Теми статей
Обрати теми

Зміни до Закону № 157: знову про особливості ОТГ

Брусенцова Я., юрист-аналітик ВБ «Фактор»
Не можемо оминути увагою нововведення, якими поповнилося законодавство у сфері місцевого самоврядування. Йдеться про довгоочікувані зміни, які були внесені до Закону України від 05.02.15 р. № 157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад»1. Вони, в першу чергу, мають важливе значення для тих органів місцевого самоврядування, які «виникли» та припинилися в результаті добровільного об’єднання територіальних громад.

1 Далі за текстом — Закон № 157.

img 1

Нагадаємо, що станом на сьогодні в Україні утворено 159 об’єднаних територіальних громад2. Це першопрохідці у реформі місцевого самоврядування, які опановують її на практиці. Втілювати в життя щось нове зажди буває нелегко. От і ці ОТГ стикнулися з низкою проблем, які згодом врешті-решт були вирішені завдяки прийняттю Закону України від 25.12.15 р. № 925-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо особливостей державної реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб»3 (набрав чинності 13.01.16 р.). Хоча вперше вони в більшості своїй були врегульовані Законом України від 26.11.15 р. № 835-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»4. Про це вже було попередньо анонсовано на сторінках нашого видання5.

2 Далі за текстом — ОТГ.

3 Далі за текстом — Закон № 925.

4 Далі за текстом — Закон № 835.

5 Див. «Місцеве самоврядування» № 1 за січень 2016 р., с. 5.

Тепер, власне, перейдемо до самих нововведень. Їх не так багато, але вони значимі. Законом № 925 зміни були внесені лише до ст. 8 Закону № 157 шляхом викладення в новій редакції її чч. 2–9, 11 та 12. Вперше , як ми вже зазначали раніше, цю статтю змінив Закон № 835 (ср. ). Отже, це друге оновлення вказаної норми лише протягом місяця. Крім іншого, якщо пам’ятаєте, ми не наводили вам в попередньому номері нашого видання повний зміст зміненої ст. 8 Закону № 157, оскільки вже «на порозі» були інші зміни. Лишалося лише дочекатися підписання Президентом України Закону № 925 та набрання ним чинності.

Отже, починаючи з грудня 2015 року ст. 8 Закону № 157 регламентує не тільки основні питання утворення ОТГ, а й реорганізації органів місцевого самоврядування.

Щодо повноважень місцевих рад та сільських, селищних, міських голів ОТГ

На перший погляд незначно було змінено ч. 2 ст. 8 Закону № 157. Відтепер її абз. 1 передбачає, що повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, завершуються в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною ОТГ. Цікаво: а як бути, якщо рада не набула своїх повноважень, наприклад? Нагадаємо, що ст. 45 Закону № 280 рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради. У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

При цьому враховуємо, що відповідний голова вже обраний. Далі звернемося до ст. 42 Закону України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»6.

6 Далі за текстом — Закон № 280.

В ній зазначається, що повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ч. 1 та 2 ст. 79 цього Закону. Як бачите, вказана норма передбачає ситуації, коли рада може бути і не обрана (отже, повноважень набути нікому). В цьому випадку (виходячи зі змісту ч. 1 ст. 42 Закону № 280) повноваження голови закінчуються з дня вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах.

Отже, на наш погляд, можна говорити про колізію двох правових норм (ч. 1 ст. 42 Закону № 280 та абз. 1 ч. 2 ст. 8 Закону № 157) в частині моменту набуття повноважень відповідним головою.

Щодо повноважень виконавчих комітетів

Йдемо далі. В абз. 2 ч. 2 ст. 8 Закону № 157 визначено, що після завершення повноважень сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, їхні виконавчі комітети продовжують здійснювати свої повноваження до затвердження сільською, селищною, міською радою, обраною ОТГ, персонального складу її виконавчого комітету.

Увага! Протягом зазначеного строку сільський, селищний, міський голова, обраний ОТГ, очолює такі виконавчі комітети та входить до їх персонального складу.

Також в абз. 3 ч. 2 ст. 8 Закону № 157 передбачені ситуації, коли до об’єднання територіальних громад сільський голова територіальної громади, яка увійшла до складу ОТГ, одноособово виконував функції виконавчого органу сільської ради. В цьому випадку після завершення повноважень такого голови відповідні функції одноособово виконує сільський, селищний, міський голова, обраний ОТГ, з дня набуття ним повноважень до знову ж таки затвердження відповідною сільською, селищною, міською радою персонального складу її виконавчого комітету.

Питання реорганізації та правонаступництва

Зверніть увагу на оновлену ч. 3 ст. 8 Закону № 157: вона відрізняється від своєї попередниці (в редакції Закону № 835).

Відтепер чітко означено, що ОТГ є правонаступником всього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що об’єдналися, з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою ОТГ.

Крім іншого, було змінено момент набуття прав та обов’язків ОТГ на спільну власність територіальних громад району, що об’єдналися в одну ОТГ. Порівняйте:

абз. 2 ч. 3 ст. 8 Закону № 157

у редакції Закону № 835

у редакції Закону № 925

У разі об’єднання всіх територіальних громад одного району в одну об’єднану територіальну громаду все майно спільної власності територіальних громад такого району є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади, а пов’язані з таким майном права та обов’язки належать об’єднаній територіальній громаді з моменту її утворення

У разі об’єднання всіх територіальних громад одного району в одну об’єднану територіальну громаду все майно спільної власності територіальних громад такого району є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади, а пов’язані з таким майном права та обов’язки належать об’єднаній територіальній громаді з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною громадою

Можна сказати, що кардинальних змін зазнала ч. 4 ст. 8 Закону № 157. Ця норма прямо застосувала «вид» припинення юридичної особи шляхом реорганізації саме до тих, зокрема, місцевих рад, які фактично приєднуються до місцевої ради, яка стала адміністративним центром ОТГ.

Зауважте: з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною ОТГ, у порядку, визначеному цим Законом, здійснюється реорганізація сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, та розміщених поза адміністративним центром ОТГ, шляхом їх приєднання до сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі ОТГ.

Увага! Передбачається, що після завершення реорганізації відповідні юридичні особи — сільські, селищні, міські ради припиняються у порядку, визначеному цим Законом.

Юридична особа — сільська, селищна, міська рада, розміщена в адміністративному центрі ОТГ, є правонаступником прав та обов’язків всіх юридичних осіб — сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною ОТГ.

Закон № 925, на противагу від Закону № 835, уточнив момент настання правонаступництва місцевою радою, обраною ОТГ.

Крім іншого, Закон № 925 вніс уточнення щодо найменування представницького органу місцевого самоврядування ОТГ як юридичної особи.

Увага! Воно має складатися з частини, яка є похідною від власного найменування населеного пункту, визначеного її адміністративним центром, у формі прикметника та відповідного загального найменування представницького органу місцевого самоврядування (сільська, селищна, міська рада).

Поряд із уточненням процесу реорганізації, що стосується представницьких органів місцевого самоврядування, Закон № 925 не оминув в цій частині і виконавчі комітети рад. Принцип той же: реорганізації підлягають виконавчі комітети місцевих рад, розміщених поза адміністративним центром ОТГ. Відповідних змін зазнала ч. 5 ст. 8 Закону № 157.

Так, нею передбачається, що з дня затвердження сільською, селищною, міською радою, обраною ОТГ, персонального складу її виконавчого комітету у порядку, визначеному цим Законом, здійснюється реорганізація виконавчих комітетів відповідних сільських, селищних, міських рад, розміщених поза адміністративним центром ОТГ, шляхом їх приєднання до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі ОТГ. Після завершення реорганізації відповідні виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад припиняються у порядку, визначеному цим Законом.

Юридична особа — виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі ОТГ, є правонаступником прав та обов’язків всіх юридичних осіб — виконавчих комітетів відповідних сільських, селищних, міських рад територіальних громад, що об’єдналися, з дня затвердження сільською, селищною, міською радою, обраною ОТГ, персонального складу її виконавчого комітету.

Як бачите, Закон № 925, як і у випадку із радами ОТГ, визначив момент настання правонаступництва виконавчим комітетом ради, розташованої в адміністративному центрі.

Абзацом 3 ч. 6 ст. 8 Закону № 157 визначено, що найменування виконавчого органу місцевого самоврядування ОТГ як юридичної особи складається з відповідного загального найменування виконавчого органу місцевого самоврядування (виконавчий комітет, управління, відділ тощо) та повного найменування відповідного представницького органу місцевого самоврядування у родовому відмінку.

А тепер найважливіше, що відрізняє органи місцевого самоврядування від інших юридичних осіб в частині проходження ними процедури припинення шляхом реорганізації.

Реорганізація юридичних осіб — сільських, селищних, міських рад та їхніх виконавчих комітетів у випадках, передбачених цим Законом, здійснюється без:

1

повідомлення про неї органу, що здійснює державну реєстрацію

2

збирання вимог кредиторів, отримання їхньої згоди

Нагадаємо, що за загальними правилами ст. 105 Цивільного кодексу України у тих випадках, коли прийнято рішення про припинення юридичної особи, воно має бути обов’язково направлене протягом 3 робочих днів державному реєстратору. Крім іншого, процес припинення передбачає повідомлення про це всіх кредиторів відповідної юридичної особи.

Увага! Під час проведення реорганізації юридичних осіб — сільських, селищних, міських рад та їхніх виконавчих комітетів повноваження з управління справами таких юридичних осіб здійснює сільський, селищний, міський голова, обраний ОТГ.

Тобто питання з особою, яка має ставити свій підпис на відповідних документах, що стосуються припинення таких юридичних осіб ( і не тільки), раз і назавжди знято. Пам’ятаємо, які були з цим проблеми, коли вже розпочали свою роботу ради ОТГ.

Крім іншого, Закон № 925 шляхом внесення відповідних змін до Закону № 157 дозволив за поданням сільського, селищного, міського голови, обраного ОТГ, відповідній сільській, селищній, міській раді утворювати комісії для забезпечення виконання таким головою повноважень з управління справами юридичних осіб, що реорганізуються.

Доля нормативно-правових актів

Питання повноважень органів місцевого самоврядування ОТГ не можна розглядати оминаючи увагою повноваження органів місцевого самоврядування, які припинилися в результаті добровільного об’єднання. Протягом визначеного законодавством строку вони приймали, знову ж таки, виконуючи свої повноваження, відповідні нормативно-правові акти. Яка ж їх доля? Законодавець унормував і це питання.

Передбачається, що після припинення повноважень сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, їхніх виконавчих комітетів, сільського голови, який одноособово виконував функції виконавчого органу сільської ради територіальної громади, що увійшла до ОТГ, видані ними нормативно-правові акти, невиконані акти індивідуальної дії зберігають чинність на відповідних територіях та для відповідних осіб.

Щоправда сільській, селищній, міській раді, обраній ОТГ, її виконавчому комітету дозволено вносити зміни, визнавати такими, що втратили чинність, або скасовувати акти відповідних органів місцевого самоврядування та посадових осіб.

Бюджетні питання

Тепер декілька слів про бюджети територіальних громад, що об’єдналися. Це питання також активно обговорювалося серед експертів, а найбільше воно турбувало самі ОТГ. Частиною 9 ст. 8 Закону № 157 визначено, що такі бюджети виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду з урахуванням особливостей, встановлених цією частиною.

Увага! Сільській, селищній, міській раді, обраній ОТГ, дозволено вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийняті сільськими, селищними, міськими радами, обраними територіальними громадами, що об’єдналися.

До завершення періоду окремого виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, функції головних розпорядників, розпорядників бюджетних коштів територіальних громад, що об’єдналися, продовжують здійснювати відповідні бюджетні установи в особі сільського, селищного, міського голови, обраного ОТГ, інших керівників бюджетних установ.

Крім іншого, визначено, що до завершення періоду окремого виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, функції місцевих фінансових органів територіальних громад, що об’єдналися, здійснюють:

1

відповідні місцеві фінансові органи, створені до об’єднання територіальних громад

2

сільський, селищний, міський голова, обраний об’єднаною територіальною громадою, якщо у відповідних територіальних громадах місцеві фінансові органи не були створені згідно із законом

Ще одне не менш злободенне питання, яке було врегульоване завдяки прийняттю Закону № 925: його ставили майже всі бухгалтери органів місцевого самоврядування, які стали активними учасниками процесу об’єднання. Воно стосується залишків коштів на кінець бюджетного періоду бюджетів територіальних громад, що об’єдналися.

Увага! Зазначені кошти перераховуються до бюджету ОТГ на підставі платіжних доручень за підписом сільського, селищного, міського голови, обраного ОТГ.

Особливості державної реєстрації

Для початку означимо, що в цьому ж номері нашого видання ви маєте можливість ознайомитися із черговою статтею, яка стосується безпосередньо реєстрації юридичних осіб. В ній йдеться про те, що державна реєстрація при реорганізації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб після добровільного об’єднання територіальних громад здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених Законом № 157 (абз. 4 ч. 2 ст. 17 оновленого Закону України від 26.11.15 р. № 835-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»). В даному випадку слід керуватися ст. 8 Закону № 157.

Тобто законодавець передбачив особливості реєстрації саме цієї «категорії» органів місцевого самоврядування. Власне про неї тепер і поговоримо.

Частиною 11 ст. 8 Закону № 157 передбачено, що державна реєстрація припинення юридичних осіб — сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих комітетів шляхом приєднання здійснюється (увага!) на підставі заяви, поданої сільським, селищним, міським головою, обраним об’єднаною територіальною громадою, або уповноваженою ним особою суб’єкту державної реєстрації.

При цьому є певна умова відносно виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад, що об’єдналися. Державна реєстрація їх припинення шляхом приєднання має здійснюватися не раніше затвердження бюджету ОТГ.

Увага! Юридична особа — сільська, селищна, міська рада, її виконавчий комітет є такою, що припинилася, з дня внесення запису про її припинення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань7.

7 Далі за текстом — Єдиний державний реєстр.

Реорганізація органів місцевого самоврядування ОТГ, розташованих в адміністративних центрах, тобто тих, до яких фактично приєдналися інші органи місцевого самоврядування, не відбувається.

Увага! Законом № 925 передбачено, що відносно юридичної особи, власне місцевої ради, до якої приєдналися по факту інші ради, а також її виконавчого комітету, до Єдиного державного реєстру мають бути внесені певні зміни.

Так, в оновленій ч.12 ст. 8 Закону № 157 уточнено, що державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу — сільську, селищну, міську раду, обрану ОТГ, її виконавчий комітет, що містяться в Єдиному державному реєстрі, здійснюється на підставі заяви, поданої сільським, селищним, міським головою, обраним ОТГ, або уповноваженою ним особою.

Наостанок...

Закон № 925 зробив ще два подарунки органам місцевого самоврядування, які вже включилися в реформу місцевого самоврядування, або тільки планують це в майбутньому.

Подарунок 1. Стаття 8 Закону № 157 в попередній редакції передбачала, що у період з дня набрання чинності рішеннями сільських, селищних, міських рад про добровільне об’єднання територіальних громад, а також у разі підтримки добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі до набуття повноважень сільською, селищною, міською радою ОТГ відчуження, передача в оренду (користування), заставу (іпотеку), лізинг, концесію, оперативне управління об’єктів комунальної власності територіальних громад, що об’єдналися, забороняється.

Відтепер цю норму скасовано.

Подарунок 2. Розділом II «Прикінцеві положення» Закону № 925 дозволено до проведення конкурсу на зайняття вакантних посад в органах місцевого самоврядування ОТГ вимоги абз. 4 ч. 1 ст. 3, ч. 2 ст. 17 Закону України від 07.06.01 р. № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» щодо строку публікації та поширення через засоби масової інформації даних про вакантні посади в органах місцевого самоврядування ОТГ, де відбулися вибори депутатів сільської, селищної, міської ради ОТГ та сільського, селищного, міського голови ОТГ 25 жовтня 2015 року, не застосовувати, але не довше 6 місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Таким чином, вважаємо, законодавець спростив нашим першопрохідцям завдання щодо «закриття» вакантних посад у структурі ради ОТГ.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі