Теми статей
Обрати теми

Об’єднані тергромади: відповіді на актуальні кадрові запитання

Федченко Л., головний редактор
Місцеве самоврядування Квітень, 2016/№ 4
Друк
У місцевих рад, які здійснили добровільне об’єднання згідно із Законом України від 05.02.15 р. № 157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад», виникає безліч запитань, з якими вони звертаються до нас. У цьому матеріалі ми узагальнили найпоширеніші з них — можливо, відповіді стануть у нагоді іншим радам, які тільки планують процес добровільного об’єднання у своїх громадах. Цього разу ми обрали за тему кадрові питання, а в наступних номерах висвітлимо інші теми: реорганізація, інвентаризація в органах місцевого самоврядування, особливості бюджетного процесу та бухгалтерського обліку в радах, громади яких об’єдналися.

img 1

Запитання 1: Як попередити про наступне вивільнення працівників сільської ради, яка увійшла до складу об’єднаної територіальної громади1?

1 Далі за текстом — ОТГ.

Відповідь: Працівники сільської ради, її виконкому, які займають невиборні посади, працюють до закінчення процедури реорганізації. Попередження про наступне вивільнення зовсім не означає, що всі попереджені працівники будуть обов’язково звільнені з роботи за п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України2 (у зв’язку з реорганізацією), частина з них, можливо:

2 ДАлі за текстом — КЗпП.

— буде переведена на посади в ОТГ;

— набуде права на пенсію і звільниться у зв’язку із виходом на пенсію;

— працевлаштується самостійно в інших установах чи на підприємствах.

За п. 1 ст. 40 КЗпП розриваються трудові договори, укладені на невизначений строк, а також строкові трудові договори до закінчення строку їх чинності власником або уповноваженим ним органом у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Звільнення з цих підстав називають вивільненням. Відповідно до ст. 492 КЗпП про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за 2 місяці.

Важливим є те, що видати розпорядження про попередження необхідно у строк не пізніше ніж за 2 місяці до передбачуваного вивільнення (тобто закон дозволяє попереджати раніше і категорично забороняє роботодавцю скорочувати цей строк). У разі, якщо точна дата фактичного вивільнення працівників невідома, жодного порушення у завчасному попередженні не буде.

Розпорядження має містити посилання на ч. 4 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», згідно з якою з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною ОТГ, у порядку, визначеному цим Законом, здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб — сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, та розміщених поза адміністративним центром ОТГ, шляхом їх приєднання до юридичної особи — сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі ОТГ. Після завершення реорганізації відповідні юридичні особи — сільські, селищні, міські ради припиняються у порядку, визначеному цим Законом.

Розпорядження видається сільським, селищним, міським головою ОТГ.

Зразок розпорядження та листа ознайомлення можна знайти на порталі: http://decentralization.gov.ua/legalhelp у темі «Інформація. Правова допомога» (справа зверху у панелі закладок), «Частина 1» зразків документів.

Запитання 2: Попереджувати про вивільнення у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання необхідно лише працівників ради, що припиняється, чи і працівників ради ОТГ?

Відповідь: Працівників ради — головної садиби не потрібно попереджувати тільки у разі, якщо у них не відбувається жодних змін істотних умов праці.

Відповідно до ст. 32 КЗпП істотними умовами праці є зміна систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміна розрядів і найменування посад тощо. Як бачите, перелік не є вичерпним, істотними можуть бути й інші умови праці, не вказані у ньому.

Запитання 3: Чи можливо працівника, попередженого розпорядженням сільського голови ОТГ за 2 місяці про наступне вивільнення, звільнити з роботи до закінчення цього строку? Якщо так, то яким чином це правильно оформити?

Відповідь: Так, можливо, але виключно з ініціативи працівника.

У разі, коли працівник ОМС, що увійшов до складу ОТГ і перебуває у процесі реорганізації, бажає звільнитися до закінчення 2-місячного терміну попередження, він має на це повне право.

Зверніть увагу: на відміну від працівника, роботодавець, тобто рада, не має права з власної ініціативи звільнити працівника раніше 2-місячного терміну попередження — це заборонено чинним КЗпП.

Наприклад, працівник прийняв для себе рішення звільнитися з роботи раніше 2-місячного терміну попередження — знайшов собі іншу роботу, і чекати закінчення цього терміну він не бажає. У такому випадку він має подати роботодавцю відповідну заяву. Ця заява буде підтверджувати, що саме працівник виявив бажання звільнитися раніше, бо, як пам’ятаєте, роботодавцю подібні кроки не дозволено робити.

Одразу зауважимо: працівник може звільнитися до закінчення 2-місячного терміну попередження не лише у зв’язку реорганізацією (п. 1 ст. 40 КЗпП), а й за власним бажанням (ст. 38 КЗпП) чи за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП — можливо, але застосовується здебільшого до строкових трудових договорів).

Заява подається на ім’я відповідного голови ОТГ.

img 2

Звертаю вашу увагу, що у разі звільнення працівника на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП йому належить виплатити вихідну допомогу (ст. 44 КЗпП) так само, як і працівникам, які звільняться за п. 1 ст. 40 КЗпП після закінчення 2-місячного терміну попередження.

У трудову книжку працівника вноситься запис: «Звільнений з роботи у зв’язку із реорганізацією, п. 1 ст. 40 КЗпП України.»

А от у разі звільнення працівника з інших підстав — власне бажання (ст. 38 КЗпП), угода сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП) — вихідна допомога не виплачується.

У трудову книжку працівника вноситься запис: «Звільнений з роботи за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України.»

У графі 4 трудової книжки зазначаємо дату на номер розпорядження про звільнення.

Запис засвідчується підписом особи, відповідальної за кадрову роботу в раді ОТГ (зазначається її посада, прізвище та ініціали), і печаткою ради ОТГ.

Запитання 4: Чи потрібно письмово повідомляти службу зайнятості про вивільнення працівників сільської ради, що увійшла до складу ОТГ у зв’язку із об’єднанням?

Відповідь: Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 50 Закону України «Про зайнятість населення» ви зобов’язані надати відповідну письмову інформацію до служби зайнятості (ваш районний чи міськрайонний центр зайнятості) про масове вивільнення працівників. Масовим вважається згідно з ч. 1 ст. 48 цього Закону одноразове протягом:

1) одного місяця: вивільнення 10 і більше працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 20 до 100 працівників;

вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 101 до 300 працівників;

2) трьох місяців — вивільнення 20 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації незалежно від чисельності працівників.

Тож подавати таку інформацію зобов’язані лише ради ОТГ, які підпадають під зазначені норми Закону.

Оскільки розпорядження про наступне вивільнення приймається вже у раді ОТГ її головою, кількість вивільнюваних працівників визначається в цілому по ОТГ, а не по кожній сільській, селищній раді окремо.

Запитання 5: Які записи необхідно внести до трудової книжки сільського, селищного голови, повноваження якого закінчилися та на якого покладено виконання обов’язків старости до проведення перших виборів старост?

Відповідь: На зразку представлено записи у трудовій книжці на прикладі вигаданих персонажів: Гайдамацього сільського голови, очолювана яким Гайдамацька сільська рада увійшла до складу Козацької селищної ради внаслідок добровільного об’єднання територіальних громад.

img 3

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ч. 1 та 2 ст. 79 цього Закону.

Пряма норма міститься у ч. 2 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», згідно з якою повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, завершуються в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною ОТГ.

Запис про закінчення повноважень сільського голови вноситься у раді ОТГ, завіряється відповідальною за кадрову роботу в раді ОТГ особою та завіряється печаткою ради ОТГ.

Запитання 6: Чи можливо покласти виконання обов’язків старости до проведення перших виборів старости на секретаря сільської ради?

Відповідь: Так, можливо, лише у разі, якщо секретар сільської ради здійснював повноваження сільського голови відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування» до об’єднання територіальних громад.

Відповідно до п. 3 Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» у селах, селищах, в яких знаходилися органи місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися, обов’язки старости до обрання на перших виборах старости виконує особа, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання.

Отже, рада ОТГ має прийняти рішення, яким покласти виконання обов’язків старости до обрання на перших виборах старости на особу, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання.

У разі, якщо повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання здійснював за Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» секретар відповідної ради, виконання обов’язків старости до обрання на перших виборах старости покладається на секретаря відповідної ради.

У трудову книжку секретаря ради у такому разі вносяться такі записи:

img 4

Запитання 7: Чи може бути староста депутатом міської об’єднаної громади?

Відповідь: Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат місцевої ради, який перебуває на посаді керівника місцевого органу виконавчої влади чи на іншій посаді, на яку поширюються вимоги Конституції та законів України щодо обмеження сумісництва, не може поєднувати свою службову діяльність на цій посаді з посадою: 1) сільського, селищного, міського голови; 2) секретаря сільської, селищної, міської ради; 3) голови та заступника голови районної у місті, районної, обласної ради; 4) а також з іншою роботою на постійній основі в радах, їх виконавчих органах та апараті.

Оскільки відповідно до ч. 6 ст. 141 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста є членом виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної громади за посадою, то згідно зі ст. 51 цього Закону на нього поширюються як на члена виконкому усі обмеження щодо суміщення і сумісництва, як на голову сільської, селищної та міської ради.

Отже, якщо особа, на яку покладено обов’язки старости, була обрана депутатом ради ОТГ, вона має скласти повноваження депутата.

Запитання 8: Чи має бути звільнено секретаря сільської ради, що об’єдналась, на підставі ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», якщо він є одночасно секретарем виконавчого комітету?

Відповідь: Так, повноваження секретаря має бути припинено.

До того ж не у всіх сільських радах секретар ради є одночасно секретарем її виконавчого комітету, хоча ч. 4 ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» надає можливість такого поєднання, зазначаючи, що секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.

Повноваження секретаря сільської ради припиняються на підставі ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», оскільки виборна посада секретаря ради — її основна робота (посада). Підставою для цього є ч. 2 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до якої повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, завершуються в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною ОТГ. Після завершення повноважень сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, їхні виконавчі комітети продовжують здійснювати свої повноваження до затвердження сільською, селищною, міською радою, обраною ОТГ, персонального складу її виконавчого комітету. Протягом зазначеного строку сільський, селищний, міський голова, обраний ОТГ, очолює такі виконавчі комітети та входить до їх персонального складу.

Запитання 9: Чи можна секретаря сільської ради перевести на посаду начальника відділу в раді ОТГ?

Відповідь: Саме «перевести» — не можна.

Адже ст. 3 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» визначає 3 види посад в ОМС:

1) виборні, на які особи обираються громадою;

2) виборні, на які особи обираються чи затверджуються радою;

3) посади, на які особи призначаються відповідним головою за визначеною процедурою (конкурсом).

Відповідно до ст. 10 цього ж Закону прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється на посаду секретаря ради шляхом обрання радою. На посади керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування — шляхом призначення відповідним головою на конкурсній основі.

Отже, посада секретаря ради є виборною, на яку особа обирається радою із числа її депутатів, а посада керівника відділу є невиборною посадою, на яку особи призначаються відповідним головою на конкурсній основі.

Тож спочатку мають бути припинені повноваження цієї особи як секретаря ради на підставі ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а потім можливе її прийняття на будь-яку посаду в ОТГ, у тому числі керівника відділу.

Запитання 10: Особа працювала сільським головою у сільській раді, яка увійшла до складу ОТГ з центром у іншому населеному пункті. На першій сесії новообраної ради ОТГ повноваження даної особи як сільського голови закінчуються. На цій же сесії ця особа затверджується заступником сільського голови ОТГ і відмовляється від виконання обов’язків старости. У такому разі записи в трудовій книжці цієї особи про припинення повноважень сільського голови та затвердження заступником сільського голови ОТГ вносяться одним днем? Якщо в один день, то як йому цей день оплачувати — як сільському голові чи як заступнику сільського голови ОТГ?

Відповідь: Ні, однозначно не одним днем, оскільки за загальним правилом трудового законодавства день звільнення працівника є останнім днем його роботи.

Спочатку вноситься запис про припинення повноважень сільського голови, підставою для цього буде рішення сесії ОТГ про результати виборів і визнання повноважень новообраної ради ОТГ. Засвідчується цей запис печаткою ради, де він був головою, та підписом особи, відповідальної за кадрову роботу у цій сільській раді.

Наступний запис розпочинаємо із зазначення повної назви сільської ради ОТГ (особа вже буде працювати в іншої юридичної особи). Після цього наступним робочим днем вносимо запис про затвердження цієї особи на посаду заступника сільського голови ОТГ, підставою буде рішення ради ОТГ про його затвердження на посаду. Засвідчувати цей запис печаткою ОТГ та підписом посадової особи не треба, бо це робиться виключно у разі звільнення з роботи.

Отже, останній день роботи на посаді сільського голови буде оплачуватися сільською радою, де особа працювала головою, а перший день роботи на посаді заступника сільського голови ОТГ — радою ОТГ з наступного робочого дня після припинення ним повноважень сільського голови ради, що об’єдналася.

Запитання 11: Як оформити трудову книжку сільського голови ради, що увійшла до ОТГ, у разі його обрання сільським головою ОТГ?

Відповідь: У такому випадку маємо внести до його трудової книжки 2 записи:

1) про завершення ним повноважень сільського голови ради, що увійшла до ОТГ:

— відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України «Про доб­ровільне об’єднання територіальних громад» повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, завершуються в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною ОТГ;

— підставою для цього буде рішення ради ОТГ про результати виборів ради ОТГ та визнання її повноважень, прийняте на першій сесії ОТГ;

2) про обрання його на посаду сільського голови ОТГ:

— відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання;

— підставою для цього буде рішення ради ОТГ про результати виборів сільського голови ОТГ та визнання його повноважень, прийняте на першій сесії ОТГ.

Таким чином, у трудовій книжці зазначаємо таке:

1) під наступним за порядком номером:

— у графі «Дата внесення запису» вказуємо дату проведення першої сесії ОТГ;

— у графі «Відомості про роботу...» зазначаємо «Повноваження ______ сільського голови завершено, ч. 2 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»;

— у графі «Підстава...» вказуємо дату та номер рішення ради ОТГ про оголошення результатів виборів ради ОТГ та визнання повноважень депутатів ради ОТГ;

— засвідчуємо цей запис підписом особи, відповідальної за кадрову роботу сільської ради, яка увійшла до ОТГ, і її печаткою.

Під наступним за порядком номером зазначаємо:

« ____________ рада» (вказуємо повну назву ради ОТГ — це обов’язково, адже відтепер зазначена у запитанні особа буде працювати на іншу юридичну особу);

— у графі «Дата внесення запису» також зазначаємо дату проведення першої сесії ОТГ;

— у графі «Відомості про роботу...» вказуємо «Обраний на посаду _________ сільського голови (повна назва його посади у ОТГ);

— у графі «Підстава...» зазначаємо дату та номер рішення ради ОТГ про оголошення результатів виборів сільського голови ОТГ та визнання його повноважень;

— засвідчувати цей запис ані підписом посадової особи ради ОТГ, ані печаткою ради ОТГ не потрібно (це робиться лише у разі звільнення з роботи).

Запитання 12: На кого можна покласти виконання обов’язків старости, якщо той склав повноваження в зв’язку з переходом на іншу посаду (наприклад, заступника голови ОТГ)? Чи до проведення перших виборів старост населений пункт залишається без старости?

Відповідь: Із тексту п. 3 Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» випливає, що ОТГ має право покласти виконання обов’язків старости до проведення перших виборів старост на конкретно визначених осіб (далі — цитата): «<...> обов’язки старости до обрання на перших виборах старости виконує особа, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання.»

Як бачите, інших варіантів немає. Тому у разі, якщо особа, на яку ОТГ покладено виконання обов’язків старост до перших виборів, звільняється з посади з будь-яких підстав, населені пункти, на які поширювалася його компетенція, залишаться без виконувача обов’язків старости до проведення перших виборів старост, якщо йдеться виключно про посаду «в. о. старости».

Запитання 13: Яке має бути розпорядження голови ОТГ про переведення працівників в зв’язку з реорганізацією та які записи мають бути в трудових книжках?

Відповідь: Щодо переведення працівників сільських, селищних рад, які увійшли до складу ОТГ, у штат ради ОТГ варто звернути увагу на такі важливі моменти:

1) оскільки припинення сільських, селищних рад як юридичних осіб здійснюється шляхом реорганізації (приєднання), категорично заборонено звільняти з роботи працівників, які перебувають у відпустках для догляду за дитиною до 3 чи 6 років (звільнення цих категорій працівників допускається виключно у разі повної ліквідації юридичної особи (тобто коли немає правонаступника, а у нашому випадку правонаступником всіх рад-юросіб є рада ОТГ)), тому таких працівників обов’язково переводимо у ОТГ, а після закінчення їх відпустки маємо право їх звільнити чи запропонувати їм іншу роботу;

2) звісно, навряд чи рада ОТГ має реальні можливості працевлаштувати всіх без винятку працівників сільських, селищних рад, що увійшли до складу ОТГ, тому все ж таки когось мусите звільнити з роботи. Проте варто знати, що звільнення з роботи у зв’язку із реорганізацією можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників;

3) перш ніж починати процес переведення працівників, маємо розробити та затвердити структуру ради ОТГ.

Тепер перейдемо ближче до самого розпорядження про переведення працівників.

У разі, якщо цим розпорядженням здійснюється не лише переведення працівників у раду ОТГ, а й, можливо, звільнення деяких працівників, рекомендуємо на­звати розпорядження, наприклад, «Про кадрові питання» тощо.

Зразок розпорядження.

img 5

img 6

Щодо записів у трудових книжках працівників, переведених у раду ОТГ. Оскільки у радах, що увійшли до ОТГ, проходить процес реорганізації шляхом приєднання, про це також має бути зазначено у трудових книжках працівників.

Записи, що вносяться до трудової книжки працівника, переведеного до ради — головної садиби ОТГ:

— про реорганізацію.

У графі 3 «Відомості про прийом на роботу...»: __________________ (назва ради, яка увійшла до ради ОТГ) реорганізовано шляхом приєднання до ____________________ (назва ради ОТГ);

у графі 4 «Підстава...» зазначаємо дату та номер рішення ради ОТГ про реорганізацію, датою внесення запису є дата прийняття рішення про реорганізацію.

Засвідчувати цей запис підписом посадової особи ОТГ та печаткою ради ОТГ не потрібно;

— про переведення працівника у раду ОТГ.

У графі 3 «Відомості про прийом на роботу...»: Призначено на посаду ____________ (назва посади у раді ОТГ) по переведенню із ______________________ (на­зва сільської, селищної ради, де особа працювала до реорганізації);

у графі 4 «Підстава...» зазначаємо дату та номер розпорядження голови ОТГ про призначення цієї особи на посаду, датою внесення запису є дата видання розпорядження.

Засвідчувати цей запис підписом відповідальної за кадрову роботу посадової особи ради ОТГ і печаткою ради ОТГ не потрібно — це буде здійснюватися при звільненні працівника.

Запитання 14: Як бути з працевлаштуванням працівників комунальних підприємств, установ та організацій, які знаходилися в управлінні місцевих рад, що припинилися у зв’язку з об’єднанням? Чи треба їх звільняти та приймати заново на посади?

Відповідь: Ні. По відношенню до комунальних установ, засновником яких була рада, що припинилася, відбувається зміна власника — тепер це комунальне підприємство (установа, організація) належить мешканцям усієї об’єднаної громади, а функції особи, уповноваженої власником, по відношенню до працівників цих об’єктів комунальної власності виконує рада ОТГ.

Відповідно до ч. 4 ст. 36 КЗпП у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП).

Запитання 15: До моменту об’єднання трудові книжки керівників комунальних закладів (шкіл, дитсадків тощо) зберігалися у профільних відділах РДА. Тепер ці комунальні заклади передаються у власність ОТГ і будуть фінансуватись за рахунок відповідного місцевого бюджету. Що робити із контрактами та трудовими книжками цих посадових осіб?

Відповідь: Трудові книжки передаються за актами до уповноваженого підрозділу ОМС ОТГ. Більше для керівників у кадрових питаннях нічого не змінюється до моменту, поки рада не прийме рішення змінити умови управління відповідним закладом, що потягне за собою зміну умов контракту.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі