Теми статей
Обрати теми

Публічна служба. Граничний вік…

Мацокін Андрій, головний редактор всеукраїнського видання «Держслужбовець» і спецвипуску «Юридичні практики»
Змінами до Закону України «Про державну службу» щодо граничного віку перебування на службі народні обранці внесли аналогічні зміни й до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 06.12.2020 нові норми набули чинності. Але це не все… Тож на що можуть розраховувати державні службовці і посадові особи зараз, розповімо у цій статті.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон № 889 Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII

Закон № 2493 Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III

Закон № 1086 Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі» від 16.12.2020 № 1086-IX

Закон № 1081 Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 15.12.2020 № 1081-IX

Закон № 1285 Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби» від 23.02.2021 № 1285-IX

Система публічної влади в Україні не є ефективною й потребує суттєвих змін. Про це зараз не говорить лише лінивий. Адміністративно-територіальна реформа передбачає оновлення територіальної організації влади шляхом посилення ролі місцевого самоврядування. Водночас негативні тенденції та явища в органах державної служби та місцевого самоврядування, зокрема низький рівень управлінських рішень, є наслідком суттєвих деформацій кадрової політики. З урахуванням цих тенденцій Верховна Рада ухвалила Закон України від 16.12.2020 № 1086-IX «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі».

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Відповідно до норми ст. 19 Закону № 889 на держслужбу не могла вступити особа, яка досягла 65-річного віку, а досягнення такого віку держслужбовцем, за загальним правилом, було підставою для припинення служби.

Наприкінці минулого року Верховна Рада збільшила вікові обмеження для держслужбовців (Закон № 1086).

Наразі цим Законом була виключена норма щодо заборони вступу на державну службу особи, яка досягла 65-річного віку (зміни до ст. 19 Закону № 889).

А Законом № 1081 була надана можливість призначення особи, яка досягла 65-річного ріку, на посаду державного службовця — на 1 рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно (зміни до ст. 34 Закону № 889).

Законом № 1086 доповнили ст. 83 Закону № 889 частиною четвертою такого змісту:

«У зв’язку з потребами служби державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за його згодою. Рішення про продовження строку перебування на державній службі приймається суб’єктом призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку. Припинення державної служби державним службовцем, строк перебування якого на державній службі був продовжений відповідно до цієї частини, здійснюється на підставі пункту 7 частини першої цієї статті».

З урахуванням унесених змін до Закону № 889 картинка донедавна складалась така:

Підставою для припинення державної служби є вихід державного службовця на пенсію або досягнення ним 65-річного віку (п. 7 ч. 1 ст. 83)

Водночас особа, яка досягла 65-річного віку, може вступити на державну службу

Строкове призначення на посаду здійснюється, зокрема, у разі: призначення особи, яка досягла 65-річного віку, на посаду державної служби — на один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

У зв’язку з потребами служби державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за його згодою. Рішення про продовження строку перебування на державній службі приймається суб’єктом призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку

У разі звільнення з державної служби на підставі, зокрема п. 7 ч. 1 ст. 83, державному службовцю виплачується вихідна допомога у розмірі середньої місячної заробітної плати. Вихідна допомога такому державному службовцю виплачується одноразово за його бажанням у разі виходу на пенсію або досягнення 65-річного віку

Отже, зміни дозволили:

— вступити на службу особі після досягнення граничного віку, водночас це призначення може бути здійснене лише з укладанням строкового трудового договору;

— у разі потреби за рішенням суб’єкта призначення залишити держслужбовця на державній службі після досягнення 65-річного віку за його згодою. Водночас рішення про продовження строку перебування на державній службі приймається суб’єктом призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку.

Але що ж ми маємо на сьогодні? Змінами, які відновили конкурси (Закон № 1285), була виключена частина четверта ст. 83 Закону № 889* та змінена частина третя.

* Зверніть увагу: на момент підготовки статті в тексті Закону № 889, що розмішений на сайті «Законодавство Верховної Ради України», присутні обидві правки! — Прим. ред.

Тож тепер картинка для держслужбовців та осіб, які планують вступити на державну службу, виглядає так:

Підставою для припинення державної служби є вихід державного службовця на пенсію або досягнення ним 65-річного віку (п. 7 ч. 1 ст. 83)

Водночас особа, яка досягла 65 річного віку, може вступити на державну службу

Строкове призначення на посаду здійснюється, зокрема, у разі: призначення особи, яка досягла 65-річного віку, на посаду державної служби — на один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

У разі звільнення з державної служби на підставі, зокрема п. 7 ч. 1 ст. 83, державному службовцю виплачується вихідна допомога у розмірі середньої місячної заробітної плати. Вихідна допомога державному службовцю, який звільняється на підставі п. 7 ч. 1 ст. 83, виплачується одноразово за його бажанням у разі виходу на пенсію або досягнення 65-річного віку

Отже, зараз вступити на державну службу особі після досягнення граничного віку можна, водночас це призначення може бути здійснене лише з укладанням строкового трудового договору на один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно.

Пам’ятаймо, що вступ на державну службу можливий завдяки Закону № 1285 за результатами конкурсу, а без конкурсу можливі лише переведення.

СЛУЖБА В ОМС

Саме зміни на держслужбі, імовірніше, підштовхнули законодавців, з-поміж іншого, внести зміни до Закону № 2493.

Що було. До внесення змін Законом № 1086 ст. 18. Закону № 2493 містила такі норми:

— граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 65 років.

Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади. Після досягнення граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування посадові особи місцевого самоврядування за рішенням відповідного голови можуть бути залишені на посадах радників чи консультантів (патронатна служба), якщо такі посади передбачені штатним розписом, на умовах строкового трудового договору.

Отже, з урахуванням вимог ст. 3 Закону № 2493 до внесення змін особи, які приймались на посади шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, могли перебувати на службі до виповнення 65 років. Подальша служба в ОМС таких осіб могла бути продовжена лише на посадах патронатної служби.

Увага! Норма цієї статті каже саме про залишення на службі, а не прийняття на службу! Умови залишення:

— «політична воля» відповідного голови, виражена у його рішенні через відповідний розпорядчий документ;

— наявність посади патронатної служби у штатному розписі ради.

Строк перебування на цій посаді законодавством був не визначений, але, все ж таки, обмежений, бо з особою, яку залишав голова, мав укладатися строковий трудовий договір. За логікою, цей трудовий договір міг бути обмежений лише строком перебування такого голови на своїй посаді.

Що стало. Відповідно до вже чинних змін строк перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більш як на 5 років за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради. Рішення про продовження строку перебування на службі в органах місцевого самоврядування приймається головою відповідної ради щороку, але не більш як до досягнення посадовою особою місцевого самоврядування 70-річного віку.

Тож, як бачимо, зміни до Закону № 2493 внесено суттєві:

— особу вже можна залишити на «своїй» посаді, а не переводити на посаду патронатної служби;

— строк перебування на службі обмежено п’ятирічним строком;

— відповідні рішення про продовження строку голова має приймати щорічно.

Підсумуємо! Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування, як і до внесених змін, становить 65 років.

Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються або затверджуються на відповідні посади. Ці посади передбачені в абз. 2 — 4 ст. 10 Закону № 2493.

Після досягнення граничного віку перебування на службі посадова особа може бути залишена на службі.

Залежно від потреби голова ради може йти тепер двома шляхами:

— залишити особу на тій же посаді або призначити чи перевести її на будь-яку іншу.

Цей шлях передбачає, що голова має кожного року приймати відповідне рішення про продовження строку перебування особи на службі.

Загальний строк перебування на службі у цій ситуації не може перевищувати 5 років, тобто до досягнення 70-річного віку

— залишити особу на службі, але перевести на посаду радника чи консультанта.

Цей шлях передбачає, що голова має прийняти відповідне рішення, укласти строковий трудовий договір.

Строк продовженої, вже патронатної, служби обмежується строком перебування відповідного голови на своїй посаді

Окремо хочу звернути увагу на те, що після досягнення 65-річного віку особа, яка не перебувала на службі, не може бути на неї прийнята, бо в обох випадках йдеться про те, що після досягнення граничного віку перебування на службі в ОМС особа може бути ЛИШЕ ЗАЛИШЕНА на службі.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі