Теми статей
Обрати теми

Комунікаційні стратегії: євроінтеграція міст, ОТГ на загальнодержавному та місцевому рівні

Гапєєв Леонід, юрист
Держслужбовець Травень, 2020/№ 5
Друк
Яким чином сьогодні в Україні має втілюватися у життя принцип прозорості (відкритості інформації) держслужби, визначений у ст. 4 Закону «Про державну службу» в діяльності органів влади? Як органи влади та місцевого самоврядування мають централізовано інформувати громадян про актуальні проблемні питання загальнодержавного та місцевого значення у взаємовідносинах із громадою? Як курс європейської інтеграції запроваджується на загальнодержавному та регіональному рівні? Основною відповіддю на ці запитання є різні Стратегії загальнодержавного значення. Так, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 779-р схвалено «Стратегію комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018 — 2021 роки».

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Розпорядження № 83 — розпорядження КМУ від 30 січня 2019 року № 83-р «Про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018 — 2021 роки».

Розпорядження № 779 — розпорядження КМУ від 25 жовтня 2017 року № 779-р «Про схвалення Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018 — 2021 роки».

Положення — Положення про Координаційну раду з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018 — 2021 роки, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року № 577.

Порядок — Порядок проведення комунікативних заходів у Головдержслужбі України, затверджений наказом Головдержслужби від 16.02.2007 р. № 53.

Хартія — «Європейська Хартія місцевого самоврядування», ратифікована Законом України від 15.07.97 р. № 452/97-ВР (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036).

Розпорядженням № 83-р затверджено «План заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018 — 2021 роки». Планом передбачено організацію підвищення кваліфікації держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за зв’язки з громадськістю та взаємодію із засобами масової інформації, шляхом проведення тематичних короткострокових семінарів на тему: «Інформування громадськості про державну політику у сфері європейської інтеграції України»; забезпечення організації та проведення підвищення кваліфікації держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування із залученням експертів державного сектору управління, неурядових організацій, дипломатичних представництв.

Що, окрім запровадження комунікаційних стратегій на рівні ОМС, ОТГ, мають робити розпорядники інформації на місцевому рівні для практичного запровадження засад відкритості і прозорості в діяльності органів місцевої влади?

Останнім нововведенням 2019-го є п. 5 постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо відкритих даних» № 409 від 17.04.2019 р. Для забезпечення оприлюднення та регулярного оновлення публічної інформації у формі відкритих даних розпорядник інформації виконує наступні дії: завантажує та регулярно оновлює на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних набори даних, що перебувають у його володінні; може здійснювати завантаження наборів даних, які не включені до переліку, якщо інше не передбачено Законом України «Про доступ до публічної інформації», у разі високого суспільного інтересу до таких даних (високої частоти їх запитування; за результатами опитування громадської думки; антикорупційного ефекту та/або економічного ефекту від оприлюднення наборів даних; наявності інших обставин).

Також «Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» стосується місцевих держадміністрацій. Має оприлюднюватися така інформація: перелік дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єктів 2 та 3 груп із зазначенням номера та строку дії (для облдержадміністрацій); схеми планування територій областей (для облдержадміністрацій); схеми планування територій районів (для райдержадміністрацій); інформація про розподілення та використання медичних імунобіологічних препаратів.

Комунікаційні стратегії та різні Стратегії розвитку окремих міст, інших населених пунктів гармонійно пов’язані із популяризацією відкритих даних та безпосереднім втіленням у життя розпорядження КМУ від 21.11.2018 р. № 900 «Про затвердження плану дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних».

Хоча іноді процеси доведення інформації до відома держорганів мають певні затримки у часі. Так, за змістом відповіді на запит автора Донецька облдержадміністрація (обласна військово-цивільна адміністрація) повідомила про те, що Державним агентством з питань електронного урядування 12 лютого 2019 року до всіх виконавців було направлено розпорядження КМУ від 21.11.2018 р. № 900 «Про затвердження плану дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних».

Які можна навести практичні приклади, що наочно демонструють на місцевому чи регіональному рівні рівень відкритості і публічності в діяльності місцевої державної адміністрації?

Таким практично цікавим прикладом для держорганів та громадськості є позиція відкритості і публічності в діяльності Великолепетиської райдержадміністрації Херсонської області. Так, у райдержадміністрації систематично проводиться робота з питань про відкриті дані, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, відповідно до постанови КМУ від 20.12.2017 р. № 1100 «Про внесення змін до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», де визначена база з набору даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних та визначаються вимоги, переліки усіх розпорядників інформації.

Це довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних вебсайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес. Також Великолепетиська райдержадміністрація з її структурними підрозділами підключена до Єдиного порталу відкритих даних. На порталі розміщується загальна інформація про райдержадміністрацію та її структуру. Щороку у березні фінуправлінням райдержадміністрації здійснюється публічне представлення звіту про виконання районного бюджету за звітній період та інше. Всіх працівників райдержадміністрації поінформовано про те, що розпорядники інформації несуть згідно із законом відповідальність за достовірність і актуальність оприлюднення наборів даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних та ознайомлено із загальними правилами цивільно-правової відповідальності за поширення недостовірної інформації, якщо це порочить честь і гідність чи ділову репутацію, або завдає шкоди інтересам громадян, підприємству, установі, організації. Відповідно до ч. 4 ст. 277 ЦК спростування недостовірної інформації здійснюється особою, яка її поширила. Водночас райдержадміністрацією приділяється особлива увага висвітленню інформації на офіційному вебсайті районної влади. Багатьом користувачам завдяки доступу до офіційного сайту вдалося задовольнити та вирішити свої проблеми.

Яким чином реалізація принципів Міжнародної хартії відкритих даних втілюється у життя на рівні деяких ОМС? Які можна навести приклади діючих Стратегій розвитку міст, зорієнтованих на популяризацію відкритих даних, створення максимальної прозорості в діяльності місцевої ради перед громадою?

За інформацією Хмельницького міського комунального підприємства «Хмельницькінфоцентр», місто Хмельницький активно долучається до заходів, передбачених Планом дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних, затвердженим розпорядженням КМУ від 21.11.2108 р. № 900-р. Так, відповідно до Плану дій з реалізації Стратегії розвитку міста Хмельницького на 2017 — 2020 роки, Програми впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015 — 2020 роки, яка затверджена рішенням сесії міськради від 04.03.2015 р. № 80, прийнято Положення про відкриті дані Хмельницької міської ради (рішення сесії міськради № 20 від 11.04.2018 р.).

Також прийнято рішення про приєднання Хмельницької міської ради та її виконавчих органів до Міжнародної хартії відкритих даних (рішення сесії міськради від 14.12.2018 р. № 73). Сформовано План дій Хмельницької міської ради та її виконавчих органів з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних. Усі необхідні документи надіслані до офісу Міжнародної хартії відкритих даних. ХМКП «Хмельницькінфоцентр» розроблено проєкт MyCity — це вебсервіс, що дозволить жителям міста отримувати інформаційні та адміністративні послуги в особистому кабінеті мешканця та мати швидкий доступ до відкритих даних. Цей проєкт передбачає створення порталу відкритих даних Хмельницької міськради та підключення його до Єдиного державного веб-порталу відкритих даних. До речі, проєкт MyCity став фіналістом найбільшого національного конкурсу інноваційних ІТ-проєктів Open Data Challenge на основі відкритих даних. Конкурс проводився у 2018-му вдруге в Україні, організований проєктом TAPAS Proejekt/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах за сприяння Держагентства з питань електронного урядування України у партнерстві з Фондом «Східна Європа» та «1991 Open Data Incubator». Також фахівці ХМКП «Хмельницькінфоцентр» брали участь у навчанні за програмою Open Data Challenge, у міжнародному Саміті Open Government Partnership Global у м. Тбілісі (Грузія), а ще стали учасниками програми Open Data Leaders Network. Усі ці заходи стали доступними для міст саме за сприяння Держагентства з питань електронного урядування України.

За якими критеріями визначаються набори даних для першочергового оприлюднення на території міста Хмельницького з урахуванням європейської ідеології максимальної відкритості в діяльності держави для суспільства?

Перелік пріоритетних наборів даних для першочергового оприлюднення на території міста Хмельницького визначається з урахуванням пропозицій та зауважень публічних консультацій з представниками громадських об’єднань та експертів у сфері відкритих даних. Наприклад, ведеться постійний моніторинг досліджень, які здійснює ГО «Трансперенсі Інтернейшнл Україна» — це «Рейтинг прозорості 100 міст України». Також на виконання розпорядження міського голови № 7-р від 05.01.2018 р. «Про затвердження заходів щодо забезпечення розміщення наборів даних Хмельницької міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних в мережі Інтернет» у квітні — травні 2018 року провели опитування щодо пріоритетизації даних. Матеріали опитування враховані при формуванні звіту Аудиту та інвентаризації наборів даних, якими розпоряджається міськрада.

Який є основний міжнародний документ, що наділяє органи місцевого самоврядування України відповідними можливостями та повноваженнями на рівні норм міжнародного права? Як комунікативні повноваження українських місцевих рад мають враховувати найтісніший контакт із громадою?

«Європейська Хартія місцевого самоврядування» у статті 4-й визначає сферу компетенції місцевого самоврядування. Головні повноваження і функції органів місцевого самоврядування визначаються Конституцією або законом. Однак це положення не перешкоджає наділенню органів місцевого самоврядування повноваженнями і функціями для спеціальних цілей відповідно до закону. Органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене зі сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу. Відповідно до ч. 3, ч. 4 ст. 4 Хартії публічні повноваження, як правило, здійснюються переважно тими органами публічної влади, які мають найтісніший контакт з громадянином. Наділяючи тими чи іншими повноваженнями інший орган, необхідно враховувати обсяг і характер завдання, а також вимоги досягнення ефективності та економії. Повноваження, якими наділяються органи місцевого самоврядування, як правило, мають бути повними і виключними. Вони не можуть скасовуватися чи обмежуватися іншим, центральним або регіональним органом, якщо це не передбачене законом. А ще цікава норма закладена у ч. 5, ч. 6 ст. 4 Хартії. Скажімо, якщо повноваження делегуються органам місцевого самоврядування центральним чи регіональним органом, органи місцевого самоврядування у міру можливості мають право пристосовувати свою діяльність до місцевих умов. У процесі планування і прийняття рішень щодо всіх питань, які безпосередньо стосуються органів місцевого самоврядування, з останніми мають проводитися консультації, у міру можливості своєчасно і належним чином.

Продовження матеріалу — у наступному випуску «ДС».

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі