Вивчаємо європейський досвід: шкільна освіта

Баран І., голова Підгаєцької районної ради Тернопільської області
Місцеве самоврядування Лютий, 2018/№ 2
В обраному У обране
Друк
Мені вдалося завдяки Проекту міжнародної технічної допомоги «Навчальні програми професійного зростання»1, донором якого є Уряд Сполучених Штатів Америки через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), побувати в Королівстві Нідерланди та навчитись! Проект міжнародної технічної допомоги «Навчальні програми професійного зростання» здійснюється з метою передачі нових знань і навичок для покращення політичного, суспільного та економічного стану України, формування мереж професіоналів для поширення та застосування міжнародного досвіду в Україні. Основною метою навчальної програми було ознайомлення зацікавлених сторін, безпосередньо залучених до реформ децентралізації та шкільної освіти, з європейським досвідом. Власне, про набутий мною досвід і йтиметься.

1 Далі за текстом — Проект.

Загальне про досвід

Отже, під час навчальної програми я ознайомилась:

— з основними принципами та характеристиками шкільної системи освіти Королівства Нідерландів;

— з правилами фінансування, джерелами, механізмами розподілу фінансів;

— із структурою бюджету школи, її витратами;

— з підходами до оплати праці працівників шкіл.

В рамках Проекту учасники Програми «Ефективна система фінансування шкіл об’єднаними громадами в умовах децентралізації» відвідали Раду з питань освіти Нідерландів, яка є незалежним урядовим дорадчим органом, який консультує міністра, парламент та місцеві органи влади.

Нам вдалось поговорити з експертами Ради з питань освіти Нідерландів про фінансування шкіл. З’ясувалося, що 90-95 % потреби шкіл забезпечує Державний бюджет (приватні школи теж фінансуються з бюджету). Витрати на державні та приватні школі однакові.

В школах є шкільні ради, які відповідають за прибирання школи, комунальні послуги та є роботодавцями для вчителів.

Також серйозну увагу в Нідерландах звертають на практичне застосування знань школярів, наприклад:

— у приміщенні класу-кухні діти вивчають овочі/фрукти та їхнє використання;

— у класі-майстерні діти вільно експериментують та лагодять — навіть велосипеди та авто.

Побували ми і в Міністерстві освіти, культури і науки. До речі, міністрів освіти в Нідерландах два — хоча Міністерство одне.

Знайомились ми також з діяльністю загальноосвітніх та початкових шкіл. Відвідали шкільну федерацію, яка об’єднує три загальноосвітні школи в Гаазі. Школи надають різні освітні послуги: початкова, підготовча профтехосвіта; наукова (доуніверситетська) середня освіта. Кожна школа має свій профіль. Навчання в приватній та державній школі однакове, вчителі є державними службовцями. Фінансуються приватні та державні школи з державного бюджету. Муніципалітет турбується про створення належних умов навчання. Дітей до школи підвозять тільки у двох випадках: діти з особливими потребами або батьки відправляють дітей у приватні школи певного релігійного спрямування.

До речі, школа отримує приблизно 5,5 тис. євро на 1 дитину.

Діти йдуть до школи з 4 років.

Початкова школа

Початкова шкільна освіта в Нідерландах отримується у віці 4-12 років. За законом дитина має починати відвідувати початкову школу починаючи з 5 років, хоча переважна більшість дітей йде до школи в 4 роки. В початковій школі один вчитель викладає всі предмети в класі. Домашні завдання в початковій школі до шостого класу не задаються.

В перших двох класах початкової школи діти в основному грають. Письму і читанню в перших двох класах приділяється мало уваги. Такі класи виконують радше функцію соціалізації дитини. Парти в перших та других класах відсутні, такі класи нагадують старші групи дитячого садку в інших європейських країнах. Навчання починається по-справжньому в третьому класі, тобто у віці шести років. Тоді діти вже отримують кожен свою парту. В кінці початкової школи відбувається тестування, яке визначає тип майбутньої середньої школи.

Середня школа

Повна середня освіта в Нідерландах здобувається у віці 12-18 років.

Вибір типу середньої школи залежить від результатів тестів в початковій школі та рекомендацій вчителів. Рекомендації вчителя, якщо тест написано незадовільно, беруться до уваги та є визначальними. Адже протягом навчального процесу вчитель на кожну дитину пише детальний аналіз спостережень, характеристику. І якщо тест з певних причин було написано недостатньо добре, рекомендація вчителя є визначальною. Існує кілька видів середніх шкіл: школа загальної середньої освіти, школа технічної середньої освіти, школа доуніверситетської освіти. Три види середньої освіти можна отримати як в одній школі, яка спеціалізується на певному типі освіти, так і в школах, які пропонують кожен з трьох типів освіти. Для вступу до університету потрібно протягом шести років пройти підготовку в середній школі доуніверситетської освіти.

Щодо системи управління школою та призначення директора школи

Директор призначається за конкурсним відбором шкільною радою. Директор відповідає за якісні характеристики вчителя і якщо є потреба, то допомагає вчителю підняти кваліфікацію при потребі. В системі освіти є шкільна рада та наглядова рада. Управляє школою шкільна рада. Вона ж і звітує та фінансує школи. Шкільна рада покликана забезпечувати потреби шкіл, які до неї входять. Кошти між шкільними радами розподіляються на основі критеріїв: кількість учнів, місце розташування школи, розмір школи, діти-біженці, діти з малоосвічених сімей. В сільській місцевості до шкільної ради належить 12 шкіл. Кожна рада подає до Міністерства інформацію про мережу, про фінансову складову, про бюджет. Уряд передає одну загальну суму на шкільну раду, відповідно до критеріїв, а шкільна рада сама вирішує, кому більше, кому менше передати, але з чіткими роз’ясненнями, чому саме таке рішення прийнято. На веб-сайті Міністерства освіти є вся інформація про школи (кількість учнів, вчителів, витрати школи).

Щоб створити школу, до прикладу, малу, необхідно 300 учнів. Якщо у школі налічується 180 учнів і менше, школа закривається. Школа щороку звітує, Міністерство освіти бачить кількість учнів, якщо нижче норми — кошти не виділяються і школа закривається.

Школи не є юридичними особами, а шкільна рада — так. Наглядова рада наглядає за тим, що робить шкільна рада, чи звітує, чи правильно вибрано методи навчання.

У бюджеті школи 80 % — оплата праці, 6 % — оплата оренди за приміщення, 10 % — навчальні матеріали, програмне забезпечення.

Фінансова підтримка освіти

Також ми відвідали Міністерство (DUO), де державні службовці фінансового департаменту презентували систему фінансової підтримки початкової та середньої освіти. Фінансування на державні та приватні школи однакове.

Окрім державних коштів, є ще забезпечення від муніципалітетів. Школи також отримують внески від батьків, але ці внески не можуть йти на витрати, які повинна забезпечити держава, адже навчання є обов’язковим і все забезпечує держава. Батьківська плата йде тільки на потреби, які виникають поза навчальним процесом. Так, передбачається, що батьківські внески можуть використовуватися лише на туристичні поїздки дітей або організацію різних святкувань. Батьківськими внесками розпоряджається тільки батьківський комітет.

В початкових школах витрати на матеріально-технічне забезпечення враховуються по календарному року, на заробітну плату — по академічному року. Також розрахунок видатків залежить і від віку вчителя: чим старший вчитель, тим більше він «коштує».

Норматив на заробітну плату — 1 учитель на 20 учнів у початковій школі, 1 учитель на 28 учнів у старшій школі.

Інспекції освіти

В Нідерландах передбачено здійснення інспекції шкіл та перевірки шкільних рад. Виконується така інспекція раз у чотири роки. Але можлива позапланова перевірка.

Таке інспектування здійснюється відповідною інспекцією країни, в якій працює 500 осіб.

Існує чіткий алгоритм інспекції: аналіз результатів навчання, вивчення атмосфери школи, амбіцій школи та ефективності використання фінансового ресурсу.

Передбачені і санкції, здебільшого фінансові.

Всі звіти інспекції є публічними та опубліковуються на відповідному сайті.

Інформація про інспекцію була особливо цікавою в контексті імплементації Закону України «Про освіту».

Що ще незвичне для України в нідерландських школах?

В школах відсутні медики, гаряче харчування та прибиральниці.

А ще планування бюджету здійснюється на п’ять років вперед — це свідчить про стабільність системи.

Місцева влада не фінансує комунальні послуги, які надаються школам, не утримує непедагогічних працівників, не займається придбанням матеріально-технічних засобів та підвезенням школярів. Все це за рахунок державного бюджету.

В рамках Проекту нам довелося відвідати початкову школу Pijnacker, що знаходиться за містом. Дуже маленька школа. Чому маленька? Бо навчається в ній лише 86 учнів;

працює 12 вчителів — на 6,5 ставки. Ця школа підпорядковується одній зі шкільних рад, яких всього їх в Нідерландах 1386.

Школа ця знаходиться в селі, розташованому між Гаагою та Роттердамом. Від директора дізналися про фінансові аспекти існування маленької школи. Основні витрати — це матеріально-технічне забезпечення та персонал.

Фінансування шкільна рада отримує від Уряду, в залежності від кількості учнів. Сума одна. На інклюзію школа отримує кошти додатково. Є один клас біженців, Сирія, Ірак. На ці потреби надходить також окрема сума від Уряду, як додаткова.

Є ще інші надходження — ті ж батьківські кошти.

Батьки сплачують внесків приблизно 35 євро на рік. Серед недоліків малих шкіл можна зазначити: мало учнів — мало коштів. Приміщення великі і витрати на них великі. Все це з бюджету школи. Малий клас — «вартість» вчителя більша. Що роблять? Якщо є більше учнів, то використовують чи дозволяють собі більше вчителів. Кожна школа ретельно складає свій бюджет. Цікавим було те, що школи вирішили, що витрати на дітей їм потрібні більші, аніж на вчителів, тому директор працює 2 дні в одній школі, а 2 дні — в іншій директором. Повний робочий день — 5 днів на тиждень, 40 робочих годин. 25 годин мають вчителі на уроки, решта — підготовка та інше.

Тепер про наші реалії в порівнянні зі шкільною освітою в Нідерландах

27.09.17 р. набрав чинності новий Закон України від 05.09.17 р. № 2145-VIII «Про освіту»2, що регулює суспільні відносини в процесі реалізації конституційного права людини на освіту.

2 Далі за текстом — Закон.

Три освіти.

Перш за все, новий Закон відкриває шлях до впровадження реформи «Нова українська школа». Реформа передбачає, зокрема, введення 12-річної школи.

Закон України «Про освіту» — це базовий закон, він не визначає всіх деталей того, як відбуватиметься навчальний процес, але окреслює основні принципи.

Тепер у відповідності до нього мають бути прийняті окремі закони «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту».

У ст. 12 Закону зазначено: «Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років».

В Нідерландахнавчання з 4 років.

Управлінська автономія.

В Україні керівника закладу освіти призначає на посаду та звільняє з посади засновник або уповноважений ним орган. Всіх працівників закладу призначає та звільняє виключно його керівник.

В Нідерландах директор призначається за конкурсним відбором шкільною радою.

Фінансова автономія.

В Україні заклад освіти може діяти в одному з таких статусів:

— бюджетна установа;

— неприбутковий заклад освіти;

— прибутковий заклад освіти.

За рішенням керівника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно закладом освіти або через централізовану бухгалтерію.

Дозволяється залучення додаткових джерел фінансування.

В Нідерландах фінансова автономіяце одна єдина сума, яку отримує школа і безпосередньо вирішує, які предмети будуть в пріоритеті, скільки вчителів працюватиме в навчальному році, чи зможе школа утримувати директора, чи краще в плані передбачити години певного предмету.

Подолання корупції.

В Україні вводиться обов’язкове прозоре звітування про надходження та використання фінансових ресурсів закладу освіти — громадський контроль, громадське врядування.

У Нідерландах звітують школи на сайті Міністерства освіти, а не засновників чи самих шкіл. Це дозволяє на єдиному ресурсі розмістити всю інформацію про школи в країні.

Рівний доступ до якісної освіти.

В Україні введено такі рівні освіти.

Дошкільна освіта — діти старшого дошкільного віку обов’язково мають бути охоплені дошкільною освітою відповідно до стандарту дошкільної освіти

Молодша школа — якнайближче до місця проживання без жодних конкурсних відборів.

Базова середня гімназія чи опорна школа у сільській місцевості.

Старша профільна школа: ліцеї академічного або професійного спрямування.

В Нідерландах освіта є обов’язковою. За пропущені уроки дітьми без поважних причин батьки сплачують штраф 300 євро.

Тепер у всіх школах України навчатимуться 12 років?

Для тих, хто розпочне навчання 2018 року й пізніше, тривалість здобуття повної середньої освіти становитиме 12 років.

Для тих, хто вже навчається, тривалість поки що не зміниться — 11 років.

Законом передбачено такі рівні повної загальної середньої освіти:

— початкова освіта тривалістю чотири роки (1-4 клас);

— базова середня освіта тривалістю п’ять років (5-9 клас);

— профільна середня освіта тривалістю три роки (10-12 клас).

У Нідерландах:

— з 4-12 років — початкова освіта;

— 12-18 років — повна середня освіта.

Нові засади підвищення кваліфікації для педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Новим Законом передбачається таке.

Підвищення кваліфікації для педагога не менше 150 годин протягом 5 років.

Педагог самостійно планує та визначає кількість годин для щорічного підвищення кваліфікації.

Оплата підвищення кваліфікації здійснюється із державного та/або місцевих бюджетів.

Кошти отримує заклад освіти і розподіляє за рішенням педагогічної ради між суб’єктами, які будуть забезпечувати підвищення кваліфікації.

Кожен педагог самостійно визначає місце підвищення кваліфікації (інститут післядипломної освіти, заклад освіти, інший суб’єкт освітньої діяльності, фізична особа (наприклад, видатний, заслужений вчитель, майстер, інша видатна особистість тощо).

Запроваджується зовнішня незалежна сертифікація вчителів — щомісячна доплата — 20 % посадового окладу протягом 3 років чинності сертифікату.

Після кожного з рівнів освіти буде проводитись ДПА (державна підсумкова атестація), яка може бути у вигляді ЗНО. За результатами учнів зараховують на інший рівень.

В Нідерландах — після закінчення 4-го класу оцінювання слугує лише для моніторингу успішності.

Харчування в школах України стане платним?

Як відомо, зараз у державних школах сніданок безкоштовний, а платити потрібно тільки за обід, якщо дитина залишається у групі продовженого дня.

У новому Законі вказано, що безоплатним гарячим харчуванням забезпечують лише: «Дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах), дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які навчаються в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) чи фахової передвищої освіти».

Також безоплатне харчування може буде введене для осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого самоврядування.

З 1 січня 2019 року Законом справді вводиться принцип «гроші ходять за дитиною».

Зараз держава виділяє на навчання кожного учня близько 10 тис. грн. на рік, а для дітей з особливими потребами — близько 25 тис. грн.

Якщо поділити цю суму на 9 місяців навчання, то на місяць держава платитиме школі за одного учня трохи більше тисячі гривень.

В Нідерландах виділяється 5,5 тис. євро на одну дитину (ця сума включає і заробітну плату педагогам, комунальні послуги, оренда приміщення, предмети та матеріали, технічний персонал тощо).

В Нідерландах безоплатного харчування у школах немає взагалі.

Наостанок про контроль та звітність «по-нідерландськи»

Кожне дослідження в Нідерландах починається з офіційного повідомлення про звіт.
Звіт містить судження про стандарти та стимулюючий опис ситуації; публікується в Інтернеті; 4 рази на рік — перевірка.

Реклама шкіл в Нідерландах

Доречно також зазначити, що в витратах шкіл є витрати на рекламу школи та громадську співпрацю.

Наявні освітні ярмарки-презентація можливостей шкіл. Кожна школа в межах шкільної ради завжди планує прийняти до себе на навчання якнайбільше учнів. А для цього потрібно запропонувати батькам якісь родзинки в навчальному процесі. Тому на ярмарках школи презентують свої можливості. Це і уроки самбо, і можливість для дітей з особливими потребами, і уроки музику. На цю промоакцію також школа закладає кошти.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд