Теми статей
Обрати теми

Контроль у сфері держреєстрації: інформація для реєстраторів ОМС

Брусенцова Я., юрист-аналітик ВБ «Фактор»
І знову ми повертаємо нашого читача до теми державної реєстрації, яка вже неодноразово висвітлювалася на сторінках нашого видання1. Ця стаття буде цікава тим, хто безпосередньо виконує функції державного реєстратора у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно, а також здійснює реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. В ній ітиметься, як зрозуміло із назви, про контроль у сфері державної реєстрації з боку Міністерства юстиції України. Враховуючи, що результати контролю не завжди є позитивними для тих, кого контролювали, рекомендуємо уважно ознайомитися з нашим матеріалом. Він допоможе вам дізнатися про підстави для здійснення контролю і механізм його вчинення, який було деталізовано в Порядку здійснення контролю у сфері державної реєстрації, затвердженому постановою КМУ від 21.12.16 р. № 9902.
img 1

1 Див. «Місцеве самоврядування» № 1 за січень 2016 р., с. 5, № 2 за лютий 2016 р., с. 2, № 3 за березень 2016 р., с. 4, № 10 за жовтень 2016 р., с. 43.

2 Далі за текстом — Порядок № 990.

Контроль за Законом

Погодьтеся, не важко було зрозуміти, що передача функцій здійснення державної реєстрації органам місцевого самоврядування3 має супроводжуватися введенням механізму контролю за їх здійсненням. Від самого початку базові його моменти були закріплені у відповідних законодавчих актах, таких як Закон України від 01.07.04 р. № 1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»4 та Закон України від 15.05.03 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»5.

3 Далі за текстом — ОМС.

4 Далі за текстом — Закон № 1952.

5 Далі за текстом — Закон № 755.

Зокрема, в ст. 371 Закону № 1952 одразу було означено суб’єкта здійснення контролю у сфері державної реєстрації прав — це, звісно, Міністерство юстиції України6.

6 Далі за текстом — Мін’юст.

Крім іншого, в цій же статті законодавець визначив один із способів здійснення контролю: шляхом моніторингу реєстраційних дій у Державному реєстрі прав7 з метою виявлення порушень порядку державної реєстрації прав державними реєстраторами, уповноваженими особами суб’єктів державної реєстрації прав.

7 Нагадаємо, йдеться про Державний реєстр речових прав на нерухоме майно — єдину державну інформаційну систему, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав.

Увага! Результати моніторингу реєстраційних дій у Державному реєстрі прав (такі, зокрема, як виявлення порушень порядку державної реєстрації прав державними реєстраторами, уповноваженими особами суб’єктів державної реєстрації прав) є підставою для проведення Мін’юстом перевірки таких державних реєстраторів чи суб’єктів державної реєстрації прав.

В свою чергу, якщо в результаті проведеної перевірки державних реєстраторів чи суб’єктів державної реєстрації прав буде виявлено прийняття ними рішень з порушенням законодавства (що має наслідком порушення прав та законних інтересів фізичних та/або юридичних осіб), Мін’юст має вжити заходів до негайного повідомлення про це відповідних правоохоронних органів для вжиття необхідних заходів, а також заінтересованих осіб.

Крім іншого, ч. 2 ст. 371 Закону № 1952 передбачається, що за результатами проведення перевірок державних реєстраторів чи суб’єктів державної реєстрації прав Мін’юст у разі виявлення порушень порядку державної реєстрації прав державними реєстраторами, уповноваженими особами суб’єктів державної реєстрації прав може прийняти одне з вмотивованих рішень про:

1

тимчасове блокування доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації прав до Державного реєстру прав

2

анулювання доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації прав до Державного реєстру прав

3

притягнення до адміністративної відповідальності державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації прав

Технічний адміністратор Державного реєстру прав у день надходження рішень, передбачених п. 1 і 2 ч. 2 ст. 371 Закону № 1952, забезпечує їх негайне виконання.

Рішення, передбачені п. 3 ч. 2 цієї статті, виконуються Мін’юстом протягом п’яти робочих днів з дня їх прийняття.

У разі прийняття рішення про тимчасове блокування або анулювання доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав Мін’юст вирішує питання про передачу на розгляд суб’єкту державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, документів, що подані для проведення реєстраційних дій та перебувають на розгляді у відповідного державного реєстратора.

Частиною 4 ст. 371 вказаного законодавчого акта визначено, що порядок здійснення контролю, проведення камеральних перевірок та критерії, за якими здійснюється моніторинг, визначаються Кабінетом Міністрів України. Йдеться, як розумієте, про Порядок № 990, до якого ми повернемося пізніше.

Тепер щодо контролю, який здійснюється у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців, тобто того, який передбачений Законом № 755. Механізм контролю та його можливі результати закріплені в ст. 341 цього законодавчого акта. Слід відмітити, що вони є ідентичними тим, які передбачені ст. 371 Закону № 1952 (ср. ). Тобто контроль у сфері державної реєстрації знову ж таки здійснюється Мін’юстом, у тому числі шляхом моніторингу реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі8 з метою виявлення порушень порядку державної реєстрації державними реєстраторами, уповноваженими особами суб’єктів державної реєстрації.

8 Нагадаємо, йдеться про Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань — єдину державну інформаційну систему, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи.

Знову ж таки, як і у випадку з моніторингом у сфері державної реєстрації прав за результатами моніторингу реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі у разі виявлення порушень порядку державної реєстрації державними реєстраторами, уповноваженими особами суб’єктів державної реєстрації Мін’юст має провести камеральні перевірки суб’єктів державної реєстрації.

Якщо ж в результаті проведеної камеральної перевірки суб’єктів державної реєстрації буде виявлено прийняття рішень державним реєстратором з порушенням законодавства (що має наслідком порушення прав та законних інтересів фізичних та/або юридичних осіб) Мін’юст має вжити заходів щодо негайного повідомлення про це відповідних правоохоронних органів для вжиття необхідних заходів, а також заінтересованих осіб.

Щодо результатів проведення перевірок суб’єктів державної реєстрації в означеній сфері. Вони є тотожними тим, які ми вже наводили вище під час розгляду питання контролю у сфері державної реєстрації прав. Тобто Мін’юст у разі виявлення порушень порядку державної реєстрації державними реєстраторами, уповноваженими особами суб’єктів державної реєстрації може прийняти одне з вмотивованих рішень про (ч. 2 ст. 341 Закону № 755):

1

тимчасове блокування доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації до Єдиного державного реєстру

2

анулювання доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації до Єдиного державного реєстру

3

притягнення до адміністративної відповідальності державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації

Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру у день надходження рішень, передбачених п. 1 і 2 ч. 2 ст. 341 Закону № 755, забезпечує їх негайне виконання.

Рішення, передбачені п. 3 ч. 2 цієї статті, мають бути виконані Мін’юстом протягом п’яти робочих днів з дня їх прийняття.

Також ч. 4 ст. 341 Закону № 755 визначається, що порядок здійснення контролю, проведення камеральних перевірок та критерії, за якими здійснюється моніторинг, визначаються Кабінетом Міністрів України. Знову ж таки мається на увазі Порядок № 990, про який йтиметься нижче.

Вивчаємо Порядок № 990

Перш ніж ми перейдемо до цього питання, нагадаємо нашому читачі деякі терміни, які вже були згадані вище та без яких не можна буде обійтися далі. Так, зокрема, не зайвим буде пригадати, що таке «камеральна перевірка», а також кого ж має на увазі законодавець під «уповноваженою особою суб’єкта державної реєстрації».

Отже, згідно із законами № 1952 та № 755 під камеральною перевіркою слід розуміти перевірку, що проводиться у приміщенні Мін’юсту виключно на підставі даних відповідно Державного реєстру прав або Єдиного державного реєстру (залежно від того, у якій сфері здійснюється перевірка).

Тепер щодо уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації. Під нею відповідно до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Мін’юсту від 09.02.16 р. № 359/5, слід розуміти

посадову особу чи особу, яка перебуває у трудових відносинах із суб’єктом державної реєстрації, що відповідно до законодавства отримала ідентифікатор доступу до Єдиного державного реєстру виключно для цілей прийняття та повернення документів для державної реєстрації

А от уповноваженою особою у сфері державної реєстрації у сфері реєстрації прав відповідно до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ від 25.12.15 р. № 1127, є

посадова особа чи особа, яка перебуває у трудових відносинах із суб’єктом державної реєстрації прав, а також помічник нотаріуса, що відповідно до законодавства отримали ідентифікатор доступу до Державного реєстру прав виключно для цілей прийняття та видачі документів під час державної реєстрації прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

Повертаємося до Порядку № 990. Як ви вже зрозуміли, його прийняття було обумовлене ст. 371 Закону № 1952 та ст. 341 Закону № 755. Саме цей документ визначив процедуру здійснення Мін’юстом контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації прав і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців.

Увага! Передбачається, що дія цього Порядку не поширюється на розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, територіального органу Мін’юсту, що здійснюється9 відповідно до ст. 37 Закону № 1952 і ст. 34 Закону № 755.

9 Більш детально з порядком розгляду скарг можна ознайомитися у газеті «Місцеве самоврядування» № 10 за жовтень 2016 року, с. 43.

Нижче наведено терміни, що вживаються у Порядку № 990:

моніторинг реєстраційних дій

комплекс організаційних та технічних (з використанням програмних засобів ведення Державного реєстру прав та Єдиного державного реєстру) заходів, які забезпечують систематичну, вибіркову перевірку дотримання державними реєстраторами, уповноваженими особами суб’єктів державної реєстрації законодавства під час проведення реєстраційних дій за критеріями, визначеними цим Порядком

неробочий час

проміжки часу з 00 до 07 години та з 22 до 00 годин у понеділок — суботу, а також неділя і святкові дні

Увага! Пункт 2 Порядку № 990 уточнює (на відміну від законів № 1952 та № 755), що контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації здійснюється шляхом:

1

розгляду:

- скарг, поданих відповідно до Закону України від 02.10.96 р. № 393/96-ВР «Про звернення громадян»10;

- обґрунтованих подань територіальних органів Мін’юсту

2

моніторингу реєстраційних дій в реєстрах

10 Далі за текстом — Закон № 393.

При цьому передбачається, якщо буде виявлено під час розгляду скарг (поданих відповідно до Закону № 393) і обґрунтованих подань територіальних органів Мін’юсту чи моніторингу реєстраційних дій в реєстрах порушення порядку державної реєстрації, контроль має здійснюватися шляхом проведення камеральної перевірки державних реєстраторів чи суб’єктів державної реєстрації з прийняттям обов’язкових до виконання рішень, передбачених відповідними Законами. Таким чином можна говорити про двоступеневий рівень контролю: спочатку це розгляд відповідних документів чи вибірковий моніторинг, а вже згодом (якщо будуть для цього підстави) — задіяння такого механізму як камеральна перевірка.

Слід визначити, що п. 3 Порядку уточнено строки, протягом яких Мін’юст має здійснити розгляд скарг та обґрунтованих подань територіальних органів Мін’юсту, а саме:

розгляд скарг

здійснюється у строки, встановлені Законом № 393

розгляд обґрунтованих подань територіальних органів Мін’юсту

здійснюється у строк, що не перевищує 20 робочих днів

Щодо моніторингу реєстраційних дій. В п. 4 Порядку № 990 уточнюється, що він проводиться на підставі відомостей реєстрів за допомогою програмних засобів їх ведення за такими критеріями:

1

порушення строків, визначених законами № 1952 та № 755

2

проведення реєстраційних дій в неробочий час

3

відсутність у реєстрах електронних копій документів, поданих для державної реєстрації, виготовлених шляхом їх сканування

4

проведення реєстраційних дій на підставі судових рішень

5

скасування (видалення) записів із реєстрів

6

державні реєстратори та/або суб’єкти державної реєстрації, визначені Мін’юстом

Увага! Періодичність моніторингу реєстраційних дій за окремими зазначеними критеріями, перелік державних реєстраторів та/або суб’єктів державної реєстрації, щодо яких проводиться моніторинг за критерієм, визначеним у пп 6 п. 4 Порядку № 990 , а також строк, протягом якого проводиться такий моніторинг, визначаються (затверджуються) Мін’юстом з розміщенням відповідної інформації на офіційному веб-сайті.

В п. 5 Порядку № 990 закріплено, що за результатами моніторингу реєстраційних дій має бути складено відповідний акт в письмовій формі, який засвідчується підписом посадової особи Мін’юсту, що проводила такий моніторинг.

Увага! Передбачається, що у разі виявлення на підставі акта моніторингу реєстраційних дій порушень порядку державної реєстрації проводиться камеральна перевірка державних реєстраторів та/або суб’єктів державної реєстрації.

А от якщо у разі виявлення за результатами моніторингу реєстраційних дій фактів неподання юридичною особою державному реєстратору визначеної Законом № 1952 інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи посадова особа Мін’юсту в обов’язковому порядку має:

1

зазначити про такі факти в акті моніторингу реєстраційних дій

2

скласти відповідно до законодавства протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 6 ст. 16611 Кодексу України про адміністративні правопорушення11

11 Далі за текстом — КпАП.

Примітка. Відповідно до ч. 6 ст. 16611 КпАП неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом № 1952 інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зауважте, що камеральна перевірка проводиться на підставі наказу Мін’юсту, яким обов’язково в тому числі утворюється комісія у складі не менше ніж трьох посадових осіб Мін’юсту. Наказ Мін’юсту про проведення камеральної перевірки в має бути розміщений на офіційному веб-сайті.

Увага! Камеральна перевірка проводиться у строк, що не перевищує 14 робочих днів.

Копія наказу Мін’юсту про проведення камеральної перевірки має бути надіслана протягом трьох робочих днів з дня його прийняття разом із супровідним листом державному реєстратору та/або суб’єкту державної реєстрації.

Тобто про проведення перевірки державний реєстратор буде повідомлений завчасно. Крім іншого, якщо моніторити сайт Мін’юсту, про неї можна дізнатися і не чекаючи копії наказу.

Тепер звернемо вашу увагу на права комісії під час проведення камеральної перевірки. Вони наведені в п. 8 Порядку № 990, в якому зазначається, що комісія має право:

1

ознайомлюватися з електронними копіями документів, на підставі яких проводилися реєстраційні дії та які розміщені у реєстрах, а також з документами, створеними за допомогою програмних засобів ведення реєстрів

2

витребувати у суб’єкта державної реєстрації, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, у державного реєстратора копії документів в паперовій формі, відомості про які містяться в реєстрах, проте відсутні, виготовлені шляхом сканування електронні копії таких документів у реєстрах

3

вимагати від державних реєстраторів, уповноважених осіб суб’єктів державної реєстрації надання пояснень

Увага! Результати камеральної перевірки оформляються довідкою, яка підписується усіма членами комісії.

При цьому у п. 9 Порядку № 990 наводиться перелік відомостей, які має містити довідка про проведення камеральної перевірки. До них віднесено:

1

дата проведення камеральної перевірки (число, місяць, рік)

2

прізвище, ім’я та по батькові посадових осіб Мін’юсту, що проводили камеральну перевірку

3

підстава проведення камеральної перевірки

4

опис виявлених порушень порядку державної реєстрації (з посиланням на відповідні акти законодавства) із зазначенням підтвердних документів чи відомостей з реєстрів

5

пропозиції стосовно змісту рішення за результатами проведеної камеральної перевірки

Увага! Лише на підставі складеної комісією довідки за результатами проведеної камеральної перевірки Мін’юст приймає мотивоване рішення відповідно до відповідних Законів у формі наказу (п. 10 Порядку № 990).

В п. 11 Порядку № 990 дублюються приписи відповідних пунктів частин других відповідно ст. 371 Закону № 1952 та ст. 341 Закону № 755.

Нагадаємо, в них йдеться про суб’єктів та строки виконання рішень, прийнятих у разі виявлення посадовими особами Мін’юсту порушень порядку державної реєстрації державними реєстраторами, уповноваженими особами суб’єктів державної реєстрації. Зокрема, як вже зазначалося вище, рішення, передбачені п.п. 1 і 2 ч. 2 ст. 371 Закону № 1952 та п.п. 1 і 2 ч. 2 ст. 341 Закону № 755, виконуються відповідним технічним адміністратором реєстрів.

Крім іншого, уточнюється, що рішення, передбачені відповідно п. 3 ч. 2 ст. 371 Закону № 1952 та п. 3 ч. 2 ст. 341 Закону № 755, виконуються посадовою особою Мін’юсту шляхом складення протоколу про притягнення до адміністративної відповідальності. Йдеться про притягнення до адміністративної відповідальності державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації.

Пунктом 12 Порядку № 990 передбачається, що копії рішення, прийнятого за результатами проведеної камеральної перевірки, засвідчені в установленому законодавством порядку, надсилаються:

- скаржнику (в разі розгляду скарги);

- державному реєстратору та/або суб’єкту державної реєстрації

протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Скарга, документи, створені або отримані під час проведення моніторингу реєстраційних дій, камеральних перевірок, зберігаються Мін’юстом відповідно до вимог законодавства з питань організації діловодства у державних органах.

Також п. 13 Порядку № 990 уточнено, що означені вище документи можуть надаватися:

виключно (у разі їх звернення

скаржнику, суб’єкту, щодо якого проводилися моніторинг реєстраційних дій та/або камеральна перевірка, і заінтересованим особам, права та законні інтереси яких порушено

виключно на підставі судового рішення

іншим особам

Увага! Пункт 14 Порядку № 990 передбачає можливість оскарження до суду рішення, дії або бездіяльності Мін’юсту.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі