(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
1/4
Місцеве самоврядування
Місцеве самоврядування
Серпень , 2018/№ 8/1

Забезпечення електронного доказу в порядку цивільного судочинства

http://tinyurl.com/y5p9hqs3
Ми з вами живемо у світі інформаційних технологій, де все стрімко змінюється. Не є винятком і мобільні додатки, якими кожного дня користуємось та не уявляємо свого життя без них, наприклад, Viber, Telegram, Whatsapp. Інформація з цих додатків за певних обставин може бути електронними доказами, оскільки ці додатки здатні зберігати та переносити цифрову доказову інформацію. Тому використання таких інформаційних технологій також потребує нормативного регулювання. В цій статті будемо говорити про мобільні додатки як електронні докази та їх забезпечення в порядку цивільного судочинства, оскільки електронні докази стають новим актуальним інструментом для захисту прав та законних інтересів.

Про електронний доказ

Як ви знаєте, в грудні 2017 року вступив у силу Закон України від 03.10.2017 № 2147-VIII «Про внесення змін до ГПК України, ЦПК України, КАС України та інших законодавчих актів».

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Так, ч. 2 ст. 76 ЦПК України визначено нову процесуальну форму одержання фактичних даних — електронний доказ. Вони мають ту ж юридичну силу, що й письмові та речові докази, висновки експертів та показання свідків.

Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 100 ЦПК України електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема:

— електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо);

— веб-сайти (сторінки);

— текстові, мультимедійні та голосові повідомлення;

— метадані;

— бази даних;

— інші дані в електронній формі.

Такі дані можуть зберігатися, зокрема, на портативних пристроях (картах пам’яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет).

Учасники справи мають право подавати електронні докази в паперових копіях, посвідчених у порядку, передбаченому законом. Паперова копія електронного доказу не вважається письмовим доказом.

Отже, ми визначились із поняттям електронних доказів. До цього слід зауважити, що електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України від 22.05.2003 № 852-IV «Про електронний цифровий підпис». Законом може бути передбачено інший порядок засвідчення електронної копії електронного доказу.

Однак погодьтеся, вкрай важко буде використати як електронний доказ обмін повідомленнями в мобільних додатках Viber, Telegram або Whatsapp.

Одразу можемо змалювати ситуацію щодо можливості використання листування як доказу в цивільному судочинстві.

Відповідно до ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Очевидно, що інша сторона в процесі одразу ж після отримання позову видалить всі дані, які будуть свідчити про спілкування саме з нею та обмін повідомленнями в цих мобільних додатках.

Також не важко здогадатися, якою буде позиція іншої сторони у суді щодо цього питання. Скоріше за все скаже, що він/вона ні з ким не листується, це не його/її номер телефону, нічого про це не знає та взагалі це все спеціально підлаштовано проти нього/неї.

Як же тоді бути, аби не потрапити в таку ситуацію? Відповімо на це запитання: потрібно забезпечити такий доказ в судовому порядку. Далі поговоримо, як це зробити.

Про забезпечення електронного доказу

До запровадження інституту електронних доказів судова практика їх визнання у цивільних справах не була поширеною. Втім суди все ж намагалися дослідити та оцінити такого роду докази.

Новий же ЦПК України містить ряд новел щодо процедури забезпечення доказів, які потім будуть досліджуватись судом при розгляді справи по суті.

Згідно з положеннями ч. 1 та 2 ст. 116 ЦПК України суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим.

Способами забезпечення судом доказів є:

1

допит свідків

2

призначення експертизи

3

витребування доказів

4

огляд доказів

5

огляд доказів за їх місцезнаходженням

6

заборона вчиняти певні дії щодо доказів

7

зобов’язання вчинити певні дії щодо доказів

У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 116 ЦПК України забезпечення доказів після подання позовної заяви здійснюється судом, який розглядає справу.

У заяві про забезпечення доказів зазначається:

1

найменування суду, до якого подається заява

2

повне найменування (для юридичних осіб) або П. І. Б. (для фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) та інші відомості

3

повне найменування (для юридичних осіб) або П. І. Б. (для фізичних осіб) іншої сторони (сторін), якщо вона відома заявнику, а також якщо відомі відомості, що її ідентифікують: її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), інші відомості

4

докази, забезпечення яких є необхідним, а також обставини, для доказування яких вони необхідні

5

обґрунтування необхідності забезпечення доказів

6

спосіб, у який заявник просить суд забезпечити докази, у разі необхідності — особу, в якої знаходяться докази

7

перелік документів, що додаються до заяви

Разом із тим відповідно до ч. 3 ст. 116 ЦПК України заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви. Однак зауважимо, що слід потурбуватися про забезпечення електронного доказу якомога раніше, а саме під час підготовки позовної заяви, аби перешкодити іншій стороні знищити такі докази.

Отже, з метою збереження електронного доказу є доцільним звернутися до суду із відповідною заявою в порядку ст. 116 ЦПК України.

У разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви заявник повинен подати позовну заяву протягом 10 днів з дня постановлення ухвали про забезпечення доказів (ч. 5 ст. 116 ЦПК України). Слід мати на увазі, що у разі неподання позовної заяви у зазначений строк, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження суд скасовує ухвалу про вжиття заходів забезпечення доказів не пізніше наступного дня після закінчення такого строку або постановлення судом ухвали про повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження.

Суд розглядає заяву про забезпечення доказів у загальному порядку протягом 5 днів з дня надходження її до суду.

Важливо звернути вашу увагу на те, що відповідно до ч. 4 ст. 118 ЦПК України суд за клопотанням заявника може забезпечити докази без повідомлення інших осіб, які можуть отримати статус учасників справи, зокрема у разі, якщо повідомлення іншої сторони може унеможливити або істотно ускладнити отримання відповідних доказів.

У нашому випадку із листуванням у Viber, Telegram або Whatsapp забезпечення доказів відбуватиметься шляхом перевірки суддею роздрукованого тексту листування із тим, що міститься в мобільному телефоні особи, яка подала заяву про забезпечення доказу.

Проте можна не розраховувати на задоволення зазначеної вище заяви про забезпечення електронного доказу, якщо не довести, що листування вела саме інша сторона зі свого номера телефону. Ось декілька шляхів доведення такої обставини, якими ви могли би скористатись:

1. Детально проаналізувати матеріали справи. Так, наприклад, номер телефону може з’явитися у будь-якому документі, який міститься в матеріалах справи, інша сторона процесу зазначила його в установі банку, коли сплачував судовий збір.

Таким чином, його номер може міститись у матеріалах справи в квитанції про сплату судового збору, в якій зазначено П. І. Б. платника та його номер телефону.

2. Провести перевірку за офіційними державними реєстрами. Для прикладу:

— Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

— Єдиний реєстр нотаріусів України;

— Реєстр громадських об’єднань та інші.

Із повним переліком реєстрів ви можете ознайомитись на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України за посиланням: minjust.gov.ua/m/str_22253.

У реєстрі може бути вказаний номер телефону.

3. Напевне, найпростішим способом є дізнатись номер безпосередньо в суді, оскільки часто сторони залишають його для підтримання зв’язку з ними.

Отже, проведення якісної роботи з електронним доказом, підтвердження його належності, допустимості та достовірності перед судом може мати вирішальне значення у справі. Бажаємо вам успіхів!

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
цивільне судочинство, електронний доказ, забезпечення доказів, інформаційні технології, мобільні додатки додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті