Теми статей
Обрати теми

Оголошення про конкурсний набір до Школи місцевого самоврядування DESPRO

Місцеве самоврядування Березень, 2015/№ 3
Друк

Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO оголошує конкурсний набір до чергової Школи місцевого самоврядування DESPRO, яка розпочнеться 4 травня 2015 року з дистанційного (електронного) курсу, а потім проходитиме у м. Києві у вигляді очного навчання протягом 20-22 травня 2015 року.

До Школи запрошуються представники органів місцевого самоврядування — члени всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування: сільські та селищні голови, голови районних рад, мери малих міст.

Для участі у навчанні необхідно заповнити Анкету (додається). Анкету також можна завантажити на платформі проекту DESPRO «Інновації та кращі практики місцевого самоврядування» у підрозділі: «Спільноти практик». Режим доступу: http://mx.despro.org.ua:8081/mod/forum/discuss.php?d=7122

Заповнену анкету учасника необхідно надіслати факсом, поштою або електронним повідомленням до 12.04.15 р. (включно) із поміткою «Заявка на участь у Школі місцевого самоврядування».

 

Поштова адреса:

Проект ДЕСПРО, вул. Бориса Грінченка, 2, офіс 2, м. Київ, 01001, Україна

Факс:

+38 (044) 279-67-27

Електронна пошта:

t.siryk@despro.org.ua

 

Відбір учасників Школи буде здійснено спеціально створеною комісією, про результати відбору апліканти будуть повідомлені до 30.04.15 р.

Деякі критерії відбору учасників:

 

1

Учасниками навчання можуть бути лише керівники ОМС (сільський, селищний, міський голова, голова районної ради)

2

Участь у відборі можуть брати тільки керівники тих ОМС, які є членами однієї із всеукраїнських асоціацій ОМС

3

Відбір проводиться окремо за трьома категоріями: сільські та селищні голови; міські голови; голови районних рад

4

У відборі беруть участь сільські, селищні, міські голови та голови районних рад із усіх регіонів України, окрім АР Крим, міст Києва та Севастополя. Відбір проводиться окремо по кожному рівню ОМС. Переможцями відбору у кожній категорії стають по одному заявнику з кожного регіону, які мають рейтинг, вищий за інших заявників із цього ж регіону. До них додаються 6 кращих за рейтингом заявників (з тих, що залишилися) незалежно від регіону. Якщо з якихось регіонів заявників не було, то до переможців відповідно додаються наступні кращі за рейтингом заявники незалежно від регіону. Загалом до ШМС по кожній категорії заявників буде відібрано до 30 осіб

5

При отриманні рівної кількості балів декількома заявниками з однієї категорії перевага надаватиметься представникам ОМС із Сумської, Вінницької, Івано-Франківської, Полтавської та Дніпропетровської областей (партнерських областей проекту DESPRO)

 

З повним текстом «Положення про відбір учасників» можна ознайомитись на платформі проекту DESPRO «Інновації та кращі практики місцевого самоврядування» у підрозділі: «Спільноти практик».

Яка мета навчань? У рамках Школи передбачається проходження теоретичних та практичних тематик з децентралізації, а також два онлайн-тренінги з питань децентралізації та управління проектами місцевого розвитку. Запрошуємо ознайомитись із навчальними модулями та матеріалами у «Бібліотеці Школи».

Що потім? Серед учасників Школи будуть відібрані ті, які пройдуть тренінг для тренерів та у подальшому представлятимуть свої кращі практики на заходах проекту DESPRO. Найактивніші учасники матимуть також змогу взяти участь у ознайомчих візитах до інших країн для обміну досвідом.

По закінченні Школи усі слухачі отримають Диплом учасника Школи місцевого самоврядування та Сертифікат за участь у дистанційних електронних курсах з децентралізації та управління проектами місцевого розвитку.

Якщо є запитання? Із запитаннями просимо звертатися за телефоном +38 (044) 270-55-21 чи на електронну адресу m.bryl@despro.org.ua (координатор Марина Бриль, експерт Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO).

 

Відбір учасників від членів всеукраїнських Асоціацій органів місцевого самоврядування

до Школи місцевого самоврядування

Анкета

1. Персональні дані, контакти

1.1.

Прізвище

 

 

Ім’я

 

 

По батькові

 

1.2.

Посада

(повністю)

1.3.

Назва органу місцевого самоврядування

(повністю)

 

поштова адреса ОМС

 

 

телефон ОМС

 

 

факс ОМС

 

 

адреса електронної пошти ОМС

 

 

адреса сайту ОМС

 

1.4.

Персональні контактні дані заявника

 

 

поштова адреса

 

 

телефон службовий

 

 

телефон мобільний

 

 

адреса електронної пошти

 

1.5.

Освіта заявника (рівень освіти, назва закладу, рік закінчення, спеціальність)

 

1.6.

Додаткова фахова підготовка — семінари, навчання тощо у сфері МС та дотичних сферах за останні 5 років (рік, назва курсу, організатор)

(лише найважливіші навчання й такі, що безпосередньо стосуються сфери місцевого самоврядування)

2. Досвід

Примітка: усі описані Вами приклади успішної практичної діяльності можуть стати предметом «живих кейсів», тобто Вам може бути запропоновано поділитися своїм досвідом із іншими учасниками навчання

2.1.

Професійний досвід у сфері МС та у дотичних сферах (часові рамки; організації, проекти; посади, функції; головні досягнення, результати)

(лише найважливіший досвід й такий, що безпосередньо стосується сфери місцевого самоврядування)

2.2.

Чи має Ваша громада стратегію (стратегічний план) розвитку? Чи можете Ви надати приклади практичної реалізації стратегічного плану через проекти розвитку громади? (назва, суть та головні практичні результати, донори, партнери)

(не більш як один-два найважливіших приклади; опис суті та результатів кожного — одним реченням)

2.3.

Чи маєте Ви власні розробки (продукти/послуги), кращі практики, запроваджені у Вашій та/або в інших громадах? (назва, суть, практичні результати)

(не більш як один-два найважливіших приклади; опис суті та результатів кожного — одним реченням)

3. Бачення місії та завдань місцевого самоврядування

3.1.

Які цілі та завдання місцевого самоврядування є, на Вашу думку, найбільш пріоритетними?

(одним реченням)

3.2.

Які напрямки поточної діяльності ОМС Ви вважаєте найважливішими? Яким питанням приділяєте найбільше уваги щодня? Наведіть приклади

(не більш як два напрямки; до кожного — не більш як по одному прикладу; опис кожного прикладу — одним реченням)

4. Реформування місцевого самоврядування

4.1.

Чи бачите Ви необхідність децентралізації та реформи місцевого самоврядування? Що насамперед треба реформувати?

(одне-два речення)

4.2.

Чи готові Ви запроваджувати реформу МС у своїй громаді? Якою є Ваша персональна участь у розробці/обговоренні/просуванні реформи?

(один-два найважливіших приклади участі; опис кожного — одним реченням)

4.3.

Чи маєте Ви намір працювати у сфері МС після реформи (зокрема, у разі ліквідації вашої громади/району)?

(одне речення)

5. Участь в асоціаціях органів місцевого самоврядування

5.1.

Членом якої всеукраїнської та/чи місцевої асоціації ОМС та з якого часу є Ваш ОМС?

 

5.2.

Чого Ви очікуєте від АОМС? Чи задовольняє асоціація Ваші потреби?

(одне-два речення)

5.3.

Чи входите до складу органів управління АОМС та/або інших постійних чи тимчасових органів асоціації (назвіть їх); чи берете участь у загальних зборах/конференціях, інших заходах? Якщо ні, то чому?

(опис причин — одним реченням)

5.4.

Чи сплачує Ваш ОМС членські внески в АОМС? Наскільки регулярно? Якщо ні, то чому?

(опис причин — одним реченням)

6. Мотивація до участі у навчанні

6.1.

Чому Ви бажаєте взяти участь у навчанні, які головні мотиви?

(одним реченням)

6.2.

Чого Ви очікуєте від навчання, які нові знання/навики плануєте набути?

(одне-два речення)

6.3.

Як Ви плануєте застосовувати на практиці отримані під час навчання знання/навики?

(одне-два речення)

7. Готовність до ролі тренера

7.1.

Чи маєте Ви досвід викладацької/тренерської діяльності? Наведіть приклади

(один-два головних приклади; опис кожного — одним реченням)

7.2.

Яку тему Ви б могли запропонувати колегам у якості лектора? Про яку власну кращу практику могли б розповісти?

(одна-дві головних теми/кращі практики; опис кожної — одним-двома реченнями)

7.3.

У яких професійних спільнотах Ви берете участь та в якій якості?1

 

8. Інше

8.1.

Звідки Ви дізналися про навчання? Хто порекомендував Вам узяти участь?

 

8.2.

Чи готові Ви долучитися до організації навчання у Вашому місті/регіоні? Яким чином?

 

 

 

Згода на збір і обробку персональних даних

Я, ________________________________, підтверджую, що надана мною інформація є правдивою і достовірною та добровільно надаю дозвіл на обробку наданих мною персональних даних з метою забезпечення ефективного відбору учасників до Школи місцевого самоврядування.

 

Я підтверджую, що ознайомлений з метою обробки персональних даних до моменту підтвердження цієї згоди та в повному обсязі повідомлений (-на) про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних». Передача наданих мною персональних даних, зокрема третім особам, може здійснюватися без моєї письмової чи будь-якої іншої згоди та не потребує будь-якого повідомлення про здійснення такої передачі.

 

Дата: _____________________________

Підпис: ___________________________

1 Спільнота практик DESPRO, РегіоНет, Ресурсний центр УАРОР тощо.

 

Важливо

Усі відповіді, за можливості, мають супроводжуватися прикладами, доказами (посиланнями, документами, матеріалами тощо).

У разі необхідності із заявником може бути проведена усна (телефонна) співбесіда.

Заповнену та підписану Анкету просимо надіслати електронною поштою до 12 квітня 2014 року (включно) на електронну адресу t.siryk@despro.org.ua, або факсом на номер +380 44 279 6727, або поштою на адресу:

Проект ДЕСПРО

Вул. Бориса Грінченка, 2, офіс 2

м. Київ, 01001, Україна

 

Із запитаннями просимо звертатися за телефоном — +38 044 270 5521 чи на електронну адресу m.bryl@despro.org.ua (координатор Марина Бриль, експерт Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі