Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Розміри державної допомоги у 2017 році підвищуватимуться двічі

Бондаренко К., фахівець із соціальних питань
Місцеве самоврядування Січень, 2017/№ 1
В обраному У обране
Друк
Відповідно до чинного законодавства держава має забезпечувати соціальний захист своїх громадян. Так, Законом України від 21.12.16 р. № 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік»1 передбачено нові розміри державної соціальної допомоги для різних категорій населення, про які ми будемо говорити у цій статті.
img 1

1 Далі за текстом — Закон про Держбюджет.

Розміри деяких видів державної соціальної допомоги залежать від розміру прожиткового мінімуму, встановленого для певної соціальної чи демографічної групи населення.

Статтею 7 Закону про Держбюджет установлено наступні розміри прожиткового мінімуму:

Основні соціальні та демографічні групи населення

З 01.01.17 р.

З 01.05.17 р.

З 01.12.17 р.

На одну особу в розрахунку на місяць

1544

1624

1700

Для дітей віком до 6 років

1355

1426

1492

Для дітей віком від 6 до 18 років

1689

1777

1860

Для працездатних осіб

1600

1684

1762

Для осіб, які втратили працездатність

1247

1312

1373

Відповідно двічі протягом 2017 року змінюватимуться і розміри деяких видів державної соціальної допомоги.

Розміри деяких видів державної допомоги у 2017 році наведемо у таблиці нижче.

Вид допомоги

Розмір допомоги

(з розрахунку на місяць, грн.)

Чим це

регламентовано

з 01.01.17 р.

з 01.05.17 р.

з 01.12.17 р.

По вагітності та пологах

непрацюючим жінкам та жінкам — суб’єктам підприємницької діяльності, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

400,00

421,00

440,50

ст. 9 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.92 р. № 2811-XII2

Допомога надається у розмірі 25 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць та обчислюється сумарно за весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей — 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до 1 — 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 — до пологів і 90 — після пологів).

Допомога при народженні дитини

(загальний розмір)

41280

ст. 12 Закону № 2811

Одноразова виплата

(у місяці народження дитини)

10320

Щомісячна виплата

(здійснюється протягом 36 місяців)

860,00

Особам, які на 30 червня 2014 року мали право на отримання допомоги при народженні дитини у розмірі, встановленому на першу дитину (виплачується протягом двох років), після досягнення дитиною двох років на наступні 12 місяців призначається щомісячна допомога у розмірі 130 грн.

У разі працевлаштування отримувача допомоги або виходу на роботу виплата допомоги у розмірі 130 грн. припиняється.

Одиноким матерям:

на дітей віком до 6 років

максимальний розмір

ст. 183 Закону

№ 2811

1355

1426

1492

на дітей віком від 6 до 18 років

1689

1777

1860

на дітей віком від 18 до 23 років

(за умови навчання за денною формою)

1600

1684

1762

Розмір допомоги визначається як різниця між 100 відсотками прожиткового мiнiмуму для дитини вiдповiдного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за шість мiсяцiв, що передують місяцю звернення (для дітей віком від 18 до 23 років застосовується прожитковий мінімум для працездатних осіб).

Допомога призначається на кожні 6 місяців. Після закінчення шестимісячного періоду отримувач допомоги повинен звернутися до органу соціального захисту для підтвердження свого права на призначення допомоги на наступний період.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, віком:

максимальний розмір

ст. 18 Закону

№ 2811

— до 6 років

2710

2852

2984

— від 6 до 18 років

3378

3554

3720

Розмір допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених на дитину пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги (крім державної соціальної допомоги, що виплачується на дітей-інвалідів).

Розмір призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги враховується як середньомісячний розмір зазначених виплат, одержаних на дитину за попередні 12 календарних місяців.

Допомога призначається на кожні 12 місяців. Після закінчення дванадцятимісячного періоду отримувач допомоги повинен звернутися до органу соціального захисту для підтвердження свого права на призначення допомоги на наступний період.

Допомога при усиновленні дитини

(загальний розмір)

41280

ст. 123 Закону

№ 2811

Одноразова виплата

(в місяці набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини)

10320

Щомісячна виплата

(протягом наступних 36 місяців)

860,00

Допомога при усиновленні дитини призначається особі, яка усиновила дитину, незалежно від віку дитини, за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, на дітей віком:

максимальний розмір

п. 8 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затвердженого постановою КМУ від 22.02.06 р. № 189

до 6 років

677,50

713,00

746,00

від 6 до 18 років

844,50

888,50

930,00

Розмір допомоги визначається як різниця між 50 відсотками прожиткового мiнiмуму для дитини вiдповiдного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за шість мiсяцiв, що передують місяцю звернення.

Допомога призначається на кожні 6 місяців. Після закінчення шестимісячного періоду отримувач допомоги повинен звернутися до органу соціального захисту для підтвердження свого права на призначення допомоги на наступний період.

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до дитячих будинків

сімейного типу та прийомних сімей

п. 8 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», затвердженого постановою КМУ від 31.01.07 р. № 81

на дітей віком:

максимальний розмір

до 6 років

2710

2852

2984

від 6 до 18 років

3378

3554

3720

від 18 до 23 (учні)

3200

3368

3524

Розмір допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених на дитину пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги (крім державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам).

Для дітей віком від 18 до 23 років застосовується прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Щомісячна грошова допомога особі на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу (допомога на догляд)

максимальний розмір

ст. 5 Закону України від 22.02.2000 р. № 1489-III «Про психіатричну допомогу»

3200

3200

3200

Допомога на догляд надається дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно проживає на одній житловій площі з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, і здійснює догляд за ним.

Розмір допомоги на догляд розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж мінімальна заробітна плата.

Державна допомога особам,

які не мають права на пенсію

ст. 6 Закону України

від 18.05.04 р. № 1727-IV «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»3

— інвалідам

— жінкам, яким присвоєно звання «Мати-героїня»

1247

1312

1373

— особам, які досягли 63 років* та не мають права на пенсію

949

949

949

* Для жінок 1953 — 1958 років народження встановлений інший вік для призначення допомоги (ст. 1 Закону № 1727).

Розмір допомоги з урахуванням доплати, передбаченої постановою КМУ від 26.03.08 р. № 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян», складає:

— інвалідам — 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

— особам, які досягли 63 років* та не мають права на пенсію, — 949 грн.

Матеріальна допомога особам,

які постраждали від торгівлі людьми

п. 2 Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, затвердженого постановою КМУ

від 25.07.12 р. № 660

на дітей віком до 6 років

4065

4278

4476

на дітей віком від 6 до 18 років

5067

5331

5580

працездатним особам

4800

5052

5286

особам, які втратили працездатність

3741

3936

4119

Матеріальна допомога надається особі, якій встановлено статус постраждалої від торгівлі людьми.

Виплата матеріальної допомоги здійснюється органом соціального захисту населення одноразово у розмірі трьох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб, установлених на момент звернення особи за матеріальною допомогою.

Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання

п. 3 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою КМУ від 01.10.14 р. № 505

для непрацездатних осіб (пенсіонери, діти)

884

884

884

для інвалідів

1247

1312

1373

для працездатних осіб

442

442

442

Загальна сума допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 2400 грн.

Грошова допомога призначається на 6 місяців. Після закінчення шестимісячного періоду отримувач допомоги повинен звернутися до органу соціального захисту для підтвердження свого права на призначення допомоги на наступний період.

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Закон України від 16.11.2000 р. № 2109-III «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»

Iнвалідам з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд

2561,90

2695,40

2821,10

Iнвалідам з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд

1870,50

1968,00

2059,50

Iнвалідам з дитинства II групи

1247,00*

1312,00*

1373,00*

Iнвалідам з дитинства III групи

1247,00*

1312,00*

1373,00*

Закон України від 16.11.2000 р. № 2109-III «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»

На дітей-інвалідів без надбавки на догляд

1247,00*

1312,00*

1373,00*

На дітей-інвалідів підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд

2227,90

2344,40

2453,10

На дітей-інвалідів віком до 6 років з надбавкою на догляд

1550,40

1631,40

1707,10

На дітей-інвалідів підгрупи А віком від 6 до 18 років з надбавкою

2561,90

2695,40

2821,10

На дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років з надбавкою

1717,40

1806,90

1891,10

На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою,

без надбавки на догляд

1309,35

1377,60

1441,65

На дітей-інвалідів підгрупи А (ЧАЕС) віком до 6 років з надбавкою

2664,35

2803,60

2933,65

На дітей-інвалідів (ЧАЕС) віком до 6 років з надбавкою

1986,85

2090,60

2187,65

На дітей-інвалідів підгрупи А (ЧАЕС)

віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

2998,35

3154,60

3301,65

На дітей-інвалідів (ЧАЕС)

віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

2153,85

2266,10

2371,65

* Розмір допомоги цим категоріям громадян наведено з урахуванням доплати до 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, передбаченої постановою КМУ від 26.03.08 р. № 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян».

2 Далі за текстом — Закон № 2811.

3 Далі за текстом — Закон № 1727.

Компенсація непрацюючим фізичним особам, які надають соціальні послуги, інвалідам, громадянам похилого віку, хворим, що не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, яка призначається відповідно до постанови КМУ від 29.04.04 р. № 558.

Категорії громадян, яким надаються соціальні послуги

Розмір компенсації, грн. на місяць

для непрацюючих осіб працездатного віку

для непрацюючих осіб, які втратили працездатність (пенсіонери, інваліди)

з 01.01.17 р.

з 01.05.17 р.

з 01.12.17 р.

з 01.01.17 р.

з 01.05.17 р.

з 01.12.17 р.

Iнвалідам I групи

240,00

252,60

264,30

187,05

196,80

205,95

Iнвалідам II групи

160,00

168,40

176,20

124,70

131,20

137,30

Дітям-інвалідам

Громадянам похилого віку

Iнвалідам III групи

112,00

117,88

123,34

87,29

91,84

96,11

Хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги

Розмір компенсації визначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

— 15 відсотків — фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи;

— 10 відсотків — фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам II групи та дітям-інвалідам;

— 7 відсотків — фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ.

Компенсація фізичним особам пенсійного віку, які надають соціальні послуги, призначається у зазначених розмірах виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

На відміну від вищезазначених видів державної допомоги, при розрахунку розміру державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка призначається відповідно до Закону України від 01.06.2000 р. № 1768-III «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»4, застосовується рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум).

4 Далі за текстом — Закон № 1768.

Гарантований мінімум на 2017 рік у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму установлено ст. 9 Закону № 928.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму на 2017 рік для різних категорій громадян наведемо в таблиці (у грн.):

Категорії громадян

З 01.01.17р.

З 01.05.17р.

З 01.12.17р.

Примітки

Працездатні особи

336,00

353,64

370,02

21 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Особи, які втратили працездатність, та інваліди

1247,00

1312,00

1373,00

100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

Діти віком:

— до 6 років

1151,75

1212,10

1268,20

85 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку

— від 6 до 18 років

1435,65

1510,45

1581,00

— від 18 до 23 років (якщо навчаються за денною формою навчання)

1360,00

1431,40

1497,70

85 % прожиткового мінімуму для працездатних особи

Для кожної дитини в малозабезпеченій сім’ї (крім дітей-інвалідів)

рівень забезпечення збільшується на 10 % та складає:

віком до 6 років

1266,93

1333,31

1395,02

ст. 5

Закону № 1768

від 6 до 18 років

1579,22

1661,50

1739,10

учням від 18 до 23 років

1496,00

1574,54

1647,47

Для кожної дитини-інваліда в малозабезпеченій сім’ї та для дітей, в яких один з батьків є інвалідом I або II групи або які утримуються одинокою матір’ю (яка не перебуває в шлюбі), рівень забезпечення збільшується на 20 % та складає:

віком до 6 років

1382,10

1454,52

1521,84

ст. 5

Закону № 1768

від 6 до 18 років

1722,78

1812,54

1897,20

учням від 18 до 23 років

1632,00

1717,68

1797,24

Для кожної дитини в малозабезпеченій сім’ї (крім дітей-інвалідів), яка утримується одинокою матір’ю-інвалідом I чи II групи (яка не перебуває в шлюбі), рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 40 % та складає:

віком до 6 років

1612,45

1696,94

1775,48

ст. 5

Закону № 1768

від 6 до 18 років

2009,91

2114,63

2213,40

учням від 18 до 23 років

1904,00

2003,96

2096,78

Для кожної дитини-інваліда в малозабезпеченій сім’ї, яка утримується одинокою матір’ю-інвалідом I чи II групи, рівень забезпечення збільшується на 60 % та складає:

віком до 6 років

1842,80

1939,36

2029,12

ст. 5

Закону № 1768

від 6 до 18 років

2297,04

2416,72

2529,60

Розмір допомоги визначається як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 % рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Визначений розмір допомоги збільшується на кожну дитину віком:

— до 13 років — на 250 грн.;

— від 13 до 18 років — на 500 грн.

Максимальний розмір державної соціальної допомоги з урахуванням збільшення її розміру на кожну дитину, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, не може перевищувати розмір прожиткового мінімуму для сім’ї.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно