Теми статей
Обрати теми

Ой, не спиться й не лежиться!.. (про чергові зміни в антикорупційному законодавстві)

Козіна В., адвокат
Не встигаємо ми вивчати одні правила «некорупційної» поведінки, як з’являються інші. Однак, на жаль, питання забезпечення стабільності правового поля знаходиться поза зоною нашого з вами впливу. А ось «танцювати» за новими правилами, як би часто вони не змінювалися, маємо ми усі. Як свідчить досвід, осіб, які будуть нас перевіряти, мало хвилюватиме, чи був у нас час завчити нові «па» цих танців... Тому пропоную ознайомитись зі змінами в антикорупційному законодавстві, які відбулися на початку січня поточного року, аби не допускати порушень хоча б через незнання законів.

Отже, 21.12.16 р. був прийнятий Закон України «Про Вищу раду правосуддя», який набув чинності 5 січня року поточного. Здавалося б, де рада правосуддя, та ще й Вища, а де наші «земні» справи у сфері місцевого самоврядування? Та саме цим законом було внесено низку змін до Закону України від 14.10.14 р. № 1700-VІІ «Про запобігання корупції»1. Також невеликі за обсягом, але вкрай суттєві за значенням зміни були прийняті парламентарями 06.12.16 р. у Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», який набув чинності 01.01.17 р.

1 Далі за текстом — Закон № 1700.

Про ті новели, які, на думку автора, стосуються ОМС, й піде мова у цій статті.

Вільні та щасливі!

Статтю 46 доповнено ч. 5, якою введено цілий перелік посад, на яких не поширюється дія Розділу VII Закону № 1700. Що це означає простими словами?

Сьомий розділ антикорупційного закону передбачає вимоги щодо здійснення фінансового контролю за особами, які мають певний службовий та професійний статус чи виконують окремі спеціальні повноваження.

Так ось, завдяки останнім змінам, з 5 січня цього року:

посадовим особам закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері

не треба

подавати декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

1) соціального обслуговування населення

2) соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів

3) соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

повідомляти НАЗК про відкриття самим суб’єктом або членом його сім’ї валютного рахунку в установі банку-нерезидента

4) охорони здоров’я (крім керівників закладів охорони здоров’я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення) рівня)

5) освіти (крім керівників вищих навчальних закладів та їх заступників)

6) культури, мистецтв, відновлення та збереження національної пам’яті

повідомляти НАЗК про суттєві зміни у майновому стані

7) фізичної культури, спорту

8) національно-патріотичного виховання2

2 Перелік не повний, у статті вказані лише ті посади, які є актуальними для ОМС на думку автора.

Також перелічені особи не можуть бути піддані моніторингу способу життя, передбаченому ст. 51 Закону № 1700.

Зверніть увагу: звільнення від обов’язку декларування не означає, що перелічених осіб виводять з-під дії інших приписів антикорупційного законодавства. Обмеження та застереження, такі як вимоги до доброчесної поведінки, обов’язок щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів тощо, залишаються для них незмінними!

Усі люблять подаруночки!

Як ви усі пам’ятаєте, (і) депутатам Верховної Ради АР Крим, депутатам місцевих рад, сільським, селищним, міським головам; (іі) посадовим особам місцевого самоврядування; (ііі) іншим посадовим особам юридичних осіб публічного права встановлено заборону на прийняття подарунків у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

Перелічені особи у 2017 році можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім двох виключень, згаданих щойно вище, якщо вартість таких подарунків не перевищує:

один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка

для подарунків, які вручаються одноразово

Тобто за умови, що ви не приймаєте цей подарунок в обмін на якусь послугу, а також цей дар не йде від вашого підлеглого, максимальна вартість одного подарунку, який можна прийняти у цьому році від однієї особи (або групи осіб), може становити:

з 01.01.17 р. по 30.04.17 р.

з 01.05.17 р. по 30.11.17 р.

з 01.12.17 р.

1600,00 грн.

1684,00 грн.

1762,00 грн.

Однак, якщо суб’єкт відповідальності одержує від особи (однієї й тієї ж групи осіб) кілька подарунків протягом року, їхня сукупна вартість не може перевищувати 2 прожиткові мінімуми, встановлені для працездатної особи на 1 січня року, в якому прийнято подарунки (до 3200 грн. для 2017 року).

Наприклад, якщо хрещена подарувала вам на Різдво подарунок вартістю 1600 грн., на день народження у цьому році, на яке б число він не припадав, вона вже не може зробити дарунок на суму, що перевищує ці ж самі 1600 грн., бо інакше сукупна сума подарунків, одержаних вами від хрещеної протягом року, перевищить 3200 грн., і ви опинитеся у переліку корупціонерів.

Нагадаю, що без жодних обмежень у сумах можна одержувати подарунки від близьких осіб, а також подарунки, що одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

До близьких осіб у нас відносяться:

1

особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки з вами (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі

2

незалежно від зазначених вище умов — ваші чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням

Декларування: фінансові «пороги» змінено

Більшості з наших читачів у цьому році все ж доведеться заповнювати електронну декларацію. Ті, хто складали її в минулому році, знають, що необхідність заповнення окремих розділів декларації обумовлена вартістю тих чи інших майнових прав чи зобов’язань, які виникали у періоді декларування.

До січня 2017 року ці «пороги» обраховувались від розміру мінімальної заробітної плати у певний період. Тепер ці показники «прив’язали» не до МЗП, а до того ж прожиткового мінімуму.

Оскільки ви часто користуєтесь паперовими роздруківками законів, наведу «нову шкалу», яка буде визначати, потрібно вам заповнювати той чи інший розділ декларації чи не потрібно:

Розділ е-декларації:

Заповнюємо якщо:

Скільки це у гривнях?

Розділ 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)»

Його вартість перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:

понад

137 800,003

або

понад

160 000,004

Розділ 11 «Доходи, у тому числі подарунки»

Відомості щодо подарунка (подарованого не у вигляді грошових коштів) зазначаються у е-декларації лише у разі, якщо його вартість перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року

понад

6 890,005

або

понад

8 000,006

Розділ 11 «Доходи, у тому числі подарунки»

Відомості про подарунки у вигляді грошових коштів ми заповнюємо, якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (тобто, грошові кошти, які нам одна й та ж сама особа дарує протягом звітного деклараційного періоду, для цілей заповнення цього розділу е-декларації ми підсумовуємо)

Розділ 12 «Грошові активи»

Відомості про грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, якщо їх сукупна вартість перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року

понад

68 900,007

або

понад

80 000,008

Розділ 13 «Фінансові зобов’язання»

Фінансові зобов’язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов’язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти детально розписуються у е-декларації (із зазначенням інформації про вид зобов’язання, його розмір, валюту зобов’язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов’язання тощо), якщо розмір зобов’язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Якщо розмір зобов’язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов’язання

понад

68 900,009

або

понад

80 000,0010

Розділ 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування»

Видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання, які зазначені у пунктах 2 — 9 ч. 1 ст. 46 Закону № 1700, за умови, що розмір такого видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року

понад

68 900,0011

або

понад

80 000,0012

3 Для декларацій, які будуть подаватися за 2016 рік.

4 Для декларацій, які будуть охоплювати певні періоди 2017 року.

5 Для декларацій, які будуть подаватися за 2016 рік.

6 Для декларацій, які будуть охоплювати певні періоди 2017 року.

7 Для декларацій, які будуть подаватися за 2016 рік.

8 Для декларацій, які будуть охоплювати певні періоди 2017 року.

9 Для декларацій, які будуть подаватися за 2016 рік.

10 Для декларацій, які будуть охоплювати певні періоди 2017 року.

11 Для декларацій, які будуть подаватися за 2016 рік.

12 Для декларацій, які будуть охоплювати певні періоди 2017 року.

Ось, власне, й усі останні зміни в антикорупційному законі, про які вам треба знати. А оскільки час «масового» декларування наближається, у наступному номері нашої газети ми присвятимо цілий окремий розділ найактуальнішим питанням е-декларування.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі