(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
1/5
Місцеве самоврядування
Місцеве самоврядування
Січень , 2018/№ 1/1

Надання безоплатної правової допомоги юристами

http://tinyurl.com/y59c9k5l
У попередньому номері газети «Місцеве самоврядування» було розглянуто питання надання безоплатної правової допомоги ОМС: порядок організації прийому громадян, прийняття заяв та надання відповідей на них, а також створення спеціалізованих установ. Як правило, функція з надання безоплатної первинної правової допомоги покладається на юристів ОМС. З метою якісної організації цього напрямку роботи пропоную більш детально ознайомитися з цим питанням.

Поняття

Стаття 59 Конституції України гарантує кожному право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. 02.06.11 р. було прийнято Закон України № 3460-VI «Про безоплатну правову допомогу»1. Цей Закон визначає зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги.

1 Далі за текстом — Закон № 3460.

Трошки понять, визначених спеціальним законодавством:

правова допомога

надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення

правові послуги

надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, ОМС, перед іншими особами; забезпечення захисту особи від обвинувачення; надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації

безоплатна правова допомога

правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел

безоплатна первинна правова допомога

вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, ОМС, посадових і службових осіб

безоплатна вторинна правова допомога

вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя, включає в себе захист від обвинувачення, здійснення представництва інтересів осіб у судах, інших державних органах, ОМС, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру

Отже, як бачимо, гарантована Конституцією України безоплатна правова допомога поділяється на два види: первинну (просвітницька функція та допомога у складенні документів не процесуального характеру) та вторинну (надання правничої допомоги в судовому провадженні).

Юристи ОМС можуть надавати лише безоплатну первинну правову допомогу, іншим видом займається мережа системи надання безоплатної вторинної правової допомоги (регіональні та місцеві центри) на чолі з Координаційним центром з надання правової допомоги.

Види правових послуг

Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та Законом № 3460 мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг (ч. 2 ст. 7 Закону № 3460):

1

надання правової інформації

2

надання консультацій і роз’яснень з правових питань

3

складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру)

4

надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації

Термін правової інформації визначений у Законі України від 02.10.92 р. № 2657-XII «Про інформацію»2.

2 Далі за текстом — Закон № 2657.

Правова інформація — будь-які відомості про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо (ст. 17 Закону № 2657).

Джерелами правової інформації є:

1

Конституція України

2

інші законодавчі і підзаконні нормативно-правові акти

3

міжнародні договори та угоди, норми і принципи міжнародного права

4

ненормативні правові акти

5

повідомлення засобів масової інформації

6

публічні виступи

7

інші джерела інформації з правових питань

Консультація (лат. consultatio — нарада) — порада, що дається фахівцем. Консультування — це вид інтелектуальної діяльності, основне завдання якої полягає в аналізі, обґрунтуванні перспектив розвитку подій залежно від обраного способу досягнення результатів.

Під час консультування юрист роз’яснює клієнту вимоги чинного законодавства, надає поради щодо способів та методів реалізації прав та обов’язків із окресленням усіх можливих варіантів розвитку події, зазначає усі можливі наслідки (у т. ч. негативні) та наявні ризики.

Документом є матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі.

До юристів у рамках реалізації права на правову допомогу можуть звертатися особи із проханням скласти документи, наприклад, для приватизації, оформлення заяви про зміну наймача, скарги на дії уповноважених осіб, пропозиції щодо покращення роботи певного органу тощо. Коло питань може бути необмеженим. Заяви, скарги та інші документи правового характеру складаються із врахуванням вимог чинного законодавства та посиланням на конкретні норми.

Кожна особа має право звернутись до вас із проханням надати безоплатну правову допомогу. Незалежно від наявності на території вашого населення пункту іншого суб’єкта надання безоплатної первинної правової допомоги (наприклад, бюро правової допомоги) відмовити особі в наданні запитуваної правової допомоги, яка входить до сфери ваших повноважень (наприклад, надання роз’яснень чинного законодавства) ви не маєте права. Заявник може навіть одночасно звертатись із аналогічними запитами до всіх суб’єктів, які надають безоплатну первинну правову допомогу на території певного населеного пункту, що також не може стати підставою для відмови у наданні запитуваної допомоги.

Також ви можете підготувати особу до звернення до органу, який надає безоплатну вторинну правову допомогу. Для цього слід бути обізнаними про те, хто може бути суб’єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу. У багатьох випадках для того, щоб отримати право на безоплатну вторинну правову допомогу, слід зібрати необхідні документи, які підтверджують відношення особи до певної категорії, про що ви і маєте попередити заявника, а в разі необхідності — допомогти в отриманні останніх.

Згідно зі ст. 14 Закону № 3460 право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно з цим Законом та іншими законами України мають такі категорії осіб:

Категорія осіб

Види правових послуг

1

особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, а також інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб

усі види послуг

2

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

усі види послуг

3

внутрішньо переміщені особи

усі види послуг

4

громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб, з питань, пов’язаних з отриманням цієї довідки до моменту її отримання

здійснення представництва інтересів в судах, інших державних органах, ОМС, перед іншими особами;

складення документів процесуального характеру

5

особи, до яких застосовано адміністративне затримання

здійснення представництва інтересів в судах, інших державних органах, ОМС, перед іншими особами;

складення документів процесуального характеру

6

особи, до яких застосовано адміністративний арешт

здійснення представництва інтересів в судах, інших державних органах, ОМС, перед іншими особами;

складення документів процесуального характеру

7

особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими

захист;

складення документів процесуального характеру

8

особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

захист;

складення документів процесуального характеру

9

особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких захисник залучається для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, а також особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі

усі види послуг

10

особи, на яких поширюється дія Закону України від 08.07.11 р. № 3671-VI «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»

усі види послуг

11

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22.10.93 р. № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»3, особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань

усі види послуг

3 Далі за текстом — Закон № 3551.

Категорія осіб

Види правових послуг

11

особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону № 3551, до моменту прийняття рішення про надання такого статусу

здійснення представництва інтересів в судах, інших державних органах, ОМС, перед іншими особами;

складення документів процесуального характеру

12

особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи — протягом розгляду справи в суді

здійснення представництва інтересів в судах, інших державних органах, ОМС, перед іншими особами;

складення документів процесуального характеру

13

особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку — протягом розгляду справи в суді

здійснення представництва інтересів в судах, інших державних органах, ОМС, перед іншими особами;

складення документів процесуального характеру

14

особи, реабілітовані відповідно до законодавства України — стосовно питань, пов’язаних з реабілітацією

здійснення представництва інтересів в судах, інших державних органах, ОМС, перед іншими особами;

складення документів процесуального характеру

Медіація (англ. mediation — посередництво) — вид альтернативного врегулювання спорів, метод вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби усіх учасників конфлікту.

Станом на сьогоднішній день в Україні не існує законодавства, яке б регулювало питання здійснення медіації, у Верховній Раді зареєстровано два відповідні законопроекти, разом із тим медіаційні послуги набирають популярності та доводять свою ефективність на практиці.

Розгляд звернень

Статтею 10 Закону № 3460 визначений порядок розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги.

Так, звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених ч. 2 ст. 7 цього Закону, надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до ОМС відповідно до їх компетенції.

Звернення про надання правових послуг, що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками. Звернення про надання правових послуг, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

У разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг з питань, що віднесені до їх повноважень, ви зобов’язані надати такі послуги протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.

Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше п’ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

Законодавством заборонено встановлювати плату за надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених ч. 2 ст. 7 Закону № 3460, та за видачу особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів, подання яких передбачено законодавством для реалізації прав і свобод людини і громадянина.

Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції ОМС, в якому ви працюєте, протягом п’яти календарних днів необхідно надіслати це звернення до відповідного органу та повідомити про це особу, яка подала звернення.

Якщо під час розгляду звернення встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, ви зобов’язані роз’яснити особі або її законному представникові порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги. Більш детально про місце розташування та порядок роботи відповідного центру із системи безоплатної вторинної правової допомоги ви можете дізнатися на офіційному сайті Координаційного центру з надання правової допомоги (http://legalaid.gov.ua) у розділах «Регіональні центри» (прим. — забезпечують надання допомоги у кримінальних провадженнях та у справах про адміністративні правопорушення) та «Місцеві центри» (прим. — забезпечують надання правової допомоги у цивільних та адміністративних справах, а також свідкам і потерпілим у кримінальних провадженнях).

Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.

Задля полегшення вашої роботи та сприяння мешканцям у легкому викладенні суті свого звернення доречно користуватися вже надрукованими бланками заяв про надання безоплатної первинної правової допомоги. Він може виглядати так:

ОМС також може затвердити положення про порядок надання безоплатної первинної правової допомоги, в якому передбачити додаткові процедури розгляду звернень осіб за наданням правової допомоги. Такими процедурами можуть бути: порядок реєстрації звернення, передання його на розгляд юристу (юридичному відділу), можливість юриста перенаправити звернення до іншого відділу (сектору) ОМС, який може надати, наприклад, зразок запитуваного документа, конкретні строки для цих дій з урахуванням максимального строку розгляду звернення з моменту його реєстрації.

Положення не може суперечити вимогам чинного законодавства.

Особистий прийом

Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно в установлені дні та години. Графік затверджується розпорядженням ОМС. Графік прийому осіб повинен бути доведений до їх відома шляхом розміщення на офіційному сайті ради та стенді оголошень.

Особистий прийом проводиться висококваліфікованими працівниками, які можуть чітко і доступно надати роз’яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов’язків.

Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, ви зобов’язані роз’яснити їй порядок подання такого звернення.

Оскарження рішень щодо надання безоплатної правової допомоги

Частиною 1 ст. 30 Закону № 3469 передбачено право особи оскаржити рішення щодо надання безоплатної первинної правової допомоги. Відмова у наданні безоплатної первинної правової допомоги може бути оскаржена в установленому законом порядку до суду.

Дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які порушують порядок та строки розгляду звернень про надання безоплатної правової допомоги, надання неякісної правової допомоги можуть бути оскаржені в установленому законом порядку до суду та в адміністративному порядку.

Особи, які порушили Закон № 3460, несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
безоплатна правова допомога, надання допомоги, юристи ОМС додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті