Теми статей
Обрати теми

Реєстрація по-новому: Закон № 835 у дії (частина 2)

Брусенцова Я., юрист-аналітик ВБ «Фактор»
У попередньому номері1 ми пообіцяли вам продовжити розгляд Закону України від 26.11.15 р. № 835-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»2. Раніше ви вже мали змогу дізнатися про те, яким чином органи місцевого самоврядування отримують новий функціонал і потрапляють до переліку суб’єктів, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. В цій же частині статті акцент буде зроблено, власне, на механізмі проведення таких реєстраційних дій.

1 Див. «Місцеве самоврядування» № 1 за січень 2016 р., с. 5.

2 Далі за текстом — Закон № 835.

У першій частині статті зазначалося, що відповідно до розд. II Закону № 835 з 01.01.16 р. набрав чинності п. 1 розд. I вказаного законодавчого акта, яким Закон України від 15.05.03 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»3 було викладено в новій редакції. Нагадаємо, що відтепер цей нормативно-правовий акт має нову назву: Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»4. Саме ним мають керуватися державні реєстратори юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців5, в тому числі і таких суб’єктів державної реєстрації як виконавчі органи сільських, селищних та міських рад.

3 Далі за текстом — старий реєстраційний Закон.

4 Далі за текстом — новий реєстраційний Закон.

5 Далі за текстом — державний реєстратор.

Зауважуємо, що дія нового реєстраційного Закону поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи6, та фізичних осіб — підприємців.

6 Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, як суб’єкти державної реєстрації, не уповноважені на здійснення державної реєстрації громадських формувань, тому в цій статті не буде згадувань про них, в тому числі і в термінах.

Перш ніж перейти до процедурних моментів вчинення реєстраційних дій, наведемо деякі терміни, які містить новий реєстраційний Закон. Так, якщо ви пам’ятаєте, в січневому номері нашого видання ми вказували, що до повноважень суб’єктів державної реєстрації належить в тому числі і надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань7. Це здійснюється, зокрема, шляхом надання витягів та виписок із нього.

7 Далі за текстом — Єдиний державний реєстр.

Єдиний державний реєстр

єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи

виписка з Єдиного державного реєстру

документ в електронній формі, який формується та оновлюється за результатами проведення реєстраційних дій і містить відомості про юридичну особу або її відокремлений підрозділ, фізичну особу — підприємця (у тому числі про взяття на облік в органах державної статистики та державної фіскальної служби, видачу ліцензії та документів дозвільного характеру) або громадське формування, що не має статусу юридичної особи

витяг з Єдиного державного реєстру

документ у паперовій або електронній формі, що сформований програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру за зазначеним заявником критерієм пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру, які є актуальними на дату та час формування витягу або на дату та час, визначені у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому Реєстрі

принцип мовчазної згоди у сфері державної реєстрації

принцип, згідно з яким державний реєстратор набуває право на проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій без одержання від державних органів у порядку та випадках, визначених новим реєстраційним Законом, відповідних документів (крім судових рішень та виконавчих документів) або відомостей, за умови, що відповідні державні органи у встановлений цим Законом строк не направили до державного реєстратора такі документи або відомості

технічна помилка

описка, друкарська, граматична, арифметична помилка, допущена державним реєстратором під час проведення ним реєстраційних дій

реєстраційна справа

сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій

Новий реєстраційний Закон, власне, як і його попередник, визначив, що під державною реєстрацією слід розуміти офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення, зокрема, юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, про юридичну особу та фізичну особу — підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених вказаним Законом.

Держателем Єдиного державного реєстру є Міністерство юстиції України, яке вживає організаційних заходів, пов’язаних із забезпеченням його функціонування.

Слід віддати належне законодавцю: він навів (визначив) перелік заявників, які звертаються до суб’єкта державної реєстрації для здійснення тієї чи іншої реєстраційної дії. До прийняття Закону № 835 старий реєстраційний Закон не визначав і не конкретизував заявників. Отже, відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 1 нового реєстраційного Закону заявниками в розумінні цього Закону, зокрема, є:

засновник (засновники) або уповноважена ними особа

у разі подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи

керівник державного органу, органу місцевого самоврядування або уповноважена ним особа

у разі подання документів для державної реєстрації створення державного органу, органу місцевого самоврядування

голова комісії з припинення або уповноважена ним особа

у разі подання документів для державної реєстрації припинення юридичної особи

уповноважений представник юридичної особи

у разі подання документів для проведення інших реєстраційних дій щодо юридичної особи

фізична особа, яка має намір стати підприємцем, або уповноважена нею особа

у разі подання документів для державної реєстрації фізичної особи підприємцем

фізична особа — підприємець або уповноважена нею особа

у разі подання документів для проведення інших реєстраційних дій щодо фізичної особи — підприємця

державний орган, родичі (чоловік, дружина, батьки, діти, онуки, дід, баба, брати, сестри) та спадкоємці фізичної особи — підприємця

у разі подання документів для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця у зв’язку з її смертю, визнанням безвісно відсутньою чи оголошенням померлою

Крім того, звертаємо вашу увагу на те, що відтепер замість реєстраційної картки (була актуальна під час дії старого реєстраційного Закону) заявник має подавати відповідну заяву (залежно від виду реєстраційної дії). Форми таких заяв затверджені наказом Міністерства юстиції України від 06.06.15 р. № 15/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Засади державної реєстрації (виділ, перетворення тощо...)

Суб’єкти державної реєстрації особливу увагу мають звернути на ст. 4 нового реєстраційного Закону. Ця норма визначає момент настання певних подій, які є наслідком «трансформації» юридичних осіб. Йдеться, зокрема, про виділ, поділ, злиття, перетворення, приєднання юридичних осіб. Важливим є те, що новий реєстраційний Закон чітко визначив, коли, наприклад, вважається завершеним виділ, поділ тощо. Наведемо ці моменти:

у разі виділу

Виділ вважається завершеним з дати державної реєстрації змін до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі, про юридичну особу, з якої здійснено виділ, щодо юридичної особи — правонаступника.

У разі виділу юридичних осіб здійснюється державна реєстрація:

– юридичних осіб, утворених у результаті виділу;

– змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, про юридичну особу, з якої здійснено виділ, щодо юридичної особи — правонаступника

у разі злиття

Припинення вважається завершеним з дати державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття.

У разі злиття юридичних осіб здійснюється державна реєстрація новоутвореної юридичної особи та державна реєстрація припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття

у разі перетворення

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи.

У разі перетворення юридичних осіб здійснюється державна реєстрація припинення юридичної особи, що припиняється у результаті перетворення, та державна реєстрація новоутвореної юридичної особи

у разі поділу

Поділ вважається завершеним з дати державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті поділу.

У разі поділу юридичних осіб здійснюється державна реєстрація новоутворених юридичних осіб та державна реєстрація припинення юридичної особи, що припиняється у результаті поділу

у разі приєднання

Приєднання вважається завершеним з дати державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються.

У разі приєднання юридичних осіб здійснюється державна реєстрація припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті приєднання, та державна реєстрація змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються

Крім іншого, ч. 7 ст. 4 нового реєстраційного Закону визначила момент, коли фізична особа — підприємець позбавляється статусу підприємця. Він настає з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності цією фізичною особою.

Зверніть увагу на останню графу наведеної вище таблиці. Вона вам буде цікава не лише як суб’єктам державної реєстрації зокрема, а й як органам місцевого самоврядування взагалі.

Сьогодні низка органів місцевого самоврядування долучилася до процесу реформування в частині добровільного об’єднання територіальних громад, пройшовши процедуру об’єднання. Інформація, що міститься в цій графі, надає відповідь на запитання, яке стосується набуття статусу юридичної особи органів місцевого самоврядування головної садиби, як прийнято сьогодні називати ту територіальну громаду, що стала адміністративним центром об’єднаної територіальної громади.

Щодо відомостей Єдиного державного реєстру

Новий реєстраційний Закон в ст. 9 наводить перелік відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі. Слід відмітити, що його було значно розширено порівняно з тим, який передбачав старий реєстраційний Закон.

Ті органи місцевого самоврядування, які взяли вже на себе функцію суб’єкта державної реєстрації (чи планують її взяти), можуть самостійно ознайомитися із зазначеною статтею. Для всіх інших органів місцевого самоврядування для загального відома наведемо деякі позиції переліку тих відомостей, які має містити Єдиний державний реєстр саме про органи місцевого самоврядування. Отже, в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:

1

найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності)

2

ідентифікаційний код

3

організаційно-правова форма

4

місцезнаходження юридичної особи

5

види діяльності

6

дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу (крім місцевих рад та їхніх виконавчих комітетів)

7

відомості про керівника юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові, посада, дата призначення або набуття повноважень, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи

8

відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи

9

інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон та адреса електронної пошти

10

дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог

11

дані про скасування рішення органу, що прийняв рішення про припинення юридичної особи

12

дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

13

дані про юридичних осіб — правонаступників

14

дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру тощо

Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів

Новий реєстраційний Закон, як і старий реєстраційний Закон, передбачає інформаційну взаємодію з Єдиним державним реєстром. Нагадаємо, це має важливе значення під час здійснення державної реєстрації. Зауважимо, що механізм взаємодії залишено майже без змін (нині це ст. 13 нового реєстраційного Закону). Так, передбачається, що інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів у випадках, визначених ст. 13 нового реєстраційного Закону, здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі у порядку, визначеному Міністерством юстиції України спільно з відповідними державними органами.

Наприклад, на час підготовки цього матеріалу діють три нормативно-правові акти, які визначають порядок взаємодії між інформаційними системами відповідно Державної фіскальної служби України, Державної служби статистики України та Пенсійного фонду України.

Це, зокрема:

– спільний наказ Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 09.10.15 р. №1918/5/869 «Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та інформаційними системами Державної фіскальної служби України, обмін документами в електронній формі»;

– спільний наказ Міністерства юстиції України та Міністерства соціальної політики України від 28.09.15 р. № 1830/5/967 «Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та інформаційними системами Пенсійного фонду України»;

– спільний наказ Міністерства юстиції України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28.09.15 р. № 1834/5/1212 «Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та інформаційними системами Державної служби статистики України»

Існує вірогідність того, що перелічені документи зазнають змін.

Слід зазначати, що в повній мірі інструмент взаємодії поки що не працює, але, як стверджують практики, для забезпечення функціонування системи державної реєстрації його буде достатньо в існуючому на сьогодні вигляді.

Увага! Новим реєстраційним Законом, як і його попередником, визначено, що в день проведення реєстраційної дії забезпечується передача до відповідних інформаційних систем відомостей, зазначених у ст. 13 цього Закону. Це здійснює технічний адміністратор Єдиного державного реєстру.

Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру — визначене Міністерством юстиції України державне унітарне підприємство, віднесене до сфери його управління, що здійснює заходи із створення, доопрацювання та супроводження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру, порталу електронних сервісів та відповідає за їх технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надає, блокує та анулює доступ до Єдиного державного реєстру та проводить навчання роботі з цим Реєстром.

Зауважуємо, що в більшості своїй, власне, як і механізм здійснення взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів, перелік тих відомостей, які мають передаватися державними органами до Єдиного державного реєстру, залишився майже незмінним.

Нагадаємо: як і раніше, новий реєстраційний Закон зобов’язує технічного адміністратора в день проведення реєстраційної дії забезпечити передачу до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (нині це Державна фіскальна служба України), відомостей про проведення такої реєстраційної дії.

В той же час нововведенням нового реєстраційного Закону є те, що відтепер до Державної фіскальної служби України одночасно з відомостями Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи та державну реєстрацію фізичної особи — підприємця технічним адміністратором Єдиного державного реєстру забезпечується передача копії заяви про обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість в електронній формі, якщо такі заяви були подані як додаток до заяви про державну реєстрацію.

В свою чергу, Державна фіскальна служба України забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру відомостей, які перелічені в ч. 6 ст. 13 нового реєстраційного Закону. Він залишився незмінним.

А от перелік відомостей, які передаються до Єдиного державного реєстру центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, було розширено. Відтепер такі відомості складаються з:

1

дати запису про взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду органу державної статистики, в якому юридична особа, її відокремлений підрозділ, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації та фізична особа — підприємець перебуває на обліку, — у день отримання відомостей про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи — підприємця, скасування державної реєстрації їх припинення

2

дати та номера запису про зняття з обліку юридичної особи, її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації та фізичної особи — підприємця — у день отримання відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця

3

ідентифікаційного коду для його присвоєння юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, відокремленим підрозділам іноземної неурядової організації, представництву, філії іноземної благодійної організації суб’єктом державної реєстрації — протягом п’яти днів з дня отримання відповідної заявки

4

фінансової звітності про господарську діяльність юридичної особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про фінансові результати — протягом місяця з дня її отримання

Зауважимо, що новим реєстраційним Законом було уточнено перелік відомостей, який має передаватися до інформаційної системи Пенсійного фонду України. Відтепер це відомості про:

1

проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи

2

початок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

3

державну реєстрацію припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця

На відміну від свого попередника новий реєстраційний Закон навів перелік відомостей, передача яких забезпечується Пенсійним фондом України до Єдиного державного реєстру. Це, зокрема, відомості про:

1

відсутність (наявність) заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування — у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації

2

відсутність (наявність) заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування — протягом 30 календарних днів з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

Увага! Новий реєстраційний Закон у випадку припинення, зокрема, юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця не передбачає надання ними державному реєстратору довідки відповідного органу доходів і зборів про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів, а також довідки відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування.

Нагадаємо: старий реєстраційний Закон вимагав надання вказаних вище документів.

Відтепер же відповідно до норм нового реєстраційного Закону державний реєстратор відомості про відсутність заборгованості має отримувати від відповідних державних органів завдяки механізму взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами таких органів.

Як і раніше, новий реєстраційний Закон передбачив, що відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію:

створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи — підприємця, скасування державної реєстрації їх припинення

є підставою для взяття їх на облік в органах державної статистики, державної фіскальної служби та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства

припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця

є підставою для зняття їх з обліку в органах державної статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства

Документи для державної реєстрації

Слід зазначити, що новий реєстраційний Закон на відміну від попередника уніфікував порядок подання документів для державної реєстрації (ст. 14). Ця норма передбачає, що документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі.

У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням. При цьому, якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Документи в паперовій формі приймаються за описом, примірник якого в день їх надходження видається заявнику з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані документи.

Тепер декілька слів про вимоги до документів, що подаються для державної реєстрації. Їх викладено в ст. 15 нового реєстраційного Закону. Слід зазначити, що порівняно з попередніми вимогами (містилися в ст. 8 старого реєстраційного Закону) нові було уточнено та дещо змінено.

Як і раніше, визначено, що документи мають бути викладені державною мовою. Нововведенням є те, що додатково такі документи можуть викладатися, за бажанням заявника, іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію). Відтепер уточнюється, що текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами). Новий реєстраційний Закон закріпив заборону щодо наявності в документах підчищень або дописок, закреслених слів та інших виправлень (не обумовлених в них), орфографічних та арифметичних помилок. Також передбачається, що документи не повинні заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст. Заява про державну реєстрацію підписується заявником.

Увага! Новий реєстраційний Закон вперше визначив вимоги до змісту рішення про припинення юридичної особи.

Воно має містити відомості про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог.

Увага! Новий реєстраційний Закон скасував можливість вносити зміни, зокрема, до установчих документів юридичної особи шляхом оформлення окремого додатку.

Так, п. 11 ч. 1 ст. 15 нового реєстраційного Закону визначено, що внесення змін до установчого документа юридичної особи, положення, регламенту, списку суддів постійно діючого третейського суду, статуту (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, оформляється шляхом викладення його в новій редакції.

Також в п. 12 цієї ж статті було уточнено, що передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчий баланс (у разі поділу або виділу) юридичної особи повинні відповідати вимогам, встановленим законом. Щоправда, необхідно зауважити, що в жодному нині діючому нормативно-правовому акті жодних вимог ні до передавального акта, ні до розподільчого балансу ви не знайдете.

Вимоги до найменування юридичної особи

Загальні вимоги до найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу віднайшли своє закріплення в ст. 16 нового реєстраційного Закону. Деталі вимоги виписані в наказі Міністерства юстиції України від 05.03.12 р. № 368/5 «Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки». Вважаємо, ви самостійно можете з ними ознайомитися.

Ми ж звертаємо вашу увагу на одну лише норму (ч. 4 ст. 16 нового реєстраційного Закону). Вона визначає, що найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування). Це положення має важливе значення під час запровадження реформи місцевого самоврядування (в частині добровільного об’єднання територіальних громад).

Нагадаємо: абз. 3 ч. 4 ст. 8 Закону України від 05.02.15 р. № 157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад»8 передбачає, що найменування представницького органу місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади як юридичної особи складається з частини, яка є похідною від власного найменування населеного пункту, визначеного її адміністративним центром, у формі прикметника та відповідного загального найменування представницького органу місцевого самоврядування (сільська, селищна, міська рада). Як показує практика, під час процесу об’єднання громад складається ситуація, коли назва представницького органу місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади є тотожною назві представницького органу місцевого самоврядування територіальної громади, яка увійшла до складу об’єднаної як адміністративний центр.

8 Далі за текстом — Закон № 157.

Отже, завдяки виключенням, які містить ч. 4 ст. 16 нового реєстраційного Закону по відношенню до органів місцевого самоврядування, сьогодні є можливим без зайвого клопоту вносити зміни до відомостей Єдиного державного реєстру стосовно «нових» органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад (оминаючи при цьому питання назви таких органів). Вони залишаються такими ж. Нагадаємо, раніше в частині питання назви таких органів виникали складнощі.

Щодо державної реєстрації юридичної особи

Тепер доцільно поговорити, власне, про державну реєстрацію юридичних осіб. Щодо реєстрації фізичних осіб — підприємців: пропонуємо вам самостійно ознайомитися з вимогами, які ставить до такої реєстраційної дії новий реєстраційний Закон (ст. 18).

Почнемо з того, що новий реєстраційний Закон на відміну від свого попередника вмістив (уніфікував) в одній нормі (ст. 17) загальні вимоги до всіх реєстраційних дій, які стосуються юридичної особи: створення юридичної особи; внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі; припинення юридичної особи тощо. Зверніть особливу увагу на згадану статтю. Закріплені в ній переліки документів, які подаються залежно від виду реєстраційної дії, було дещо змінено порівняно з тими, які містилися в старому реєстраційному Законі.

В той же час новий реєстраційний Закон зберіг особливості щодо державної реєстрації державних органів, а також визначив особливості реєстрації органів місцевого самоврядування.

Отже, передбачається, що для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення центрального органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, подаються такі документи:

1

заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи — правонаступника.

Примітка. Ще раз нагадаємо, що раніше замість заяви подавалася реєстраційна картка.

2

заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, — за бажанням заявника.

Примітка. Старий реєстраційний Закон також передбачав можливість подання такого документа.

3

установчий документ юридичної особи — у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа.

Примітка. Раніше зазначалося про необхідність подання двох примірників установчих документів.

4

документ про сплату адміністративного збору — у випадках, передбачених ст. 36 нового реєстраційного Закону

5

документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), — у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа

6

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта — у разі створення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або виділу.

Примітка. Старий реєстраційний Закон передбачав у разі реєстрації створення юридичної особи шляхом виділу подання серед інших документів розподільчого балансу. При цьому інша норма вже нового реєстраційного Закону передбачає у випадку виділу складення саме розподільчого балансу. Тобто це питання вимагає все ж таки уточнення.

7

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу — у разі створення юридичної особи в результаті поділу

8

документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені ч. 4 ст. 17 нового реєстраційного Закону, — у разі створення юридичної особи в результаті виділу

9

документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу — у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу

Наведений вище перелік документів є, на наш погляд, нескладним і не вимагає додаткових пояснень щодо оформлення. Перш ніж його збирати (якщо ви будете заявником) чи безпосередньо здійснювати державну реєстрацію юридичної особи (якщо ви виступатимете суб’єктом державної реєстрації) необхідно спочатку визначитися, яка ж реєстраційна дія буде вчинятися. Також зазначимо, що серед цього переліку, якщо помітили, відсутній такий документ, як примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи (подання якого у певних випадках передбачалося старим реєстраційним Законом).

Щодо особливостей державної реєстрації створення юридичної особи — державного органу. В цьому разі подається заява про державну реєстрацію створення юридичної особи.

Тепер деяку увагу приділимо державній реєстрації органів місцевого самоврядування. Нарешті в новому реєстраційному Законі віднайшли своє закріплення положення щодо особливостей їх реєстрації (залежно від типу органу).

Так, передбачається, що для державної реєстрації подається:

вид реєстраційної дії

назва документа

створення, припинення юридичної особи — місцевої ради, виконавчого комітету місцевої ради

заява про державну реєстрацію відповідно створення, припинення юридичної особи, внесення змін до відомостей про юридичну особу

зміни до відомостей про відповідну юридичну особу

Для державної реєстрації подаються:

вид реєстраційної дії

назва документа

створення, припинення юридичної особи — виконавчого органу місцевої ради (крім виконавчого комітету)

– заява про державну реєстрацію створення, припинення юридичної особи;

– акт місцевої ради про створення, припинення виконавчого органу;

– акт сільського, селищного, міського голови про призначення керівника такого органу

зміни до відомостей про юридичну особу

заява про державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу

Увага! Новим реєстраційним Законом чітко визначено, що державна реєстрація при реорганізації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб після добровільного об’єднання територіальних громад здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених Законом № 157.

Вважаємо, що в світлі реформ, які відбуваються у місцевому самоврядуванні, вам цікаво буде дізнатися також і про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи. Сьогодні, як ми вже неодноразово зазначали на сторінках нашого видання, деякі територіальні громади скористалися наданою Законом № 157 можливістю і об’єдналися. Це в більшості випадків тягне за собою необхідність внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі (наприклад, комунальне підприємство). Крім іншого, ця інформація не буде зайвою і для вас як для суб’єктів державної реєстрації.

Отже, ч. 4 ст. 17 нового реєстраційного Закону передбачається, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:

1

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі

2

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник — юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою

3

документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), — у разі змін, пов’язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи

4

документ про сплату адміністративного збору — у випадках, передбачених ст. 36 цього Закону

5

установчий документ юридичної особи в новій редакції — у разі внесення змін, що містяться в установчому документі

6

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта — у разі внесення змін, пов’язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа.

Примітка. Зокрема, необхідність у поданні такого документа виникне у разі внесення змін про юридичну особу, до якої приєднується інша юридична особа.

7

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою — у разі внесення змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи

До відома: старий реєстраційний Закон визначав перелік документів залежно від відомостей, які необхідно внести в Єдиний державний реєстр, окремо в кожній частині відповідної норми (ст. 19 цього Закону). Це, на наш погляд, було не зовсім зручно. Відтепер маємо уніфікований перелік документів, який застосовуємо в повному об’ємі чи ні залежно від того, які відомості про юридичну особу планується змінити.

Нагадаємо, що відповідно до ч. 1 ст. 104 Цивільного кодексу України9 учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов’язані протягом 3 робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію. В свою чергу такий орган здійснює державну реєстрацію вказаного рішення. Ця процедура передує державній реєстрації припинення самої юридичної особи.

Сподіваємося, що наші читачі пам’ятають про те, що юридична особа може припинятися шляхом реорганізації (приєднання, злиття, перетворення, поділу) чи ліквідації. Так, новий реєстраційний Закон, власне, як і його попередник, визначив перелік документів, які має подати заявник для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи.

Так, зокрема, передбачається, що для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, — відповідним державним органом, подаються такі документи:

1

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, — рішення відповідного державного органу, про припинення юридичної особи

2

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта — для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, — у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, — у рішенні відповідного державного органу про припинення юридичної особи

А от для державної реєстрації рішення про виділ юридичної особи подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників або відповідного органу юридичної особи про виділ юридичної особи.

Крім іншого, новий реєстраційний Закон передбачив можливість відміни рішення про припинення юридичної особи. Така процедура також має віднайти своє закріплення в Єдиному державному реєстрі шляхом внесення в нього (здійснення державної реєстрації) відповідних відомостей. Так, в ч. 10 ст. 17 цього Закону визначено, що для державної реєстрації рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, — відповідним державним органом, подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, — рішення відповідного державного органу, про відміну рішення про припинення юридичної особи.

Також в новому реєстраційному Законі віднайшли своє закріплення положення, які унормували питання внесення змін до складу комісії з припинення. Це також має бути зафіксовано у Єдиному державному реєстрі. Зокрема, ч. 11 ст. 17 цього законодавчого акта передбачено, що для державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, — рішення відповідного державного органу про зміни.

Наприкінці цього матеріалу зазначимо власне про державну реєстрацію припинення юридичної особи, а точніше, визначимо перелік документів, які необхідно подати для вчинення цієї реєстраційної дії. Вони різняться залежно від процедури припинення: шляхом ліквідації чи реорганізації.

Так, ч. 12 ст. 17 нового реєстраційного Закону передбачено, що для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації на підставі рішення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, — рішення відповідних державних органів, або судового рішення про припинення юридичної особи, не пов’язаного з її банкрутством, після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, подаються такі документи:

1

заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

2

довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню

Нагадаємо, що старий реєстраційний Закон містив ширший перелік документів, який складався також з довідки відповідного органу доходів і зборів про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів; довідки відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування.

В свою чергу п. 13 нового реєстраційного Закону перелічує документи, які має подати заявник державному реєстратору для здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами. Ними є:

1

заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації

2

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу — у разі припинення юридичної особи в результаті поділу

3

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта — у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або приєднання

4

довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, — у разі припинення юридичної особи в результаті поділу, злиття або приєднання

5

документи для державної реєстрації створення юридичної особи, визначені ч. 1 ст. 17 нового реєстраційного Закону, — у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення

6

документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені ч. 4 ст. 17 нового реєстраційного Закону, — у разі припинення юридичної особи в результаті приєднання

Знову ж таки, як і у випадку державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, для вчинення реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації законодавцем було змінено перелік документів, який має подати заявник. Для порівняння самостійно можете ознайомитися зі ст. 37 старого реєстраційного Закону.

В наступних номерах, як і анонсували, ми продовжимо розгляд положень нового реєстраційного Закону та поговоримо безпосередньо про саму процедуру державної реєстрації.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі