Нові правила у сфері субсидії: хто, скільки, як?

В обраному У обране
Друк
Сербіна Анастасія, головний редактор спецвипуску "Юридичні практики", адвокат
Місцеве самоврядування Червень, 2018/№ 6
З метою спрощення порядку надання населенню субсидій 27.04.2017 КМУ постановою № 329 затвердив Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива1 в новій редакції. У цій статті ми розглянемо загальні положення порядку отримання та призначення субсидій з точки зору отримувача субсидій та з’ясуємо, якими є повноваження ОМС у цій сфері.

1 Далі за текстом — Положення.

Поняття та типи

Житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою громадянам — мешканцям домогосподарств, що проживають у житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком.

Чинне законодавство визначає три типи житлових субсидій, які також поділяються на підтипи. До них належать:

1

щомісячна житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг

житлової послуги — послуги з управління багатоквартирним будинком

комунальних послуг — послуг з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами

2

щомісячна житлова субсидія на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний (житловий) кооператив

витрат на утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, виконання санітарно-технічних робіт; обслуговування внутрішньо-будинкових систем (крім обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги у разі укладення індивідуальних договорів про надання такої послуги, відповідно до яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем), утримання ліфтів

витрат на оплату комунальних послуг стосовно спільного майна багатоквартирного будинку

поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку

3

житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива один раз на рік

Житлова субсидія на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива призначається у разі, коли домогосподарство не отримує комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та не використовує природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення.

Якщо для опалення житлового приміщення (будинку) одночасно використовується теплова енергія та/або природний газ, та/або електрична енергія, соціальні нормативи для опалення (теплопостачання) приміщення (будинку) під час розрахунку житлової субсидії застосовуються тільки на одну комунальну послугу.

Якщо в установленому порядку здійснено відключення споживачів від централізованого опалення (теплопостачання) і громадяни для обігріву приміщень використовують побутові електроприлади, для розрахунку житлових субсидій в опалювальний сезон застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення.

Зазначені розрахунки здійснюються на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства та акта обстеження стану зовнішньо- і внутрішньобудинкових електромереж щодо їх відповідності вимогам нормативно-правових актів, що проведені організаціями, які здійснюють обслуговування таких мереж.

Важливо розуміти, що отримання житлових субсидій не пов’язане і не тягне за собою зміни форми власності житла.

Хто має право на субсидію

Згідно з п. 2 Положення право на отримання житлової субсидії мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, що проживають у житлових приміщеннях (будинках).

Критерієм можливості призначення житлової субсидії є неможливість самостійно членами домогосподарства платити за комунальні послуги.

Житлові субсидії можуть бути призначені за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги та/або скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо, внеску/платежу об’єднанню на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла, соціальних нормативів житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, витрат на управління багатоквартирним будинком і розміром обов’язкового відсотка платежу, визначеного в порядку, встановленому КМУ.

Житлова субсидія на оплату комунальних послуг призначається у розмірі соціальних нормативів відповідних комунальних послуг. Якщо соціальні нормативи з оплати комунальних послуг, що затверджені ОМС або іншими уповноваженими органами і фінансуються з відповідного місцевого бюджету, є меншими, ніж соціальні нормативи з оплати комунальних послуг, що встановлені КМУ, для розрахунку житлових субсидій застосовуються:

— у разі наявності засобів обліку — соціальні нормативи з оплати комунальних послуг, які встановлені КМУ;

— у разі відсутності засобів обліку — соціальні нормативи з оплати комунальних послуг, які встановлені ОМС або іншими уповноваженими органами.

Нагадаю: соціальна норма житла, в межах якої держава надає громадянам субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об’єднання, житлово-будівельний (житловий) кооператив, для:

1) оплати житлової послуги — послуги з управління багатоквартирним будинком; витрат на управління багатоквартирним будинком — 13,65 кв. метра загальної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство;

2) оплати комунальних послуг — послуг з постачання теплової енергії для централізованого опалення; з постачання та розподілу природного газу або постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення незалежно від джерела та виду енергії — 13,65 кв. метра опалюваної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство.

Більш детально із соціальними нормами житла можна ознайомитись у постанові КМУ від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування».

В окремих випадках за рішеннями комісій, утворених районними, районними у мм. Києві і Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад2, житлові субсидії непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі, можуть призначатися на норму, яка перевищує встановлену законодавством соціальну норму житла (понаднормова площа житла).

2 Далі за текстом — комісії.

До непрацездатних непрацюючих осіб, які проживають самі і яким житлову субсидію може бути призначено на понаднормову площу житла, належать:

1

особи, які не досягли повноліття

2

громадяни, які отримують пенсію за віком або по інвалідності

3

громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію, та особам з інвалідністю

4

громадяни, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

Комісія має право призначити житлову субсидію на загальну площу житла з урахуванням понаднормової площі, яка не може перевищувати більш як на 30 відсотків соціальну норму житла, розраховану для домогосподарства. Конкретні розміри загальної площі, на яку призначається житлова субсидія (з урахуванням понаднормової), зазначаються в рішенні комісії.

У разі призначення житлової субсидії особам, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, пільги з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива не нараховуються протягом періоду отримання житлової субсидії, крім випадку, коли пільговиками є члени сім’ї особи із складу домогосподарства, які не проживають за адресою домогосподарства.

Інформація про зазначених осіб подається управителям або об’єднанням, виконавцям комунальних послуг та вноситься до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Незалежно від розміру доходів громадян законодавством встановлені випадки, коли майновий стан потенційного отримувача субсидій може вплинути на рішення про її призначення чи відмову в призначенні.

Так, житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо:

Підстава

Винятки

загальна площа житлового приміщення перевищує 120 кв. метрів для квартири і 200 кв. метрів для індивідуального будинку (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, а також сімей, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування)

будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у своєму володінні транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда)

не враховуються транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення3, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля

у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді:

— за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або

— вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або

— вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії

— якщо такі особи навчалися за денною формою навчання у закладах середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладах, закладах вищої освіти або зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і в цей період навчалися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості;

— якщо такі особи отримували хоча б один із таких видів доходу, як пенсія, стипендія, допомога при народженні (усиновленні) дитини, допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомога по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомога по безробіттю

будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив купівлю або іншим законним способом набув права

власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис. грн.

структурним підрозділом отримано інформацію про наявність простроченої понад два місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума якої перевищує 20 НМДГ на день звернення за призначенням житлової субсидії

житлова субсидія у цих випадках призначається з початку опалювального (неопалювального) сезону за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі) протягом двох місяців з початку такого сезону, в іншому випадку — з місяця, наступного за тим, в якому до структурного підрозділу надійшло документальне підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі)

структурним підрозділом отримано інформацію про наявність у домогосподарства, що одержувало житлову субсидію у попередньому опалювальному (неопалювальному) сезоні, простроченої понад два місяці заборгованості з оплати обов’язкової частки платежу за житлово-комунальні послуги, обов’язкової частки внеску/платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума якої перевищує 20 НМДГ на день призначення житлової субсидії на наступний опалювальний (неопалювальний) сезон

3 Далі за текстом — структурний підрозділ.

Наявність (відсутність) у власності або володінні транспортних засобів зазначається у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Якщо право власності або володіння на транспортний засіб набуто під час отримання житлової субсидії, громадянин, якому призначено житлову субсидію, протягом 30 календарних днів зобов’язаний повідомити про це структурному підрозділу незалежно від розміру вартості транспортного засобу.

Житлова субсидія призначається одному із членів домогосподарства, які зареєстровані і фактично проживають в житловому приміщенні (будинку).

За рішенням комісії житлова субсидія може призначатися одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому на підставі договору найму (оренди) житла, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, у разі, коли їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

За рішенням комісії житлова субсидія може призначатися одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору найму (оренди) житла, у разі, коли вони є внутрішньо переміщеними особами. У такому випадку склад домогосподарства декларується заявником під час звернення за призначенням житлової субсидії.

У таких випадках рішення про призначення (відмову в призначенні) житлової субсидії приймається комісією на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Житлова субсидія не може призначатися одночасно за зареєстрованим місцем проживання особи та за місцем її фактичного проживання.

У разі смерті особи, якій призначено житлову субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, така житлова субсидія виплачується одній з осіб, з урахуванням яких призначено житлову субсидію, за заявою такої особи, поданої до закінчення бюджетного періоду.

У разі коли в житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані неповнолітні діти, які залишилися без батьківської опіки (піклування), та/або недієздатні особи працездатного віку, над якими встановлено опіку, житлова субсидія призначається за заявою опікуна (піклувальника) і розраховується виходячи з розміру пенсії у зв’язку з втратою годувальника та інших видів пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник) на підопічних дітей та/або на недієздатних осіб.

При цьому розміри пенсії у зв’язку з втратою годувальника та інших видів пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник) на підопічних дітей та/або на недієздатних осіб, не враховуються в сукупний дохід опікуна (піклувальника) у разі його звернення за призначенням житлової субсидії за зареєстрованим місцем проживання.

Житлова субсидія не призначається, якщо неповнолітні діти (крім студентів денної форми навчання, місце проживання яких зареєстроване у гуртожитках), маючи батьків, зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) самі.

Про членів домогосподарства

До складу домогосподарства включаються особи, що зареєстровані і фактично проживають в житловому приміщенні (будинку), на яких розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування і доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії.

Під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства. При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються.

Під час призначення житлової субсидії соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на членів домогосподарства, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають у зв’язку з призовом на строкову військову службу. При цьому фактичні доходи таких осіб не враховуються в сукупний дохід домогосподарства.

Кількість членів домогосподарства визначається на початок місяця, з якого призначається житлова субсидія.

У разі коли у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства є меншою за кількість членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), за рішенням комісії соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на фактично проживаючих зареєстрованих за такою адресою членів домогосподарства (абз. 5 п. 9 Положення).

За рішенням комісії доходи членів домогосподарства, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично за такою адресою не проживають, в сукупний дохід домогосподарства не враховуються.

На підставі рішення комісії управителі, об’єднання, виконавці комунальних послуг не нараховують плати за житлово-комунальні послуги, внески/платежі на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком на членів домогосподарства, які зареєстровані, але фактично не проживають у житловому приміщенні (будинку).

Якщо в житловому приміщенні (будинку) є кілька розділених особових рахунків, для призначення житлової субсидії склад кожного із таких домогосподарств визначається за рішенням комісії на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. При цьому до складу різних домогосподарств у межах одного житлового приміщення (будинку) не можуть входити члени однієї сім’ї.

До складу домогосподарств, які є дитячими будинками сімейного типу (з моменту їх створення) та прийомними сім’ями, а також сім’ями (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, за рішенням комісії можуть включатися діти, які не зареєстровані в такому житловому приміщенні (будинку), але які фактично в ньому проживають.

Визначення розміру доходів

Для розрахунку житлової субсидії враховуються доходи членів домогосподарства, членів сім’ї особи із складу домогосподарства, які досягли 14-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються такі доходи.

Під час призначення житлової субсидії враховуються такі доходи:

1

заробітна плата після сплати податку на доходи фізичних осіб

2

пенсія

3

стипендія

4

соціальні виплати, які призначаються структурним підрозділом з питань соціального захисту населення

5

допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування

6

інші доходи

З огляду на те, що зазначений перелік не є виключним, Уряд передбачив чіткий перелік джерел, які не можуть включатися до сукупного доходу домогосподарства, до них належить:

1

частина допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово

2

частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово

3

одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

4

державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

5

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

6

щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

7

аліменти, отримані на дітей

8

доходи від розміщення депозитів

9

оплата праці членів виборчих комісій, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів

10

допомога громадських та благодійних організацій

11

допомога на поховання

12

одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та ОМС, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності

13

вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі грошова компенсація вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації

14

суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків

Окремо встановлені правила розрахунку середньомісячного доходу осіб, які беруть (брали) безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), та/або до середньомісячного доходу членів їх сімей. Так, до розрахунку не беруться такі доходи:

— отримані ними у період безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, що здійснюються працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, МВС, Національної поліції, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, іншим працівникам утворених відповідно до закону військових формувань;

— отримана ними у період та/або після безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) благодійна допомога незалежно від розміру та джерела походження.

Пунктом 11 Положення встановлені нові терміни обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Для розрахунку житлової субсидії середньомісячний сукупний дохід членів домогосподарства враховується:

— у разі, коли житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону, в розрахунок беруться доходи за III — IV квартали попереднього календарного року;

— у разі, коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону, — за I — II квартали поточного календарного року;

— у разі, коли житлова субсидія призначається після початку опалювального (неопалювального) сезону, — за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії.

У такому ж порядку розраховується середньомісячний сукупний дохід під час призначення житлової субсидії без звернення на наступний сезон домогосподарствам, які отримували її в попередньому опалювальному (неопалювальному) сезоні.

Разом із тим житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається виходячи з розміру доходу членів домогосподарства за попередній календарний рік.

У разі призначення житлової субсидії з початку опалювального (неопалювального) сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за останній місяць попереднього опалювального (квітень) або неопалювального (вересень) сезону. У разі призначення житлової субсидії після початку опалювального (неопалювального) сезону враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається житлова субсидія.

Доходи від реалізації молока враховуються у розмірі 30 відсотків нарахованих сум.

Окремо п. 12 Положення встановлені правила обчислення середньомісячного доходу для домогосподарства, у складі якого є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

З огляду на складну систему підтвердження доходів, отриманих фізичними особами — підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, Уряд встановив, що для таких осіб дохід обчислюється незалежно від отриманих (неотриманих) доходів. До сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід, обчислений в таких розмірах мінімальної заробітної плати, встановленої станом на кінець періоду, за який враховуються доходи:

для платників єдиного податку першої групи

однієї мінімальної заробітної плати

для платників єдиного податку другої групи

двох мінімальних заробітних плат

для платників єдиного податку третьої групи

трьох мінімальних заробітних плат

При цьому не враховується дохід, отриманий самозайнятою особою, та дохід від провадження підприємницької діяльності, інформацію про які подано ДФС на запит структурного підрозділу. Система оподаткування та група платника єдиного податку для спрощеної системи оподаткування визначається на початок місяця, з якого призначається житлова субсидія.

У разі коли на час звернення за призначенням житлової субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який декларує відсутність в останньому місяці періоду, за який враховуються доходи, інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається житлова субсидія.

Звернення за субсидією

Для призначення житлової субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає структурному підрозділу за зареєстрованим місцем проживання (орендарі, внутрішньо переміщені особи — за фактичним місцем проживання) такі документи:

1

заяву про призначення житлової субсидії

2

декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

3

довідки про доходи — у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом структурного підрозділу у порядку, встановленому цим Положенням. У разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру

4

договір найму (оренди) житла (у разі наявності)

Форма заяви та декларації затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 02.05.2018 № 604 «Про затвердження форм Заяви про призначення житлової субсидії та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії».

Заява та декларація можуть бути надіслані структурному підрозділу поштою або в електронній формі через офіційний веб-портал Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та ОМС з накладенням електронного цифрового або електронного підпису, створеного шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків.

Під час прийому документів для призначення житлової субсидії забороняється вимагати від громадян документи, подання яких не передбачено цим Положенням.

Разом із тим для розгляду питань, що належать до компетенції комісії, у випадках, передбачених цим Положенням, структурний підрозділ може запропонувати громадянину подати додаткові документи, які не передбачені цим Положенням, але необхідні для розгляду комісією питань.

У разі коли документи, передбачені Положенням, подано не в повному обсязі, житлова субсидія призначається за умови надходження документів, яких не подано одночасно із заявою, протягом 30 днів з дня подання заяви.

Якщо такі документи протягом 30 днів з дня подання заяви не додані громадянином, структурний підрозділ приймає рішення про відмову в призначенні житлової субсидії, про що інформує заявника.

Громадянин несе відповідальність за подані відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення житлової субсидії та на визначення її розміру.

Громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів проінформувати структурний підрозділ про обставини для перерахунку призначеної житлової субсидії, зокрема про:

1

зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства (орендар, внутрішньо переміщена особа — членів домогосподарства, які фактично проживають в житловому приміщенні (будинку), їх соціального статусу

2

зміни у складі сім’ї члена домогосподарства

3

зміну переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання

4

зміну переліку витрат на управління багатоквартирним будинком

5

зміну управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання

6

придбання власності, яка унеможливлює отримання субсидії

У разі зміни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому приміщенні (будинку) осіб, складу сім’ї члена домогосподарства подаються нові заява та декларація.

Строк, на який призначається субсидія

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального (неопалювального) сезону і розраховується:

— на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня;

— на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня.

А для домогосподарств, які використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення, житлова субсидія на опалювальний сезон розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Для орендарів житлового приміщення (будинку) житлова субсидія призначається за наявності договору найму (оренди) житла з місяця звернення до дати закінчення опалювального (неопалювального) сезону, але не більше ніж до кінця місяця, в якому закінчується строк дії договору найму (оренди) житла. На наступний строк житлова субсидія призначається за особистим зверненням орендаря.

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян.

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива і на оплату житлово-комунальних послуг призначається на календарний рік. При цьому житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховується з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного року.

Для внутрішньо переміщених осіб житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається за рішенням комісії з місяця звернення до кінця опалювального (неопалювального) сезону.

Особа, яка бажає отримати субсидію, але вчасно не подала заяву, має можливість протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону звернутися за призначенням субсидії. В такому випадку житлова субсидія призначається з початку такого сезону.

Також Уряд прописав лояльну схему для громадяни, що перебувають у складних життєвих обставинах та які не змогли звернутися за призначенням житлової субсидії протягом двох місяців від початку опалювального (неопалювального) сезону. Житлова субсидія може бути призначена з початку сезону (але не раніше дня виникнення права на житлову субсидію) за рішенням комісії у разі, коли таке звернення надійшло в будь-який місяць до закінчення сезону.

Роль структурного підрозділу та комісії

Призначення житлових субсидій та контроль за їх цільовим використанням здійснюється структурними підрозділами.

У територіальних громадах (в тому числі об’єднаних), у виконавчих органах яких відсутні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, прийняття заяв громадян з необхідними документами для призначення житлових субсидій та передачу їх відповідним структурним підрозділам безпосередньо або через центри надання адміністративних послуг чи їх фронт-офіси здійснюють уповноважені особи, які визначаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.

Інформація про призначені житлові субсидії вноситься структурним підрозділом з питань соціального захисту населення до Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій, держателем якого є Мінсоцполітики.

Механізм створення та функціонування Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій4 визначено Положенням про Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій, затвердженим КМУ від 14.03.2018 № 182 (ср. 025069200).

4 Далі за текстом — Реєстр.

Реєстр є автоматизованою системою збирання, обліку, накопичення, оброблення, захисту та надання інформації про фізичних осіб — отримувачів житлових субсидій.

До Реєстру обов’язково вноситься така інформація:

1

загальні відомості про отримувача житлової субсидії (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження)

2

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті громадянина України)

3

реквізити паспорта громадянина України, або посвідки на постійне проживання, або посвідки на тимчасове проживання

4

адреса (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири)

5

характеристика домогосподарства

6

відомості про осіб, з урахуванням яких призначається субсидія (щодо кожної особи: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті громадянина України), реквізити паспорта громадянина України або посвідки на постійне проживання, або посвідки на тимчасове проживання)

7

доходи кожної особи, з урахуванням яких призначається субсидія

8

період, на який призначено субсидію

9

послуги, на оплату яких призначено субсидію

10

фактичні розрахункові дані: вартість послуг, сума обов’язкового платежу, сума нарахованої субсидії

Користувачами Реєстру є Мінсоцполітики та уповноважені органи. Обмін інформацією між уповноваженими органами та Мінсоцполітики здійснюється через систему електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів.

Інформація з Реєстру може надаватися користувачами Реєстру іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, ОМС для забезпечення надання житлових субсидій їх отримувачам. Доступ користувачів до Реєстру забезпечується адміністратором Реєстру з використанням засобів захисту інформації відповідно до законодавства.

Після отримання заяви про призначення житлової субсидії структурний підрозділ робить запит, відповідь на який має бути надана протягом 5 днів.

Структурний підрозділ має отримати такі відомості:

Склад відомостей

Орган, який надає такі відомості

про склад зареєстрованих у житлових приміщеннях (будинках) осіб

ОМС або уповноваженими ними органами

про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами, у тому числі про:

— розмір платежів за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування;

управителями, об’єднаннями, виконавцями комунальних послуг

— розмір внесків/платежів об’єднанню на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування;

— сума простроченої понад два місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком

інформація про доходи осіб та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування

Пенсійним фондом України у порядку, встановленому Фондом та Мінсоцполітики

інформація про доходи осіб з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків, а також групу платників єдиного податку, до якої належить фізична особа — підприємець, що обрала спрощену систему оподаткування

ДФС у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном

інформація про перетин державного кордону особами

Держприкордонслужбою

інформація про наявність в осіб транспортних засобів

уповноваженими органами МВС

реквізити документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство або право іноземця або особи без громадянства на законних підставах перебувати на території України

ДМС

У разі коли кількість осіб, зазначених у відомостях про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, відрізняється від кількості осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, внески/платежі об’єднанню на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком для призначення житлової субсидії використовуються дані, зазначені у відомостях про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб.

У разі неподання ОМС або уповноваженими ними органами відомостей про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб у строки, встановлені цим Положенням, а також відсутності таких відомостей рішення про кількість членів домогосподарства, на яких призначається житлова субсидія, приймається комісією на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

На підставі рішення комісії управителі або об’єднання, виконавці комунальних послуг нараховують плату за житлово-комунальні послуги, внески/платежі об’єднанню на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком виходячи з кількості осіб домогосподарства, на яких призначено субсидію.

Структурні підрозділи мають право робити запити та безоплатно отримувати у строк до 10 календарних днів від інших підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для призначення житлових субсидій та проведення перевірок достовірності даних, отриманих від осіб, які звертаються за їх призначенням.

Структурним підрозділом протягом 10 календарних днів з дня подання документів заявником приймається рішення про:

1

призначення житлової субсидії

2

відмову в призначенні житлової субсидії

3

подання документів на розгляд комісії

Про прийняте рішення структурний підрозділ повідомляє заявнику протягом трьох календарних днів з дня його прийняття. Форма повідомлення різниться в залежності від прийнятого рішення. Так, у разі призначення субсидії структурний підрозділ самостійно обирає форму такого повідомлення (в паперовому або електронному (за наявності адреси електронної пошти) вигляді або смс-повідомлення); в інших випадках — надсилає повідомлення заявнику в паперовому вигляді рекомендованим листом із зазначенням причин відмови/підстав для подання таких документів комісії і порядку оскарження прийнятого рішення.

Рішення про призначення або відмову в призначенні житлової субсидії приймається комісією протягом 30 календарних днів з дня прийняття структурним підрозділом рішення про подання документів щодо призначення житлової субсидії на розгляд комісії.

Рішення структурного підрозділу можуть бути оскаржені комісії або безпосередньо до суду, а рішення комісії — виключно до суду.

Списки осіб, яким призначено житлову субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, подаються структурним підрозділом до управителів або об’єднань, а також виконавців комунальних послуг.

Рішення комісії з чітко визначених підстав приймаються на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Положення про комісії затверджують органи, які їх утворили.

Після закінчення строку отримання житлової субсидії структурні підрозділи самостійно здійснюють розрахунок житлової субсидії на наступний сезон для домогосподарств, які отримували житлову субсидію у попередньому сезоні (крім орендарів, внутрішньо переміщених осіб та осіб, які звертаються за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, а також домогосподарств, у яких кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб менша, ніж кількість зареєстрованих осіб).

Для цього структурні підрозділи без звернення громадян збирають необхідну інформацію і протягом 10 днів після отримання зазначеної інформації приймають рішення про призначення (відмову в призначенні) житлової субсидії та інформують про прийняте рішення громадян.

Окремо передбачені дії структурного підрозділу у разі, якщо інформацію, необхідну для проведення автоматичного розрахунку житлової субсидії, отримати неможливо внаслідок помилки в персональних даних особи, виявленої під час обміну інформацією із суб’єктами надання інформації. В такому випадку структурний підрозділ рекомендованим листом повідомляє громадянину про необхідність виправлення помилки і проводить розрахунок житлової субсидії протягом 10 днів після подання ним оновлених даних та отримання необхідної інформації.

У разі коли протягом 30 календарних днів після отримання повідомлення про необхідність виправлення помилки громадянин не вчинить дій щодо її виправлення, структурний підрозділ може відмовити в призначенні житлової субсидії на наступний сезон, якщо житлову субсидію неможливо призначити без такої інформації.

Також структурний підрозділ здійснює перерахунок житлової субсидії в межах установленого строку її призначення без звернення громадян здійснюється у випадках, визначених п. 17 Положення. У разі необхідності проведення перерахунку житлових субсидій за минулі періоди строк, за який здійснюється такий перерахунок, не обмежується. У разі зміни цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо, розміру внесків/платежів об’єднанню житлові субсидії призначаються протягом трьох місяців з дати такої зміни.

Порядок проведення перерахунку призначених житлових субсидій визначається районними, районними у мм. Києві і Севастополі держадміністраціями та виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад.

На кожного одержувача житлової субсидії структурні підрозділи заводять справу, в якій зберігаються матеріали, необхідні для призначення житлової субсидії, та розрахунки її розміру (п. 23 Положення).

Як?

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг надається шляхом перерахування коштів на рахунки управителів багатоквартирного будинку, а також на рахунки виконавців комунальних послуг.

Житлова субсидія на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком надається шляхом перерахування коштів за мешканців, які проживають у будинку, де створено об’єднання, і яким призначено субсидію, на рахунок об’єднання в банківській установі, яке зараховує ці кошти на особові рахунки мешканців, зменшуючи на суму житлової субсидії розмір їх внесків/платежів.

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива надається шляхом перерахування коштів на рахунок громадянина, якому призначено житлову субсидію, в банківській установі чи виплачується йому готівкою відділеннями поштового зв’язку.

Громадяни, яким призначено житлову субсидію, зобов’язані щомісяця сплачувати обов’язкову частку платежу.

Уряд запровадив систему «преміювання» у разі економії в користуванні комунальними послугами. Сума житлової субсидії, яка не використана домогосподарством внаслідок економії, зараховується управителем, об’єднанням, виконавцем комунальної послуги на наступні розрахункові періоди протягом сезону, в якому призначено житлову субсидію, як оплата таких послуг та/або витрат на управління багатоквартирним будинком. Управитель, об’єднання, виконавець комунальної послуги зобов’язані щомісяця зазначати у платіжних документах одержувачів житлової субсидії суму переплати.

Після закінчення опалювального (неопалювального) сезону невикористана сума житлової субсидії повертається управителем, об’єднанням, виконавцем комунальних послуг до державного бюджету в повному обсязі на підставі акта розрахунку загального обсягу невикористаних сум житлової субсидії у порядку, встановленому КМУ.

Після закінчення опалювального сезону частина суми невикористаної внаслідок економії споживання енергоресурсів житлової субсидії на оплату комунальних послуг з постачання та розподілу природного газу та постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення, що не перевищує вартості 100 куб. метрів природного газу або 150 кВт·год електричної енергії на початок нового неопалювального сезону (станом на 1 травня поточного календарного року), повертається домогосподарству, яке забезпечило таку економію.

Про суми невикористаної житлової субсидії виконавці комунальних послуг повідомляють структурні підрозділи до 1 червня поточного календарного року. А до 1 липня поточного року структурний підрозділ повідомляє отримувачам житлової субсидії про належні їм виплати, їх розмір та порядок отримання.

Для отримання коштів невикористаної житлової субсидії до 1 вересня поточного календарного року громадяни звертаються з відповідною заявою до структурного підрозділу.

За рішенням комісії строк подання заяви щодо отримання коштів невикористаної житлової субсидії може бути продовжено до 1 листопада поточного календарного року.

У разі смерті особи, якій призначено житлову субсидію на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу або постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення, частина суми невикористаної внаслідок економії споживання енергоресурсів житлової субсидії виплачується за заявою особи із складу домогосподарства, на яку розраховано житлову субсидію в опалювальний сезон.

Схема послідовності здійснення розрахунків щодо визначення розміру житлової субсидії визначена пунктами 19 — 21 Положення.

Припинення субсидії

Пунктом 22 Положення визначені випадки, коли за рішенням комісії надання раніше призначеної житлової субсидії припиняється за поданням структурного підрозділу, управителів, об’єднання, виконавців комунальних послуг. До них належать:

1

домогосподарству припинено надання житлово-комунальної послуги (послуг) внаслідок того, що громадянин має заборгованість із сплати обов’язкової частки платежу у розмірі більше ніж 340 грн.

2

громадянин має заборгованість із сплати обов’язкової частки внеску/платежу об’єднанню у розмірі більше ніж 340 грн.

3

у заяві та/або декларації громадянин зазначив недостовірні дані, що вплинуло на встановлення права на житлову субсидію або визначення її розміру на суму, яка перевищує 170 грн. на день призначення житлової субсидії

4

громадянин не повідомив структурному підрозділу про обставини, які впливають на перерахунок субсидії, протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення

5

виникли обставини, що унеможливлюють надання житлової субсидії, зокрема у разі переїзду домогосподарства в інше житлове приміщення (будинок), іншу місцевість, у разі смерті одинокої особи

6

під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення житлової субсидії, які вплинули на право її призначення або визначення її розміру на суму, яка перевищує 170 грн. на день призначення житлової субсидії

7

несплата / неповна сплата єдиного соціального внеску особами, які зобов’язані його сплачувати

8

громадянин, якому призначено житлову субсидію, звернувся із заявою про припинення її надання

Надання житлової субсидії у зазначених випадках припиняється з місяця, наступного за місяцем, в якому їх виявлено.

Посадові особи, винні у надмірному перерахуванні (виплаті) житлової субсидії, несуть відповідальність згідно із законом.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити