пункті 182 цього Порядку, складається на підставі висновку про результати перевірки відомостей про особу, згідно з яким встановлено невідповідність критеріям здійснення очищення влади (люстрації), та з урахуванням відповіді/висновку органу перевірки достовірності відомостей щодо застосування критеріїв, визначених частиною четвертою статті 3 Закону, до осіб, які були народжені до 1973 року включно.».

Відповідно до пункту 182 Порядку, у разі коли інформація, зазначена в трудовій книжці, послужному списку особи, свідчить про те, що вона не обіймала посади, зазначені у підпунктах 1 — 10 пункту 2 цього Порядку, запити до Національного агентства з питань запобігання корупції не надсилаються, крім випадків втрати/відновлення трудової книжки, послужного списку.

Підпунктами 1 — 10 пункту 2 Порядку, які є тотожними пунктам 1 — 10 статті 2 Закону, визначений перелік посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади.

Отже, у разі коли інформація, зазначена в трудовій книжці, послужному списку особи, щодо якої здійснюється проведення перевірки, передбаченої Законом, свідчить про те, що на момент початку проведення такої перевірки вона ніколи не обіймала посади, зазначені у підпунктах 1 — 10 пункту 2 цього Порядку, запити до Національного агентства з питань запобігання корупції не надсилаються, крім випадків втрати/відновлення трудової книжки, послужного списку (оскільки це унеможливлює встановлення достовірності інформації). У цьому випадку довідка про результати перевірки щодо таких осіб складається на підставі висновку про результати перевірки відомостей про особу, згідно з яким встановлено невідповідність критеріям здійснення очищення влади (люстрації),тобто в довідці повинно бути зафіксовано, що особа не обіймала раніше посади, зазначені в статті 2 Закону.

Разом з тим, якщо особи були народжені до 1973 року включно, довідки про результати перевірки (на підставі висновку) необхідно складати за наявності відповіді/висновку органу перевірки достовірності відомостей щодо застосування критеріїв, визначених частиною четвертою статті 3 Закону. (Таким органом є СБУ).

Пункт 461

«Якщо після складення довідки про результати перевірки за формою згідно з додатком 5 від одного з органів перевірки, до яких надсилалися запити, або іншого органу надійшла додаткова інформація про особу, стосовно якої проводилася перевірка, така інформація враховується відповідальним структурним підрозділом.

Якщо додаткова інформація містить відомості про підстави застосування критеріїв здійснення очищення влади (люстрації), визначених статтею 3 Закону, така особа має бути звільнена з посади відповідно до цього Порядку. Попередня довідка підлягає скасуванню, при цьому складається нова довідка з урахуванням отриманої додаткової інформації.».

Отже, постановою № 99 передбачено випадок скасування довідки, що вже була складена. Так, якщо до органу, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, від одного з органів перевірки або іншого органу надійшла додаткова інформація щодо особи, яка містить відомості про підстави застосування критеріїв здійснення очищення влади (люстрації) до такої особи, ця особа має бути звільнена з посади відповідно до Порядку і попередня довідка має бути скасована. Водночас складається нова довідка з урахуванням отриманої додаткової інформації.

Пункт 14

«Відповідальний структурний підрозділ протягом десяти днів з дня надходження заяви особи, яка підлягає перевірці, на підставі відомостей, наявних в особовій справі такої особи, та/або на підставі витягу із послужного списку та на підставі поданих особою документів, а також інформації з Реєстру про внесення відомостей про особу до Реєстру або відсутність у Реєстрі таких відомостей перевіряє достовірність зазначених у заяві відомостей щодо незастосування до неї заборон, передбачених частиною третьою статті 1 Закону, на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1 — 8 частини другої, пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону, та складає висновок про результати перевірки відомостей про особу за формою згідно з додатком 21.

У разі коли за результатами перевірки матеріалів особової справи та/або витягу із послужного списку відповідальним структурним підрозділом виявлено відповідність критерію здійснення очищення влади (люстрації), визначеного частиною першою, пунктами 1 — 8 частини другої, пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону, про це зазначається у висновку про результати перевірки відомостей про особу за формою згідно з додатком 21.

На підставі такого висновку відповідальний структурний підрозділ готує довідку про результати перевірки за формою згідно з додатком 5 та подає її керівнику органу або керівнику державної служби.».

Пунктом 8 Порядку передбачено, що особа, яка підлягає перевірці, у разі незастосування заборон, передбачених Законом, зобов’язана у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки в органі або з дня початку проведення перевірки щодо неї подати до відповідального структурного підрозділу, зокрема, заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом, про те, що до неї не застосовуються заборони, передбачені Законом, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 1.

Керуючись абзацом першим пункту 14 Порядку, відповідальний структурний підрозділ протягом десяти днів з дня надходження заяви особи, яка підлягає перевірці, на підставі відомостей, наявних в особовій справі такої особи, та/або на підставі витягу із послужного списку та на підставі поданих особою документів, а також інформації з Реєстру про наявність або відсутність відомостей про таку особу, перевіряє достовірність зазначених у заяві відомостей щодо незастосування до неї заборон, передбачених частиною третьою статті 1 Закону, на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1 — 8 частини другої, пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону, та складає висновок про результати перевірки відомостей про особу за формою згідно з додатком 21.

У разі коли за результатами перевірки матеріалів особової справи та/або витягу із послужного списку відповідальним структурним підрозділом виявлено відповідність особи критерію здійснення очищення влади (люстрації), визначеному частиною першою, пунктами 1-8 частини другої, пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону, про це зазначається у висновку про результати перевірки відомостей про особу за формою згідно з додатком 21.

На підставі такого висновку відповідальний структурний підрозділ готує довідку про результати перевірки за формою згідно з додатком 5 та подає її керівнику органу або керівнику державної служби.

Пункт 21

«Керівник органу або керівник державної служби в день надіслання запитів органам перевірки або протягом трьох днів з дня надходження заяви особи, якщо відповідно до вимог цього Порядку запити до органів перевірки не надсилаються, надсилає в паперовій/або електронній формі до Мін’юсту (в разі проведення перевірки Офісом Президента України, Апаратом Верховної Ради України та Секретаріатом Кабінету Міністрів України) або міжрегіональних територіальних органів Мін’юсту за місцезнаходженням органу, в якому працює особа, повідомлення про початок проходження перевірки особою за формою згідно з додатком 4, яке не пізніш як на п’ятий день з дня надходження до одного із зазначених органів розміщується на період проведення перевірки на офіційному вебсайті Мін’юсту із зазначенням дня початку проходження перевірки.».

Отже, в разі проведення перевірки, передбаченої Законом, Офісом Президента України, Апаратом Верховної Ради України та Секретаріатом Кабінету Міністрів України повідомлення про початок проходження перевірки надсилаються до Мін’юсту.

У разі проведення перевірки, передбаченої Законом, в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, повідомлення про початок проходження перевірки надсилаються до міжрегіональних територіальних органів Мін’юсту за місцезнаходженням органу, в якому працює особа.

Пункт 42

«Відповідальний структурний підрозділ протягом десяти днів з дня надходження заяви особи, яка претендує на зайняття посади, перевіряє достовірність відомостей, зазначених у заяві такої особи, щодо незастосування до неї заборон, передбачених частиною третьою статті 1 Закону, на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1 — 8 частини другої та пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону, про що складає висновок про результати перевірки відомостей про особу, в якому зазначено про невиявлення критеріїв здійснення очищення влади (люстрації), за формою згідно з додатком 21.».

Пункт 44

«Керівник органу або керівник державної служби надсилає до Мін’юсту в день виявлення факту, зазначеного в пункті 43 цього Порядку, повідомлення про відповідність критеріям здійснення очищення влади (люстрації) за формою згідно з додатком 6 у паперовій формі із засвідченою копією рішення про відмову у призначенні на посаду державної служби або на іншу посаду, зазначену у пункті 2 цього Порядку, інформація з яких протягом трьох днів з дня надходження до Мін’юсту вноситься до Реєстру.».

У разі, якщо в результаті перевірки матеріалів особової справи (послужного списку, трудової книжки тощо) особи, яка претендує на зайняття посади, відповідальним структурним підрозділом встановлено незастосування до такої особи заборон, передбачених частиною третьою статті 1 Закону, на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1 — 8 частини другої та пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону, відповідальний структурний підрозділ складає висновок про результати перевірки відомостей про особу, за формою згідно з додатком 21 Порядку, в якому зазначено про невиявлення критеріїв здійснення очищення влади (люстрації).

Відповідно до пункту 43 Порядку виявлення відповідальним структурним підрозділом факту належності особи до переліку осіб, щодо яких застосовуються заборони, передбачені частиною третьою статті 1 Закону, на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1 — 8 частини другої або пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону, є підставою для відмови такій особі у призначенні на посаду, на яку вона претендує.

Звертаємо увагу, що форма висновку про результати перевірки відомостей про особу, встановлена додатком 21 Порядку, передбачає фіксацію в ньому відповідальним структурним підрозділом результатів перевірки відомостей про особу, як у разі невиявлення критеріїв здійснення очищення влади (люстрації), так і в разі виявлення факту належності особи до переліку осіб, щодо яких застосовуються заборони, передбачені частиною третьою статті 1 Закону, на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1 — 8 частини другої або пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону.

Отже, у разі виявлення відповідальним структурним підрозділом факту належності особи, що претендує на зайняття посади, до переліку осіб, щодо яких застосовуються заборони, передбачені частиною третьою статті 1 Закону, на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1 — 8 частини другої або пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону, відповідальним структурним підрозділом складається висновок про результати перевірки відомостей про особу за формою згідно з додатком 21 Порядку, в якому зазначаються відомості про виявлення критеріїв здійснення очищення влади (люстрації). Такий висновок є підставою для відмови такій особі у призначенні на посаду, на яку вона претендує.

В день виявлення відповідальним структурним підрозділом факту, зазначеного в пункті 43 цього Порядку, керівник органу або керівник державної служби надсилає до Мін’юсту повідомлення про відповідність критеріям здійснення очищення влади (люстрації) за формою згідно з додатком 6 у паперовій формі із засвідченою копією рішення про відмову у призначенні на посаду, зазначену у пункті 2 цього Порядку.

Щодо закінчення перевірок, розпочатих до прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 99 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563»

Механізм проведення перевірки достовірності відомостей, що подаються посадовими і службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також особами, які претендують на зайняття відповідних посад, щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» (далі — Закон), визначається Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 (далі — Порядок).

Також вищезазначеною постановою затверджений перелік органів, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» (далі — Перелік).

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 99 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563» (далі — постанова № 99) внесено зміни в Перелік та визначено Національне агентство з питань запобігання корупції органом перевірки замість Державної фіскальної служби України.

Разом з тим, з метою оптимізації механізму проведення перевірок, приведення їх у відповідність з нормами чинного законодавства, врегулювання проведення перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, постановою № 99 внесено зміни в Порядок.

Так, відповідно до пункту 42 Порядку відповідальний структурний підрозділ протягом десяти днів з дня надходження заяви особи, яка претендує на зайняття посади, перевіряє достовірність відомостей, зазначених у заяві такої особи, щодо незастосування до неї заборон, передбачених частиною третьою статті 1 Закону, на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1 — 8 частини другої та пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону, про що складає висновок про результати перевірки відомостей про особу, в якому зазначено про невиявлення критеріїв здійснення очищення влади (люстрації), за формою згідно з додатком 21.

Відповідно до пункту 46 Порядку керівник органу або керівник державної служби не пізніше ніж на третій день після призначення особи на посаду, передбачену підпунктами 1 — 10 пункту 2 цього Порядку (крім посади судді), одночасно надсилає до органів, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо незастосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України (далі — органи перевірки), у порядку, передбаченому пунктами 17 — 19 цього Порядку, запити.

Разом з тим, відповідно до пункту 182 Порядку, у разі коли інформація, зазначена в трудовій книжці, послужному списку особи, свідчить про те, що вона не обіймала посади, зазначені у підпунктах 1 — 10 пункту 2 цього Порядку, запити до Національного агентства з питань запобігання корупції не надсилаються, крім випадків втрати/відновлення трудової книжки, послужного списку.

Згідно з пунктом 361 Порядку довідка про результати перевірки щодо осіб, зазначених у пункті 182 цього Порядку, складається на підставі висновку про результати перевірки відомостей про особу, згідно з яким встановлено невідповідність критеріям здійснення очищення влади (люстрації), та з урахуванням відповіді/висновку органу перевірки достовірності відомостей щодо застосування критеріїв, визначених частиною четвертою статті 3 Закону, до осіб, які були народжені до 1973 року включно.

Частиною першою статті 58 Конституції України передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Конституційний Суд України неодноразово давав тлумачення цього принципу в своїх рішеннях.

Так, в Рішенні від 9 лютого 1999 року № 1-рп (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) Конституційний Суд України висловив правову позицію, згідно з якою дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце (абзац другий пункту 2 мотивувальної частини зазначеного Рішення).

Також, в абзаці другому пункту 4 Рішення від 2 липня 2002 року № 13-рп/2002 (справа про оспорювання актів у господарському суді) Конституційний Суд України зазначив, що суть положення статті 58 Конституції України про незворотність дії законів та інших нормативно-правових актів у часі полягає в тому, що дія законів та інших нормативно-правових актів поширюється на ті відносини, які виникли після набуття ними чинності (Рішення Конституційного Суду України від 13 травня 1997 року № 1-зп), і не поширюється на правовідносини, які виникли і закінчилися до набуття такої чинності (Рішення Конституційного Суду України від 5 квітня 2001 року № 3-рп).

Отже, враховуючи вищевикладене, зазначаємо, що закінчення раніше розпочатих перевірок можливе за наявності підстав для їх завершення, передбачених Порядком, якщо такі підстави існували на час набрання чинності постановою № 99.

Додатково зауважуємо, що постанова № 99 не передбачає подання заяви про проведення перевірки, передбаченої Законом, за оновленою формою, а лише уточнює порядок проведення таких перевірок. Отже законодавство не містить підстав для повторного подання заяви.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі