Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Спецперевірка в ОМС: кого, коли та як перевіряти?

Федченко Л., головний редактор
Місцеве самоврядування Січень, 2017/№ 1
В обраному У обране
Друк
Час від часу до редакції звертаються працівники органів місцевого самоврядування1 з питань, пов’язаних із проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком2. Запитання виникають різні, тому ми вирішили нагадати читачам положення нормативно-правових актів, що визначають порядок проведення спецперевірки.
img 1

1 Далі за текстом — ОМС.

2 Далі за текстом — спецперевірка.

Законодавчі підстави проведення спецперевірки

Як ви знаєте, поняття «спецперевірка», яким ми його наразі розуміємо, увійшло в наше життя з прийняттям Закону України від 14.10.14 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції»3. Так, проведення спецперевірки передбачено ст. 56 цього Закону.

3 Далі за текстом — Закон № 1700.

Відповідно до ч. 1 вказаної статті стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством, проводиться спецперевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто.

Так, Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків було затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.16 р. № 2 та зареєстровано у Міністерстві юстиції України 19.07.16 р. за № 987/291174.

4 Далі за текстом — Перелік.

Відповідно до п. 6 Переліку в ОМС такими є посади:

1

перших заступників, заступників міських (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, районного значення) голів, заступників сільських, селищних голів

2

заступників голів районних, районних в містах рад

3

секретарів міських (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, районного значення), сільських, селищних рад

4

керуючих справами виконавчих комітетів міських (міст — обласних центрів та міста Сімферополя, міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад

5

голів постійних комісій з питань бюджету обласних, Київської та Севастопольської міських рад (у разі, коли вони працюють у раді на постійній основі)

Спецперевірка не проводиться щодо:

1

кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів

2

громадян, які призиваються на військову службу за призовом осіб офіцерського складу та на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або залучаються до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу

3

претендентів, які перебувають на посадах в державних органах, органах влади АР Крим, ОМС та призначаються в порядку переведення чи просування по службі на посади в межах того ж органу або призначаються в порядку переведення на посади в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування

4

претендентів, які перебувають на посадах в державних органах, органах влади АР Крим, ОМС, що припиняються, та призначаються в порядку переведення на роботу до інших органів, до яких переходять повноваження та функції органів, що припиняються

5

осіб при розгляді питання про включення їх до списку народних засідателів або присяжних

Увага! У разі якщо призначення, обрання чи затвердження на посади здійснюється місцевою радою, спецперевірка проводиться у встановленому цим Законом порядку стосовно призначених, обраних чи затверджених на відповідні посади осіб.

При цьому згідно з ч. 2 ст. 56 Закону № 1700 організація проведення спецперевірки покладається на керівника (заступника керівника) державного органу, органу влади АР Крим, ОМС або їх апарату, на зайняття посади в якому претендує особа, крім випадків, установлених законом. Для забезпечення організації проведення спецперевірки керівник відповідного державного органу, органу влади АР Крим, ОМС або їх апарату може визначити відповідальний структурний підрозділ.

Нагадаємо, які відомості підлягають спецперевірці. Як зазначено у ч. 3 ст. 56 Закону № 1700, спецперевірці підлягають відомості про особу, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в ч. 1 цієї статті, зокрема щодо:

1

наявності судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким особу притягнуто до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, а також наявності судимості, її зняття, погашення

2

факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за пов’язані з корупцією правопорушення

3

достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

4

наявності в особи корпоративних прав

5

стану здоров’я (в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я), освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання

6

відношення особи до військового обов’язку

7

наявності в особи допуску до державної таємниці, якщо такий допуск необхідний згідно з кваліфікаційними вимогами до певної посади

8

поширення на особу заборони займати відповідну посаду, передбаченої положеннями Закону України «Про очищення влади»

Увага! Кандидат на посаду, стосовно якого спецперевірка вже проводилася, при призначенні в порядку переведення на посаду до іншого державного органу, органу влади АР Крим, ОМС повідомляє про це відповідний орган, який в установленому порядку запитує інформацію щодо її результатів.

Як зазначається у Примітці до ст. 56 Закону № 1700, посадами, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища (нас цікавлять лише ОМС), є посади, які ч. 1 ст. 14 Закону України від 07.06.01 р. № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої — третьої категорій.

Стаття 14. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування

В органах місцевого самоврядування встановлюються такі категорії посад:

перша категорія — посади Київського міського голови, голів обласних рад та Севастопольського міського голови;

друга категорія — посади Сімферопольського міського голови, міських (міст — обласних центрів) голів; заступників голів обласних рад та Севастопольського міського голови, заступника міського голови — секретаря Київської міської ради;

третя категорія — посади перших заступників та заступників міських голів (міст — обласних центрів) з питань діяльності виконавчих органів ради; секретарів міських (міст — обласних центрів та міста Сімферополя) рад, міських голів (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення, крім міст — обласних центрів), голів районних, районних у містах рад;

керуючих справами виконавчих апаратів обласних та Севастопольської міської рад;

<...>

Порядок проведення

Регламентується порядок проведення спецперевірки перш за все ст. 57 Закону № 1700, яка визначає основні засади її проведення.

Так, згідно з ч. 1 ст. 57 цього Закону спецперевірка проводиться за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади, у строк, що не перевищує 25 календарних днів з дня надання згоди на її проведення.

Увага! У разі ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на посаду не розглядається.

Як вказано у ч. 1 ст. 57 Закону № 1700, порядок проведення спеціальної перевірки та форма згоди на проведення спеціальної перевірки затверджуються КМУ. Так, наразі маємо користуватися Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженим постановою КМУ від 25.03.15 р. № 1715. Тож надалі паралельно будемо звертатися до цього документа.

5 Далі за текстом — Порядок.

Перелік документів, які має подати особа для проведення щодо неї спецперевірки, визначений у ч. 2 ст. 57 Закону № 1700 (ср. 025069200). Так, особа, яка претендує на зайняття посади, подає до відповідного органу:

1

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки

2

автобіографію

3

копію паспорта громадянина України

4

копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені

5

медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я

6

копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних)

7

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності)

Окрім цього, особа, яка претендує на зайняття посади, також подає до Національного агентства в порядку, визначеному ч. 1 ст. 45 Закону № 1700, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Увага! Особи, зазначені в абз. 7 ч. 1 ст. 56 Закону № 1700, подають зазначені документи для проведення спецперевірки протягом 3 робочих днів з дня відповідного обрання або затвердження.

Як вказано у ч. 3 ст. 57 Закону № 1700, після одержання письмової згоди особи, яка претендує на зайняття посади, на проведення спецперевірки орган, на посаду в якому претендує особа, не пізніше наступного дня надсилає до відповідних державних органів, до компетенції яких належить проведення спеціальної перевірки відомостей, передбачених у ч. 3 ст. 56 Закону № 1700, або до їх територіальних органів (за наявності) запит про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття відповідної посади, за формою, яку затверджує КМУ.

Увага! Запит підписує керівник органу, на посаду в якому претендує особа, а в разі його відсутності — особа, яка виконує обов’язки керівника, або один з його заступників відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

До запиту додаються копії документів, зазначених у ч. 2 ст. 57 Закону № 1700.

От ми й дісталися до переліку відомостей, які підлягають спецперевірці, та органів, які її мають проводити.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 57 Закону № 1700 спецперевірка проводиться:

№ з/п

Орган, який проводить спецперевірку

Відомості, що підлягають спецперевірці

1

Національною поліцією і Державною судовою адміністрацією України

щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення

2

Міністерством юстиції України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

щодо наявності в особи корпоративних прав

3

Національним агентством

щодо наявності у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, відомостей про кандидата, а також щодо достовірності відомостей, зазначених особою у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік

4

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, відповідним органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації

щодо відомостей про стан здоров’я кандидата (в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я)

5

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, відповідним органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, центральним органом виконавчої влади, якому підпорядкований навчальний заклад, керівником навчального закладу

щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання

6

Службою безпеки України

щодо наявності в особи допуску до державної таємниці, а також щодо відношення особи до військового обов’язку (в частині персонально-якісного обліку військовозобов’язаних Служби безпеки України)

7

Міністерством оборони України, військовими комісаріатами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

щодо відношення особи до військового обов’язку (за винятком випадків персонально-якісного обліку військовозобов’язаних Служби безпеки України)

Увага! До проведення спецперевірки можуть бути залучені інші центральні органи виконавчої влади або спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції з метою перевірки відомостей про особу, зазначених у ст. 57 Закону № 1700, або достовірності документів, передбачених цією статтею.

Тепер звернемося до Порядку, адже він деталізує процедуру проведення спецперевірки.

Як відомо, організацію проведення спецперевірки покладено на керівника (заступника керівника) державного органу, органу влади АР Крим, ОМС або їх апарату, на зайняття посади в якому претендує особа, крім випадків, передбачених Порядком.

Поряд з цим для забезпечення організації проведення спецперевірки керівник відповідного державного органу, органу влади АР Крим, ОМС або їх апарату може визначити відповідальний структурний підрозділ. Відповідну норму містить п. 3 Порядку.

Можлива також ситуація, коли особа, яка претендує на зайняття посади в органі, вже проходила спецперевірку на попередньому місці роботи. Для врегулювання подібних випадків маємо скористатися положеннями п. 4 Порядку. Так, відповідно до вказаного пункту Порядку претенденти на посади, стосовно яких спецперевірка вже проводилася, під час призначення в порядку переведення на посаду до іншого державного органу, органу влади АР Крим, ОМС письмово повідомляють про це відповідному органу із зазначенням найменування органу, яким організовано проведення такої перевірки. Керівник (заступник керівника) цього або його апарату, на зайняття посади в якому претендує особа, не пізніше наступного робочого дня після одержання повідомлення від претендента на посаду надсилає запит про надання копії довідки про результати спецперевірки до органу, де проводилася така перевірка. Копія зазначеної довідки надається відповідним органом протягом 5 робочих днів з дня одержання запиту, а питання про призначення претендента на посаду розглядається після отримання копії такої довідки.

Як вже згадувалося, спецперевірка проводиться виключно за письмовою згодою претендента на посаду. Відповідно до п. 6 Порядку така згода подається разом із заявою про призначення. Форма письмової згоди затверджена додатком 1 до Порядку.

img 2

* У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків додається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).

Увага! У разі конкурсного добору згода подається протягом 3 днів з дати одержання кандидатом повідомлення про результати конкурсу (п. 6 Порядку).

Так, відповідно до п. 10 Порядку не пізніше наступного дня після одержання письмової згоди претендента на посаду на проведення спецперевірки орган, на посаду в якому претендує особа, надсилає до відповідних державних органів, до компетенції яких належить питання проведення спецперевірки, або до їх територіальних органів (за наявності) запит про перевірку відомостей щодо претендента на посаду. Форму запиту затверджено додатком 2 до Порядку.

img 3

Як зазначено у п. 10 Порядку, запит підписується керівником органу, на посаду в якому претендує особа, а в разі його відсутності — особою, яка виконує обов’язки керівника, або одним з його заступників відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

До запиту додаються копії:

документів, зазначених у пп. 1 — 3 п. 8 Порядку

всім органам (підрозділам), які проводитимуть перевірку відомостей щодо особи

документів, зазначених у пп. 4 — 8 п. 8 Порядку

органам (підрозділам), які проводитимуть перевірку відомостей, зазначених у п. 9 Порядку

Результати спецперевірки

Частиною 1 ст. 58 Закону № 1700 передбачено, що інформація про результати спецперевірки, підписана керівником органу, що її проводив, а у разі його відсутності — особою, яка виконує його обов’язки, або заступником керівника органу відповідно до розподілу функціональних обов’язків, подається до органу, який надіслав відповідний запит, у семиденний строк з дати надходження запиту.

Окрім цього, під час проведення спецперевірки між органами (підрозділами), які її проводять, можуть здійснюватися взаємодія та обмін відомостями щодо особи, зокрема щодо осіб, які претендують на зайняття посад, перебування на яких становить державну таємницю. Такі взаємодія й обмін здійснюються у порядку, визначеному КМУ.

Як йдеться у ч. 2 ст. 58 Закону № 1700, рішення про призначення (обрання) або про відмову у призначенні (обранні) на посаду, пов’язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, приймається після проведення спецперевірки.

Цією ж нормою Закону № 1700 передбачається, що у разі:

встановлення за результатами спецперевірки факту розбіжностей у поданих претендентом на посаду автобіографії та/або декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік

посадовою особою (органом), яка (який) організовує проведення спецперевірки, надається можливість претенденту на посаду протягом 5 робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом та/або виправити таку розбіжність

встановлення за результатами спецперевірки відомостей про претендента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади

посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду

встановлення за результатами спецперевірки та розгляду вищезазначених пояснень претендента на посаду факту подання ним підроблених документів або неправдивих відомостей

посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, повідомляє протягом 3 робочих днів про виявлений факт правоохоронні органи та відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду

Увага! Особа, щодо якої за результатами спецперевірки встановлено обставини, які є підставою для відмови у призначенні (обранні) на посаду, вважається такою, що не пройшла спецперевірку.

Щодо осіб, призначення, обрання чи затвердження на посади яких здійснюється відповідною радою. Повноваження таких осіб достроково припиняються без припинення повноважень депутата ради, а відповідна особа звільняється з відповідної посади без прийняття рішення відповідної ради у випадку, якщо вона не пройшла спецперевірку або не надала у встановлений Законом № 1700 строк згоди на її проведення.

Однак майте на увазі, що рішення про відмову у призначенні (обранні) на посаду за результатами спецперевірки може бути оскаржено до суду.

Рухаємося далі. Відповідно до ч. 3 ст. 58 Закону № 1700 орган, на посаду в якому претендує особа, на підставі одержаної інформації має підготувати довідку про результати спецперевірки за формою, затвердженою КМУ.

Особи, щодо яких проведена спецперевірка, мають право на ознайомлення з довідкою про її результати та у разі незгоди з результатами спецперевірки можуть подати відповідному органу державної влади, ОМС свої зауваження у письмовій формі — вони підлягають розгляду у семиденний строк з дня їх надходження.

Інформація про результати спецперевірки та документи щодо її проведення є конфіденційними, якщо вони не містять відомостей, що становлять державну таємницю.

(ч. 3 ст. 58 Закону № 1700)

Варто пам’ятати про особливості поводження з документами, які особа подавала для проведення спецперевірки. Так, у разі призначення (обрання) особи на посаду вони передаються для зберігання в особовій справі, а у разі відмови у призначенні (обранні) на посаду — повертаються цій особі під розписку, крім випадків, коли встановлено неправдивість цих документів, та інших випадків, передбачених законом.

І, насамкінець, довідка про результати спецперевірки додається до документів, поданих особою, або до особової справи, якщо прийнято рішення про її призначення (обрання) на посаду.

Форму довідки про результати перевірки затверджено додатком 3 до Порядку.

img 4 img 5

Як вже вказувалося, претенденти на посади, щодо яких проведена спецперевірка, мають право на ознайомлення з довідкою про результати такої перевірки та в разі незгоди з її результатами можуть подати відповідному органу свої зауваження у письмовій формі. Такі зауваження у семиденний строк з дня їх надходження підлягають розгляду керівником відповідного органу або його заступником відповідно до розподілу функціональних обов’язків, за результатами якого особі надається письмова відповідь. Відповідні норми закріплено у п. 15 Порядку.

Відповідно до п. 16 Порядку рішення про призначення (обрання) або відмову у призначенні (обранні) на посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, приймається після проведення спеціальної перевірки, крім випадку, передбаченого п. 21 Порядку.

Так, п. 21 Порядку передбачає особливості проведення спецперевірки щодо претендентів на деякі посади в ОМС. Отже, спецперевірка стосовно претендентів на посади в ОМС, призначення (обрання) чи затвердження на які здійснюється місцевою радою, проводиться відповідно до Порядку після їх призначення (обрання) чи затвердження на відповідні посади.

Нагадаємо, претенденти на які саме посади в ОМС проходять спецперевірку у такий, «особливий», спосіб.

Для цього маємо згадати положення Закону України від 07.06.01 р. № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»6.

Перш за все маємо звернути увагу на ст. 3 Закону № 2493, що визначає три види посад в ОМС:

1

виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою

2

виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою

3

посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України

Деталізувати наведені вище норми допоможе ст. 10 цього ж Закону, згідно з якою прийняття на службу в ОМС здійснюється:

на посаду сільського, селищного, міського голови

в порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Примітка. Шляхом обрання територіальною громадою.

на посаду голови та заступників голови районної, районної у місті, обласної ради, заступника міського голови — секретаря Київської міської ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад

шляхом обрання відповідною радою

на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради

шляхом затвердження відповідною радою

на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад, керівників відділів, управлінь та інших працівників ОМС

шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України

Отже, у такий «спеціальний» спосіб проходять спецперевірку (після їх обрання чи затвердження):

1

сільські, селищні, міські голови

2

голови та заступники голів районних, районних у містах, обласних рад, заступник міського голови — секретар Київської міської ради, секретарі сільських, селищних, міських рад, голови постійних комісій з питань бюджету обласних, Київської та Севастопольської міських рад

3

заступники сільських, селищних, міських голів з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючі справами (секретарі) виконавчих комітетів сільських, селищних, міських, районних у містах рад

Для проведення спеціальної перевірки такі особи протягом 3 робочих днів з дня призначення (обрання) чи затвердження подають до ОМС документи, необхідні для проведення спецперевірки. У разі ненадання такими особами у встановлений строк згоди на проведення спецперевірки або встановлення за результатами її проведення обставин, які є підставою для відмови у призначенні (обранні) чи затвердженні на посаду, їх повноваження за відповідною посадою достроково припиняються без припинення повноважень депутата ради. Така особа звільняється з посади без прийняття рішення відповідною радою.

До речі, з метою врегулювання подібних питань Законом № 1700 було внесено відповідні зміни до ст. 41 Кодексу законів про працю України7, що наразі визначає додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов.

7 Далі за текстом — КЗпП.

Так, наразі чинною редакцією ч. 1 ст. 41 КЗпП передбачено: крім підстав, передбачених ст. 40 КЗпП, трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути розірваний також у випадках:

1

одноразового грубого порушення трудових обов’язків керівником підприємства, установи, організації всіх форм власності (філії, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації всіх форм власності, його заступниками, а також службовими особами органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання, і службовими особами центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами

11

винних дій керівника підприємства, установи, організації, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати

2

винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довіри до нього з боку власника або уповноваженого ним органу

3

вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи

4

перебування всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції» у прямому підпорядкуванні у близької особи

5

припинення повноважень посадових осіб

Тож у разі, якщо особа, яку було обрано чи затверджено на посаду в ОМС, не надала у передбачений Законом № 1700 та Порядком строк своєї письмової згоди на проведення спецперевірки або у разі встановлення за результатами її проведення обставин, які є підставою для відмови у призначенні (обранні) чи затвердженні на посаду, її повноваження мають бути достроково припинені, а особу звільнено з посади на підставі п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно