Теми статей
Обрати теми

Військовий облік в ОМС: нюанси ведення (частина 1)

Ковшова О., економіст-аналітик ВБ «Фактор»
Органи місцевого самоврядування1 також ведуть військовий облік військовозобов’язаних і призовників. Таке повноваження вони отримали завдяки наказу Міноборони від 15.12.10 р. № 660, яким затверджена Інструкція з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах2. Тож, як саме ОМС повинні організувати та вести військовий облік, і поговоримо.

1 Далі за текстом — ОМС.

2 Далі за текстом — Інструкція.

img 1

Військовий облік в ОМС: нюанси

Інструкція визначає організацію ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в ОМС, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах.

Звертаємо увагу: ОМС зобов’язані вести військовий облік військовозобов’язаних та призовників, які згідно з ч. 1 та 2 ст. 37 Закону України від 25.03.92 р. № 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу»3 взяті на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах4.

3 Далі за текстом — Закон № 2232.

4 Далі за текстом — військові комісаріати.

Військовий облік в ОМС полягає в обліку основних відомостей щодо військовозобов’язаних та призовників з метою:

1

контролю за дотриманням ними законодавства про військовий обов’язок і військову службу

2

своєчасного оформлення бронювання військовозобов’язаних за ОМС на період мобілізації і воєнного часу

3

оперативного забезпечення достовірною інформацією щодо змін облікових даних, яка сприятиме повноті та достовірності ведення військового обліку у військових комісаріатах

Увага! З військового обліку в ОМС знімають військовозобов’язаних та призовників, які згідно із ч. 5 та 6 ст. 37 Закону № 2232 зняті або виключені з військового обліку у військових комісаріатах.

Організація ведення військового обліку в ОМС

Саме ОМС у сільській місцевості, а також у містах і селищах, де відсутні військові комісаріати, здійснюють персонально-первинний облік військовозобов’язаних та призовників за місцем їх проживання (ч. 3 ст. 34 Закону № 2232).

На ОМС покладено виконання наступних заходів з питань персонально-первинного обліку військовозобов’язаних і призовників (п. 2.2 розд. II Інструкції):

1

включення до військового обліку військовозобов’язаних та до списків призовників громадян України, які прибули на постійне місце проживання до адміністративно-територіальної одиниці України, що обслуговує ОМС

2

знімання з обліку військовозобов’язаних і виключення зі списку призовників громадян України після їх вибуття в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання

3

виявлення військовозобов’язаних, які проживають на території, що обслуговується, і не перебувають на військовому обліку в ОМС, та громадян, які не пройшли приписку до призовних дільниць

Примітка. Включення виявлених військовозобов’язаних до військового обліку військовозобов’язаних та направлення до військових комісаріатів громадян, які не пройшли приписку до призовних дільниць.

4

оповіщення на вимогу військового комісаріату військовозобов’язаних та призовників про їх виклик до військового комісаріату і забезпечення їх своєчасного прибуття за цим викликом

5

підтримання постійної взаємодії з військовим комісаріатом з питань строків та способів звірки даних карток первинного обліку військовозобов’язаних і списків призовників з обліковими даними військового комісаріату, внесення відповідних змін до них та з питань оповіщення військовозобов’язаних та призовників

6

внесення в п’ятиденний термін до карток первинного обліку військовозобов’язаних і списків призовників змін, які стосуються сімейного стану, місця їх проживання, освіти, місця роботи і посади військовозобов’язаних і призовників

Примітка. Повідомлення військових комісаріатів про всі зміни має відбуватись до 5-го числа щомісяця донесенням про зміну облікових даних (додаток 1).

7

звірка:

7.1

не менше ніж раз на рік даних карток первинного обліку військовозобов’язаних і списків призовників, які перебувають на військовому обліку, з будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації громадян, а також з фактичним перебуванням військовозобов’язаних та призовників за місцем проживання шляхом подвірного обходу

7.2

списків призовників, які перебувають на військовому обліку в органах місцевого самоврядування, з обліковими даними військового комісаріату (проводиться після приписки громадян до призовних дільниць і перед призовом їх на строкову військову службу, а також в інші терміни за рішенням військового комісара)

8

складання і не пізніше 1 грудня поточного року надання до військових комісаріатів списку юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці (додаток 2)

9

подання до 5-го числа щомісяця до військових комісаріатів списків про військовозобов’язаних і призовників, які заявили про зміну в стані здоров’я (додаток 3)

10

приймання під розписку (додаток 4) від військовозобов’язаних і призовників їх військово-облікових документів для подання у військові комісаріати, звіряння з картками первинного обліку (списками призовників)

11

здійснення постійного контролю за виконанням заходів допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, дотримання правил військового обліку, проведення роз’яснювальної роботи серед громадян України про виконання обов’язків щодо військового обліку

Примітка. Повідомлення про військовозобов’язаних та призовників, які порушили вимоги законодавства про військовий обов’язок і військову службу, треба надсилати у військові комісаріати для притягнення винних до відповідальності згідно із законом.

12

ведення журналу перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників (додаток 5)

Увага! Термін включення до військового обліку
військовозобов’язаних, які прибули до нового місця проживання у сільську місцевість, а також у міста і селища, де відсутні військові комісаріати, складає 7 днів. За цей час військовозобов’язані, що прибули, особисто мають прийти до ОМС із військово-обліковими документами.

Що стосується:

призовників

вони зобов’язані особисто з’являтись у військові комісаріати для зняття з військового обліку і у семиденний строк з дня прибуття на нове місце проживання стати на військовий облік

військовозобов’язаних, які вибувають до нового місця проживання з сільської місцевості, а також з міст і селищ, де відсутні військові комісаріати, для зняття з обліку

такі особи також мають особисто прибути в ОМС

У свою чергу, ОМС має повідомити у військовий комісаріат для вжиття необхідних заходів про військовозобов’язаних і призовників, які вибули до нового постійного місця проживання за межі адміністративно-територіальної одиниці без зняття з обліку.

При включенні до військового обліку військовозобов’язаних та до списків призовників ОМС:

1

перевіряє дійсність та належність військово-облікових документів їх власникам, наявність відміток про взяття на облік у військовому комісаріаті і своєчасність прибуття в ОМС

2

проводить оформлення документів військового обліку військовозобов’язаних і призовників

Примітка. У разі виявлення у військово-облікових документах різного роду розбіжностей, неточностей і підробок ОМС має повідомити про це військового комісара і вжити відповідних заходів за його вказівкою.

Ведення документів

Військово-обліковими документами, на підставі яких ОМС веде персонально-первинний облік військовозобов’язаних і призовників, є для (п. 2.5 розд. II Інструкції):

військовозобов’язаних

військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка)

призовників

посвідчення про приписку до призовної дільниці

До основних документів військового обліку військовозобов’язаних і призовників в ОМС належать для:

військовозобов’язаних

картки первинного обліку (додаток 6)

призовників

списки призовників, які перебувають на військовому обліку у виконкомі сільської (селищної) ради району (додаток 7)

До довідкових документів обліку призовників в ОМС належать Особисті картки призовників (додаток 8).

Увага! Картки первинного обліку потрібно заповнювати послідовно і в точній відповідності з даними записів військових квитків. Вносити у картку дані, яких немає, необхідно під час особистої бесіди з військовозобов’язаним.

Не забувайте, що Інструкцією надані вимоги щодо заповнення картки первинного обліку. Заповнювати її треба у такому порядку та з додержанням таких норм:

Пункти

Прописують:

1

групу обліку «НПО» (Наземно-повітряна оборона), «ВМС» (Військово-Морські Сили), «СБУ» (Служба безпеки України), «МВС» (Міністерство внутрішніх справ), «ДПС» (Державна прикордонна служба) (п. 22 військового квитка)

2

військове звання, присвоєне військовозобов’язаному під час проходження ним військової служби або перебування у запасі

3

на осіб, які мають професійно-технічну або вищу освіту, повну назву навчального закладу, у якому році закінчив і який освітньо-кваліфікаційний рівень освіти здобув

Примітка. У разі незавершення навчання в професійно-технічному або вищому навчальному закладі необхідно вказати, скільки класів або курсів закінчив.

Якщо військовозобов’язаний закінчив декілька навчальних закладів, то зазначають навчальний заклад з більшим рівнем акредитації.

Для осіб, які мають загальну середню освіту, треба вказати освітні рівні середньої загальноосвітньої школи (початкова загальна освіта, базова загальна середня освіта, повна загальна середня освіта).

4

основну цивільну спеціальність, набуту в результаті отриманої освіти чи на практичній роботі, її розряд або категорію

5

місце роботи та посаду на підставі даних підприємства, установи, організації або інформації, отриманої від військовозобов’язаного, із зазначенням повного найменування підприємства, його місцезнаходження та номера телефону відділу кадрів

6

місце проживання за даними реєстрації із зазначенням повної адреси та домашнього (мобільного) телефону

7

на підставі даних паспорта запис «неодружений», а якщо одружений — вказують склад сім’ї (прізвище, ім’я та по батькові дружини, ім’я та рік народження дітей)

Примітка. Місце проживання (перебування) сім’ї треба записувати зі слів військовозобов’язаного
або на підставі уточнених даних житлово-експлуатаційної організації.

8

рішення медичних комісій щодо осіб, визнаних обмежено придатними до військової служби у воєнний час

Примітка. У цьому пункті записи роблять на підставі відомостей про стан здоров’я військовозобов’язаного, які є в п. 13 — 15 військового квитка.

9

дані щодо взяття і зняття військовозобов’язаного з військового обліку

Зберігати картки первинного обліку на військовозобов’язаних в ОМС треба в алфавітному порядку в картотеці. Така картотека поділяється на чотири групи:

1

картки первинного обліку на військовозобов’язаних

офіцерського складу

2

рядового, сержантського та старшинського складу

3

жінок

4

знятих з військового обліку

Увага! Картки первинного обліку на військовозобов’язаних, які мають на руках мобілізаційні розпорядження, виділяють окремо.

До списку призовників в ОМС включають усіх призовників, які приписані до призовної дільниці та проживають на території адміністративно-територіальної одиниці, що обслуговує ОМС.

Призовників, що прибули з іншої місцевості (адміністративно-територіальної одиниці) України, включають до списку призовників після пред’явлення ними посвідчення про приписку до призовної дільниці з відміткою відповідного військового комісара про прийом на військовий облік.

ОМС щомісяця має надсилати список призовників до 5-го числа встановленим порядком у військовий комісаріат.

ОМС складає та надсилає у військовий комісаріат іменний список на військовозобов’язаних, які змінили місце проживання в межах адміністративно-територіальної одиниці, на територію обслуговування якої прибули такі військовозобов’язані.

У такому списку зазначають:

1

прізвища, імена та по батькові військовозобов’язаних

2

попереднє та нове місце проживання в межах району військовозобов’язаних

3

обліковий орган, де військовозобов’язані раніше перебували на військовому обліку

Увага! Про військовозобов’язаних, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) з мобілізаційними розпорядженнями, потрібно повідомляти у військовий комісаріат. Вилучення цих мобілізаційних розпоряджень проводять лише за вказівкою військового комісара.

До речі, про це у військовому квитку робиться відмітка штампом.

Зверніть увагу: вилучені мобілізаційні розпорядження на прибулих військовозобов’язаних ОМС до 5-го числа щомісяця має також надсилати встановленим порядком до військових комісаріатів.

У разі зняття військовозобов’язаних і призовників з військового обліку в ОМС проводять таку роботу:

1

у картках первинного обліку і списках призовників проставляють відмітки про зняття з обліку

2

на військовозобов’язаних, знятих з обліку, складають іменний список, у якому записують: прізвища, імена та по батькові військовозобов’язаних, дати народження та їх місця проживання

Примітка. Не забувайте щомісяця надсилати такий іменний список до 5-го числа у військовий комісаріат.

3

військовозобов’язаних, які вибувають за межі України на постійне місце проживання, направляють у місцевий військовий комісаріат для зняття з військового обліку та вилучення військових квитків

Зауважимо, що:

1

знищення карток первинного обліку на військовозобов’язаних, які виключені з військового обліку у військовому комісаріаті, проводять за встановленим порядком після чергового звірення їх з даними військового комісаріату

2

військові комісаріати забезпечують ОМС бланками облікових документів, а от забезпечення штампами і канцелярським приладдям — за рахунок коштів ОМС

3

організація зберігання документів обліку військовозобов’язаних і призовників, штампів, книг і журналів військового обліку має відповідати вимогам загального діловодства

Впевнені, стаття допоможе правильно вести військовий облік в установі!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі