Теми статей
Обрати теми

Знову зміни до БК: говоримо про Закон № 212

Ковшова О., економіст-аналітик ВБ «Фактор»
З приходом весни до Бюджетного кодексу України1 знову завітали зміни. Їх внесено Законом України від 02.03.15 р. № 212-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України». Зазначимо, що він набрав чинності 13.03.15 р.2 На що цього разу треба звернути увагу, ми й поговоримо. Хутко до справи!

1 Далі за текстом — БК.

img 1

2 З дня, наступного за днем опублікування («Голос України»,12.03.15 р., № 44), далі за текстом — Закон № 212.

Про граничні обсяги місцевого боргу

Такі обсяги чітко прописані у ч. 3 ст. 18 БК.

Як пам’ятаємо, загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого територіальною громадою міста боргу3станом на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 200 % (для міста Києва — 400 %) середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку. Такий обсяг не включає обсяг місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів. Його визначають прогнозом відповідного місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до вимог ч. 4 ст. 21 БК.

3 Без урахування гарантійних зобов’язань, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій.

Раніше у разі перевищення цієї граничної величини відповідна міська рада зобов’язувалась вжити заходів для приведення такого загального обсягу боргу у відповідність із положеннями БК. Із приходом змін ситуація дещо змінилась. Тепер у разі очікуваного перевищення цієї граничної величини міська рада надає місцевому фінансовому органу дозвіл на тимчасове перевищення такої граничної величини.

У свою чергу, місцевий фінансовий орган зобов’язується подати міській раді для схвалення план заходів з приведення такого загального обсягу боргу у відповідність із положеннями БК. Попередньо такий план заходів місцевий фінансовий орган повинен узгодити із Міністерством фінансів України.

Про розмежування деяких видатків між бюджетами

З огляду на зміни, що відбулись у ст. 87 БК, процес децентралізації набирає обертів. Відтепер з державного бюджету не будуть здійснюватись видатки на утримання шкіл мистецтв (художніх, музичних, хореографічних), які є загальноосвітніми навчальними закладами (школами-інтернатами) державної власності та ліцеїв (гімназій)-інтернатів з посиленою військово-фізичною підготовкою державної власності.

Але на цьому не зупинились. Фінансування з державного бюджету отримають загальноосвітні спеціалізовані школи (школи-інтернати), ліцеї (гімназії)-інтернати) державної власності за переліком, який визначить КМУ. На момент написання статті такого переліку ще немає.

Про «медичні» видатки

«Медичних» змін торкнулась ст. 89 БК. Відтепер з бюджетів міст республіканського АР Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом і перспективним планом формування територій громад, тепер будуть фінансуватись спеціалізовані медико-санітарні частини.

З цих же бюджетів передбачено й здійснення видатків на інші державні програми медичної та санітарної допомоги.

Одразу ж розшифровано, куди саме будуть спрямовуватись такі видатки у цих програмах: на територіальні медичні об’єднання, центри медичної статистики, автопідприємства санітарного транспорту та на інші програми і заходи.

Про освітню субвенцію

Детально про освітню субвенцію ми писали у березневому номері газеті на с. 26. У зв’язку із змінами до ст. 1032 БК доведеться доповнити надану інформацію. Адже Законом № 212 розширені повноваження з її використання.

Нагадаємо: освітня субвенція спрямовується на оплату поточних видатків визначених у ч. 1 ст. 1032БК типів навчальних закладів. Окрім цього вона може спрямовуватись й на реалізацію заходів з оптимізації мережі зазначених навчальних закладів.

Але на цьому не все. Відтепер така субвенція може спрямовуватись й на капітальні видатки таких закладів. Та не все просто. Це можливо лише при одночасному виконанні наступних умов:

1

у разі забезпечення у повному обсязі потреби у поточних витратах на бюджетний період за рахунок зазначеної субвенції

2

за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними видатками навчальних закладів

Обсяги та розподілення такої субвенції між відповідними бюджетами не змінились. Докладно про це ви можете дізнатись, зазирнувши до попереднього номера. А от порядок її перерахування — змінено, про що дізнаєтесь далі.

Про субвенцію на підготовку робітничих кадрів

Не оминули новації й субвенцію на підготовку робітничих кадрів, яка визначена ст. 1033БК. Відтепер її спрямовують не тільки на оплату поточних видатків професійно-технічних закладів, але й на інші навчальні заклади державної і комунальної власності, які надають послуги з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення.

Такі навчальні заклади можуть направляти таку субвенцію й на капітальні видатки по аналогії із вимогами освітньої субвенції. Тобто, тільки у разі забезпечення у повному обсязі потреби у поточних витратах на бюджетний період за рахунок зазначеної субвенції та за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними видатками.

Крім того, така субвенція може спрямовуватись й на реалізацію заходів з оптимізації мережі навчальних закладів державної і комунальної власності, які надають послуги з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення.

Трохи підкореговано й параметри формули, яка допомагає розподілити її між відповідними бюджетами.

Нагадаємо: формулу розробляє центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти (Міносвіти), та затверджує КМУ.

Внесені зміни носять цілковито технічну направленість. Тож наведемо нову редакцію таких параметрів:

1

кількість учнів, включаючи учнів у гірських населених пунктах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2

коригуючі коефіцієнти приведення, що застосовуються до кількості учнів та залежно від місцевості, в якій розташований заклад

Про інші зміни

Зазнала змін і ч. 1 ст. 55 БК. Перелік захищених видатків поповнився новим видом. Відтепер до захищених видатків загального фонду включені видатки на оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

Також відкоректована ст. 90 БК, яка відповідає за видатки, що здійснюються з бюджету АР Крим і обласних бюджетів, зокрема, видатки на освіту та охорону здоров’я.

Так, зміни торкнулись видатків на:

1

загальну середню освіту: спеціалізовані школи (школи-інтернати) державної власності (крім шкіл, визначених у п.п. «а» п. 7 ч. 1 ст. 87 БК)

2

професійно-технічну освіту (на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних та інших навчальних закладах державної та комунальної власності)

3

інші державні програми медичної та санітарної допомоги (медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, центри медичної статистики, територіальні медичні об’єднання, автопідприємства санітарного транспорту, бази спецмедпостачання, центри здоров’я і заходи санітарної освіти, регіональні заходи з реалізації державних програм, інші програми і заходи)

Значних змін зазнала й ст. 108 БК. Відтепер органи Державної казначейської служби України згідно з розписом Державного бюджету України здійснюють перерахування:

базової та реверсної дотації

щодекадно

освітньої та медичної субвенції, а також субвенції на підготовку робітничих кадрів

двічі на місяць

Прикінцеві та перехідні положення

У новій редакції викладений й п. 20 Прикінцевих та перехідних положень БК. Як відомо, у 2015 році з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення можуть здійснюватись видатки, визначені:

п. 1 ч. 1 ст. 88 БК

видатки на органи місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення

п.п. «а» п. 2 ч. 1 ст. 89 БК, а також п.п. «б» п. 2 ч. 1 ст. 89 БК

в частині утримання навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад», за умови, що загальноосвітній навчальний заклад — I ступеня

п. 5 ч. 1ст. 89 БК

в частині утримання сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек

Отже, якщо:

районна (міська) рада прийняла рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків сільській, селищній, міській (міста районного значення) раді

у районному (міському) бюджеті затверджують міжбюджетні трансферти з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування (з бюджету міста обласного значення бюджетам адміністративно підпорядкованих йому міст, сіл і селищ)

Примітка. Обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів визначають за формулою, яку затвердила відповідна районна (міська) рада у додатку до рішення про місцевий бюджет. Такі обсяги не можуть бути меншими відповідних затверджених видатків бюджетів сіл, селищ, міст районного значення на 2014 рік.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі