(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Перейти до номеру
 • № 12
 • № 11
 • № 10
 • № 9
 • № 8
 • № 7
 • № 6
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
1/20
Місцеве самоврядування
Місцеве самоврядування
Січень , 2016/№ 1

Огляд нових законів у сфері місцевого самоврядування

Наприкінці минулого року Парламент порадував низкою нових законів, що мають безпосереднє відношення до органів місцевого самоврядування1 і здійснення ними своїх повноважень. У цій статті пропонуємо стислий огляд новоприйнятого законодавства, про яке вам варто не лише знати, а й активно використовувати у своїй роботі.

1 Далі за текстом — ОМС.

Поіменне голосування

Законом України від 26.11.15 р. № 842-VIII «Про внесення зміни до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань» викладено у новій редакції ч. 3 ст. 59 Закону України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»2, що регламентує питання прийняття ОМС нормативних та інших актів у формі рішень. Так, відповідно до нової редакції ч. 3 ст. 59 Закону № 280 рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених п. 4 і 16 ст. 26, п. 1, 29 і 31 ст. 43 та ст. 55, 56 Закону № 280, в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

2 Далі за текстом — Закон № 280.

Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад

1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання:

<...>

4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому цим Законом;

<...>

16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови
у випадках, передбачених цим Законом;

<...>

Стаття 43. Питання, які вирішуються районними і обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях

1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання:

1) обрання голови ради, відповідно заступника голови районної ради та першого заступника, заступника голови обласної ради, звільнення їх з посади;

<...>

29) прийняття рішення про недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації;

<...>

31) внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови відповідної місцевої державної адміністрації;

<...>

Стаття 55. Голова районної, обласної, районної у місті ради

1. Голова районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради обирається відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.

<...>

Стаття 56. Заступник голови районної, районної у місті ради та перший заступник, заступник голови обласної ради

1. Районна, районна у місті рада обирає заступника голови ради.

Обласна рада обирає першого заступника, заступника голови ради.

<...>

(Закон № 280)

Окрім цього новою редакцією ч. 3 ст. 59 Закону № 280 передбачено, що результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України від 13.01.11 р. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування (опубліковано в газеті «Голос України» від 23.12.15 р. № 242).

Реформування комунальних ЗМІ

Законом України від 24.12.15 р. № 917-VIII «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» визначено механізм реформування друкованих ЗМІ, заснованих органами державної влади, іншими державними органами та ОМС.

Парламент ухвалив цей Закон з пропозиціями Президента України. Пропозиції полягають, зокрема, у необхідності під час реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ забезпечувати їх видання українською мовою та мовами національних меншин України. Окрім того, з метою запобігання виникненню з дня набрання чинності (тобто з 1 січня 2016 року) законодавчої невизначеності у питанні порядку офіційного опублікування та набрання чинності указами Президента України, запропоновано унормувати ці питання. Так, питання щодо офіційного оприлюднення друкованими ЗМІ нормативно-правових актів Верховної Ради України, Президента України, КМУ, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, щодо механізму реалізації положень про офіційне опублікування та набрання чинності нормативно-правовими актами цим Законом не регулюються.

Законом передбачено двоетапне реформування друкованих ЗМІ та редакцій: перший — протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом та другий — протягом наступних двох років.

На першому етапі здійснюється реформування друкованих ЗМІ та редакцій згідно з переліком, що затверджується КМУ за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах, організовується підвищення кваліфікації працівників таких редакцій, а також складається Зведений перелік об’єктів реформування.

На другому етапі здійснюється реформування друкованих ЗМІ та редакцій, не реформованих на першому етапі.

Реформування буде здійснюватися такими способами:

1

вихід органів державної влади, інших державних органів та ОМС із складу засновників (співзасновників) друкованого ЗМІ та редакції — у разі відсутності у майні редакції державного (комунального) майна

2

вихід органів державної влади, інших державних органів та ОМС із складу засновників (співзасновників) друкованого ЗМІ та редакції з перетворенням редакції членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого ЗМІ

3

вихід органів державної влади, інших державних органів та ОМС із складу засновників (співзасновників) друкованого ЗМІ та редакції з подальшою приватизацією майна редакції, що перебуває у державній чи комунальній власності, відповідно до законодавства з питань приватизації, якщо трудовий колектив редакції не подає протягом установленого цим Законом строку пропозиції про свою участь

у реформуванні друкованого ЗМІ

4

перетворення друкованих ЗМІ, заснованих центральними органами виконавчої влади, в офіційні друковані видання

Закон набрав чинності з 01.01.16 р., крім окремих його положень, які набирають чинності через 3 роки з дня набрання чинності цим Законом.

Детально ми розглянемо цей Закон у наступних номерах газети.

Розширення повноважень ОМС щодо надання адмінпослуг

Законом України від 10.12.15 р. № 888-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» ОМС та органам виконавчої влади надаються додаткові повноваження.

Законом внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Земельного кодексу України, законів України від 21.01.94 р. № 3857-XII «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», від 11.12.03 р. № 1382-IV «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», від 22.02.07 р. № 698-V «Про Державний реєстр виборців», від 07.07.11 р. № 3613-VI «Про Державний земельний кадастр», від 06.09.12 р. № 5203-VI «Про адміністративні послуги» та Закону № 280.

Зміни, внесені цим Законом, значно змінюють та оптимізують процес надання адміністративних послуг. Зокрема, йдеться про реєстрацію місця проживання, надання відомостей з Державного земельного кадастру, роботу з документами, що підтверджують громадянство, створення реєстру територіальних громад, обмін відомостями між реєстрами територіальних громад та передачу інформації в Єдиному державному демографічному реєстрі. Законом унормовується процедура доступу до інформації із зазначених реєстрів.

Для прикладу, змінами, внесеними до Закону України від 11.12.03 р. № 1382-IV «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», зокрема, надаються нові визначення деяких термінів.

Так, місцем проживання є житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає, а також спеціалізовані соціальні установи, заклади соціального обслуговування та соціального захисту, військові частини.

Органом реєстрації є виконавчий орган сільської, селищної або міської ради, сільський голова (у разі якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), що здійснює реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради.

Реєстрація — внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Реєстр територіальної громади — база даних, призначена для зберігання, обробки, використання визначеної цим Законом інформації, що створюється, ведеться та адмініструється органом реєстрації для обліку осіб, які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

Зняття з реєстрації — внесення інформації про зняття з реєстрації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, за винятком окремих положень (деякі з них набирають чинності з 01.03.16 р., а деякі — з 04.04.16 р.).

Детально про зміни, внесені Законом, читайте у наступних номерах газети.

місцеве самоврядування додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті