Актуальне запитання. Про збереження статусу неприбутковості комунального некомерційного підприємства

В обраному У обране
Друк
Ковшова О., економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Місцеве самоврядування Березень, 2018/№ 3
Зараз ми розпочинаємо процес реорганізації (перетворення) з бюджетних установ у заклади охорони здоров’я — комунальні некомерційні підприємства. Й одразу у нашої ради виникло запитання про те, чи буде збережено за такими підприємствами статус неприбуткових, адже медичні заклади були бюджетними установами та мали такий статус? Чи будуть такі підприємства платниками податку на додану вартість?

Добре відомо, що автономізація закладів первинної медичної допомоги здійснюється протягом першого півріччя 2018 року. Перетворення медичних закладів з бюджетних установ на комунальні некомерційні підприємства є обов’язковою умовою їхнього «приєднання» до медичної реформи. Чому? Тому що лише комунальні некомерційні підприємства мають право укладати договори з Національною службою здоров’я України та отримувати пряме фінансування за надані послуги з Державного бюджету.

Практичні рекомендації щодо зміни господарсько-правового статусу комунальних закладів охорони здоров’я (далі — ЗОЗ) шляхом їх реорганізації (перетворення) з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства в межах чинного законодавства України наведені в оновлених від 14.02.2018 Методичних рекомендаціях з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства (далі — Методичні рекомендації). Знайти такі Методичні рекомендації можна на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України за посиланням http://moz.gov.ua/uploads/0/3562-moz_metod_recomendations_autonomization_2018_ua_final_web.pdf.

У Методичних рекомендаціях якраз і наведені рекомендації з приводу того, як комунальному некомерційному підприємству зберегти статус неприбуткового.

Нагадаємо: комунальне некомерційне підприємство створюється для здійснення діяльності, спрямованої на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. Отже, таке підприємство може бути неприбутковим у розумінні податкового законодавства. Тобто відповідно до норм Податкового кодексу України (далі — ПК).

Як зазначено у Методичних рекомендаціях, у цілях оподаткування до числа неприбуткових відносять, зокрема, підприємства, які одночасно відповідають таким критеріям:

— утворені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

— установчі документи повинні містити заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб;

— установчі документи повинні передбачати передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

— таке підприємство повинно бути внесене до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Інакше кажучи, треба виконати всі перелічені вище вимоги, щоб отримати статус неприбутковості. Відтак отримання комунальним некомерційним підприємством статусу неприбуткової організації буде звільняти такого суб’єкта від сплати податку на прибуток.

Водночас, у Методичних рекомендаціях зазначено, що для платників, які мають статус неприбуткових підприємств, існує обов’язок щодо подання звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою Державною фіскальною службою України. Строк звітування — до 1 червня наступного року, тож звіт за 2017 рік слід буде подати до 01.06.2018.

Слід зазначити, що підприємство зі статусом неприбуткової організації може отримувати й інші доходи від здійснення діяльності, що визначена статутом підприємства. Тобто, підприємство може отримувати дохід не тільки у вигляді дотацій, медичної субвенції, отриманих із державного або місцевих бюджетів, коштів за договорами з Національною службою здоров’я України, а також і внаслідок надання платних послуг, що передбачені у статуті підприємства. Наприклад, надання приміщень чи обладнання (інструментів) в оренду, надання інших нетипових для ЗОЗ комунального некомерційного підприємства послуг, як-то послуги з бухгалтерського чи юридичного супроводу.

Доходи від здійснення такого виду діяльності не будуть об’єктом оподаткування податком на прибуток за умови, що такі доходи використовуються підприємством виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Такі видатки повинні плануватись та визначатись неприбутковою організацією у фінансовому плані та відповідати цілям, завданням та напрямкам діяльності, які визначені її установчими документами.

Неприбуткова організація здійснює витрати відповідно до фінансового плану, до витратної частини якого можуть бути віднесені такі статті:

— заробітна плата працівників (за штатним розписом, трудовими договорами, нарахуваннями на заробітну плату);

— витрати на утримання неприбуткової організації (опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, телекомунікаційні послуги, оренда приміщень, транспортних засобів, обладнання та інше утримання виробничих приміщень);

— витрати на проведення ремонту, службові відрядження, оплата послуг зв’язку, оплата послуг за цивільно-правовими договорами, витрати на канцелярські товари, господарські товари, банківські послуги (розрахунково-касове обслуговування) тощо.

Зверніть увагу, що інформацію про дохід та витрати ЗОЗ — комунальне некомерційне підприємство щомісячно зазначає в звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.

І, звичайно, у разі нецільового використання коштів неприбутковою організацією, податкове законодавство зобов’язує таку установу подати звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Причому податкове зобов’язання розраховують виходячи із суми операції нецільового використання коштів. І таку організацію контролюючий орган виключає виключає із Реєстру.

Нагадаємо: у цьому випадку така організація вже з наступного податкового (звітного) року буде вважатись платником податку на прибуток на загальних підставах.

Тепер щодо питання про реєстрацію платників податку на додану вартість (далі — ПДВ). Комунальне некомерційне підприємство за власним бажанням може бути зареєстровано платником ПДВ. Чинне податкове законодавство передбачає звільнення від оподаткування ПДВ операцій щодо постачання товарів (робіт, послуг) закладами охорони здоров’я. Виняток складають лише випадки, які зазначені у п.п. 197.1.5 п. 197.1 ст. 197 ПК.

Водночас під обов’язкову реєстрацію як платника ПДВ підпадатиме комунальне некомерційне підприємство, у якого загальна сума від здійснення операцій із постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V ПК, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн грн. (без урахування ПДВ), крім особи, яка є платником єдиного податку першої — третьої групи.

Нагадуємо: до оподатковуваних операцій для цілей реєстрації особи як платника ПДВ належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ — 20 %, зниженими ставками 7 % та 0 %. При цьому обсяг операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, при обрахунку загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг, в цілях реєстрації платником ПДВ, не включається.

У Методичних рекомендаціях з приводу ПДВ зазначено, що є ризик того, що фіскальна служба буде наполягати на тому, що до загального обсягу операцій, із метою реєстрації платником ПДВ, включається і обсяг постачання за операціями, що звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ. Тому для обов’язкової реєстрації платником ПДВ необхідним є виконання двох умов одночасно: платник здійснює операції, що є об’єктом оподаткування ПДВ, та обсяг таких операцій протягом останніх 12 календарних місяців перевищує 1 млн грн. (без урахування ПДВ).

Тобто комунальне некомерційне підприємство може бути зареєстровано платником ПДВ і у добровільному порядку на підставі відповідної заяви керівника.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити