Актуальне запитання. Про виявлення недостовірних відомостей під час спецперевірки

В обраному У обране
Друк
Мацокін А., головний редактор журналу «Держслужбовець»
Місцеве самоврядування Грудень, 2017/№ 12
При проходженні кандидатом на посаду в ОМС спецперевірки були визначенні недостовірні відомості у поданій ним інформації. Якими мають бути дії роботодавця у такому випадку?

Перш за все, слід зазначити, що законодавство України не містить визначення недостовірної інформації і не окреслює фактичних ознак, які вказують на її недостовірність. З урахуванням судової практики пленум Верховного Суду України у постанові від 27.02.09 р. № 1 зазначає, що «недостовірною інформацією може вважатись інформація, яка не відповідає дійсності або викладена неправдиво, тобто містить відомості про події, яких не існувало взагалі або які існували, але відомості про них не відповідають дійсності (неповні або перекручені)».

Нагадаємо, що перелік відомостей про особу, які підлягають спеціальній перевірці, зазначено у ст. 56 Закону України від 14.10.14 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції» (далі — Закон № 1700).

Як правило, найбільша кількість випадків виявлення недостовірних відомостей під час проведення спеціальних перевірок пов’язана саме з перевіркою декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Незначні описки чи технічні помилки у декларації не розцінюються як недостовірні відомості. Водночас, недостовірні відомості можуть бути виявлені і в інших документах претендента на посаду. То що ж робити?

Статтею 58 Закону № 1700 визначено, що у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки:

факту розбіжностей у поданих претендентом на посаду автобіографії та/або декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік посадовою особою (органом), яка (який) організовує проведення спеціальної перевірки, надається можливість претенденту на посаду протягом п’яти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом та/або виправити таку розбіжність;

відомостей про претендента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади, посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки та розгляду вищезазначених пояснень претендента на посаду факту подання ним підроблених документів або неправдивих відомостей посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, повідомляє протягом трьох робочих днів про виявлений факт правоохоронні органи та відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду.

Особа, щодо якої за результатами спеціальної перевірки встановлено обставини, які є підставою для відмови у призначенні (обранні) на посаду, вважається такою, що не пройшла спеціальну перевірку.

Особливістю спеціальної перевірки стосовно претендентів на посади в ОМС, призначення (обрання) чи затвердження на які здійснюється місцевою радою, є те, що вона проводиться після їх призначення (обрання) чи затвердження на відповідні посади. У разі встановлення за результатами проведення перевірки обставин, які є підставою для відмови у призначенні (обранні) чи затвердженні на посаду, її повноваження за відповідною посадою достроково припиняються без припинення повноважень депутата ради. Така особа звільняється з посади без прийняття рішення відповідною радою.

Зверніть увагу, що згідно з п. 15 «Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», затвердженого постановою КМУ від 25.03.15 р. № 171, претенденти на посади, щодо яких проведена спеціальна перевірка, мають право на ознайомлення з довідкою про результати такої перевірки та в разі незгоди з її результатами можуть подати відповідному органу державної влади, ОМС свої зауваження у письмовій формі.

Зауваження у семиденний строк з дня їх надходження підлягають розгляду керівником відповідного органу або його заступником відповідно до розподілу функціональних обов’язків, за результатами якого особі надається письмова відповідь.

Це надає можливість керівнику отримати всебічну інформацію про кандидата та прийняти об’єктивне рішення про його призначення або відмовити у призначенні.

Рішення про відмову у призначенні (обранні) на посаду за результатами спеціальної перевірки може бути оскаржено до суду.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити