Теми статей
Обрати теми

Новий антикорупційний Закон: знайомство з термінологією

Козіна В., шеф-редактор
14.10.14 р. був прийнятий Закон України № 1700-VІІ «Про запобігання корупції»1. Цей Закон вводиться у дію лише 26.04.15 р., і ми вже починали його аналізувати у минулому році. Однак до його редакції вже двічі були внесені зміни, а тому, щоб не плутатись, ми почнемо його аналіз з початку. Сьогодні ми порівняємо термінологію, якою оперує новий Закон, із вже звичними нам термінами, якими до 26 квітня ми користувалися згідно із Законом України від 07.04.11 р. № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції»2.

1 Далі за текстом — Закон № 1700 або новий Закон.

2 Далі за текстом — Закон № 3206 або старий Закон.

Антикорупційна експертиза

Старе поняття (визначене Законом № 3206)

Законом № 3206 як самостійне поняття не визначалася. Водночас ст. 15 цього Закону передбачено, що антикорупційна експертиза проводиться з метою виявлення в чинних нормативно-правових актах та проектах нормативно-правових актів факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення

Нове поняття (визначене Законом № 1700)

антикорупційна експертиза

діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією

Новий порядок здійснення антикорупційних експертиз регулює ст. 55 Закону № 1700. Ми вже говорили про це у минулому році, але наголошу ще раз — зверніть увагу на одну з особливостей антикорупційних експертиз за новим Законом! Згідно з ч. 7 ст. 55 Закону № 1700 за ініціативи фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб може проводитися громадська антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів. Згідно з ч. 8 ст. 55 нового Закону результати антикорупційної експертизи, в тому числі громадської, підлягають обов’язковому розгляду суб’єктом видання (прийняття) відповідного акта, його правонаступником або суб’єктом, до якого перейшли відповідні нормотворчі повноваження у даній сфері. Також важливо не забувати, що як і раніше, проведення громадської антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, проектів нормативно-правових актів, а також оприлюднення її результатів здійснюються за рахунок відповідних фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб або інших джерел, не заборонених законодавством.

Підпорядкування близьких осіб

Старе поняття (визначене Законом № 3206)

безпосереднє підпорядкування

відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням

Нове поняття (визначене Законом № 1700)

пряме підпорядкування

відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням

Раз ми вже аналізуємо підпорядкування близьких осіб, давайте подивимось, що у нас виникло нового у частині обмежень щодо прямого підпорядкування близьких осіб.

Приємна новина: коло осіб, щодо яких діють обмеження на роботу у прямому підпорядкуванні, значно зменшене. Зокрема, новий закон не забороняє працювати у прямому підпорядкуванні особам, які працюють у юридичних особах публічного права, але не є працівниками держаних органів чи держслужбовцями. Тобто «звичайним» працівникам комунальних підприємств та установ, державних підприємств та організацій теоретично можна працювати у прямому підпорядкуванні. Чому теоретично? Тому що Законом № 1700 значно деталізовано поняття «конфлікту інтересів» та передбачено чіткі алгоритми по їх врегулюванню. Тому далі ми більш детально розглянемо випадки, коли заборони на роботу близьких осіб у прямому підпорядкуванні не буде, але загроза конфлікту інтересів вимагатиме вжиття досить серйозних заходів — навіть до звільнення чи переведення одного з близьких.

Ще одна приємність. Раніше пряме підпорядкування дозволялося, лише якщо обидві близькі особи перебували на виборних посадах. Тепер п. 2 абз. 1 ч. 1 ст. 27 закону № 1700 дозволяє спільно працювати близьким особам, які прямо підпорядковані одна одній у зв’язку з набуттям одним з них статусу виборної особи.

Залишилася незмінною вимога Закону, за якою особи, визначені п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону № 1700, при прийнятті на роботу зобов’язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб. А ось про посадових осіб юридичних осіб публічного права (про тих же посадовців комунальних та державних підприємств) у цій нормі забули, і для них обов’язок повідомляти при прийнятті на роботу про працюючих родичів у Законі № 1700 не закріплений.

Близькі особи

Старе поняття (визначене Законом № 3206)

близькі особи

чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення, в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі

Нове поняття (визначене Законом № 1700)

близькі особи

особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, на яких поширюється дія Закону № 1700 (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов — чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта

Як бачите, законодавець розставив усі крапки над «і» у частині прив’язки цього визначення до спільного проживання та побуту із суб’єктом корупційної відповідальності.

Нове поняття чітко встановлює ступінь родинних зв’язків, за наявності яких особи вважаються близькими, незалежно від того, проживають вони разом чи ні.

Не слід плутати цей термін з поняттям «члени сім’ї», яке у першу чергу використовується для цілей декларування. Про нього ми поговоримо окремо далі.

Поняття «близькі особи» використовується для визначення можливості (чи заборони) на пряме підпорядкування, права на одержання подарунків без обмежень тощо.

Також зверніть увагу, що за новим Законом не вважаються близькими особи, які хоча й проживають спільно та мають спільний побут, не перебувають у відносинах сімейного характеру. Наприклад, молоді люди спільно винаймають квартиру, бо не бажають жити з батьками, а дозволити собі винаймати житло поодинці не можуть через брак коштів. Скажімо, два хлопця, які після закінчення ВНЗ у цілях економії винаймають квартиру у місті, куди їх розподілили працювати після навчання. Хоча ці хлопці спільно проживають, і, можливо, пов’язані спільним побутом, їх не пов’язують стосунки сімейного характеру. Відповідно, вони не є близькими для цілей застосування антикорупційного законодавства.

Конфлікт інтересів

Старе поняття (визначене Законом № 3206)

конфлікт інтересів

суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень

Нове поняття (визначене Законом № 1700)

потенційний конфлікт інтересів

наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

реальний конфлікт інтересів

суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

Спектр правовідносин, які будуть охоплюватись новими поняттям конфлікту інтересів, на порядок розширено. Наявність потенційної зацікавленості у чомусь буде означати наявність конфлікту інтересів. Новий Закон приділяє окрему увагу правомірній поведінці осіб, у яких може виникати потенційний конфлікт інтересів між їх особистою (приватною) зацікавленістю у чомусь та їхніми службовими обов’язками. Про конфлікт інтересів та механізми його врегулювання ми поговоримо більш детально у наступному номері.

Однак у розрізі нової термінології хочу звернути вашу увагу на принципово нове поняття, введене законом № 1700, яке тісно пов’язане з питаннями наявності конфлікту інтересів. приватний інтерес це будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку із членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

Це поняття потрібно знати напам’ять та використовувати кожного разу, коли потрібно відповісти собі на запитання — а чи можу я, як суб’єкт відповідальності, вчинити ту чи іншу дію (утриматись від дії), чи не диктує мені цю поведінку мій приватний інтерес? Дуже простий приклад, який поширений на практиці. Депутат місцевої ради голосує за прийняття рішення про відведення земельної ділянки собі (своїй близькій особі). Тут є серйозний конфлікт інтересів, а тому депутату потрібно не просто утриматись від голосування з цього питання, а й прослідкувати, щоб факт «утримання» було обов’язково відображено у протоколі пленарного засідання. На жаль, практика з розгляду цих правопорушень дуже негативна по відношенню до депутатів-порушників.

Корупція та корупційні правопорушення

Старе поняття (визначене Законом № 3206)

корупційне правопорушення

умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність

Нове поняття (визначене Законом № 1700)

корупційне правопорушення

діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність

правопорушення, пов’язане з корупцією

діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом № 1700 вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, на яку поширюється дія цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність

Нове визначення корупційного правопорушення буде охоплювати не лише умисні дії, а й протиправну бездіяльність. Це суттєво розширить коло проступків та злочинів, які будуть містити ознаки корупції.

З’явиться у нас і новий тип правопорушень, які по суті не будуть вважатися корупційними, але будуть пов’язані з ними. Наслідки вчинення цих правопорушень будуть такими ж несприятливими для посадовців, як і за вчинення корупційних правопорушень, але умови їх кваліфікації будуть іншими.

Поняття терміну «корупція» по суті не змінилося. Але на фоні посилення відповідальності та деталізації інших визначень доцільно пригадати, у чому полягає корупція:

Старе поняття (визначене Законом № 3206)

корупція

використання суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення наданих йому службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення, або на його вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей

Нове поняття (визначене Законом № 1700)

корупція

використання особою, яка підпадає під дію Закону № 1700, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, яка підпадає під дію Закону № 1700, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей

Неправомірна вигода

Старе поняття (визначене Законом № 3206)

неправомірна вигода

грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав

Нове поняття (визначене Законом № 1700)

неправомірна вигода

грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав

Нове визначення охоплює більш широке коло «вигод», які суб’єктам корупційної відповідальності не можна буде одержувати без законних підстав. Будь-які блага, навіть ті, які не мають грошового чи іншого матеріального вираження, посадовці мають одержувати тільки на законних підставах. Наприклад, піарна стаття у пресі чи безкоштовний ефір на радіо (особливо під час виборчої кампанії) за певних умов можуть бути розцінені як неправомірна вигода.

Подарунок

Старе поняття (визначене Законом № 3206)

старий Закон цього визначення не містив

Нове поняття (визначене Законом № 1700)

подарунок

грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової

Закон № 3206 не містив визначення «дарунка», а лише оперував цим поняттям. Цивільний кодекс України також не містить точного визначення поняття «дарунок», а лише надає його ознаки. Тому, особливо зважаючи на значну кількість обмежень, пов’язаних із одержанням подарунків, дуже добре, що новий антикорупційний Закон чітко розтлумачує нам, що ж означає цей термін.

Борці з корупцією

Старе поняття (визначене Законом № 3206)

спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції

органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, якщо інше не передбачено законом

Нове поняття (визначене Законом № 1700)

спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції

органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції

Це ті, хто може здійснювати контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства. Як бачите, Служба безпеки України втратила ці повноваження, а у зв’язку з реорганізацією системи МВС уточнено назву органів, які можуть здійснювати антикорупційний контроль «по міліційній лінії».

Суб’єкти декларування

Старе поняття (визначене Законом № 3206)

суб’єкти декларування

особи, зазначені в п. 1, пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 4 цього Закону, які зобов’язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Нове поняття (визначене Законом № 1700)

суб’єкти декларування

особи, зазначені у п. 1, пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону, інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону

По суті коло осіб, які мають складати та подавати антикорупційну декларацію, не надто змінилося. Просто визначення поняття «перекочувало» у іншу за номером статтю. Однак, у Законі № 1700 уточнено, що на рівні законодавчих актів може бути визначено інших осіб, які не охоплені загальним переліком, складати декларації. Тому нам доведеться уважно відслідковувати пов’язані з антикорупційною боротьбою нововведення.

Члени сім’ї

Старе поняття (визначене Законом № 3206)

члени сім’ї

особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, в тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі

Нове поняття (визначене Законом № 1700)

члени сім’ї

особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі

Як бачите, тут особливих змін не відбулося — є лише одне корисне уточнення. Нагадаю, що згідно з Прикінцевими положеннями Закону № 1700 (п. 2 та 4) порядок фінансового контролю деякий час буде визначений старим Законом № 3206. А ось коло осіб, які для цілей фінансового контролю визначаються як «члени сім’ї», зміниться, буде визначатися за новими правилами.

Тому не пропустіть це уточнення та не забувайте його використовувати з 26 квітня, коли Закон № 1700 буде введений у дію.

Покажу, як це працюватиме, на кількох прикладах.

Приклад 1. Суб’єкт декларування прийняв у себе родину біженців із зони АТО. Наразі доводиться обґрунтовувати, чому ці особи не є членами сім’ї декларанта у розумінні антикорупційного законодавства, прив’язувати до відсутності спільних прав та обов’язків тощо. За новими правилами, оскільки цих людей не будуть пов’язувати стосунки сімейного характеру, — додатково обґрунтовувати щось не потрібно — вони просто не члени сім’ї.

Приклад 2. Дві особи (не подружжя, не пара) спільно проживають у кімнаті гуртожитку. Такі у них просто житлові умови. Як правило, коли люди з кимось ділять дах, вони стають досить близькими — спільно готують, спільно прибирають, піклуються один про одного. Наразі дуже складно доводити, що ці люди не є членами сім’ї у розумінні антикорупційного законодавства, адже у більшості випадків у них наявні і спільне проживання, і пов’язаність спільним побутом. Якщо вони спільно купують якусь побутову техніку у свою кімнату — холодильник, телевізор, пральну машину тощо — у них ще й з’являються спільні права та обов’язки. Але ж по суті (де-юре) для цілей застосування приписів сімейного чи цивільного законодавства ці люди не є сім’єю! Новий Закон дозволяє не тренувати мізки, шукаючи аргументи для того, щоб не витрясати інформацію про доходи, витрати та інше зі свого сусіда по гуртожитку, тепер дуже просто довести, що особи не є членами сім’ї, якщо їх не пов’язують стосунки сімейного характеру.

Виборні особи

Старе поняття (визначене Законом № 3206)

Нове поняття (визначене Законом № 1700)

виборні особи

Президент України, народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови

Старий Закон взагалі не оперував таким терміном. У Законі № 1700 він досить часто використовується. Наприклад, при визначенні обмежень щодо прямого підпорядкування, при дотриманні вимоги щодо політичної нейтральності (виборним особам дозволено не бути політично нейтральними), повідомлення про незгоду на виконання протизаконних рішень чи доручень тощо. Тому цілком логічно, що законодавці дали розшифровку цього поняття.

На завершення

Хоча новий Закон № 1700 набагато більший за попередній, і вас на початку, можливо, буде дратувати необхідність вивчення досить великого обсягу інформації, не падаймо духом! Новий Закон дуже добре структурований, набагато логічніший та простіший для сприйняття, ніж попередній. Нам просто треба навчитися ним користуватися. Що ми і будемо робити відсьогодні.

Прошу долучатися до обговорення у нашому форумі http://budget.factor.ua/! Будемо вдячні за запитання, ідеї, готовність ділитися власним досвідом. Чим швидше ми заповнимо прогалини, які можуть виникнути на практиці, — тим менше вірогідність, що хтось буде несправедливо притягнутий до відповідальності. Тож — приєднуйтесь до нашої спільноти!

Теги корупція
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі