Теми статей
Обрати теми

Охорона здоров’я: фінансування по-новому

Федченко Л., головний редактор
Місцеве самоврядування Березень, 2015/№ 3
Друк
24.01.15 р. набула чинності1 постанова КМУ від 23.01.15 р. № 11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»2, якою, зокрема, затверджено Порядок та умови надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам3 та прийнято ще декілька важливих рішень у цій сфері. Але про все по порядку.
img 1

1 З дня опублікування у газеті «Урядовий кур’єр», 24.01.15 р., № 13.

2 Далі за текстом — постанова № 11.

3 Далі за текстом — Порядок надання субвенції.

Про що йдеться у постанові № 11?

Слід зазначити, що постанову № 11 КМУ прийняв відповідно до ст. ст. 97 і 1034 Бюджетного кодексу України4. Зверніть увагу, що до ст. 97 було внесено зміни Законом України від 28.12.14 р. № 79-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин»5, який набув чинності 01.01.15 р. Що ж стосується ст. 1034 БК, то вона взагалі є новою і з’явилася завдячуючи, знову ж таки, Закону № 79. Тому вважаємо за доречне нагадати зміст цих статей БК.

4 Далі за текстом — БК.

5 Далі за текстом -— Закон № 79.

Так, ст. 97 БК передбачає надання трансфертів з Державного бюджету України місцевим бюджетам. Зокрема, надання медичної субвенції місцевим бюджетам регламентоване п. 8 ч. 1 вказаної статті. До того ж, у ч. 2 ст. 97 БК чітко вказано, що порядок та умови надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам визначаються КМУ. При цьому порядок та умови надання субвенції, яка вперше визначена законом про Державний бюджет України, затверджуються КМУ у строк не пізніше 30 днів з дня набрання ним чинності.

А от нова ст. 1034 БК саме і передбачає норму під назвою медична субвенція. Згідно із ч. 1 цієї статті видатки місцевих бюджетів, передбачені у п. 3 ч. 1 ст.89  та п. 3 ч. 1 ст. 90 БК, проводяться за рахунок медичної субвенції, яка може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі закладів охорони здоров’я.

Давайте згадаємо, які ж видатки маються на увазі.

Зокрема, п. 3 ч. 1 ст. 89 БК відносить до видатків, що здійснюються з бюджетів міст республіканського АР Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, видатки на охорону здоров’я:

 

а

первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні широкого профілю, спеціалізовані медико-санітарні частини, пологові будинки, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки, а також дільничні лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти, центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги)

б

програми медико-санітарної освіти (міські та районні центри здоров’я і заходи із санітарної освіти)

 

У свою чергу, п. 3 ч. 1 ст. 90 БК відносить до видатків, що здійснюються з бюджету АР Крим і обласних бюджетів, видатки на:

 

а

консультативну амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні республіканського АР Крим та обласного значення, центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги)

б

спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (спеціалізовані лікарні, поліклініки, включаючи стоматологічні, центри, диспансери, госпіталі для ветеранів війни, будинки дитини, станції переливання крові)

в

санаторно-курортну допомогу (санаторії для хворих на туберкульоз, санаторії для дітей та підлітків, санаторії медичної реабілітації)

г

інші державні програми медичної та санітарної допомоги (медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, центри медичної статистики, бази спецмедпостачання, центри здоров’я і заходи санітарної освіти, регіональні заходи з реалізації державних програм, інші програми і заходи)

 

Після того, як ми нагадали норми БК, повертаємося знову до постанови № 11.

Увага! КМУ дозволив здійснювати протягом бюджетного періоду видатки на фінансування закладів охорони здоров’я та програм у сфері охорони здоров’я, визначених у ст. 1034 БК, одночасно з державного та місцевого бюджетів та/або одночасно з різних бюджетів (п. 2 постанови № 11).

Окрім цього, відповідно до п. 3 постанови № 11, обласні, Київська міська та районні державні адміністрації мають:

 

1

розробити і затвердити протягом одного місяця плани заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, у тому числі за рахунок детінізації економіки (не менш як 2 відсотки доходів загального фонду), дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів (не менш як 1 відсоток обсягу видатків на бюджетну сферу) та посилення фінансово-бюджетної дисципліни

2

забезпечити відповідність повноважень щодо здійснення витрат бюджету обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період

3

забезпечити дотримання вимоги ч. 4 ст. 77 БК щодо врахування під час затвердження відповідного бюджету у першочерговому порядку потреби в коштах для оплати праці працівників бюджетних установ згідно із встановленими законодавством умовами оплати праці та розміром мінімальної заробітної плати, а також для проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами сфери охорони здоров’я

4

забезпечити під час виконання бюджету проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами сфери охорони здоров’я, не допускаючи прострочення заборгованості з таких виплат

5

забезпечити укладення договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів

6

здійснити у разі виникнення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних послуг конкретні заходи щодо погашення такої заборгованості, забезпечивши використання не менш як 90 відсотків наявних коштів, насамперед загального фонду місцевих бюджетів

7

упорядкувати структуру штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої чисельності, крім випадків, пов’язаних з відкриттям (розширенням) установ та збільшенням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб

8

здійснювати у разі потреби розподіл цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, які передбачені в обласних бюджетах, між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць відповідної області

 

Порядок надання субвенції

Отже, Порядок надання субвенції визначає механізм надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам6.

6 Далі за текстом — субвенція.

Головний розпорядник субвенції — МОЗ, а розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

Субвенція спрямовується на оплату поточних видатків закладів охорони здоров’я та програм у сфері охорони здоров’я, визначених у ст. 1034 БК, про які ми вже згадали вище. Субвенція може спрямовуватися на здійснення заходів з оптимізації мережі закладів охорони здоров’я.

Цитата

У складі субвенції передбачається резерв коштів, обсяг яких не може перевищувати 1 відсотка загального обсягу субвенції, для здійснення видатків, що не могли бути враховані під час застосування формули, за якою визначається порядок розподілу субвенції між місцевими бюджетами (п. 4 Порядку надання субвенції).

При цьому п. 5 Порядку надання субвенції передбачено, що додатковий розподіл і перерозподіл загальних обсягів субвенції між місцевими бюджетами здійснює КМУ.

Увага! Місцеві ради мають право передавати кошти субвенції у вигляді міжбюджетного трансферту іншим бюджетам для надання медичних послуг за місцем обслуговування населення.

Відповідно до п. 6 Порядку надання субвенції субвенція перераховується в установленому порядку до обласних і районних бюджетів, міських (м. Києва та міст обласного значення) бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

Однак згідно з п. 7 Порядку надання субвенції не допускається спрямування субвенції на:

 

1

закупівлю товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані з оплатою поточних видатків та заходів, зазначених у п. 3 Порядку надання субвенції

2

здійснення заходів, видатки на які передбачені за іншими бюджетними програмами

3

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку

 

Використання субвенції здійснюється в обсязі, передбаченому у Законі про Державний бюджет України на відповідний рік, з урахуванням вимог постанови КМУ від 01.03.14 р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» (п. 8 Порядку надання субвенції).

Цитата

! Відповідні місцеві ради, об’єднані територіальні громади мають право розподіляти залишки субвенції на кінець бюджетного періоду відповідними рішеннями, а також додатково понад обсяги субвенції планувати та здійснювати з місцевих бюджетів оплату поточних і капітальних видатків закладів охорони здоров’я та програм у сфері охорони здоров’я, визначених у ст. 1034 БК, включаючи погашення бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства. Залишки субвенції на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді для поточного утримання (крім заробітної плати) і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я та виконання програм у сфері охорони здоров’я з урахуванням цільового призначення субвенції (п. 9 Порядку надання субвенції).

У Порядку надання субвенції також приділено увагу питанням закупівель та попередній оплаті товарів, робіт і послуг. Так, за нормою п. 10 цього Порядку закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку. А попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок субвенції, проводиться відповідно до постанови КМУ від 23.04.14 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (п. 11 Порядку надання субвенції).

Перерахування субвенції здійснюється Казначейством відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою КМУ від 15.12.10 р. № 1132, і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном (п. 12 Порядку надання субвенції).

При цьому згідно з п. 13 Порядку надання субвенції Казначейство щодекади: перераховує субвенцію на рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету; подає Мінфіну та МОЗ інформацію про перераховані суми коштів в розрізі обласних і районних бюджетів, міських (м. Києва та міст обласного значення) бюджетів і бюджетів об’єднаних територіальних громад та зведену інформацію в розрізі бюджетів областей і м. Києва.

Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку (п. 14 Порядку надання субвенції).

Відповідно до п. 15 та 16 Порядку надання субвенції обласні та Київська міська держадміністрації мають подавати щомісяця до 15 числа МОЗ звіт про використання субвенції для інформування щомісяця до 20 числа Мінфіну. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі