(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Перейти до номеру
 • № 8
 • № 7
 • № 6
 • № 5
 • № 4
 • № 3
 • № 2
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
1/20
Місцеве самоврядування
Місцеве самоврядування
Вересень , 2017/№ 9

Співпраця з викривачами корупції: методичні рекомендації, як почути кожного

Особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції, має законодавче визначення — викривач. Викривач за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог Закону України від 14.10.14 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції»1 іншою особою. З урахуванням психологічного ставлення до фактів будь-якого викривання, особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. Тож як у нормативному полі працювати з повідомленнями викривачів, поговоримо у цій статті.

1 Далі за текстом — Закон №1700.

Загальні норми

Статтею 53 Закону № 1700 передбачено, що органи місцевого самоврядування2 мають забезпечити умови для повідомлень їх працівниками про порушення вимог цього Закону іншою особою, зокрема, через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку.

2 Далі за текстом — ОМС.

Відповідно до вимог Закону № 1700 Національне агентство з питань запобігання корупції3 розробило і затвердило своїм рішенням від 06.07.17 р. № 286 Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами4.

3 Далі за текстом — НАЗК.

4 Далі за текстом — Методичні рекомендації.

Ці Методичні рекомендації розраховані для використання у роботі державних органів та ОМС. Вони мають, виключно, інформаційно-роз’яснювальний характер та не встановлюють правових норм.

Трохи раніше, у березні поточного року, у Типовій антикорупційній програмі юридичної особи5 НАЗК уже давало рекомендації щодо роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції з повідомленнями працівників про факти порушень антикорупційних вимог.

5 Типова антикорупційна програма юридичної особи, затверджена рішенням НАЗК від 02.03.17 р. № 75, далі — Типова програма.

Зауважимо, що за загальними нормами ч. 5 ст. 53 Закону № 1700 повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).

Анонімне повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

Зверніть увагу: Закон № 1700 не містить спеціальних строків перевірки повідомлень, поданих викривачем із зазначенням авторства. Зважаючи на це, для врегулювання вказаного питання рекомендуємо також керуватися положеннями ч. 5 ст. 53 згаданого Закону.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону № 1700 керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції6.

Посадові і службові особи органів, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних органів, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.

Вимоги, заборони та обмеження,

встановлені Законом № 1700

1. Вимоги щодо прийняття антикорупційної програми (ст. 19, 61, 62)

2. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст. 22)

3. Обмеження щодо одержання подарунків (ст. 23, 24)

4. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 25)

5. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (ст. 26)

6. Обмеження спільної роботи близьких осіб (ст. 27).

7. Вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28 — 36)

8. Вимоги до поведінки осіб, додержання вимог закону та етичних норм поведінки (ст. 37, 38)

9. Вимоги щодо пріоритету інтересів (ст. 39)

10. Вимоги щодо політичної нейтральності (ст. 40)

11. Вимоги щодо неупередженості (ст. 41)

12. Вимоги щодо компетентності і ефективності (ст. 42)

13. Вимоги щодо нерозголошення інформації (ст. 43)

14. Вимоги щодо утримання від виконання незаконних рішень чи доручень (ст. 44)

15. Вимоги щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 45)

16. Вимоги щодо додаткових заходів здійснення фінансового контролю (ст. 52)

17. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та ОМС (ст. 54)

18. Вимоги щодо проведення спеціальної перевірки (ст. 56)

19. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації (ст. 60)

Передача і отримання повідомлень

Для належної організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону № 1700 НАЗК рекомендує розробити та затвердити окремий внутрішній локальний нормативний документ. Цей документ повинен регламентувати весь механізм роботи з повідомленнями від їх отримання до прийняття кінцевого рішення за результатами завершення їх розгляду. У ньому також має бути чітко визначена робота уповноваженого підрозділу (особи) з описом того, що повинно відбуватись на кожному етапі процесу роботи з повідомленнями: отримання, реєстрація, розгляд та облік повідомлень, інформування викривача про прийняте рішення.

Як доводить практика, ефективність розгляду повідомлень, як і будь-якого іншого документа, залежить від того, скільки ланок у його проходженні та прийнятті рішень передбачається. Тож за рахунок зменшення етапів руху документа (отримання — сортування/класифікація/категоризація — розгляд/перевірка — прийняття рішення) зменшується і кількість залученого персоналу, а в підсумку — зменшуються ризики недотримання засад та принципів організації роботи з повідомленнями.

Таким чином, для забезпечення ефективності розгляду повідомлень рекомендується максимально зменшити етапи руху повідомлень так, щоб вони безпосередньо потрапляли до уповноваженого підрозділу (особи).

У зазначеному документі також рекомендується максимально детально описати, як проводити перевірку фактів, на які посилається у повідомленні викривач, та механізм прийняття обґрунтованого рішення або передання повідомлення і матеріалів перевірки спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції. З урахуванням того, що у кожному органі існують інші внутрішні процедури роботи з документами, виконання яких передбачено в порядках, правилах, положеннях тощо, то процеси роботи з повідомленнями слід узгодити з існуючими процедурами та, можливо, передбачити перехресні посилання.

Тож в організаційному плані перш за все потрібно визначити канали для надходження повідомлень.

З урахуванням того, що повідомлення про порушення вимог Закону № 1700 може бути як письмовим, так і усним, воно може надійти:

— поштою (рекомендується звернути увагу викривачів на те, що у разі направлення повідомлення поштою у ньому слід робити позначку такого змісту: «Про корупцію»);

— від викривача особисто до канцелярії, у скриньку для кореспонденції органу або на особистому прийомі (рекомендується визначити години прийому уповноваженим підрозділом (особою), про що необхідно зазначити у відповідних інформаційних матеріалах/повідомленнях органу);

— через веб-сайт органу (веб-інтерфейс сайту чи сторінки має забезпечити послідовне надання вказівок викривачам;

— засобами електронного зв’язку(пропонуємо зв’язувати з уповноваженим підрозділом (особою) органу);

— через спеціальні чи звичайні телефонні лінії (для повідомлень НАЗК рекомендує виділити окремий номер телефону; спеціальна телефонна лінія має бути завжди доступною.

Якщо визначені години роботи цієї лінії, то про це варто зазначити у відповідних інформаційних матеріалах; у разі застосування функції залишення повідомлень (автовідповідач) необхідно забезпечити інформування про це особи, яка телефонує).

Механізм надання повідомлень має бути легко доступним і забезпечувати широкий діапазон можливостей для контакту викривача з органом та конфіденційність, а також і можливість надання повідомлень анонімно.

З метою забезпечення довіри між викривачами рекомендується на офіційному відкритому ресурсі у доступній формі оприлюднювати таку інформацію:

— хто може надати повідомлення;

— коли і яким чином може бути надане повідомлення;

— щодо чого може бути надане повідомлення;

— правові підстави надання повідомлення;

— результати, яких можна очікувати від розгляду повідомлення;

— уповноважений підрозділ (особа), відповідальний за розгляд повідомлення;

— інформація про строки розгляду повідомлення;

— перелік гарантованих прав на захист, включаючи конфіденційність та анонімність;

— спосіб отримання інформації стосовно прийнятого рішення щодо розгляду повідомлення, процедура його оскарження;

— статистика надання повідомлень та вирішення питань, пов’язаних з повідомленнями: кількість одержаних, розглянутих або відхилених повідомлень;

— питання, які найчастіше є предметом повідомлень;

— спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, до яких може звернутися громадянин;

— контактна інформація органу, уповноваженого підрозділу (особи).

Уся інформація обов’язково повинна бути надана з посиланням на законодавчі положення.

У свою чергу, для ефективного прийому повідомлень рекомендується скласти опитувальний лист, зразок якого наводимо нижче. Посадовим особам під час отримання повідомлень про порушення вимог Закону №1700 рекомендується використовувати цей опитувальний лист для фіксації довідкової інформації. Опитувальний лист має бути пристосований до конкретних потреб кожного органу.

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ (зразок)

Інформація, яку потрібно з’ясувати

Запитання

1. Ім’я та контактна інформація

Ім’я, прізвище, контактна інформація (номер телефону, електронна адреса), рід занять, стать, вік

Ви готові надати нам свою контактну інформацію?

Ця інформація не буде передаватись нікому без Вашої прямої згоди.

Ви також може залишитися анонімним; однак зауважте, що розслідування справи часто вимагає додаткової інформації і може виникнути необхідність зв’язатися з Вами, а це можливо тільки якщо ми матимемо Вашу контактну інформацію

2. Корупційний прояв

Детальний опис випадку порушення антикорупційних вимог (категорія, місце, час, опис)

У чому Ви бачите прояв корупції?

Чи стосується випадок: електронних декларацій, конфлікту інтересів, політичної корупції, порушень антикорупційних законів, іншого питання (спробуйте зазначити категорію)?

Де стався випадок (місце, організація)?

Коли стався випадок (час)?

Надайте детальний опис випадку.

Чому, на Вашу думку, цей випадок включає неправомірне чи злочинне діяння?

Чи обіцялася або надавалася комусь перевага в описаному випадку? Якщо так, хто і кому обіцяв чи надавав перевагу? Що було обіцяно, чому і яким чином відповідним особам/організаціям обіцялася або надавалася перевага?

3. Додаткова інформація про корупційний прояв

Інформація про зацікавлених осіб, історію повідомлень, мотив повідомлення тощо

Коли та яким чином Ви дізналися про цей випадок?

Чи знають інші люди про цей випадок? Якщо так, чи можете Ви сказати, хто саме?

Чи траплялися такі випадки в минулому? Якщо так, чи надавалося повідомлення про них раніше, і яких заходів було вжито у зв’язку із ними?

Чому Ви вирішили повідомити про цей випадок?

Чи надавалася інформація про зазначений вище випадок кудись ще? Якщо так, куди/кому?

Чи бажаєте Ви щось додати?

Захист викривачів

Законом № 1700 передбачено, що особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи.

Особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог Закону № 1700 іншою особою.

Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, установлених законом.

Тому принципи, на яких має базуватися робота з повідомленнями про порушення вимог Закону №1700, мають бути такими:

1) доброчесність: поведінка посадової особи органу має відповідати вимогам закону та загальновизнаним етичним нормам;

2) захист прав викривачів: посадові особи органу, які мають доступ до повідомлень, повинні розуміти ризики для викривачів, пов’язані з поданням повідомлення, а також подальшим установленням фактів порушення вимог Закону № 1700;

3) конфіденційність: у процесі збору, використання та збереження інформації посадові особи органу повинні виконувати вимоги законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача;

4) зворотній зв’язок: рекомендується підтримувати зв’язок з викривачем, навіть якщо повідомлення надане анонімно;

5) неупередженість: повідомлення слід розглядати по суті та без жодних упереджень, які можуть виникати у результаті попередніх контактів викривача з органом;

6) об’єктивність: одержаній при розгляді повідомлення інформації має бути дана повна та об’єктивна оцінка;

7) рівність: слід забезпечити однакове ставлення до всіх викривачів, незалежно від віку, статі, національної приналежності, віросповідання тощо.

У наступному випуску видання «Місцеве самоврядування» ми розповімо про організацію роботи посадових осіб ОМС з отриманими повідомленнями, визначимо види корупційних правопорушень і правопорушень, пов’язаних з корупцією, та з’ясуємо міру відповідальності за їх вчинення.

запобігання корупції, протидія корупції, повідомлення про корупцію, викривачі додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті