Теми статей
Обрати теми

Каверзи лікарняного листа: лицьовий бік бланка

Кравченко Дар’я, експерт з оплати праці
Держслужбовець Листопад, 2020/№ 11
Друк
Рано чи пізно лікарняні листи стануть електронними, а їх заповнення — автоматичним. Але поки цього не сталося, доводиться мати справу з паперовими бланками. А за ними потрібно пильнувати (щоб усе було оформлено правильно). Це важливо як для нарахування лікарняних за рахунок роботодавця, так і для отримання фінансування від ФСС. На які моменти насамперед слід звернути увагу — розповімо у статті.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Інструкція № 532 Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406.

Інструкція № 455 Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455.

«Первинний», «продовження листка №…»

Розпочнемо з лицьового боку бланка лікарняного листа (ЛЛ). З нього ми можемо дізнатися про те, чи є лікарняний лист:

— первинним (виданим у зв’язку з настанням страхового випадку);

— продовженням попереднього листа.

На це вкаже підкреслення відповідного слова «первинний» або «продовження» (робить лікар).

Це дуже важливо, адже за одним страховим випадком може бути видано декілька лікарняних листів на продовження попередніх. У такому разі перші 5 днів хвороби за рахунок коштів роботодавця оплачуються тільки за першим ЛЛ.

Оформляється це так:

— у першому ЛЛ у верхній частині бланка підкреслюється «первинний», а в нижній частині бланка в рядку «Видано новий листок непрацездатності (продовження) №…» ставиться номер наступного (другого) ЛЛ;

— у другому ЛЛ у верхній частині тоді вже підкреслюється «продовження листка №…» і зазначається номер першого ЛЛ і т. д.

Але це, так би мовити, — правильний варіант. На практиці трапляються ситуації дещо цікавіші.

Перший («первинний») лікарняний лист загублений. Після нього надано ще два листи-продовження. Як бути?

Залежно від обставин тут можливі 2 варіанти.

1. ЛЛ втратив працівник до того, як отримав лікарняні.

Він може з легкістю його відновити. Так, п. 12 Інструкції № 532 передбачено оформлення дубліката.

Дублікат виписується лікарем за наявності довідки з місця роботи про те, що виплата за втраченим листком непрацездатності не проводилася.

У верхньому куті нового ЛЛ зазначається «дублікат», а в графі «Звільнення від роботи» одним рядком записується увесь період непрацездатності, підтверджується підписом та печаткою лікаря і голови лікарсько-консультативної комісії (далі — ЛКК).

Саме на підставі листка непрацездатності з позначкою «дублікат» комісія (уповноважений) із соцстрахування приймає рішення про призначення матеріального забезпечення (лист ФСС з ТВП від 31.05.2016 р. № 5.2-32-880).

Зауважте!

Без первинного ЛЛ комісія із соцстрахування не може прийняти обґрунтоване рішення про надання допомоги по тимчасовій непрацездатності або відмову в її наданні на підставі листків непрацездатності, що є продовженням первинного.

Адже тільки за первинним ЛЛ можна перевірити дату настання страхового випадку і його тривалість. Крім того, у ньому можуть бути позначки, що впливають на рішення про відмову в наданні лікарняних (про травми внаслідок алкогольного, токсичного сп’яніння або дії наркотиків).

2. ЛЛ загублений роботодавцем після його оплати.

Після того як роботодавець прийняв документ до нарахування та оплатив його, дублікат не видається (лист ФСС з ТВП від 02.06.2014 р. № 5.2-32-1264).

А оскільки первинного ЛЛ (його дубліката) немає, то при перевірці ФСС визнає його оплату порушенням порядку використання коштів фонду і змусить роботодавця відшкодувати заподіяний Фонду збиток. Тому радимо:

1) винному працівникові внести до каси всю суму лікарняних і нарахованого на неї ЄСВ

2) кошти за перші 5 днів і ЄСВ на всю суму лікарняних:

— залишити в самій установі, організації — при відновленні витрат за операціями поточного бюджетного року;

— направити (повернути) до загального фонду бюджету — при відновленні витрат за операціями минулого бюджетного року

3) кошти, отримані від ФСС, повернути:

— письмово повідомити орган Фонду про факт виявлення помилки;

— перерахувати органу ФСС усю суму допомоги, не підтверджену лікарняним

У разі виконання всіх перерахованих дій штрафні санкції до роботодавця не застосовуються.

Графа «назва і місцезнаходження закладу охорони здоров’я»

Йдемо далі. Наступний рядок — адреса і назва медзакладу, який видав ЛЛ. Тут важливо звернути увагу на таке.

ЛЛ переважно видають за місцем проживання або роботи (п. 1.9 Інструкції № 455).

Однак у зв’язку з проведенням медичної реформи українці можуть самі обирати собі лікаря первинної ланки, у якого будуть обслуговуватися. Причому незалежно від місця реєстрації та місця проживання. У зв’язку з цим часто стали виникати такі запитання.

Працівник підписав декларацію з лікарем не за місцем проживання (прописки). Захворівши, до нього ж і звернувся за лікуванням. Йому був виписаний лікарняний лист. На які особливості в оформленні лікарняного листа потрібно звернути увагу?

Зверніть увагу: у разі вибору особою лікаря не за місцем проживання або роботи, ЛЛ (довідка) видається за наявності заяви-клопотання особи, погодженої з головним лікарем закладу (п. 1.9 Інструкції № 455).

У графі ЛЛ «Видачу листка непрацездатності дозволяю:» повинні стояти підпис головного лікаря і кругла печатка лікувально-профілактичного закладу.

Тому увага! Якщо ЛЛ виданий не за місцем проживання (прописки) або роботи, а це ви можете визначити за даними з паспорта працівника та інформації з графи «Назва і місцезнаходження закладу охорони здоров’я», то перевіряйте, щоб була заповнена графа ЛЛ «Видачу листка непрацездатності дозволяю:».

Чи треба заповнювати графу «Видачу листка непрацездатності дозволяю» у лікарняному листі, виданому за місцем проживання і роботи, але який є продовженням листка непрацездатності, виданого поза постійним місцем проживання і роботи?

Ні, не треба. Цього не вимагає п. 3.8 Інструкції № 532. Найчастіше таке відбувається при оформленні в стаціонар лікувального закладу вищого рівня. Наприклад, працівникові видали:

— первинний ЛЛ в обласній лікарні (де робили операцію). У такому ЛЛ у графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю:» обов’язково повинні стояти печатка і підпис головлікаря;

— другий ЛЛ (продовження) в районній лікарні за місцем прописки (де працівник доліковується амбулаторно). У такому ЛЛ відміток головлікаря в графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю:» бути не повинно.

Графа «місце роботи:…»

Співробітник надав лікарняний лист. У ньому скорочена назва — «МДА…». Відправляти працівника виправляти назву або залишити?

Пункт 3.1 Інструкції № 532 свідчить: у рядку з назвою «Місце роботи:…» повинні стояти повна назва підприємства (установи, організації) і його місцезнаходження (адреса). Але не поспішайте відразу відмовляти працівникові в прийнятті такого ЛЛ.

Лікарняний лист можна не виправляти, якщо така скорочена назва:

— затверджена установчими документами підприємства (установи, організації) (лист ФСС з ТВП від 19.05.2016 р. № 5.1-31-768 );

— унесена в Єдиний державний реєстр.

Умови не виконані? ЛЛ доведеться виправити.

Чи можна прийняти до оплати листок непрацездатності, якщо в ньому в графі «Місце роботи:…» не зазначена адреса установи?

Дійсно, сам бланк ЛЛ не передбачає зазначення в ньому адреси місця роботи. Його графа «місце роботи: назва підприємства, установи, організації» обмежується лише назвою місця роботи.

Водночас п. 3.1 Інструкції № 532 зобов’язує зазначати в цій графі юридичну адресу роботодавця. Тому адресу роботодавця за основним місцем роботи зазначити в ЛЛ треба.

Порада

Графа «Місце роботи:…» ЛЛ заповнюється лікарем виключно зі слів пацієнта (п. 2.2 Інструкції № 532). Тому варто завчасно проінформувати працівників про правильне найменування та юрадресу вашого підприємства (установи, організації).

У лікарняному листі неправильно зазначена назва організації. Лікарня відмовляється виправляти. Що можна зробити в цій ситуації?

Можливі такі варіанти.

1. Письмово звернутися від імені комісії із соціального страхування безпосередньо до головлікаря закладу охорони здоров’я, яким був виданий ЛЛ, з проханням зазначити причину відмови у виправленні помилки

2. Відправити запит до структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласної, міської держадміністрації, в підпорядкуванні якого знаходиться заклад охорони здоров’я, що видав ЛЛ (лист ФСС з ТВП від 19.03.2010 р. № 01-14-551)

Скільки взагалі виправлень помилок допускається на лицьовому боці бланка лікарняного листа?

На лицьовому боці ЛЛ допускається не більше двох виправлень. Виправляють помилки звичайним коректурним способом:

— помилковий текст закреслюють (однією рискою) і над ним пишуть правильний;

— виправлення підтверджують записом «виправленому «…» на «…» вірити»;

— запис засвідчують підписом лікаря і печаткою закладу охорони здоров’я.

Якщо помилок більше ніж дві, працівникові до-ведеться повернутися до медзакладу за правильним лікарняним — дублікатом (лист ФСС з ТВП від 19.05.2016 р. № 5.1-31-768).

Графа «Причина непрацездатності: догляд (вік) — 10»

У цій графі лікарі по-різному зазначають вік дитини: (а) кількість повних років; (б) кількість повних років і місяців; (в) рік народження. Як правильно?

Відразу заспокоїмо. Те, який із цих варіантів обере лікар, — значення не має. Інструкція № 532 конкретних вказівок щодо заповнення цієї частини не містить. Тому якщо у вас є декілька ЛЛ «по догляду» за дитиною та інформація про вік у них зазначена по-різному, не варто вважати якийсь із них оформленим неправильно.

Графа «Режим»

Підкажіть, працівниця надала лікарняний лист, а там зазначений режим «ліжковий». В Інструкції № 532 такого режиму немає. Чи треба виправляти такий лікарняний?

Так, дійсно, п. 3.4 Інструкції № 532 звучить таким чином:

<…>

У графі «Режим:» обов’язково вказати режим, який призначається хворому: стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний і тому подібне.

<…>

Зазвичай словосполучення «тому подібне» вживається як вказівка на неповноту наведеного переліку і передбачає можливість його продовження.

Вважаємо, що режим «ліжковий» цілком підходить за змістом під продовження переліку режимів, наведених в Інструкції. Тому ЛЛ у цій ситуації виправляти не потрібно.

Графа «Стати до роботи»

Працівниця надала лікарняний лист по вагітності та пологах, виписаний на 126 календарних днів. У графі «Стати до роботи» зазначений 126-й день. Чи треба змінювати дату виходу на роботу на 127-й день?

Зазначення в графі «Стати до роботи» лікарняного листа 126-го дня декретної відпустки (дати закінчення відпустки) або 127-го дня (наступного за 126-м) не є помилкою.

Це означає, що повертати для виправлення декретні листи до закладів охорони здоров’я не вимагається ні в першому, ні в другому варіанті їх виписування.

Кожен з них підлягає оплаті у звичайному порядку.

Додамо, що незалежно від того, який день був зазначений у графі «Стати до роботи» — 126‑й або 127-й, жінка стає до роботи (оформляє відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) на 127-й день з дня відкриття декретного лікарняного.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі